Biblija (Tomislav Dretar)/Metalni predmeti namijenjeni Hramu

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Metalni predmeti namijenjeni Hramu[uredi]

(2Krn 3.15-5.1)

 • 13 Kralj Sulejman zatraži da može najmiti Hirama[69] iz Tira
 • 14 koji bijaše sin jedne udovice iz plemena Neftali i oca Tirijca. Radnik u bronci, Hiram bijaše pun vještine, pameti i znanja od zanata za sve radove u bronci. On dođe kod kralja Sulejmana i ostvari sve svoje radove.
 • 15 On izradi dva brončana stuba; visina prvog stuba: osamnaest lakata, i trebala je jedna žica od dvanaest lakata za obviti drugi[70].
 • 16 On načini dva zaglavka koje je trebalo staviti na vrhove tih stubova; bilo je to od livene bronce. Visina prvog bijaše pet lakata, visina drugog, pet lakata.
 • 17 On načini pletere[71] jedan oblik pletera, lanac u obliku girlandi, za zaglavke koji bijahu na vrhu tim stubovima; sedam za prvi zaglavak, sedam za drugi.
 • 18 On načini narove[72] : dva reda koji okruživahu jedan od pletera i koji trebaše pokrivati zaglavke postavljene na vrhove stubova.
 • 19 Glede zaglavaka koji bijahu na vrhovima stubova predvorja, oni imaše

oblik ljiljana i bijahu od četiri lakta.

 • 20 Ali, na zaglavcima postavljenim na dvama stubovima, jednako prema gore, uzduž izbočine koja bijaše preko pletera, bijahu pričvršćeni u kružnim redovima 200 narova; bijaše ih i na drugom zaglavku.
 • 21 On uspravi te stubove uz trijem Hrama; on uspravi stubove s desna i nazva ih Jakin, on uspravi stubove s lijHava i nazva ih Boaz[73].
 • 22 Vrhovi stubova imahu onlik ljiljana. Izrada stubova bi dobro izvedena.
 • 23 On načini, od livene kovine, More[74]. Ono je imalo prečnik od deset lakata, i bijaše kružnog oblika. Imalo je pet lakata visine, a jedan konop od 30 lakata je trebao za obujmiti ga.
 • 24 Pod obrubom Mora, kolokvinte[75] sve uokrug, deset po laktu; one uokružavaše More u potpunosti. Te kolokvinte, u dva reda, bijahu izlevene u istom livu kao i More.
 • 25 Ono je počivalo na dvanaest bikova: tri okrenuta prema sjeveru, tri prema zapadu, tri prema jugu i tri prema istoku. More bijaše na njima, a njihove sapi bijahu okrenute prema unutra.
 • 26 Njegova debljina imaše širinu jedne ruke, a njen obrub bijaše izdjelan kao obrub jedne ljiljanove cvjetne čašice. Ono je moglo sadržavati 2000 bata[76].
 • 27 On načini potom deset postolja[77] od bronce. Svako postolje imaše četiri lakta duljine, četiri lakta širine i tri lakta visine.
 • 28 Evo kako bijahu načinjena ta postolja: ona bijahu sastavljena od oplata učvršćenih poprečnim gredama;
 • 29 na oplatama učvršćenim poprečnim gredama, bijahu lavovi, bikovi i *kerubini; bijaše ih jednako na gornjim priječnicama; ispod lavova i bikova, bijahu stavljeni vijenci kao ukras.
 • 30 Svako od postolja sadržavalo je četiri točka od bronce, i za četiri podnožja, podloge za ojačanje. Te podloge bijahu izlivene ispod korita, izvan vjenaca.
 • 31 Otvor svakog korita bijaše unutar okvira kojega nadmašivaše za jedan lakat; on bijaše zaokružen i imaše oblik kolobrana; on bijaše od jednog i pol lakta. Kiparski radovi ukrašavahu obrubnicu otvora. Oplate bijahu četvorne a ne zaokružene.
 • 32 Sve četiri točka se nalaziše ispod oplata, a perni klinovi točkova bijahu u okosnici postolja. Prečnik točkova bijaše jedog i pol lakta.
 • 33 Točkovi bijahu kao točkovi kola: klinovi, obruči, palci, glavine, sve u livenoj kovini.
 • 34 četiri podloge za ojačanje koje bijahu na svakom uglu postolja činile su jedno tijelo s njim.
 • 35 Na vrhu svakog postolja, bijaše jedan krug od pola lakta visine, a na njenom gornjem dijelu, ručke; oplate postolja činiše jedno tijelo s njima.
 • 36 Na plošnim površinama, na ručkama i na oplatama, on izrezbari kerubine, lavove i uspravljene palme, s vijencima svud uokolo.
 • 37 Tako on načini deset postolja: svako bijaše od iste kovine, istog razmjera i istog oblika.
 • 38 On načini deset korita od bronce. Svako je korito moglo sadržavati 40 bata[78] svako je korito mjerilo četiri lakta. Bijaše po jedno korito na svakom od deset postolja.
 • 39 On poreda pet postolja na desnu stranu Kuće i pet na njenu lijevu stranu; glede Mora, on ga postavi na desnu stranu, prema jugoistoku.
 • 40 On načini velike zdjele, vedrice, i zdjele za škropljenje[79]. Hiram izvrši sve radove koje je trebao obaviti za kralja Sulejmana u Kući ALLAHOVOJ:
 • 41 dva stuba, zavojnice za dva zaglavlja koji su na vrhu stubova, dva pletera, za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na vrhu stubova,
 • 42 četiri stotine narova za dva pletera dva reda narova po pleteru za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na stubovima,
 • 43 deset postolja i deset korita postavljenih na ovima,
 • 44 More bijaše samo jedno s, pod njim dvanaest goveda,
 • 45 velike zdjele, vedrice, zdjele za škropljenje i sve druge potrepštine. To što načini Hiram za kralja Sulejmana u Kući ALLAHOVOJ bijaše od uglačane bronce .
 • 46 Na jugu od Jordana, između Sikota i Sartana[80] kralj dade izliti sve komade u glinenim kalupima.
 • 47 Sulejman postavi na mjesto sve te predmete čija količina bi tako velika da se nije mogla vrjednovati težina bronce.
 • 48 Sulejman izradi također sve predmete namijenjene Kući ALLAHOVOJ: zlatni *oltar, stol na koji se stavljaše kruh ponuda[81] : od zlata;
 • 49 pet svijećenjaka s desna i pet s lijHava, postavljenih pred svetom sobom: od čistog zlata; cvjetiće, svjetiljke, štipaljke: od zlata;
 • 50 plitice, usekače, zdjele za škropljenje, pehare, kadionice: od čistog zlata; zabate vrata Kuće prema presvetom mjestu, one vrata prema velikoj dvorani: od zlata.
 • 51 Kad bi sretno završeno djelo koje kralj Sulejman bijaše izvršio u Kući ALLAHOVOJ, on donese predmete posvećene od Davuda, njegovog oca: srebrninu, zlatninu i posuđe za odložiti u riznice Kuće ALLAHOVE .