Biblija (Tomislav Dretar)/Jozua označen kao nasljednik Musin

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Jozua označen kao nasljednik Musin[uredi]

 • 31 1 Potom Musa uputi ove riječi svem Izrailu.
 • 2 On im reče:» Ja danas imam 120 godina: ja nisam više sposoban držati svoje mjesto, i ALLAH mi je rekao: Ti nećeš prijeći Jordan kojeg eno!
 • 3 ALLAH Allah tvoj će ići ispred tebe, on će istrijebiti te narode ispred tebe i izvlastiti ih. A Jozua je taj koji će prijeći ispred tebe kako je to ALLAH rekao.
 • 4 ALLAH će postupiti prema tim narodima kako je postupio prema Sihonu i Ogu, kraljevima *Amorita i prema njihovim zemljama: on ih je istrijebio.
 • 5 ALLAH će vam njih izručiti, a vi ćete postupiti prema njima onako kako sam vam ja to zapovjedio.
 • 6 Budite smioni, ne bojte se, ne drhtite pred njima, jer ALLAH Allah tvoj ide pred tobom: on te neće ostaviti, on te neće napustiti. «
 • 7 Potom Musa pozva Jozuu, i, pred svim Izrailom, reče mu: » Budi smion i otporan, jer ti si taj koji će ući s ovim narodom u zemlju koju je ALLAH prisegao njihovim očevima da će im ju dati; ti si taj koji će ih obaštiniti tom zemljom.
 • 8 ALLAH je taj koji ide pred tobom, on te neće ostaviti, on neće napustiti; ne boj se, ne daj se oboriti. « Musa povjerava zakon svećenicima
 • 9 Musa zapisa taj Zakon i dade ga svećenicima sinovima Levijevim[204] koji nose *kovčeg saveza ALLAHOVOG, i svim *poglavarima Izrailovim.
 • 10 I Musa im dade ovu zapovijed: » Na kraju sedam godina, u času godine otpusta, na praznik Šatora[205],
 • 11 kad će sav Izrail doći vidjeti lice ALLAHA[206], Allaha tvojega u mjestu koje on bude izabrao, ti ćeš čitati taj Zakon u lice svem Izrailu, koji će te slušati.
 • 12 Ti ćeš prikupiti narod, ljude, žene, djecu, izbjeglice koje imaš u gradovima svojim da čuju i da nauče bojati se[207] ALLAHA Allaha svojega paziti da primijenjuju sve riječi tog Zakona.
 • 13 A njihovi sinovi, koji ne znaju, čuće; i naučiće oni bojati se ALLAHA Allaha svojega svakog dana života svojega koji ćete živjeti u zemlji koju idete uzeti u posjed prelazeći Jordan. «