Biblija (Tomislav Dretar)/Knjiga Sofonijeva

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sofonijeva knjiga[uredi]

Sofonije[uredi]

 • 1 1 Riječ GOSPODOVA, koja bi
upućena Sofoniju, sinu Kušijevu,
sinu Gedalijevu, sinu Amarijevu,
sinu Ezekiasovu, u vrijeme Joziasa[1],
sina Amonova, kralja Jude.

Alah će posredovati protiv cijele zemlje[uredi]

 • 2 Ja ću sve istrijebiti s površine zemlje
- proročanstvo GOSPODOVO.
 • 3 Ja ću istrijebiti ljude i životinje,
ptice nebeske i ribe morske
i ono što navodi posrtati opake[2],
ja ću ukloniti ljude s površine zemlje
-proročanstvo GOSPODOVO.

Alah će posredovati protiv Jude i Jeruzalema[uredi]

 • 4 Ja ću ispružiti ruku protiv Jude
i protiv svih žitelja Jeruzalema,
i ukloniću iz tog mjesta ono što
je od *Bala ostalo,
ime njegovih službenika i svećenika
s njima;
 • 5 one koji se klanjaju po terasama
pred vojskom nebeskom,
one koji se klanjaju pred GOSPODOM
i koji prisežu svojim Alahom Melekom[3]
 • 6 one koji se okreću od GOSPODA,
koji ga ne traže
i ne pitaju za savjet.
 • 7 - Tišina pred Gospodinom ALAHOM,
jer dan GOSPODOV je blizu.
GOSPOD priprema jedno
*žrtvovanje,
on posvećuje svoje uzvanike[4] -.
 • 8 A, u dan žrtvovanja
GOSPODOVOG, ja ću posredovati
protiv slugu,
protiv prinčHava
i protiv svih onih koji se odi-
jHavaju na način stranaca[5].
 • 9 Ja ću se uplesti, u onaj dan,
protiv svih onih koji skaču
preko praga[6],
koji ispunjavaju kuću njihovog
gospodara
proizvodom nasilja i obmane.
 • 10 U onaj dan - proročanstvo
GOSPODOVO -
čuće se jadikovanje na
Vratima Riba,
jedno urlanje u Novom Gradu[7],
jednu veliku dreku na brdima;
 • 11 urlajte, stanovnici Mužara[8],
jer pučanstvo trgovaca
uništeno je,
svi mjeritelji srebra su uklonjeni.
 • 12 U ono vrijeme,
ja ću prekopati Jeruzalem uz baklje
i posredovaću protiv ljudi koji čuče
na svom izmetu[9]
i koji kažu sami sebi:
GOSPOD ne može učiniti ni dobro
ni zlo.
 • 13 Tad će njihova Alahatstva biti
izručena pljački,
a njihove kuće uništenju
oni su sagradili kuće, ali
neće ih nastanjivati;
oni su posadili vinograde, ali
im vina piti neće.

Dan GOSPODOV[uredi]

 • 14 Blizu je, veliki dan GOSPODOV,
on je blizu, on dolazi u velikoj
hitnji.
Biće gorkih jadikovanja
u dan GOSPODOV,
i sam junak zvaće u pomoć.
 • 15 Dan gnjHava kao taj dan, dan straha i zebnje,
dan nevolje i očaja,
dan tmina i mraka,
dan oblaka i oblačnih tmina,
 • 16 dan zvonjave roga i bojnih
pokliča
protiv tvrdih gradova i protiv
visokih ugaonih kula.
 • 17 Ja ću baciti ljude u očaj
i oni će hoditi kao slijepci,
jer oni su griješili protiv
GOSPODA.
Njihova će krv biti prosuta
kao prašina,
a njihova utroba kao izmetine.
 • 18 Ni njihovo srebro ni njihovo zlato
neće ih moći osloboditi:
u dan gnjHava GOSPODOVOG,
vatrom njegove ljubomore,
sva će zemlja biti progutana;
jer on će vršiti istrebljenje
- i to će biti grozno -
svih stanovnika zemlje.

Poziv poniznima[uredi]

 • ’‘‘2 1 Skupljate se, okupite se,
o vi narodi bez srama,
 • 2 prije no što stigne odluka
i što dan bude otpuhnut
kao pljHava[10];
prije no na vas dođe žestina gnjHava
GOSPODOVOG, prije nego dođe na
vas dan gnjHava GOSPODOVOG.
 • 3 Tražite GOSPODA, vi svi ponizni
na zemlji, koji primjenjuju pravdu
koju je on uspostavio;
možda ćete vi biti u zaklonu
u dan gnjHava GOSPODOVOG.

Prijetnja protiv naroda sa zapada[uredi]

 • 4 Gaza će biti napuštena,
Aškelon opustošen,
Ašdod, u sred podnHava, biće
istjeran,
a Ekron biće iskorijenjen.
 • 5 Nesreća vama, stanovnici
saveza morskog,
narode kretski[11];
Riječ je GOSPODOVA
protiv vas,
Kanaana, zemlje Filistinske:
Ja ću ti uništiti grijeh stanovnika.
 • 6 Morski savez biće pretvoren
u pašnjake,
u pašnjake za pastire, u zabrane
za stada;
 • 7 a, savez će pripadati onom što
ostane od kuće Judine; oni[12] će
dovoditi na ispašu u ta mjesta,
na večer, oni će se odmarati u
domovima Aškelonovim,
jer GOSPOD njihov Alah posredovat
će u njihovu korist
i on će promijeniti njihovu sudbinu.

Prijetnja protiv naroda s istoka[uredi]

 • 8 Ja sam čuo uvrede moabske,
sarkazam sinova Amonovih[13],
one koji vrijeđahu moj narod
i povečavaše se na račun njegove
teritorije.
 • 9 To je zašto, tako mi života!
- proročanstvo GOSPODA sve-
mogućeg, Alaha Izrailovog -
Moab postaće kao Sodoma,
a sinovi Amonovi kao
Gomora:
jedno područje trnja, jedan rudnik
soli,
jedan zemlja zauvijek opustošena.
Ono što ostane od mog naroda
njih će opljačkati,
ono što istraje od mojeg naroda
naslijediće ga.
 • 10 Evo što će oni primiti za svoju
oholost,
jer su uvrijedili narod GOSPODA,
svemogućeg i povećavali se na njegov trošak.
 • 11 GOSPOD će se pokazati strašan
glede njih,
on će oboriti sve Alahove zemaljske,
i svi najudaljeniji narodi klanjat
će se pred njim,
svaki na svom tlu.

Prijetnja protiv naroda juga i sjevera[uredi]

 • 12 I vi također, Nubijci[14]!
- Moj ih je mač probio.
 • 13 On će pružiti ruku protiv
Sjevera i učiniti da propadne Asur.
On će učiniti od Ninive[15] jednu
pustu zemlju,
bezvodnu kao pustinja;
 • 14 usred nje počivaće stada
i životinje svih vrsta:
sova kao i jež
provodiće noći u njenim
zaglavcima,
čuće se hukanje na prozoru.
Od praga, biće to ruševine,
cedrove grede su ogoljene.
 • 15 Takav će biti grad radosni koji
stolovaše u spokoju,
onaj koji sam u sebi govoriše:
” Ja i niko drugi!“
Kako li je on postao jedna
pusta zemlja,
jedna jazbina za zvijeri?
Ako kogod prođe blizu njega
zazviždi i mahne rukom[16].

Jeruzalem nije poslušao poziv Alahov[uredi]

 • ’‘‘3 1 Nesreća pobunjeniku,
nečistome,
gradu tiranskom!
 • 2 On nije slušao poziv,
on nije prihvatio poduku,
on nije imao pouzdanja u GOSPODA,
on se nije primaknuo svome Alahu.
 • 3 Njegovi ministri, u sred njega,
ričuči su lavovi;
njegovi sudci, vukovi u sumrak,
koji više nemaju što glodati
u jutro.
 • 4 Njegovi *proroci su razmetljivci,
prHavaranti;
njegovi su svećenici oskvrnuli
ono što je sveto,
oni su prekršili zakon.
 • 5 U sred grada, GOSPOD je
pravedni,
on ne počinjava nepravde.
Svakog jutra on izgovara svoju
presudu,
u svitanje, on ne uzmanjka.
- Ali, bezbožnik ne poznaje sram. -
 • 6 Ja sam uništio[17] narode,
njihove ugaone kule su bile porušene
ja sam opustošio njihove ulice:
nema više prolaznika;
njihovi su gradovi opljačkani:
nikog više, nema više stanovnika.
 • 7 Ja sebi bijah rekao: ” Ti ćeš me
barem
poštovati,
ti ćeš prihvatiti poduku
i njegovo boravište neće biti zbrisano."
Svaki put kad sam ja posredovao
oni su se samo više užurbali
za iskvariti sve svoje činove[18].
 • 8 Eh dobro, čekajte me!
- Proročanstvo GOSPODOVO.
Čekajte dan kad ću se ja dignuti
kao svjedok optužbe!
Moja će presuda biti istrijebiti
narode,
nagomilati kraljevstva,
da saspem na njih svoj gnjev,
svu žestinu moje srdžbe,
jer cijela će zemlja biti spaljena
u vatri moje ljubomore.

Alah će preobratiti narode[uredi]

 • 9 Tada ću ja učiniti da narodi
imaju *čiste[19] usne
da bi svi oni zazivali *ime
GOSPODOVO,
da ga služe svi u jednom istom
trudu.
 • 10 S one strane rijeka Nubije[20],
oni koji me obožavaju - oni
koje sam ja raspršio -
prinijeće mi jedan milodar.

Ostatak Izrailov[uredi]

 • 11 U onaj dan, ti nećeš više crvenjeti
zAlah svih svojih ružnih
djela,
svoje pobune protiv mene;
jer u taj čas, ja ću ukloniti
iz sred tebe
tvoje razmetljivce ohole
i ti ćeš prekinuti činiti
oholost
na mojoj *svetoj planini.
 • 12 Ja ću zadržati u sred tebe
jedan ostatak poniznih i sirotih
ljudi;
oni će tražiti utočište u imenu
GOSPODOVOM.
 • 13 Ostatak Izrailov neće više
počinjavati nepravde;
oni neće više govoriti laži,
neće se više u njihovim ustima
zateći prijHavarnog govora:
već će oni napasti i odmarati se,
a da im niko ne učini da zadrhte.

Obnavljanje Jeruzalema[uredi]

 • 14 Krikni od radosti, kćeri *Siona,
usklikuj, Izraile,
raduj se, nasmij se svim svojim
srcem,
kćeri Jeruzalema[21].
 • 15 GOSPOD je uklonio presude koje su
te pritiskale,
on je odstranio tvog neprijatelja.
Kralj Izrailov, GOSPOD sam,
u sred tebe je, ti nećeš više bojati se zla.
 • 16 U onaj dan, govoriće se
Jeruzalemu:
” Ne boj se, Sione,
nek tvoje ruke ne klonu;
 • 17 GOSPOD tvoj Alah je u sred
tebe
junak, pobjednik.
On je sav radostan zAlah tebe,
u svojoj ljubavi, on te obnavlja[22],
on pleše i kliče od radosti zAlah
tebe.“
 • 18 Ja prikupljam one koji bijahu
lišeni blagdana;
oni bijahu daleko od tebe
- sram koji pritiskaše Jeruzalem.
 • 19 Ja ću postupiti glede svih onih
koji su te zlostavljali
- u ono vrijeme - ,
ja ću spasiti hrome ovčice,
ja ću prikupiti zalutale.
Ja ću vas staviti na čast i vaše
će se ime čuti u svim zemljama
u kojima ste upoznali sram.
 • 20 U ono vrijeme ja ću vas sakupiti,
to će biti u vrijeme kad ću vas ja
prikupiti;
vaš će se ugled čuti i ja ću vas
staviti na čast među narodima
zemlje kad, pred vašim očima,
budem promijenio vašu sudbinu[23],
reče GOSPOD.


Bilješke uz Sofonije[uredi]

 • [1]Ne zna se da li ovaj Ezekias, predak Sofonijev, je istoimeni kralj suvremenik Pegambera Izaije u vrijeme Joziasa, tj. 640-609.g.pr.r.I.Kr. Sofonije bijaše dakle suvremenikom Pegamberu Jeremiji (vidjeti Jr 1.2); njegovo ime znači (da) Gospodin sačuva.
 • [2]čini se da Sofonije ovdje najavljuje da će Alah eliminirati sva stvorenja koja bijahu predmetom nekog idolatrijskog kulta (usp. Rm 1.23).
 • [3]vojska nebeska: česta formula u SZ za označiti zvijezde, predmete jednog kulta u mezopotamijskim religijma. Kraljevi Jude Manasije i Amon (r.1) bijahu favorizirali te vrste kulta (vidjeti 2Krlj 21.3-5, 21-22) - one koji se klanjaju: hebrejski dodaje i koji prisežu, riječi pozajmljene na kraju redka - svojim Alahom Melekom: stare verzije imaju Milkom (glavno amonitsko božanstvo; vidjeti 1Krlj 11.33).
 • [4]Izvršenje Božje presude protiv Jeruzalema je prispodobljeno jednom žrtvovanju. Za objed koji normalno slijedi jedno žrtvovanje nuditelj i njegovi uzvanici moraju se pod-ložiti stanovitim pravilima očišćenja. Nije moguće precizi-rati ko su ti uzvanici Gos-podinovi.
 • [5]Usvojiti način odijHavanja stranih naroda bijaše često znakom usvajanja njihovih kulturnih i religioznih vrijednosti (2M 4.13-14).
 • [6]religiozni poganski običaj (vidjeti 1 S 5.5). Drugi prijevod oni koji se uspinju na estradu (gdje se nalazi oltar božanstva).
 • [7]Vrata Riba na ulazu u Stari Jeruzalem sa sjeverozapada - Novi Grad: nova četvrt na sjeverozapadu starog grada.
 • [8]Mužar ( ili Duplja): druga četvrt u Jeruzalemu, neidentificirana.
 • [9]uz baklje: za inspicirati najskrivenija mjesta - na svoj izmetini: slika koja opisuje položaj u kojem se nalazi idolopoklonik.
 • [10]odluka ili presuda (osuda koja će biti izvršena u dan OSPODOV) - kao pljHava: vidjeti bilješku uz Ps 1.4.
 • [11]Gaza, Aškelod, Ašdod, Ekron (r.4) - ovi filistinski gradovi stvorili su jednu konfederaciju nazvanu "morski savez". Filistinci su podrijetlom s otoka Krete.
 • [12]kuća Judina ili kraljevstvo Judino - oni: preživjeli iz Jude.
 • [13]Moab, Amon: narodi nastanjeni na istoku od Jordana i Mrtvog mora.
 • [14]Nubijci: pučanstvo koje je živjelo na teritoriji sadašnjeg Sudana. Nubijci su u pojedinim periodima dominirali Egiptom.
 • [15]Asur: hebrejsko ime za Asiriju - Niniva: vidjeti Na 1.1 i bilješku.
 • [16]zazviždai i mahne rukom: znak sprdnje ili iznenađenja, odnosno užasa. Ali, neki misle da se radi o mađijskom značenju (za otjerati zle duhove).
 • [17]ovdje i u slijedećem redku Pegamber citira riječi samog Alaha.
 • [18]U r. 7 Pegamber personificira Jeruzalem bilo za opomenuti (ti ćeš me poštivati), bilo za govoriti o njemu u trećem licu ( njegovo boravište) ; kraj redka evocira njegove žitelje (oni®).
 • [19]Usne pogana su nečiste jer izgovaraju imena lažnih Alahova.
 • [20]Vidjeti bilješku uz 2.12.
 • [21]kćer Sino, kćer Jeruzalema: izrazi koji označavaju pučanstvo Jeruzalema.
 • [22]pobjednik ili spasitelj - on te obnavlja: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski on ostaje šutljiv.
 • [23]drugi prijevod dovesću vaše zarobljenike.