Biblija (Tomislav Dretar)/Ishak sklapa savez s Abimelehom

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ishak sklapa savez s Abimelehom[uredi]

Filistinci[182] mu biše zavidni,

 • 15 oni zatrpaše sve bunare koje su bile iskopale sluge njegovog oca, u vrijeme njegovog oca Ibrahima, a napuniše ih zemljom.
 • 16 Abimeleh reče Ishaku: »Idi daleko od nas, jer postao si mnogo moćniji od nas. «
 • 17 Ishak ode odatle i utabori se uz ued[183] kod Gerara i nastani se ondje.
 • 18 Ishak iskopa ponovo bunare koji su bili iskopani u vrijeme njegovog oca Ibrahima i koje su Filistinci bili zatrpali poslije smrti Ibrahimove. On im dade ista imena koja im je njegov otac bio dao.
 • 19 Sluge Ishakove kopaše u uedu i nađoše ondje žive vode.
 • 20 Pastiri gerarski uđoše u spor s Ishakovim pastirima govoreći im: »Ove su vode naše. « On nazva te bunare Ezek jer su mu osporavali koristiti ih[184].
 • 21 Oni iskopaše jedan drugi bunar koji im također bi osporen; on ga nazva Sitna.
 • 22 Odatle on se premjesti da bi iskopao jedan drugi bunar koji ne bi osporavan i koji nazva Rehovot govoreći: » Sada u stvari, ALLAH nam dade slobodno polje i mi smo imali plodova zemaljskih[185]. «
 • 23 Odatle, on se uspe u Ber-Ševau[186].
 • 24 ALLAH mu se prikaza te noći
i reče:
» Ja sam Allah Ibrahima,
tvojeg oca;
ne boj se, jer ja sam s
tobom.
Ja ću te blagosloviti i učiniti
plodonosnim tvoje potomst-
vo radi mojeg sluge Abraha-
ma. «
 • 25 Ondje, Ishak podiže jedan *žrtvenik i izvrši zazivanje u ime ALLAHOVO[187]. On uspravi svoj šator a sluge Ishakove tu izbušiše jedan studenac.
 • 26 Abimeleh pođe u Gerar da bi susreo Ahuzata svojeg savjetnika i Pikla zapovjednika svoje vojske.
 • 27 Ishak im reče: » Zašto ste vi došli k meni? Vi me prezirete i vi ste me otjerali od sebe. «
 • 28 Oni odgovoriše: »Mi smo obvezni ustanoviti da ALLAH jest s tobom i mi smo si rekli: Nek' ima jedna zakletva s jedne i druge strane, između tebe i nas; sklopimo jedan savez s tobom!
 • 29 Prisegni da ne ćeš zlo postupati prema nama, a isto tako mi da ne ćemo tebi zla nanositi, kao što smo ti činili samo dobro i otposlali te živog i zdravog, tebe koji si sada blagoslovljeni od ALLAHA. «
 • 30 On im priredi jednu gozbu; oni jedoše i piše,
 • 31 digoše se u rano jutro, i svaki od njih dade prisegu onom drugom. Ishak ih otpusti i oni ga napustiše u miru.
 • 32 No, istog tog dana, sluge Ishakove dođoše donoseći novosti o bunarima koje su iskopali. Rekoše mu:  » Nismo našli vode.«
 • 33 On nazva te bunare Šivea; to je ono zbog čega, još i danas grad ima ime Ber-Ševa, to jest Bunar od Prisege[188].