Biblija (Tomislav Dretar)/Jakub ponovo pronalazi svojeg sina Jusufa

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jakub ponovo pronalazi svojeg sina Jusufa[uredi]

 • 46 1 Izrail se stavi na put sa svim što mu je pripadalo. Stiže u Ber-Ševu[330] i ponudi * žrtve Allahu svojek oca Ishaka.
 • 2 U svojoj noćnoj viziji, Allah se obrati Izrailu: » Jakube, Jakube. «   » Evo me «, odgovori on.
 • 3 On tad reče: » Ja sam El, Allah je tvoj otac. Ne plaši se ići u Egipat, jer ću ondje od tebe načiniti jedan veliki narod.
 • 4 Ja, ići ću s tobom u Egipat i ja sam taj koji ćete također vratiti nazad[331]. Jusuf će ti zaklopiti oči. «
 • 5 Jakub napusti Ber-Ševu. Sinovi Izrailovi prevezoše svojeg oca Jakuba, svoju djecu i svoje žene u kolima koje im je bio poslao Faraon za prevesti ih.
 • 6 Oni uzeše svoja stada i svoja dobra koja su bili stekli u zemlji Kanaan. Jakub se nađe u Egiptu sa svim svojim potomcima,
 • 7 njegovi sinovi i sinovi njegovih sinova s njim, njegove kćeri i kćeri njegovih sinova. On dovede sa sobom svo svoje potomstvo u Egipat.
 • 8 Evo imena sinova[332] Izrailovih koji dođoše u Egipat:
Jakub i njegovi sinovi:
prvorođeni Jakubov: Ruben.
 • 9 Sinovi Rubenovi: Hanoh, Palu, Hesron, Karmi.
 • 10 Sinovi Simeonovi: Jemuel, Jamin Ohad, Jakin, Sohar, Šaul, sinovi Kanaankini.
 • 11 Sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari.
 • 12 Sinovi Judini: Er, Onan, Šela, Peres, Zerah. Er i Onan umriješe u zemlji Kanaan Peresovi sinovi biše Hesron i Hamoul.
 • 13 Issakarovi sinovi: Tola, Puva, Jov, Šimron.
 • 14 Sinovi Zabulonovi: Sered, Elon, Jahlel.
 • 15 Ovo biše sinovi koje Lea dade Jakubu u dolini Aram[333], kao i njena kćer Dina. Njeni sinovi i njene kćeri brojaše ukupno 32 osobe.
 • 16 Sinovi Gadovi: Sifion i Hagui, Šuni i Ešbon, Eri, Arodi i Areli.
 • 17 Sinovi Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria, i njihova sestra Serah. Sinovi Berijini: Hud i Malkiel.
 • 18 To biše sinovi Zilpaini koju Laban bi ustupio svojoj kćerki Lei da bi ona dala njih Jakubu: šesnaest osoba.
 • 19 Sinovi Rahelini, žene Jakubove: Jusuf i Benjamin,
 • 20 Rodiše se Jusufu u Egiptu Manase i Efraim koje mu je dala Asenat, kćer PotiFera, svećenika iz Onea[334].
 • 21 Sinovi Benjaminovi: Bela, Beker i Ašbel, Guera i Naman, Ehi i Roš, Mupim, Hupim i Ard.
 • 22 To biše sinovi Rahelini koje ona dade Jakubu, sveukupno četrnaest osoba.
 • 23 Sinovi Danovi: Hušim.
 • 24 Sinovi Neftalijevi: Jahcel, Guni, Jecer, Šilem.
 • 25 To biše sinovi Bilhini koju Laban ustupi svojoj kćeri Raheli da ona dadne njih Jakubu. Sveukupno: sedam osoba.
 • 26 Ukupan broj osoba pripadajućih Jakubu i poteklim od njega, koji dođoše u Egipat, ne računajući žene njegovih sinova: 70 sveukupno.
 • 27 Sinovi Jusufovi koji mu biše dani u Egiptu: dvije osobe. Ukupan broj osoba kuće Jakubove koji dođoše u Egipat bi 70 osoba[335].
 • 28 Jakub posla pred sobom Judu prema Jusufu da mu prethodi u Gošen[336]. Kad oni stigoše u zemlju Gošena,
 • 29 Jusuf upregnu svoja kola i uspe se u Gošen u susret svojem ocu Izrailu. Samo što je vidio Jusufa baci mu se o vrat njegov, i opet o njegov vrat, on zaplaka.
 • 30 Izrail mu tada reče: » Ovog puta, kad sam ponovo vidio tvoje lice, ja prihvaćam umrijeti jer ti si u još životu. «