Biblija (Tomislav Dretar)/Otkrovenje na brdu Horeb

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Otkrovenje na brdu Horeb[uredi]

  • 10 Bio si uspravljen u prisutnosti ALLAHA svojeg Allaha, u dan kad mi je ALLAH rekao: » Prikupi narod kod mene; ja ću mu objaviti riječi koje će ga naučiti da me štuje[34] dok su u životu na zemlji, i da ih nauče sinovi njihovi. «
  • 11 I tog dana, vi ste se približili, vi ste stajali u podnožju planine: ona je bila u vatri, buktjela sve do neba, u tmuši oblaka i u mrkloj noći.
  • 12 I ALLAH vam je govorio iz vatre: jedan glas govoraše, i vi ga slušaste, ali vi ne zamijetiste nikakvog obličja, ne bijaše ničeg drugog osim glasa.
  • 13 On vam priopći *savez svoj, deset riječi[35] koje vam on zapovijedi primijenjivati, i on ih je napisao na dvjema kamanim pločama.
  • 14 A meni, ALLAH mi je zapovjedio tada da vas poučim zakonima i običajima da biste ih primijenjivali u zemlji kamo ćete ići zaposjesti ju.