Biblija (Tomislav Dretar)/Jehu, kralj Izraila

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jehu, kralj Izraila[uredi]

  • 28 Jehu *ukloni Bala iz Izraila.
  • 29 Samo, Jehu se ne odstrani od grijehova koje Jeroboam, sin Nebatov, bijaše počinio u Izrailu: zlatna telad koja bijahu u Betelu i u Danu[91].
  • 30 ALLAH reče Jehuu: ” Pošto si dobro postupao, čineći ono što je pravo u mojim očima, i što si postupio s kućom Akhabovom tačno onako kako ja htijah, tvoji sinovi, sve do četvrtog naraštaja sjedjeće na prijestolju Izrailovom. “
  • 31 Ali, Jehu nije htio hoditi svim svojim srcem prema Zakonu ALLAHA, Allaha Izrailova, i ne odstrani se od grijehova koje Jeroboam bijaše počinio u Izrailu.
  • 32 U one dane, ALLAH poče sjeći po teritoriji Izraila. Hazael ih udari na svoj granici Izraila
  • 33 od Jordana, na istoku sunca, svoj zemlji Gaalad, zemlji Gadita, Rubenita i Manaseita, od Aroera, koji je na klancima Arnona kao i Galaad i Bašan.
  • 34 Ostatak djela Jehuvljevih, sve što je učinio, sva njegova djela, nije li to zapisano u knjizi *Historijui Kraljeva Izrailovih?
  • 35 Jehu leže s očevima svojim[92], a ukopaše ga u Samariji. Njegov sin Jokhaz zavlada na njegovom mjestu.
  • 36 Vrijeme koje Jehu vladaše nad Izrailom, u Samariji, bi 28 godina.