Biblija (Tomislav Dretar)/Odjeća i insignije svećenika

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Odjeća i insignije svećenika[uredi]

 • 28 1 » Uzmi sa sobom svojeg brata Haruna i njegove sinove s njim, između sinova Izraelovih, da obavljaju službu svećeničku - Harun, Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar, sin Harunov.
 • 2 Načinićeš za svog brata Haruna svetu odjeću, u znak slave i veličanstva.
 • 3 A ti, ti ćeš reći svim mudracima da sam ja ispunio jednim duhom i mudrošću i ti ćeš njima reći da načine odjeću Harunovu da on bude posvećen i da obavlja svećenstvo.
 • 4 Evo odjeće koju će načiniti: prsnik, efod[211], haljinu, izvezenu tuniku, turban, pojas. Oni će dakle napraviti posvećenu odjeću za tvog brata Haruna - i za njegove sinove - da oni vrše moje svećenstvo.
 • 5 Oni će koristiti zlato, ljubičasti purpur, crveni purpur, blještavi skerlet[212] i lan.
 • 6 Načiniće efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana - umjetnički izrađeno.
 • 7 Imaće za pričvrstiti ga dvije naramenice za učvrščivanje na dva svoja kraja.
 • 8 Ešarpa efoda, ona koja je iznad, biće istovjetan rad: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
 • 9 Ti ćeš uzeti dva kamena od berila i gravirati na njima imena sinova Izraelovih:
 • 10 šest njihovih imena na prvom kamenu i šest imena koja ostaju na drugi kamen, prema redu njihovog rođenja.
 • 11 Graviraćeš dva kamena imenima sinova izraelovih na način klesarskog urezivanja kao graviru na jednom pečatu[213]; ti ćeš ih optočiti i metnuti zlatom.
 • 12 Stavićeš ta dva kamena na naramenice efoda, te kamenove koji su podsjetnik[214] u za ljubav sinova Izraelovih, a Harun će nositi njihova imena pred ALLAHOM, na svojim dvjema naramenicama.
 • 13 Načinićeš zlatne okvire[215]
 • 14 i dva lančića od čistog zlata; i stavićeš ta dva uvijena lančića na okvir.
 • 15 Potom načinićeš prsnik suđenja - umjetnički rad; načinićeš ga na način efoda, načinićeš ga od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
 • 16 Kad se presavije biće četvrtast, dužine jednog empana[216] i širok jedan empan.
 • 17 Opremićeš ih jednim kompletom kamenja[217]; biće četiri reda kamenja: - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. To će biti prvi red;
 • 18 - drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis
 • 19 treći red: agat, karneol i ametist;
 • 20 - i četvrti red: krizolit, beril i oniks. Oni će imati zlatni okvir za ukras.
 • 21 Kamenje odgovara imenima sinova Izraelovih, biće ih dvanaest kao i njihovih imena; oni će biti gravirani kao pečat, svaki sa svojim imenom budući da ima dvanaest plemena.
 • 22 Na prsniku ti ćeš načiniti pletene i uvijene lančiće, od čistog zlata.
 • 23 Na prsniku načinićeš dva zlatna obruča na dva kraja prsnika.
 • 24 Učvrstićeš dvije rese od zlata u dva obruča na krajevima prsnika,
 • 25 dok ćeš dva kraja dviju resa pričvrstiti o dvije rese; njih ćeš pričvrstiti sprijeda efodu.
 • 26 Napravićeš dva zlatna prstena i stavićeš ih na dva kraja prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.
 • 27 Napravićeš dva zlatna prstena i pričvrstićeš ih na dvije naramenice efoda, o njihovu osnovu, ispred do njihove spojne točke, iznad tkanice efoda.
 • 28 Privezaće se prsnik svojim prstenovima uz prstenove efoda jednom vrpcom od ljubičastog purpura na takav način da prsnik bude na naramenici efoda i i da se ne pomiče na efodu.
 • 29 I kad on bude ulazio u svetište, Harun nosiće na svom srcu, na prsniku suđenja, imena sinova Izraelovih, u vječni spomen pred ALLAHOM.
 • 30 Stavićeš u prsnik suđenja Urim i Tumim[218]; oni će biti na srcu Harunu kad on bude ulazio pred ALLAHA: Harun nosiće dakle stalno sud sinova Izraelovih na svom srcu, u nazočnosti GOSPODOVOJ.
 • 31 Potom načinićeš haljinu efoda, svu od ljubičastog purpura.
 • 32 ona će imati u sredini jedan otvor za glavu, uokolo otvoru, biće jedan obrub - tkalački rad; njen otvor biće kao onaj u oklopa, nerazderiv.
 • 33 Na njenim skutima, načinićeš mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještećeg skerleta - na njenih skutovima sve uokolo - i između njih, zvonca[219] od zlata svud uokolo:
 • 34 jedno zlatno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo.
 • 35 Ona biće na Harunu kad bude služio obred: zvuk zvonaca čuće se kad bude ulazio pred ALLAHA u svetište i kad bude otud izlazio; tako on neće umrijeti.
 • 36 Potom napravićeš ti jedan cvjetić[220] od čistog zlata, tu ćeš ti ugravirati kao što se gravira pečat: » posvećen ALLAHU«,
 • 37 stavićeš ga na vrpcu od ljubičastog purpura i on će biti na turbanu. On mora biti na prednjem dijelu turbana.
 • 38 On će biti na čelu Harunovom da bi on mogao nositi grijehove počinjena prema svetim *stvarima, sve one koje su ponuđene i posvećene od sinova Izraelovih: On će vječno biti na njegovom čelu da te žrtve mogu naći milost pred ALLAHOM.
 • 39 Potom ti ćeš izvesti tuniku od lana, načinićeš turban od lana; i načinićeš pojas - šivački rad.
 • 40 Za sinove Harunove, načinićeš tunike; načinićeš im pojaseve, i potom načinićeš im tijare[221]u znak slave i veličanstva.
 • 41 Ogrnućeš svog brata Haruna i njegove sinove s njim, *pomazaćeš ih, podijelićeš im investituru[222]|, posvetićeš ih oni će obavljati moje svećenstvo.
 • 42 Načini im gaće od lana za pokriti njihovu golotinju; one će ići od križa do bedara.
 • 43 Harun i njegovi sinovi uzimaće ih kad budu ulazili u *šator susretanja ili kad se približavaju *oltaru za služiti u svetištu, da si nebi natovarili jedan grijeh i umrli. Nepromjenjivi zakon za njih i potomstvo poslije njih.