Biblija (Tomislav Dretar)/Obrezanje, znak saveza

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Obrezanje, znak saveza[uredi]

 • 9 Allah reče Ibrahimu:» Ti, ti ćeš čuvati moj *savez, i poslije tebe, naraštaji koji će poteći od tebe.
 • 10 Evo mojeg saveza kojeg ćete čuvati između mene i vas, tj. tvoje potomstvo poslije tebe: svi vaši muški biće *obrezani:
 • 11 imaćete obrezano meso kapice na glaviću, što će postati znak saveza između mene i vas.
 • 12 Biće obrezani u dobi od 8 dana, svi vaši muški svakog naraštaja kao i robovi rođeni u kući ili stranog podrijetla zadobijeni novcem koji god da jesu, koji nisu od tvojeg potomstva.
 • 13 Robovi rođeni u kući ili stečeni novcem trebaju biti obrezani. Moj savez postaće na vašem tijelu jedan vječni savez,
 • 14 ali neobrezani, muško koje ne će imati obrezano meso kapice na svojem glaviću, taj će biti isključen između svojih[112]. On je raskinuo savez moj.«
 • 15 Allah reče Ibrahimu: » Ti više ne ćeš zvati svoju ženu Sarai imenom Sarai, jer ona će imati za ime Sara.
 • 16 Ja ću ju blagosloviti i isto ću ti po njoj dati jednog sina. Ja ću ju blagosloviti, ona će dati rođenje narodima; kraljevi naroda poteći će od nje.«
 • 17 Ibrahim pade ničice i nasmija se; on reče u sebi: » Jedno dijete rodiće se u čovjeka od stotinu godina? Ili, Sara sa svojih 90 godina hoće li moći roditi?«
 • 18 Ibrahim reče Allahu:» Može li Ismail živjeti u prisutnosti tvojoj! «
 • 19 Allah reče: » Ali ne! Tvoja žena Sara rodiće ti sina i ti ćeš mu dati ime Ishak[113]. Ustanoviću svoj savez s njim kao jedan vječni savez za potomstvo poslije njega.
 • 20 Za Ismaila ja te uslišavam[114]. Vidiš, ja ga blagosiljam, ja ga činim izobilnim, krajnje plodnim; on će roditi dvanaest prinčHava i ja ću učiniti da od njega potekne jedan veliki narod.
 • 21 Ali ja ću ustanoviti svoj savez s Ishakom kojeg će ti Sara dati slijedeće godine u ovo vrijeme.«
 • 22 Kad Allah prestade govoriti s Ibrahimom, on se uzdiže daleko od njega.
 • 23 Ibrahim uze svojeg sina Ismaila, sve robove rođene u svojoj kući ili stečene novcem, sve svoje muške ukućane; on im obreza meso kapice na njihovom glaviću istog dana kad je Allah bio govorio s njim.
 • 24 Ibrahim imaše 99 godina kad im obreza meso kapice na glaviću.
 • 26 Istog dana Ibrahim i njegov sin Ismail biše obrezani;
 • 27 sva njegova kućna čeljad, robovi rođeni u kući ili zadobijeni novcem, podrijetlom stranci, biše obrezani s njim.