Biblija (Tomislav Dretar)/Jeroboamova pobuna

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jeroboamova pobuna[uredi]

 • 26 Jeroboam, sin Nebatov, bijaše jedan Efraimit iz Cerede; ime njegove majke bijaše Serua, ona bijaše udovica; on bijaše sluga Sulejmanov i on podiže ruku protiv kralja[127].
 • 27 Evo u kojoj prilici on podiže ruku protiv kralja: Sulejman gradiše Milo[128] on zatvori usjek kod *Grada Davudova, njegovog oca.
 • 28 Taj čovjek, Jeroboam, bijaše srčan i moćan; Sulejman bijaše zapazio mladog čovjeka dok ovaj radiše radiše; tada ga on odredi za nadgledati sve radove kuće Jusufove[129].
 • 29 U to vrijeme, kako Jeroboam bijaše izišao iz Jeruzalema, Pegamber Ahija iz Siloa susrete ga na putu; Ahija bijaše odjeven jednim novim ogrtačem i njih dvojica bijahu sami u polju.
 • 30 Ahija uze novi ogrtač koji bijaše na njemu i rastrga ga u dvanaest komada.
 • 31 Potom ga dade Jeroboamu: ” Uzmi deset komada, jer ovako govori ALLAH, Allah Izrailov,: Evo, ja ću oteti kraljevstvo iz ruke Slomonove, i daću ga deseterim plmenima.
 • 32 A jedino pleme[130] koje će imati, to će biti radi mog sluge Davuda, i zbog grada Jeruzalema kojeg sam izabrao između svih plemena Izrailovih.
 • 33 To je zato što su me oni napustili i pokonili se pred Astartom, božicom Sidonijanaca, pred Kemošem, Allahom Moaba i pred Milkom, bogom sinova Amonovih, i jer nisu išli mojim putovima, ne čineći ono što je pravo u mojim očima, prema mojim zakonima i mojim navadama, kao Davud, otac[131] njegov.
 • 34 Iz ruke Sulejmanove, ja neću uzeti ništa od kraljevstva, jer ja sam ga postavio glavom za sve dane njegovog života, zbog sluge moga Davuda kojeg sam ja izabrao, koji je čuvao moje zapovjedi i moje zakone.
 • 35 Ja ću oduzeti kraljevstvo iz ruku njegovom sinu i daću ga: desetorim plemenima.
 • 36 Njegovom sinu, daću jedno pleme da bi moj sluga Davud imao uvijek jednu svjetiljku[132] preda mnom u Jeruzalemu, gradu kojeg sam ja izabrao za tu staviti moje *ime.
 • 37 Tebe, ja ću te uzeti i ti ćeš vladati posvuda gdje budeš želio, i ti ćeš biti kralj nad Izrailom.
 • 38 Ako ti slušaš sve što ću ti ja propisati, ako ti činiš ono što je pravo u očima mojim, čuvajući moje zakone i moje zapovjedi kao što je to činio moj sluga Davud, ja ću biti s tobom i ja ću ti stvoriti jednu dinastiju, postojanu kao ona što je koju sam napravio Davudu; ja ću ti dati Izrail.
 • 39 Ja ću u tome poniziti rod Davudov, ali ne zauvijek.
 • 40 Sulejman tražiše Jeroboama da ga usmrti; Jeroboam se diže i pobježe u Egipat kod Šišaka, kralja Egipta gdje ostade sve do smrti Sulejmanove.