Biblija (Tomislav Dretar)/Jonatan sklapa savez s Davudom

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jonatan sklapa savez s Davudom[uredi]

  • 55 Gledajući Davuda odlaziti za sučeliti Filistinca, Saul bijaše rekao Abneru, zapovjedniku vojske: ” Čiji je sin ovaj momak, Abneru? “ A Abner bijaše rekao: ” Tvojeg mi života, o kralju, ja ne znam. “
  • 56 Kralj bijaše rekao: ” Raspitaj se osobno čiji sin taj mladiće. “
  • 57 Kad se Davud vrati, nakon što je ubio Filistinca, Abner ga uze i odvedepred Saula. On imaše u ruci glavu Filistinčevu.
  • 58 Saul mu reče: ”Čiji si ti sin, moj momče?“ Davud reče:” Ja sam sin tvojeg sluge, Jesea iz Betlehema.“
  • 18 1 No, čim Davud bi završio govoriti sa Saulom, Jonatan se privrgnu Davudu i zavolje ga kao samog sebe.
  • 2 Onog dana, Saul zadrža Davuda i ne pusti ga otići k ocu svojemu.
  • 3 Tada, Jonatan sklopi savez s Davudom, jer ga zavolje kao samog sebe.
  • 4 Jonatan svuče svoj ogrtač koji nosiše i dade ga Davudu, kao i svoju odjeću, i sve do mača svoga, svoj luk i svoj potpasnik.
  • 5 U svojim bojnim pohodima, svuda kamo ga slaše Saul, Davud uspijevaše. Saul ga stavi na čelo ratnicima. On bijaše rado viđen u svem narodu i u svih slugu Saulovih.