Biblija (Tomislav Dretar)/Jakub bježi od Labana

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jakub bježi od Labana[uredi]

 • 43 Taj čovjek nagomila dobara, on posjedovaše brojna stada, sluškinje i sluge, deve i magarce.
 • 31 1 On saznade da Labanovi sinovi govore: » Jakub se dočepao svega što je pripadalo našem ocu, i o trošku je našeg oca dao sebi to izobilje. «
 • 2 Jakub osmotri Labanovo lice i vidje da njihovi odnosi nisu više bili oni od prethodnih dana.
 • 3 ALLAH reče Jakubu: » Vrati se u zemlju svojih otaca i tvoje porodice : ja ću biti s tobom. «
 • 4 Jakub dade pozvati Rahelu i Leu u polja gdje on bijaše sa stokom.
 • 5 On im reče: » Ja vidim da lice vašeg oca nije više prema meni kao prije; ali Allah mojeg oca je bio sa mnom.
 • 6 Vi znate, da sam ja služio vašeg oca svim svojim snagama.
 • 7 Vaš se otac poigrao sa mnom, on je promijenio deset puta moju plaću, ali mu nije pustio naškoditi mi.
 • 8 Kad je izjavio: Ti ćeš imati za plaću pjegave životinje, sva stoka se kotila pjegava; a kad je izjavio: Ti ćeš za plaću imati prugastu, sva se stoka kotila prugasta.
 • 9 Allah je uzeo vašem ocu stado i dao ga meni.
 • 10 No, u vrijeme kad se stoka sparuje, ja sam digao pogled i vidio u snu prugaste, pjegave i šarene jarčeve koji su zaskakivali životinje.
 • 11 *Melek Allahov mi reče u snu: Jakube Evo me, odgovorio sam ja.
 • 12 On preuzme: Digni oči i pogledaj sve te prugaste, pjegave i šarene jarčeve koji zaskaču životinje, jer ja sam vidio što ti je Laban uradio.
 • 13 Ja sam Allah za kojeg, u Bethelu, ti si podigao jednu stelu[225] i ti si mi načinio jedan zavjet. Sada, digni se, napusti ovu zemlju i vrati se u zemlju svoje porodice. «
 • 14 Rahela i Lea mu dadoše ovaj odgovor: » Imamo li mi još uvijek svoj udio u baštini kod našeg oca?
 • 15 Nije li nas držao za strankinje, jer nas je prodao i čak pojeo naš novac[226]?
 • 16 Također nije li sve Bogatstvo, koje je našem ocu uzeto, naše i naših sinova. Učini sada sve što ti je Allah rekao. «
 • 17 Jakub se diže i odvede svoje sinove i svoje žene na devama.
 • 18 On povede sve svoje stado i sva dobra koja je bio stekao, stado koje je bilo sva tekovina koju je načinio u ravnici Aram[227] za vratiti se kod svojeg oca Ishaka u zemlju Palestinaca.
 • 19 Laban je bio otišao strići svoju stoku kad Rahela ukrade idole[228] koji pripadahu njenom ocu.
 • 20 Jakub izmače nadziranju Labana Aramejca čuvajući se obavijestiti ga o svojem bijegu.
 • 21 On pobježe sa svim što mu je pripadalo, on se diže, prijeđe Rijeku i usmjeri se prema planinama Galada[229].
 • 22 Treći dan obavijestiše Labana da je Jakub bio utekao.
 • 23 On uze sa sobom svoju braću[230], progonio ga tokom sedam dana i sustigao u planinama Galaga.