Idi na sadržaj

Biblija (Tomislav Dretar)/Ibsan, Elon, Avdon

Izvor: Wikizvor

Ibsan, Elon, Avdon[uredi]

  • 8 Poslije njega, bi Ibsan izBetlehema, koji sudiše Izrailu[139].
  • 9 On imaše 30 sinova i 30 kćeri. Sinove poženi izvana i dovede 30 djevojaka za svoje sinove. On sudiše Iztraelu tokom sedam godina.
  • 10 Ibsan umrije i bi sahranjen u Betlehemu.
  • 11 Poslije njega bi Elon iz Zabulona koji sudiše Izrailu. On sudiše Izrailu tokom deset godina.
  • 12 Elon iz Zabulona umrije i bi sahranjen u Elonu u Zabulonovoj zemlji.
  • 13 Poslije njega bi Avdon, sin Hilelov, iz Pireatona[140] koji sudiše Izrailu.
  • 14 On imade 40 sinova i 30 unuka koji jahaše 70 magarica[141]. On sudiše Izrailu tokom osam godina?
  • 15 Avdon, sin Hilela, iz Pireatona umrije, i bi sahranjen u Pireatonu u zemlji Efraimovoj, u planini Amalekovoj.