Biblija (Tomislav Dretar)/Kazneni rat protiv Benjamina

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Kazneni rat protiv Benjamina[uredi]

 • 20 1 Svi sinovi Izraelovi iziđoše i, kao jedan čovjek, zajednica se okupi počev od Dana sve do Ber-Ševe kao i zemlja Galad, kod GOSPODARA ALLAHA u Mispi[199].
 • 2 Poglavari sveg puka, sva plemena Izraelova se predstaviše na saboru puka Božjeg, 400 tisuća pješaka, vještih strijelaca.
 • 3 Sinovi Benjaminovi doznaše da sinovi Izraelovi bijahu uspeli se do Mispe. Sinovi Izraelovi rekoše: ”Izvijestite nas kako se dogodio taj zločin.“
 • 4 *Levit, muž žene koja bijaše ubijena, odgovori: ”Bilo je to u Givei[200] u Benjaminu kad sam stigao onamo, ja i moja suložnica za provesti ondje.
 • 5 Vlasnici Givee se digoše protiv mene, i, tokom noći, okružiše kuću u kojoj ja bijah; oni su me htjeli ubiti i zloupotrijebili su moju suložnicu do te mjere da je umrla.
 • 6 Ja sam uzeo svoju suložnicu, isjekao ju i razaslao po svoj teritoriji baštine Izraelove, jer oni su počinili jednu razvratnost i jedno besramlje[201] u Izraelu.
 • 7 Vi svi, sinovi Izraela, dajte si riječ i savjetujte se sami ovdje! “
 • 8 Sav se puk podiže kao jedan čovjek govoreći: ”Nitko od nas neće se vratiti k šatoru svom, i nitko se neće vratiti domu svom.
 • 9 A sada, evo što ćemo mi učiniti glede Givee: popet ćemo se protiv nje ždrijebajući;
 • 10 i svi ćemo izgubiti, u svim plemenima Izraelovim, deset ljudi na stotinu, stotinu na tisuću i tisuću na deset tisuća za priskrbiti hranu puku, onima koji će ići kazniti Benjamina prema svem besramlju koje je učinjeno u Izraelu.“
 • 11 Svi ljudi Izraelovi ujediniše se protiv grada, združeni kao jedan čovjek.
 • 12 Plemena Izraelova poslaše ljude u svo pleme Benjaminovo za reći mu: ”Koji je to zločin koji se zbio među vama?
 • 13 A sada, izručite te ljude, te ništarije koje su u Givei, da bismo ih pogubili i uklonili zlo iz Izraela. “ Sinovi Benjaminovi ne htjedoše poslušati glas svoje braće, sinova Izraelovih.
 • 14 Dolazeći iz svojih gradova, sinovi Benjaminovi se ujediniše u Givei za poći u rat protiv sinova Izraelovih.
 • 15 Onog dana, sinovi Benjaminovi došli iz gradova, predstaviše se na popisu: njih bijaše 26.000 ljudi vještih na maču, ne računajući žitelje Givee čiji popis dade 700 ljudi po izboru.
 • 16 u svem narodu bijaše 700 ljudi po izboru ljevaka. Svaki od njih mogaše, kamenom svoje praćke, strijeljati na jednog konja, a da ga ne promaši.
 • 17 Ljudi Izraelovi također se predstaviše na popisu; Ne računajući Benjamina, njih bijaše 40.000 vještih na maču, sve ljudi bojovnici.
 • 18 Oni pođoše i uspeše se u Betel[202] za savjet Božji, i sinovi Izraelovi rekoše: ” Tko će od nas otići kao prvi za zaratiti s Benjaminom?“. A GOSPOD reče: ” To je Juda! “
 • 19 Sinovi Izraelovi se digoše u rano jutro i utaboriše se kod Givee.
 • 20 Izišli za bitku protiv Benjamina, ljudi Izraelovi se poredaše u ratni poredak nasuprot Givee.
 • 21 Sinovi Benjaminovi iziđoše iz Givee, oni oboriše 22.000 Izraelovih ljudi.
 • 22 Puk ljudi Izraelovih se oporavi i iznova se oni postrojiše za boj na mjestu gdje se bijahu postrojili prvi put.
 • 23 Sinovi Izraelovi se uspeše plakati pred GOSPODOM[203] sve do na večer, i oni upitaše za savjet GOSPODOV: Trebam li ja još voditi boj protiv sinova Benjaminovih, brata moga? “ GOSPOD odgovori: ” Idite protiv njega! “
 • 24 Drugog dana, sinovi Izraelovi se primaknuše sinovima Benjaminovim.
 • 25 Tog drugog dana Benjamin iziđe iz Givee njima u susret i oni oboriše još 18 tisuća ljudi između sinova Izraelovih, sve vještih maču.
 • 26 Svi sinovi Izraelovi i sav puk uspeše se i dođoše u Betel; ondje oni plakaše posjedali pred GOSPODOM, i oni postiše tog dana sve do navečer, uzdigoše holokauste i *žrtve mira pred GOSPODOM.
 • 27 Sinovi Izraelovi upitaše za savjet GOSPODARA ALLAHA - u stvari, *kovčeg saveza Božjeg nalazio se na tom mjestu onih dana.
 • 28 Pinhas, sin Eleazara, sina Aaronova, stajaše pred njim[204], u one dane: ” Trebam li ja opet rekoše oni, izići u boj protiv sinova Benjamina brata mojega?“ GOSPOD odgovori: ” Idite, jer sutra izručit ću ga u vaše ruke. “
 • 29 Izrael postavi ljude u zasjedu uokolo Givee.
 • 30 Trećeg dana, sinovi Izraelovi se uspeše protiv sinova Benjaminovih i postrojiše se protiv Givee kao i prošli put.
 • 31 Sinovi Benjaminovi iziđoše u susret puku, oni se pustiše povući daleko od grada i počeše, nanositi žrtve među pukom, otprilike
 • 30 ljudi Izraelovih, na cestama koje se uspinju, jedna u Betel, druga u Giveu u sred ravnice.
 • 32 Sinovi Benjaminovi rekoše: ” Evo ih potučenih pred nama kao i prethodnog puta. “ Ali Izraeliti si bijahu rekli: ” Mi ćemo bježati i odvući ćemo ih daleko od grada na ceste. “
 • 33 Svi ljudi Izraelovi, budući iskočili sa svojih mjesta, postrojiše se za bitku u Bal-Tamaru dok se zasjeda Izraelova povuče sa svojeg položaja na zapad od Geva[205].
 • 34 Deset tisuća izabranih ljudi uzetih u svem Izraelu stigoše pred Giveu; bitka bi nemilosrdna, ali Benjaminiti ne znadoše da se nesreća oborila na njih.
 • 35 GOSPOD potuče Benjamina pred Izraelom, i, u onaj dan, sinovi Izraelovi nanesoše gubitak Benjaminu od 25.000 ljudi, sve vještih na maču.
 • 36 Sinovi Benjaminovi vidješe da bijahu potučeni.

Ljudi Izraelovi ustupiše teren Benjaminu, jer računaše na zasjedu koju bijahu postavili pokraj Givee.

 • 37 Zasjeda se baci u punoj brzini prema Givee, rasporedi se i pobi sav grad oštricom mača.
 • 38 No, bijaše ovaj dogovor između ljudi Izraelovih i onih u zasjedi: ovi posljednji trebaju napraviti jedan dimni signal iz grada.
 • 39 Ljudi Izraelovi se okrenuše natrag u bitci, a Benjamin poče nanositi žrtve među ljudima Izraelovim, otprilike 30 ljudi, ” Uistinu, rekoše si oni, evo ih potpuno pobijeđenih pred nama kao u prvom boju! “
 • 40 Ali signal, jedan dimni stub bijaše se počeo dizati iznad grada, i, kad se Benjamin okrenu, kad ono sav se grad dizaše u plamenu spram nebu.
 • 41 Ljudi Izraelovi bijahu dakle napravili zaokret, a ljudi Benjaminovi biše preneraženi videći kako se nesreća oborila na njih.
 • 42 Oni okrenuše leđa pred ljudima Izraelovim u pravcu pustinje, ali bojni red ih proganjaše i oni bijahu masakrirani na pola puta od onih koji dolaziše iz grada[206].
 • 43 Okružiše Benjamina, progoniše ga bez predaha, gaziše ga sve do nasuprot Gevu[207] prema istoku sunca.
 • 44 Kod Benjamina 18.000 ljudi pade, sve srčani ljudi.
 • 45 Okrećući leđa, oni pobjegoše prema pustinji, prema stijenju Rimon. Pokupiše ih 5.000 usput, i proganjaše ih sve do Gideoma[208] i ubiše ih još 2.000.
 • 46 Zbroj Benjaminita koji padoše onog dana bi 25.000 ljudi vještih na maču, sve srčani ljudi.
 • 47 Šest stotina ljudi okrenuše leđa i pobjegoše prema pustinji Rimon, i ostadoše na stijeni Rimon tokom četiri mjeseca.
 • 48 Ljudi Izraelovi vratiše se prema sinovima Benjaminovim i posjekoše ih oštricom mača, iz grada u grad, ljudi kao i, stoke[209] i svega što se tu nalaziše. Što više, oni zapališe sve gradove na koje naiđoše.