Biblija (Tomislav Dretar)/Musina pjesma

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Musina pjesma[uredi]

 • 30 A Musa u cijelosti izgovori riječi ove pjesme
 • u uši svem saboru Izrailovom:
 • 1 Nebo, prikloni uho, a ja ću govoriti;
 • zemljo, slušaj riječi koje ću izreći.
 • 2 Nek' se moje upute raspu kao kiša;
 • nek' moja riječ padne kao rosa, kao
 • pljusak na tratinu,
 • 3 Ja ću obznaniti ime ALLAHOVO;
 • priznajte veličinu našeg Allaha.
 • 4 On, stijena, njegovo je djelo
 • savršeno,
 • svi njegovi putovi su mudri;
 • to je vjeran Allah, nema u njemu
 • nepravde,
 • on je dobar i pravedan.
 • 5 Za njega, oni su samo iskvarenost,
 • radi mane svoje, oni nisu više sinovi
 • njegovi[213],
 • to je jedan izopačen i zastranio
 • naraštaj.
 • 6 Je li način da se postupa s
 • ALLAHOM,
 • narode ludi i bezumni?
 • Nije li on tvoj otac, koji
 • ti je dao život?
 • on je taj koji te stvorio i koji te
 • postavio.
 • 7 Sjeti se nekadašnjih dana,
 • vrati tok godina,
 • iz naraštaja u naraštaj,
 • pitaj svojeg oca, on će te
 • naučiti, *poglavare svoje, on i će
 • ti to reći:
 • 8 Kad Svevišnji dade
 • narodima njeihovu baštinu,
 • kad odvoji ljude,
 • on utvrdi područja narodima
 • slijedeći broj sinova
 • Izrailovih[214].
 • 9 Jer prihod ALLAHov,
 • to je narod njegov,
 • a Jakub je njegov dio u baštini.
 • 10 On susrete svoj narod
 • u pustinjskoj zemlji,
 • u samoći ispunjenoj
 • divljim urlanjem:
 • on ga okružuje, on ga poučava,
 • on bdije nad njim kao nad
 • zjenicom oka svog.
 • 11 On je kao orao koji osokoljuje nasad svoj :
 • on lebdi iznad mladih svojih,
 • on otvara sav svoj raspon krila,
 • on ih uzima i nosi pod krilima
 • svojim.
 • 12ALLAH je jedini koji vodi
 • narod svoj,
 • nema nikakvog stranog Allaha
 • kod njega.
 • 13 On mu daje zakoračiti[215]
 • visove zemlje
 • da se nahrani
 • proizvodima poljskim;
 • on mu daje sisati meda iz
 • šupljina kamenja;
 • on mu daje ulja dozrelog
 • na granitu stjenja,
 • 14 maslac kravlji i mlijeko
 • ovčije s masnim od janjadi,
 • od ovnova Bašana[216] i od
 • jaraca,
 • kao i bijelo brašno pšenično;
  • krv grožđa, ti si ga pio prevrelog.
 • 15 Tako Ješurun[217] se
 • usalio, ritao,
 • ti si se usalio, ti si
 • se udebljao, otežao -
 • on je ostavio Allaha koji ga
 • bijaše stvorio
 • on je obeščastio Stijenu svoju,
 • svoje spasenje.
 • 16 Oni njemu daju za rivale
 • strance[218]
 • Ogavnostima oni ga
 • vrijeđaju,
 • 17 oni nude *žrtve
  • Ifritima
 • koji nisu Allah,
 • Allahovima koje ne poz-
 • naju, novodošlima od jučer
 • kojih se vaši očevi nisu bojali.
 • 18 Stijena koja te porodila, ti
 • si ju zanemario;
 • ti si zaboravio Allaha koji te donio
 • na svijet.
 • 19 Ono što je ALLAH vidio
 • izazvalo je prijezir njegov:
 • njegovi sinovi i kćeri njegove su ga.
 • 20 On je kazao: » Ja ću njima skriti
 • lice svoje[219],
 • ja ću vidjeti što je budućnost
 • njihova[220].
 • Jer to je jedan naraštaj, izopačen,
 • sinova u koje se ne može imati
 • povjerenja.
 • 21 Oni su mi dali za rivala
 • onog koji nije Allah,
 • oni su me uvrijedili svojim
 • ništavnim idolima.
 • Eh dobro! ja, ja ću njima dati
 • za rivala onog koji
 • nije narod,
 • jednim ludim narodom ja ću
 • njih uvrijediti.
 • 22 Da, jedna se
 • vatra zapalila u nozdrvama mojim;
 • ona je plamtjela sve do dna
  • boravišta mrtvih, ona je požderala
 • zemlju i njene proizvode, ona je
 • zapalila podnožja planina.
 • 23 Ja ću nagomilati na njih nesreće;
 • ja ću bacati na njih svoje strijele.
 • 24 Kad budu glađu iscrpljeni,
 • požderani munjom i mojim
 • gorkim daždom[221], ja ću protiv njih
 • pustiti zub životinjski, kao i otrov
 • zvijeri koje gmižu prašinom.
 • 25 Izvana, mač će im oteti
 • djecu njihovu,
 • a iznutra vladaće užas;
 • mladić imaće isti udes
 • kao i djevica, dojenče
 • padaće s čovjekom sijedih vlasi.
 • 26 Ja sam kazao: ja bih ih
 • porazbijao u komadiće[222],
 • ja bih učinio da kod ljudi
 • nestane sjećanje na njih ,
 • 27 kad se ne bih bojao uvrede od
 • neprijatelja. Da se njihovi
 • protivnici ne bi prHavarili,
 • govoreći: mi smo ti koji su viso-
 • ko ruku držali ponad toga, nije
 • to bio ALLAH koji je to učinio!
 • 28 Jer to je jedan narod[223] čije se
 • namjere ruše, oni su bez pameti.
 • 29 Da bijahu mudri, razumjeli bi
 • oni to, bili bi pametni za
 • svoju budućnost.
 • 30 Kako bi jedan sam čovjek mogao
 • proganjati tisuću, a dvojica sama
 • u bijeg nagnati njih 10 000,
 • ako ovi ne bi bili prodani
 • od Stijene svoje,
 • izručeni od ALLAHA?
 • 31 Jer Stijena naših neprijatelja
 • nije kao naša Stijena,
 • oni su si tome sami Sudije[224].

32 Njihov trs izlazi iz čokota

 • Sodome, iz rasada Gomore[225];
 • njihovo grožđe je otrovno grožđe,
 • njihovi su grozdovi gorki.
 • 33 Njihovo vino, otrov je od zmaja,
 • grozni otrov kobrin.
 • 34 Nije li ondje ono što ja pamtim,
 • ono što je zapečačeno u riznicama
 • mojim?
 • 35 Moja je osveta i nagrada,
 • za onaj čas kad ću njihovu
 • spotaknuti nogu, jer blizu je
 • dan nesreće njihove,
 • ono što je za njih pripravljeno,
 • zakasniti neće. «
 • 36 Učiniće ALLAH pravdu
 • narodu svom, predomisliće se
 • u korist svojih slugu,
 • kad vidi da slabe ruke njihove,
 • da nema više ni roba ni čovjeka
 • slobodna[226].
 • 37 Tada, on će reći: » Gdje su
 • Allahovi njini,
 • i stijena gdje su se sklonili? «
 • 38 Gdje su oni koji jedu masno{{Refl|227}
 • svojih *žrtava i piju vino svojih
 • libacija?
 • Nek' se dignu i nek' dođu vama u
 • pomoć, nek' se nađe mjesto da se
 • skrijete!
 • 39 Eh dobro! sad, gledajte:
 • to sam ja, ništa osim mene,
 • bez ikakvog Allaha uz mene,
 • to sam ja koji daje umirati i živjeti,
 • kad ja polomim, ja sam taj
 • koji iscjeljuje,
 • niko ne spašava od moje ruke.
 • 40 Da, ja podižem ruku[228]
 • prema nebu,
 • i ja obznanjujem: Ja sam
 • živ zauvijek!
 • 41 Ako ja naoštrim moj mač sjajni,
 • ako moja ruka zavitla presudu,
 • ja ću svoju osudu dati da padne
 • na protivnike moje ,
 • ja ću uzvratiti onima
 • koji me mrze.
 • 42 Dok moj mač se nasićuje mesa
 • ja ću *krvlju opijati strijele svoje,
 • krvlju ubijenih i uhićenih,
 • s kosmatih glava neprijateljskih. «
 • 43 Narodi, kličite njegovom narodu,
 • jer će osvetiti *krv slugu svojih,
 • on će dati da osveta padne
 • na protivnike njegove;
 • on će osloboditi tako zemlju svoju i
 • narod svoj[229].
 • 44 Musa, praćen od Hošea[230], sina Zun-Nunova, bijaše dakle došao izgovoriti riječi te pjesme na uši narodu.
 • 45 A kad Musa bi završio govoriti sve te riječi sve Izrailu,
 • 46 on im reče: » Uzmite k srcu sve riječi putem kojih ja danas svjedočim protiv vas, i zapovijedam sinovima vašim da paze primijenjivati sve riječi ovog Zakona.
 • 47 Jer, ne radi se ni o jednoj riječi bez važnosti za vas; ta riječ, to je vaš život, i po njoj će te vi produžiti svoje dane na zemlji koju će te vi uzeti u posjed prelazeći Jordan.