Biblija (Tomislav Dretar)/Joas je posvećen kao kralj (2 Kr)

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Joas je posvećen kao kralj (2 Kr)[uredi]

2 Krn 23.121)

 • 4 Sedme godine, Jehojada posla tražiti stotnike Karience i trkače[95] i dade ih dovesti pred sebe u Kuću ALLAHOVU. On zaključi jedan savez u njihovu korist i dade im prisegnuti u kući ALLAHOVOJ, potom im on pokaza kraljevog sina.
 • 5 On im dade ovu zapovijed: ”Evo što će te vi učiniti: trećina između vas koja u službu na dan *šabata i koja čuva kraljevu kuću,
 • 6 trećina koja se nalazi kod vrata od Sura i trećina koja koja se nalazi uz vrata smještena iza teklića stražariće u Kući za nadzirati joj pristup.
 • 7 Dva odjeljenja sastavljena od onih koji napuštaju svoju službu na dan šabata stražariće u Kući ALLAHOVOJ, kod kralja[96].
 • 8 Vi će te okružiti kralja, svaki s oružjem u ruci. Ko poželi probiti red biće usmrćen. Budite s kraljem ma kuda on išao. “
 • 9 Stotnici postupiše prema svemu što im bijaše zapovjedio svećenik Jehojada. Svaki od njih uze svoje ljude, one koji ulaze u službu na dan šabata i oni koji ju napuštaju, i nađe se kod svećenika Jehojada.
 • 10 Svećenik dade stotnicima koplje kao i štitove kralja Davuda[97] koji bijahu u Kući ALLAHOVOJ.
 • 11 Trkači, s oružjem u rukama, postaviše se počev od desne strane Kuće sve do njene lijeve strane, pokraj *oltara i Kuće, tako da okružiše kralja.
 • 12 Tada Jehojada izvede kraljevog sina, stavi na njega dijademu i kraljevska znamenja[98]. Postaviše ga kraljem, dadoše mu *pomazanje, potom zapljeskaše, uzvikujući: ”Živio kralj! “
 • 13 Atalija začu buku koju je činio narod koji pritrčavaše; ona se uputi prema narodu u Kući ALLAHOVOJ.
 • 14 Ona pogleda: kad evo kralj stoji na podiju[99], prema običaju; zapovjednici i svirači truba bijahu pokraj kralja, svo narod zemlje zemlje bijaše radosno i sviraše se trubama. Atalija *razdera svoju odjeću i povika: ”Urota! Urota! “
 • 15 Svećenik Jehojada dade zapovijedi stotnicima zaduženim za vojsku, govoreći im: ” Izvedite ju izvan bedema između redova! Ko ju bude slijedio, umrijeće od mača! “ U stvari, svećenik bijaše rekao: ” Ne treba ju usmrtiti u Kući ALLAHOVOJ. “
 • 16 Oni se dočepaše Atalije i, kad ona stizaše u Kuću ALLAHOVU kroz Konjski ulaz[100], ona bi pogubljena na tom mjestu.
 • 17 Jehojada zaključi *savez između ALLAHA, kralja i naroda da bi ovaj bio narod za ALLAHA; on sklopi također jedan savez između kralja i naroda.
 • 18 Cjelokupno narod zemlje nađe se u kući *Balovoj, razruši ju, potpuno uništi njene oltare i njene kipove i, pred oltarima, ubi Matana, svećenika Balova. Svećenik Jehojada uspostavi jedan nadzor nad Kućom ALLAHOVOM
 • 19 potom on uze stotnike, Karience, trkače i svo narod zemlje; oni svedoše kralja iz Kuće ALLAHOVE i, kroz vrata trkača, nađoše se u kući kraljevoj. Joas zasjede na prijestolje Kraljeva.
 • 20 Sav narod zemlje bi u radosti, a grad ostade u miru. Atalija, ona, bijaše pogubljena mačem u kraljevskoj kući.