Biblija (Tomislav Dretar)/Kako slaviti Savez

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Kako slaviti Savez[uredi]

 • 27 1 Musa, s *poglavarima Izrailovim, dade narodu ovu zapovijed: » Čuvajte svaku zapovijed koju vam dajem danas.
 • 2 U dan kad biudete prešli Jordan prema zemlji koju ti ALLAH Allah tvoj daje, ti ćeš uzeti velikog kamenja koje ćeš uspraviti, i koje ćeš premazati krečom.
 • 3 Ti ćeš odozgo napisati sve riječi ovog Zakona, kad budeš prešao Jordan. Tako ćeš ti moći ući u zemlju što ti ALLAH Allah tvoj daje, jednu zemlju kojom teku med i mlijeko[178], kako ti je to bio obećao ALLAH, Allah tvojih otaca.
 • 4 Kad vi budete prešli Jordan, vi ćete uspraviti one kamenove, slijedeći zapovijed koju vam dajem danas, na brdu Ebal[179], i ti ćeš ih premazati vapnom.
 • 5 Ti ćeš sagraditi ondje jedan *oltar ALLAHU, svojem Allahu, jedan oltar načinjen od kamenja na kojem željezo neće proći;
 • 6 kamenjem netaknutim ti ćeš sagraditi oltar ALLAHA Allaha svojega; ondje ćeš ti uzdizati svoje holokauste[180] prema ALLAHU Allahu svojem.
 • 7 Ti ćeš nuditi žrtve mira, ješćeš ti ondje i bićeš radostan opred ALLAHOM Allahom svojim.
 • 8 Napisaćeš na kamenju sve riječi tog Zakona; izloži ih dobro[181]. «
 • 9 I Musa, sa svećenicima *levitima[182], reče svem Izrailu: » Tišina, slušaj, Izraile! Danas ALLAH Allah tvoj učinio je da postaneš jedan narod za njega.
 • 10 Ti ćeš slušati glas ALLAHA Allaha tvojega; ti ćeš primijenjivati nje-gove zapovijedi i njegove zakone, koje ti dajem danas. «
 • 11 Tog dana, Musa dade narodu ovu zapovijed:
 • 12 » Evo onih koji će biti na brdu Garizim[183] za blagosloviti narod kad budete prelazili Jordan: Šimun, Levi, Juda, Isakar, Jusuf i Benjamin,
 • 13 Evo onih koji će biti na brdu Ebal za proklinjanje: Ruben, Gad, Ašer, Zabulon, Dan i Neftali.