Biblija (Tomislav Dretar)/Novi grijeh Saulov

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Novi grijeh Saulov[uredi]

  • 15 1 Samuel reče Saulu: ” Ja sam taj koga je ALLAH poslao *pomazati tebe kao kralja nad svojim narodom Izrailom. Sada dakle, saslušaj glas, riječi ALLAHOVE.
  • 2 Ovako govori ALLAH, svemogući: Ja ću zatražiti račun Amaleku[130] o tome što su učinili Izrailu, zapriječujući mu put kad se uspinjao iz Egipta.
  • 3 Sada dakle, idi udariti Amalek. Vi morate posvetiti zabrani[131] sve koji mu pripadaju. Nećeš poštedjeti nikog. Sve ćeš pogubiti, ljude i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce. “
  • 4 Saul pokrenu narod i prebroja ga u Telaimu[132]. Bijaše 200.000 pješaka i, za Judu, 10.000 ljudi.
  • 5 Prispjevši u grad Amalek[133], Saul se postavi u zasjedu u koritu potoka.
  • 6 Saul reče Kenitima[134]:” Odlazite, odstranite se, napustite postrojbe Amalekove, iz straha da s vama ne postupim kao što ću s njima, dok si ti, postupio s vjernošću prema svim sinovima Izrailovim kad se uspinjahu iz Egipta. “ Keniti se dakle odstraniše iz sredine Amalecita.
  • 7 Saul udari Amalek, od Havile sve do ulaza u Šur[135], koji je nasuprot Egiptu.
  • 8 On uze živog Agagu, kralju Amalekovom, i posveti sav narod zabrani, oštrici mača.
  • 9 Ali, Saul i narod poštedješe Agaga i najbolje od sitne stoke, od krupne stoke i od drugog okota[136], janjce i sve što bijaše dobro, i oni ne pristadoše posvetiti ih zabrani. Ali svu robu bez vrijednosti i loše kakvoće, oni ju posvetiše, nju, zabrani.