Biblija (Tomislav Dretar)/Indžil po Matiji - Bilješke

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Indžil po Matiji - Bilješke[uredi]

 • [1] Meleka ALLAHovog: familijarni izraz u Tevrat (Stv 16.7, 13; Izl 3.24., etc) za izvijestiti o jednoj osobnoj Božjoj intervenciji). Vidjeti Mt 2.13, 19.
 • [2] Isus: grčki oblik imena Jozua, što znači ALLAH jest (ili daje) spasenje.
 • [3] Poznade: Vidjeti Stv 4.1, 17; 1S 1.19, etc.; To je tradicionalni biblijski izraz za označiti spolne odnose.
 • [4] Betlehem: prema 1 S 16.1, rodno mjesto Davudovo.
 • [5] Herod: Radi se o Herodu Velikom koji vladaše u Jeruzalemu od 37. pr. r. I.K. do 4. g.po I.K.
 • [6] mudraci: najvjerojatnije babilonijski astrolozi.
 • [7] na Istoku ili njen izlazak.
 • [8] mirha: tradicionalni miris iz Arabije.
 • [9] Arhelaj: sin i nasljednik Herodov; vladao od 4-6. g.pos.I.K.
 • [10] po pustinji Judeje: područje slabo napučeno, smješteno između jeruzalemsko-hebronskih brda i Mrtvog Mora ili u Donjem Jordanu.
 • [11] vladavina nebesa: vlast Allahova (vidjeti u Glosaru). Mt se ovdje priklanja židovskom običaju ne izgovaranja Božjeg imena. Drugi primjeri analognog izražavanja: Mt 21.25, i bezlične formule Mt 7.2, 7, etc.
 • [12] gnjevu koji dolazi: gnjev Allahov (vidjeti prethodnu bilješku).
 • [13] Ibrahima za oca: ili za pretka.
 • [14] pravednost: radi se o podvrgavanju Božjoj volji. Vidjeti 5.6, 10, 20; 21.32, etc.
 • [15] Sveti Grad: tj. u Jeruzalem.
 • [16] Jahija; Vidjeti 3.1. Radi se o Jahijau Krstitelju. Vidjeti Mk 1.14 i bilješku.
 • [17] Nazaru: rijedak oblik imena Nazaret (2.23).
 • [18] morskoj obali: vidjeti Mk 1.6 i bilješku. na području Zabulona i Neftalija: tj. na području dvaju nekadašnjih sjevernih Izrailovih plemena.
 • [19] vladavina nebesa: vidjeti Mt 3.2 i bilješku.
 • [20] po svoj Siriji: područje smješteno na sjeveru od židovske Palestine.
 • [21] Dekapol: vidjeti Mk 5.20 i bilješku.
 • [22] svima koji su u kući: na Orijentu kuće prostih ljudi bile su od jedne prostorije.
 • [23] Pegambere: vidjeti Rm 3.19 i bilješku.
 • [24] pravednost: vidjeti 3;15 i bilješku.
 • [25] kazano starima: Kao u Lk 9.8, 19 stari su ovdje nekadašnji Hebreji.
 • [26] prouzroči tvoj pad: neki prevode sablažnjava te. Vidjeti Mk 9.42 i bilješku.
 • [27] prijeći tisuću koraka: tj. dvostrukih koraka ili oko 1.500 metara. - Aluzija na rekviziciju prakticiranu od rimskih službenika?
 • [28] nagradu ili koju plaću.
 • [29] Skupljači poreza: vidjeti Mk 2.15 i bilješku.
 • [30] po raskrižjima: molitva pobožnih židova treba se obavljati u određeno vrijeme, neki nađu dobru priliku da tada pokažu svoju pobožnost, ako se nalaze na javnim mjestima u taj čas.
 • [31] Prevoditelj se odlučio za oblik Očenaša koji se u Hrvata pokoljenjima moli; doslovni prijevod glasi:
 • 9 Vi dakle, molite ovako:
Oče Naš nebeski,
učini se posvetiti kao Allah,
 • 10 učini da tvoje kraljevstvo dođe,
da se izvrši tvoja volja
na zemlji prema slici s neba.
 • 11 Daj nam danas
kruh koji nam treba,
 • 12 oprosti nam naše grijehe
spram tebe,
kao što smo mi sami oprostili onima
koji bijahu zgriješili prema nama,
 • 13 i ne izloži nas kušnji,
već nas oslobodi Iskušavatelja. ,
ili od Iskušavatelja ili od zla (5.11; 6.23); ili još Nečastivog, ili
od Opakog (13.19). Neki rukopisi ovdje dodaju: Jer kraljevstvo, vlast
i slava su tvoji zauvijek.
 • [32] buše zidove: palestinske kuće bijahu građene od čerpića, amalgama gline i slame.
 • [33] sudiće se vama: ovaj izraz omogućava da se govori o Allahu ne spominjući njegovo ime. Vidjeti bilješku uz Mt 3.2.
 • [34] izopačenog suđenja: ili licemjer. Termin označava ljude koji skrivaju svoju istinsku osobnost iza prijazne spoljašnosti.
 • [35] Zakon i Proroci: vidjeti Rm 3.19 i bilješku.
 • [36] Ifrite ili zle duhove.
 • [37] centurion ( hrv. satnik ili stotnik): rimski časnik.
 • [38] Gadara: poganski grad desetak km jugoistačno od Genezareta. Njegova se teritorija pružala sve do jezera. O bjesomučnicima vidjeti Mk 1.32 i bilješku.
 • [39] u svoj grad: prema Mk 2.1 Kafarnaum je smatran Isusovim gradom.
 • [40] svojoj kući: tj. Matijinoj.
 • [41] jede s: prema rabinskim propisima postaje se nečistim dijeleći objed s nečistim osobama.
 • [42] Jahijini: tj. učenici Jahijaa Krstitelja.
 • [43] dodirnu resu: vidjeti Mk 6.56 i bilješku.
 • [44] vjera spasila: ili izliječio sam te.
 • [45] opsjednutog: tj. čovjeka opsjednutog Ifritom koji ga je učinio nijemim.
 • [46] Samarijanaca: narod mješovitog sastava koje je zauzimalo oblast između Judeje i Galileje. Od povratka iz izgnanstva Židovi su ih držali po strani od sebe.
 • [47] kraljevstvo nebesa se približilo: vidjeti Mt 3.2 i bilješku.
 • [48] nek mir: židovski pozdrav sadržavao je želju za mirom (r. 12).
 • [49] Vidjeti Mk 6.11 i bilješku.
 • [50] izručivati sudovima: Radi se o »malim sanhedrinima«, tribunalima od 23 odličnika privržena određenim sinagogama.
 • [51] Vidjeti Mk 3.22 i bilješku.
 • [52] Vidjeti Lk 12.3 i bilješku.
 • [53] Jahija: radi se o Jahijau Krstitelju (vidjeti 14.3-12).
 • [54] koji treba doći: jedan od naslova za očekivanog Spasitelja (Mesiha), (vidjeti Mt 3.11).
 • [55] koji ne bude pao zbog mene! ili koji ne bude sablažnjen mnome. Vidjeti Mk 9.42 i bilješku.
 • [56] kao i Zakon: Vidjeti Rm 3.19 i bilješku.
 • [57] Korazina i Betsaida: gradovi pokraj Kafarnauma. Tir i Sidon: vidjeti Mk 3.8 i bilješku.
 • [58] pod pepelom i kostrijeti: vidjeti Jr 6.26 i Jon 3.5-8: to je tradicionalna gesta u Izrailu za izraziti priznanje grješnosti.
 • [59] Uzmite na sebe jaram ili činite što i ja.
 • [60] pravo: podrazumijHava se Božje.
 • [61] slomiti zgnječene trske: prema nekima radi se o gesti kojom sudija najavljivaše presudu.
 • [62] jednog opsjednutog: vidjeti Mt 9.32 i bilješku.
 • [63] riječi bez dosega ili bez osnove.
 • [64] oni traže govoriti s tobom: ovaj redak nedostaje u više važnih rukopisa.
 • [65] iziđe iz kuće: vidjeti Mk 2.1 i bilješku.
 • [66] sjede na obalu mora: vidjeti Mk 1.16 i bilješku.
 • [67] ostane bez ploda ili ona (Riječ) opstane neplodna.
 • [68] u kuću: vidjeti Mk 2.1 i bilješku.
 • [69] sve uzroke pada ili sablazni: vidjeti Mk 9.42 i bilješku.
 • [70] Prema Lk 4.16-24 radi se o Nazaretu; vidjeti također Mt 2.23.
 • [71] pješice: hodajući obalom.
 • [72] biše svi ozdravljeni ili biše spašeni.
 • [73] Apelacija Kanaanka označava tu ženu kao pripadnicu autohtonog pučanstva tog dijela Fenicije. To što je bila poganka ne isključuje da je mogla čuti govoriti o Isusu.
 • [74] od Ifrita: vidjeti bilješku uz Mk 1.23.
 • [75] Otpusti ju ili učini joj milost.
 • [76] To je istina: ili milost!
 • [77] Galilejskog mora: vidjeti Mk 1.16 i bilješku.
 • [78] područje Magadana: možda Magdala?
 • [79] odgovori: nastavak r. 2 i r. 3 nedostaje u više važnih rukopisa.
 • [80] krv i meso: isti semitski izraz u 1 Ko 15.50 i Ga 1.16, za označiti čovjeka kao slabo i nesposobno biće. Vidjeti bilješku uz Rm 7.5.
 • [81] Navodiš me na grijeh: neki to prevode s ti si sablazan za mene ili sablažnjavaš me.
 • [82] mjesečar: opis bolesti daje naslutiti da se radi i epileptičaru, čija se afekcija dugo vremena povezivala s utjecajem mjesečevih mijena.
 • [83] sablazan ili da ih ne sablažnjavamo
 • [84] u nebesima: Nekoliko rukopisa dodaju ovdje r. 11 ponavljajući Lk 19.10: Jer Sin čovjekov je došao spasiti ono što bijaše izgubljen.
 • [85] Jordana: tj. na istoku od rijeke.
 • [86] oko treće ure: devet sati; šesta ura (r;5) podne: deveta ura: 15 sati; jedanaesta ura: 17 sati.
 • [87] S neba: vidjeti Mt 3.2 i bilješku.
 • [88] Jahija: Jahija Krstitelj.
 • [89] s Herodijancima: vidjeti bilješku uz Mk 3.6.
 • [90] Jedna druga, Jedna druga, ili slična.
 • [91] vidjeti bilješku uz Rm 3.19.
 • [92] Davudov: vidjeti u Glosaru pod SIN DAVUDOV.
 • [93] sjede u stolici Musinoj: simboliziranje službenog autoriteta povjerenog onima koji su zaduženi poučavati i primijenjivati Zakon.
 • [94] filaktere: mali etui koji sadržava suštinske odlomke iz Zakona i koji se povezuje na čelu (Izl 13.1-16; Dt 6.4-9; 11.13-21). O resama: vidjeti bilješku uz Mk 6.56.
 • [95] Neki rukopisi uvode ovdje r. 14 Nesretni vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji proždirete dobra udovicama i izvodite prividno dugačke molitve: zato ćete primiti jednu posebno strugu osudu.
 • [96] prozeliti su pogani obraćeni na židovstvo i pridodani izabranom narodu putem obrezanja.
 • [97] mente, komorača i kumina: začini.
 • [98] sličite izbijeljenim grobnicama: palestinske grobnice bijahu oličene bijelom b ojom da bi se izbjeglo dodirnuti ih noću i tako se podvrgnulo ritualu očišćenja .
 • [99] sva krv pravednika: vidjeti bilješke uz Mt 27.24-25.
 • [100] na Maslinskoj gori: Vidjeti bilješku uz Mk 11.1.
 • [101] ne zavede: ili ne zastrani.
 • [102] klonuti: neki prevode: biće sablažnjeni (vidjeti bilješku uz Mk 9.42).
 • [103] probušiti zid kućni: vidjeti bilješku uz Mt 6.19.
 • [104] pet talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [105] u Betaniji: vidjeti Mk 11.1 i bilješku.
 • [106] Juda Iskariot: Vidjeti bilješku uz Mk 3.19.
 • [107] dvanaest legija: vidjeti bilješku uz Mk 5.9.
 • [108] s Isusom Nazorejcem dvoji se nad ovom apelacijom danom Isusu: "Galilejac" (vidj. 69) ? Evociranje "nazirstva" - Svetac Allahov par excellence - (Sdc 13.5)?
 • [109] izručujući nedužnog ili nedužnog ( živog) čovjeka.
 • [110] plaća za krv ili krvarina cijena ljudskog života - riznica: radi se o riznici Hrama.
 • [111] po Pegamberu Jeremiji: Citat kombinira Za 11.2-3 s elementima uzetim u Jr 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15.
 • [112] Isa PegamberBarabbas: brojni rukopisi izostavljaju riječ Isa Pegamberispred Barabbas.
 • [113] Ja sam nedužan za tu krv ili za smrt ovog čovjeka.
 • [114] njegovu krv na sebe: semitski izraz (provj. 2S 1.16; 3.29; Jr 51.35). za označiti da je neko odgovoran za smrt drugog i da treba snositi posljedice.
 • [115] dao izbičHavati: vidjeti Mk 10.34 i bilješku.
 • [116] skerletni plašt: plašt rimskih vojnika.
 • [117] Sveti Grad: tj. Jeruzalem.
 • [118] dana iz Galileje: tj. od početka Isinog ministriranja.
 • [119] Arimateja: grad oko 35 km sjevero-istačno od Jeruzalema.
 • [120] Priprema: termin označava petak, dan kad židovi pripremaju slavljenje šabata.
 • [121] druga Marija: vidjeti Mt 27.56.