Biblija (Tomislav Dretar)/Jusuf postaje Faraonov ministar

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Jusuf postaje Faraonov ministar[uredi]

 • 37 Ovaj prijedlog ugodi *Faraonu i svim njegovim slugama.
 • 38 Faraon im reče: » Hoćemo li mi pronaći čovjeka kao ovog ovdje da bude Duh Allahov u njemu? «
 • 39 I Faraon reče Jusufu: » Budući da te je Allah poučio u svemu tome, nema niko drugi ko bi mogao biti tako pametan i tako mudar kao ti.
 • 40 Ti si taj koji će biti moj domoupravitelj. Sav moj narodl podvrgnuće se tvojim zapovijedima i po tronu samo ću ja biti tebi nadređen. «
 • 41 Faraon reče Jusufu: »Evo: postavljam te nad cijelom zemljom Egipta. «
 • 42 On svuče sa svoje ruke obruč[307] i prenese ga na Jusufovu ruku, ogrnu ga ogrtačem od finog lana i o vrat mu stavi zlatnu ogrlicu.
 • 43 Potom ga postavi na svoja druga kola i dade da se pred njim izvikuje[308]: » Pažnja! « Faraon ga dakle postavi nad cijelim Egiptom
 • 44 i reče Jusufu: » Ja sam Faraon. Ali, bez tebe, niko ne će ni malim prstom maknuti u cijelom Egiptu. «
 • 45 Potom Faraon dade Jusufu ime Kafnat Paneah i dade mu za ženu Asenat kćer PotiFera svećenika iz Onea[309]. Jusuf pođe nadgledati zemlju Egipat.
 • 46 Jusuf imaše 30 godina kad stade u prisutnosti Faraona, kralja Egipta. On uze dopust od njega da bi prošao svu zemlju Egipat.
 • 47 Tokom sedam godina obilja, zemlja je davala u izobilju.
 • 48 Jusuf prikupi svu živež tokom sedam godina koje su slijedile jedna drugu u Egiptu i uskladišti ih po gradovima; on uskladišti u gradskim središtima živežne proizvode iz okolnih polja.
 • 49 Potom Jusuf prikupi žito u ogromnim količinama, kao pijeska u moru, do te mjere da se prestalo računati, jer je bilo nemjerljivo.
 • 50 Prije godina kojima će uslijediti glad, dva se sina rodiše Jusufu, koje porodi Asenat, kćer PotiFera, svećenika iz Onea.
 • 51 Prvorođenog on nazva Manase jer, reče on, » Allah mi otpisao sve moje muke [310] i svu kuću oca svojeg.«
 • 52 Mlađi, njega nazva Efraim jer, reče on, »Allah me učinio plodnim[311] u zemlji mojeg jada.«
 • 53 Sedam godina obilja u Egiptu istekoše,
 • 54 a sedam godina gladi počeše dolaziti kako je Jusuf bio prorekao. Glad pohara svu zemlju ali u cijelom Egiptu bijaše kruha.
 • 55 Sav Egipat bijaše izgladnjen i narod iskaše snažnim kricima kruha u Faraona. Svim Egipćanima on odgovori: » Idite naći Jusufa, učinite kako vam on kaže. «
 • 56 Glad haraše po svoj površini zemlje. Jusuf otvori sva skladišta smještena u gradovima za prodavati žito Egipćanima. Glad se pokaza surovom u zemlji Egipat.
 • 57 Svi su dolazili u Egipat za kupovati žito u Jusufa, jer glad bijaše nemilosrdna u cijeloj zemlji.