Biblija (Tomislav Dretar)/Izrail se nastanjuje u Palestinu

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Izrail se nastanjuje u Palestinu[uredi]


 • 1 1 Dogodi se poslije smrti Jozuine da sinovi Izrailovi pitaše ALLAHA za savjet govoreći: » Ko će se od nas uspeti kao prvi protiv Palestineca[1] za potući ih? «
 • 2 ALLAH reče: » To je Juda[2] koji će se uspeti. Evo ja sam izručio zemlju u ruke njegove.«
 • 3 Juda reče Šimunu svojem bratu: »Pođi sa mnom u moj dio[3] i potucimo Kanaance. Potom, ja također krenuću s tobom u tvoj dio. « I Šimun ode s njim.
 • 4 Juda se pope i ALLAH mu izruči u ruke njegove Kanaance i Perizite. U Bezeku[4] oni pobiše deset tisuća između njih.
 • 5 Nađoše Adoni-Bezeka[5] u Bezeku i sukobiše se s njim; oni potukoše Kanaance i Perizite.
 • 6 Adoni-Bezek pobježe, ali oni ga proganjaše, domogoše ga se i odsjekoše palčeve na rukama i nogama[6].
 • 7 Adoni-Bezek reče: » Sedamdeset Kraljeva kojima bijahu odsječeni palčevi na rukama i nogama skupljaše otpatke ispod stola mojega. Ono što sam činio Allah mi je vratio. » Odvedoše ga u Jeruzalem i on ondje umrije. «
 • 8 Sinovi Judini[7] napadoše Jeruzalem i domogoše ga se; posjekoše ga mačem i spališe u vatri.
 • 9 Poslije toga sinovi Judini siđoše za tući Kanaance koji nastanjivahu Planinu, Negev i *Niziju[8].
 • 10 Potom Juda otiđe protiv protiv Palestineca koji nastanjivahu Hebron - ime Hebronu[9] ranije bijaše Kirijat-Arba - i oni udariše Šesai, Ahiman i Talmai.
 • 11 Odatle Juda ode protiv stanovnika Devira - ime Deviri ranije bijaše Kirijat-Sefer -.
 • 12 Kaleb reče: » Onome koji udari Kirijat-Sefer i domogne ga se, ja ću dati svoju kćer Aksu za ženu.«
 • 13 Otnijel, sin Kenazov, mlađi brat Kalebov, domože se grada, i Kaleb mu dade za ženu svoju kćer Aksu.
 • 14 No, od svojeg dolaska, ona ga nagovaraše tražiti u njenog oca jedno polje. Ona siđe s magarca svojega, a Kaleb joj reče: » Što hoćeš ti? «
 • 15 Ona mu reče: » Učini mi jedno dobročinstvo. Pošto si mi dao zemlju kod Negeva, daj mi također zdenac vode», i Kaleb joj dade gornje zdence i donje zdence.
 • 16 Sinovi Kenitovi, punca Musina, uspeše se iz grada, Palmiera sa sinovima Judinim u pustinju Judinu koja je na jugu od Arade[10]. Oni dođoše stanovati s narodom.
 • 17 Juda pođe sa Šimunom, svojim bratom. Oni potukoše Kanaance koji nastanjivahu Sefat i posvetiše ga, rečenog, zabrani. Nazva se taj grad imenom Horm[11].
 • 18 Juda se domože Gaze i njene teritorije, Aškelona i njegove teritorije, Ekrona[12] i njegove teritorije.
 • 19 ALLAH bi s Judom koji uze posjed nad Planinom, ali ne bi moguće izvlastiti stanovnike ravnice, jer imadoše željezna kola[13].
 • 20 Prema riječi Musinoj, dade se Hebron Kalebu koji izvlasti ondje tri sina Anakova.
 • 21 Glede Jebuzita koji nastanjivahu Jeruzalem, sinovi Benjaminovi ne izvlastiše ih i Jebuziti su stanovali u Jeruzalemu sa sinovima Benjaminovim sve do ovog dana.
 • 22 Kuća Jusufova, ona također, uspe se, ali u Betel[14], i ALLAH bi s njom.
 • 23 Kuća Jusufova načini jedno istražJahijaje Betela; ranije ime grada bijaše Luz.
 • 24 Uhode vidješe jednog čovjeka izlaziti iz grada i rekoše mu one: » Pokaži nam dakle kako se može ući u grad i mi ćemo pružiti dokaz našeg poštenja prema tebi.«
 • 25 On im pokaza gdje se može ući u grad i oni posjekoše grad oštricom mača, ali pustiše otići onoga čovjeka i sav njegov klan.
 • 26 Taj čovjek ode u zemlju Hitita i sagradi jedan grad kojem dade ime Luz[15] to je još i danas njegovo ime.
 • 27 Manase ne steče ni Bet-Šean s njegovim posjedima; ni Tanak s njegovim posjedima, ni stanovnike Dora s njihovim posjedima, ni stanovnike Megidoa s njegovim posjedima, i Palestinci nastaviše stanovati u toj zemlji.
 • 28 Ali, kad Izrail bi postao jak on nametnu Palestinucima robovsku tlaku[16], ali u stvari on ih ne izvlasti.
 • 29 Efraim ne izvlasti Kanaance koji nastanjivahu Gezer, i Palestinci stanovaše u Gezeru u sred Efraima.
 • 30 Zabulon ne izvlasti stanovnika Kitrona ni onih iz Nahalola; Palestinci stanovaše u sred Zabulova, ali biše prisiljeni na robovsku tlaku.
 • 31 Ašer ne izvlasti stanovnike Akoa, ni one iz Sidona, Ahlava, Akziva, Helbe, Afika i Rehova.
 • 32 Ašeriti stanovaše u sred Kanaaca koji nastanjivahu zemlju pošto ne bijahu izvlašteni.
 • 33 Neftali ne izvlasti žitelje Bet-Šemeša, ni one iz Bet-Anata, i on stanovaše u sred Palestineca koji nastanjivahu zemlju, ali stanovnici Bet-Šemeša i Bet-Anata, biše prinuđeni na tlaku.
 • 34 *Amoriti satjeraše sinove Danove u planinu, jer ih ne pustiše sići u ravnicu.
 • 35 *Amoriti nastaviše stanovati u Har-Herezu, Ajalonu i Šalvimu, ali kad ruka kuće Jusufove oteža, oni biše prisiljeni na tlaku.
 • 36 teritorija amoritska ide od uzvisine Akrabim, od Stijene uspinjuća