Biblija (Tomislav Dretar)/Pavlova Poslanica Efežanima

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pavlova poslanica Efežanima[uredi]

Naslov i pozdrav - Efežanima[uredi]

 • 1 1 Pavao, *apostol, Ise Pegambera po volji Božjoj,
svetima[868]
i vjernicima u Isusu Kristu:
 • 2 vama milost i mir sa strane
našeg Oca i Gospodina Ise Pegambera.

Jedan cjelokupni blagoslov u Kristu[uredi]

 • 3 Blagoslovljen budi , Otac našeg
Isusa Krista:
On nas je blagoslovio svakim
duhovnim blagoslovom u
nebesima* u Kristu.
 • 4 On nas je izabrao u sebi prije
utemeljenja svijeta
da budemo *sveti
i besprijekorni pod pogledom
njegovim, u ljubavi[869].
 • 5 On nas je predodredio biti
za njega sinovi usvojeni po
Isusu Kristu;
tako je to htjela njegova
dobrohotnost
 • 6 hvalospjevu njegove slave
i milosti kojom nas je on
ispunio u svom Ljubljenom3:
 • 7 U njemu, po njegovoj *krvi, mi
smo oslobođeni,
u njemu, naši grijesi su oprošteni,
prema izobilju njegove milosti.
 • 8 Allah nas je obasuo njome,
otvaraj ući nas svekolikoj
mudrosti
i umnosti.
 • 9 On nam je obznanio *tajnu svoje
volje,
dobrohotni nacrt koji je unaprijed
razrađen u njemu samom
 • 10 za dovesti vremena njihovom
ispunjenju:
ujediniti cijeli svemir pod
samo jednim poglavarom,
Kristom[870],
ono što je na nebesima i što je
na zemlji.
 • 11 U njemu također, mi smo svoj
dio
primili[871],
slijedeći naum onoga koji vodi
sve po svojoj volji:
mi smo bili predodređeni
 • 12 za biti pjesma zahvalnica slavi
njegovoj
oni koji su se unaprijed nadali
u Kristu.
 • 13 U njemu, još, vi ste čuli riječ
istine, *Indžil koje vas
spašava.
U njemu, još, vi ste povjerovali, i
bili obilježeni pečatom obećanog
Duha,
Svetog Duha,
 • 14 predujam naše
baštine.
sve do konačnog oslobođenja
gdje
ćemo ga uzeti u posjed,
na hvalu slave njegove.

Pavlova molitva za Efežane[uredi]

 • 15 Evo zašto, ja također, od kada sam upoznao vašu vjeru u ALLAHu Isusu i vašu ljubav za sve *svete,
 • 16 ne prestajem zahvaljivati za vas, kad vas spominjem u svojim molitvama.
 • 17 Nek' Allah naše Gospodina Ise Pegambera, Otac kojem pripada slava, vama dadne duh mudrosti koji vam ga otkriva i stvarno vam ga daje spoznati;
 • 18 nek' otvori vaše srce svjetlosti svojoj, da biste znali koju nadu vam daje

njegov poziv[872], kakvo je Bogatstvo njegove slave, baštine koju vam daje dijeliti sa svetima[873],

 • 19 koju ogromnu moć on je razvio u našu korist, nas vjernika; njegova snaga, njegova svemoćna sila,
 • 20 on ih je stavio na djelo u Kristu, kad ga je uskrsnuo iz mrtvih i posjeo uz

svoju desnicu[874] u *nebesima,

 • 21 dobrano iznad svakog Dostojanstva, Vlasti, Moć, Države[875] i svakog drugog imena koje može biti izrečene, ne samo u ovom svijetu, već još u budućem svijetu.
 • 22 Da, on je stavio pod njegove noge, i dao ga, na vrh svemu, za glavu Crkvi
 • 23 koja je tijelo njegovo, punina Onome što Allah ispunjava potpuno[876] njime samim.

Iz smrti u život[uredi]

 • 2 1 A vi, koji bijaste mrtvi zbog svojih grješaka i grijehova
 • 2 gdje nekada bijaste upleteni, kad slijeđaste ALLAHA ovoga *svijeta, princa koji vlada između neba i zemlje, duha koji djeluje sada među pobunjenicima…
 • 3 Mi bijasmo iz tog broja, mi također, koji se nekada prepuštasmo

žudnjama svojeg tijela; mi vršmo njegovu volju, slijeđasmo njegove nagone, i po prirodi bijasmo, kao i svi drugi, dosuđeni gnjevu[877].

 • 4 Ali, Allah je izobilan u milosrđu; zbog velike ljubavi kojom nas je volio,
 • 5 tada kad mi bijasmo mrtvi zbog svojih grješaka, on nam je dao *život s Kristom, - tako ste vi po milosti spašeni! –
 • 6 s njim, on nas je uskrsnuo i posjeo u *nebesima, u Isusu Kristu.
 • 7 Tako, po svojoj dobroti za nas u Isusu Kristu, on je htio pokazati u dolazećim vijekima neusporediva obilja svoje milosti.
 • 8 Po milosti, naime, vi ste spašeni, posredstvom vjere; niste vi tu ništa zaslužni, to je dar Allahov.
 • 9 Ne dolazi to od djela, da niko ne podigne *ponos otud.
 • 10 Jer, on je taj koji nas je načinio; mi smo bili stvoreni u Isusu Kristu za dobra djela, koja je Allah pripravio unaprijed, da bismo se u njima obvezali[878].


Pogani i Židovi sjedinjeni u Kristu[uredi]

 • 11 Sjetite se dakle, da nekada, vi koji nosaste znakove *paganizma na vašem tijelu, vi koje smatrahu »neobrezanima« oni koji sebe držaše »obrezanima*«, slijedom jednog postupka obavljenog na tijelu,
 • 12 sjetite se da u ono vrijeme, vi bijaste bez Spasitelja[879], lišeni građanskog

prava , stranci u *savezu obećanja, bez nade i bez ALLAHA u svijetu.

 • 13 Ali sada, u Isusu Kristu, vi koji nekada bijaste daleko, bili ste učinjeni

bliskim po *krvi Kristovoj.

 • 14 On je, naime, naš mir: od onoga što bijaše podijeljeno, on je načinio jedinstvo. U svom tijelu on je uništio zid odvajanja: mržnju.
 • 15 On je ukinuo *zakon i njegove zapovijedi s njihovim primjenama. On je htio tako, pošavši od Židova i pogana, stvoriti u sebi jednog novog čovjeka, uspostavljajući mir,
 • 16 i pomirujući ih s Allahom obojicu[880] u jednom jedinom tijelu, posredstvom

križa; ondje, on je ubio mržnju.

 • 17 On je došao navijestiti mir vama koji bijaste daleko, i mir onima koji bijahu bližnji.
 • 18 Zahvaljujući njemu jedni i drugi, u samo jednom Duhu, mi imamo pristup k Ocu.
 • 19 Tako, vi niste više stranci, ni useljenici; vi ste sugrađani *svetima, vi ste obitelj Allahova.
 • 20 Vi ste bili uklopljeni i izgradnju koja za temelj ima *apostole i Pegambere[881], i Ise Pegamberasamog kao temeljni kamen.
 • 21 U njemu cijelo zdanje[882] se naravnava i uzdiže za oblikovati jedan *sveti *Hram u ALLAHu.
 • 22 U njemu, vi također, zajedno ste uključeni u zdanje za postati boravište Božje po Duhu.

Tajna o Kristu[uredi]

 • 3 1 Zato ja, Pavao, zatočenik Ise Pegamberaza vas, pogane[883]
 • 2 ako bar vi ste saznali za milost koju Allah, za ostvariti svoj naum, dodijelio mi je za vas,
 • 3 kako, po *otkrivenju, ja sam imao spoznanje *tajne[884] takvo sam vam upravo orisao.
 • 4 Vi možete ustanoviti, čitajući o meni, kakvo sam ja poimanje imao o tajni Kristovoj.
 • 5 Tu tajna, Allah ju nije dao upoznati ljudima prošlih pokoljenja kao što je upravo otkrio po Duhu svojim svetim *apostolima i *prorocima:
 • 6 *pogani su primljeni u istu baštinu, udovi istog tijela, pridruženi istom obećanju, u Isusu Kristu, posredstvom *Indžili.
 • 7 Ja sam mu bio *služnikom po daru milosti koju Allah mi je dodijelio rasprostirući silu svoju.
 • 8 Ja, koji sam posljednji posljednjima svih *svetih, ja sam primio tu milost najavljivati poganima nepronicavo Bogatstvo Kristovo
 • 9 i staviti na svjetlost kako Allah ostvaruje tajnu držanu skrivenom oduvijek u sebi, stvoritelju svemira;
 • 10 tako od sada Dostojanstva i Vlasti[885], u nebesima, poznaju, zahvaljujući Crkvi, mnogostruku mudrost Allahovu,
 • 11 prema vječitom naumu koji je ostvario u Isusu Kristu našem ALLAHu,
 • 12 u kome mi imamo, po vjeri u njega, slobodu pristupiti u punom pouzdanju.
 • 13 Također, ja vas to molim, ne dopustite se oboriti nevoljama koje sam imao za vas; one su vaša slava.

Nek' Krist nastanjuje srca vaša[uredi]

 • 14 Zato ja savijam koljena pred Ocem,
 • 15 od koga sva obitelj ima ime svoje, u nebu i na zemlji;
 • 16 nek' se udostoji, prema izobilju slave svoje, naoružati vas moću, putem svog Duha, da se u vama ojača unutarnji čovjek,
 • 17 da nastani Krista u vašim srcima, putem vjere; ukorijenjene i utemeljene u ljubavi,
 • 18 tako ćete vi imati snage razumjeti, sa svim *svetima, što je širina, duljina, visina, dubina[886]
 • 19 i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi svu znanost, da biste vi bili ispunjeni sve do primanja punine Božje.
 • 20 Onome koji može, svojom silom koja djeluje u nama, činiti preko toga što mi njemu možemo iskati i zamisliti,
 • 21 njemu slava u Crkvi i u Isusu Kristu, za sve naraštaje, iz vjekova u vjekove. *Amen.

Izgraditi tijelo Kristovo u jedinstvu[uredi]

 • 4 1 Ja vas nagovaram dakle u ALLAHu, ja koji sam zatočeni: primjerite svoj život pozivu koji ste primili;
 • 2 u svoj poniznosti i blagosti, sa strpljenjem, podnosite jedni druge u ljubavi;
 • 3 prionite čuvanju jedinstva duha putem sveza mira.
 • 4 Ima samo jedno tijelo i samo jedan Duh, isto kao što vaš poziv vas je pozvao samo jednom ufanju;
 • 5 jedan jedini ALLAH, samo jedna vjera, samo jedno krštenje;
 • 6 samo jedan Allah i Otac svima, koji vlada nad svima, djeluje kroz sve, i boravi u svima.
 • 7 Svakom od nas, međutim milost je bila dana prema mjeri dara Kristovog.
 • 8 Otud i ova riječ:
Uzišao u visine; on je
uhvatio zarobljenike;
on je dao darove ljudima.
 • 9 On se uspeo! Što se hoće reći, ako ne da je također sišao sve do dolje na zemlju?
 • 10 Onaj koji je sišao, on je također onaj koji se uspeo više no sva *nebesa, da bi ispunio svemir.
 • 11 I on je koji je dao izvjesne kao *apostole, druge kao *Pegambere, druge opet kao *Havmelekiste, druge najzad kao pastore i zadužene za poučavanje,
 • 12 da bi stavio *svete u položaj da izvršavaju *službu za izgraditi tijelo Kristovo,
 • 13 sve do dok smo mi zajedno ne dođemo k jedinstvu u vjeri i poznavanju Sina Božjeg, u stanje sazrelosti, do stasa Kristovog u njegovoj punini.
 • 14 Tako mi više nećemo biti djeca, talasana, odvođena, vjetrovima nauka, izigravana od ljudi i njihovih lukavstava za zavesti nas u grijeh.
 • 15 Ali, ispovijedajući istinu u ljubavi, mi ćemo porasti u svakom pogledu, prema onome koji je glava, Kristu.
 • 16 A od njega cijelo tijelo, usklađeno i ujedinjeno zahvaljujući svim spojevima koji ga opslužuju, prema jednoj djelatnosti raspodijeljenoj prema mjeri svakog od njih, ostvaruje svoje vlastito narastanje za izgraditi samo sebe u ljubavi.


Stari i novi čovjek[uredi]

 • 17 Evo dakle, što ja kažem i potvrđujemo ALLAHu: ne živite više kao što žive *pogani koje njihov razum vodi u uništenje.
 • 18 Njihova je misao žrtva tmina i oni su tuđinci *životu Allahovom, zbog neznanja koje njih dovlači stvrdnuće njihovog srca.
 • 19 U svojoj nesvjesnosti, oni su se predali razvratu, toliko da su se podali jednoj razularenoj *nečistoći.
 • 20 Vi, vi niste tako upoznali Krista,
 • 21 da ste barem to čuli govoriti od njega, da je to on koji vas je tome poučavao, sukladno istini koja je u Isusu:
 • 22 treba vam, odričući vaš raniji život, odbaciti starog čovjeka koji se pokvari pod utjecajem varljivih žudnji;
 • 23 treba vam biti obnovljen po duhovnom preobličJahijaju vašeg razuma
 • 24 i zaogrnuti novog čovjeka, stvorenog prema Allahu u pravednosti i svetosti koje dolaze iz istine.
 • 25 Evo vas dakle, oslobođenih laži: nek' svako govori istinu svom bližnjem, jer mi smo članci jedni drugima.
 • 26 Jeste li u gnjevu? ne zgriješite; nek' sunce ne zapadne nad vašim gnjevom.
 • 27 Ne činite nikakvog ustupka *đavlu.
 • 28 Onaj koji je krao, nek' prestane krasti; nek se radije pomuči raditi časno svojim rukama, da bi imao što dijeliti s onim koji je u nuždi.
 • 29 Nikakva pogubna riječ ne treba izići s vaših usana, već, ako je potrebno, kakva dobra riječ, sposobna izgraditi i donijeti milost onima koji ju čuju.
 • 30 Ne ražalostite Svetog Duha, kojim vas je Allah označio kao jednim pečatom za *dan oslobođenja.
 • 31 Gorčina, razdraženje, gnjev, galama, uvrjede, sve to treba nestati iz

vas, kao i svaka vrsta opakosti.

 • 32 Budite dobri jedni za druge, imajte srca; opraštajte uzajamno, kao što je Allah vama[887] oprostio u Kristu.
 • 5 1 Oponašajte Allaha, budući da ste vi djeca koju on voli;
 • 2 živite u ljubavi, kao što je Krist nas[888] volio i sam sebe predao Allahu za nas, na milodar i žrtvu, kao jedan miris ugodnog vonja.
 • 3 O razvratu, o *nečistoći, koja god da jest, o gramzivosti, ne treba biti u pitanju među

vama; to se samo po sebi razumije za *svete.

 • 4 Nikakvih neuljudnih riječi, glupih i sablažnjivih: to je nepristojno; predajte se radije djelima milosti.
 • 5 Jer, znajte to dobro, razvratnik, nečisti, špekulant - taj idolopoklonik - isključeni su iz baštine u *kraljevstvu Kristovom i Allahovom.

Nekada tmine, sada svjetlost[uredi]

 • 6 Nek' vas niko ne obmane privid-no istinitim razlozima: sve to je ono što navlači gnjev Allahov protiv buntovnika.
 • 7 Ne budite njihovi

sukrivci.

 • 8 Nekada, vi bijaste tmine; sada vi ste svjetlost u ALLAHu. Živite kao djeca svjetlosti[889].
 • 9 A plod svjetlosti zove se: dobrota,

pravda, istina.

 • 10 Razlikujte ono što godi ALLAHu.
 • 11 Ne spajajte se s neplodnim djelima tmina; radije ih razotkrivajte.
 • 12 Ono što ti

ljudi čine potajice, stidim se o tome i govoriti;

 • 13 ali, sve što je razotkriveno, pokazano je putem svjetlosti,
 • 14 jer, sve što je iskazano
svjetlost je. Zato se i kaže:
Probudi se, ti koji spavaš,
digni se između mrtvih
i nad tobom će Krist zasjati[890].
 • 15 Buditi istinski pažljivi na vaš način življenja: ne pokažite se bezumnima, već budite razumni ljudi, koji
 • 16 koriste sadašnje vrijeme, jer dani su opaki.
 • 17 Ne budite dakle nerazumni, već shvatite dobro kakva je volja ALLAHova.
 • 18 Ne opijajte se vinom, ono vodi u propast,

već budite ispunjeni Duhom.

 • 19 Izgovarajte zajedno psalme, himne i nadahnute pjesme; pjEvajte i slavite ALLAHA svim svojim srcem.
 • 20 U svako vrijeme, svakim povodom, zahvaljujte Allahu Ocu u *ime našeg Gospodina Ise Pegambera.

Muževi i žene[uredi]

 • 21 Vi koji se bojite Krista, podvrgnite se jedni drugima;
 • 22 žene, budite podložne vašim muževima, kao ALLAHu.
 • 23 Jer muž je glava ženi, sve kao što je Krist glava Crkvi, on Spasitelj njenog tijela.
 • 24 Ali, kao što je Crkva podložena Kristu, nek' žene u svemu budu

podložne muževima svojim.

 • 25 Muževi, volite svoje žene kao Krist što je volio Crkvu i predao se za nju;
 • 26 on ju je tako htio učiniti *svetom *pročišćavajući ju vodom koja sapira i to putem Riječi;
 • 27 on ju je htio sebi ponuditi blistavu, bez mrlje, i bez bora, bez ikakva

nedostatka; htio je on svoju Crkvu *svetom i besprijekornom.

 • 28 Tako i muž treba voljeti svoju ženu, kao svoje vlastito tijelo. Onaj koji

voli svoju ženu, voli samog sebe.

 • 29 Nikad niko nije s gađenjem uzimao svoje tijelo; naprotiv, hrani ga, okružuje pažnjom kao što Krist čini za svoju Crkvu;
 • 30 nismo li mi udovi njenog tijela?
 • 31 Zato će čovjek ostaviti oca svog i majku svoju i prionuti k ženi svojoj, i oboje

biće samo jedno tijelo.

 • 32 Ta je *tajna velika: ja izjavljujem da se tiče Krista i Crkve.
 • 33 U svakom slučaju, svaki od vas, sa svoje strane,

treba voljeti svoju ženu kao sebe samog, a žena treba, muža svog štovati.

Djeca i roditelji; robovi i Gospodari[uredi]

 • 6 1 Djeco, pokorite se roditeljima, u ALLAHu, evo što je pravo.
 • 2 Poštuj svog oca i majku svoju, to je prva zapovijed praćena jednim

obećanjem:

 • 3 Da bi imao sreću i dug život na zemlji.
 • 4 Vi, roditelji, ne ozlojeđujte djece svoje, već, za odgojiti ih, pritječite stezi i savjetu

koji dolaze od ALLAHa.

 • 5 Robovi, pokorite se svojim ovdašnjim Gospodarima sa strahom i drhtanjem, iskrenim srcem, kao Kristu,
 • 6 ne zato što vas se nadzire, kao da biste tražili ugoditi ljudima, već kao robovi Kristovi koji hite izvršiti volju Allahovu.
 • 7 Služite drage volje, kao što biste služili ALLAHu, a ne ljudima.
 • 8 Vi znate ovo: ono što bude učinjeno dobro, svaki će ponovo pronaći kod ALLAHa, bilo da je rob ili da je slobodan.
 • 9 A vi, Gospodari, činite isto spram njih. stavite po strani prijetnju: vi znate da, za njih kao i za vas, Gospodar je u *nebesima, i pred njim, niko nema izuzetka.


Ogrnite oklop Allahov[uredi]

 • 10 Za završiti, naoružajte se snagom u ALLAHu, njegovom snagom svemoćnom.
 • 11 Ogrnite oklop Allahov za biti u stanju izdržati nasuprot smicalicama *đavlovim.
 • 12 Nismo mi sučeljeni čovjeku, već Vlastima, Moćima, ALLAHstvima ovoga *svijeta tmina, duhovima zla koji su u nebesima. Domognite se dakle oklopa Božjeg,
 • 13 da biste u zao dan, mogli oduprijeti se i ostati uspravni, nakon što ste sve napravili.
 • 14 Ustajte dakle! o struku, istinu za potpasnik, s pravednošću za oklop
 • 15 i, kao obuću na nogama, polet za navješćivati *Indžil mira.
 • 16 Posebice uzmite štit vjere, on će vam dopustiti pogasiti sve zapaljive projektile Zloga[891].
 • 17 Primite najzad kacigu spasa i mač Duha, tj. Riječ Allahovu.
 • 18 Nek' Duh potiče vašu molitvu u svim oblicima, vaše molbe, u svim okolnostima; koristite vaša bdijenja u jednom neumornom zauzimanju za sve *svete,
 • 19 za mene također: nek' riječ bude stavljena u moja usta za navješćivati odvažno *tajnu Indžili
 • 20 kojoj sam ja okovani u lance poslanik. Da bih mogao, kao što sam tome dužan, izgovarati ga s punom odvažnošću.

Osobna poruka[uredi]

 • 21 Ja hoću da vi znate, i vi također, kakve su moje prilike, što činim; Tihik, brat kojeg volim, služnik vjerni u ALLAHu, daće vam sve novosti.
 • 22 Ja vam ga namjerno šaljem za vama reći kako smo i za vas okrijepiti.
 • 23 Mir braći, ljubav i vjera sa strane ALLAHA Oca i od Gospodina Ise Pegambera.
 • 24 Nek milost bude s vama svima onima koji vole našeg ALLAHA Ise Pegamberajednom postojanom ljubavlju.


Bilješke uz Pavlova poslanica Efežanima[uredi]

 • [868]svetima: doslovce: svetima koji su (u Efezu), vjernicima. Riječi u Efezunedostaju u najboljim rukopisisma. Za boravak Pavlov u Efezu, vidjeti Akt 18.19-21; 19.1-40.
 • [869]u ljubavi: ove riječi mogu također biti pridodane uz on nas je predodredio (r. 5).
 • [870]u svom Ljubljenom: vidjeti Kol 1.13. Izraz označava Isusa.
 • [871]Krist: drugi prijevod : sažeti sve stvari u Kristu. Grčki glagol korišten ovdje simultano izražava ideju: rezimirati, sjediniti, i onu o suverenosti.
 • [872]svoj dio primili: analogija s raspodjelom obećane zemlje, gdje svako prima svoj dobitak (Joz 13-19). Može se također razumjeti: u njemu mo smo bili izabrani kao njegov dio ( tj. kao baština Allahova; vidjeti Izl 34.9).
 • [873]sa svetima: Vidjeti Rm 1.7 i bilješku.
 • [874]posjeo uz svoju desnicu: Vidjeti He 1.3 i bilješku.
 • [875]Države: Vidjeti Kol 1.16 i bilješku.
 • [876]ispunjava potpuno: drugi prijevod: punina onoga koji ispunjava sve u svemu… Vidjeti Kol 1.19 i bilješku.
 • [877]dosuđeni gnjevu: Kao i u Rm 1.18 radi se o gnjevu Allahovom.
 • [878]u njima obvezali: ili koja je Allah pripravio unaprijed da bi ih mi vršili.
 • [879]bez Spasitelja ( u fran. izvorniku stoji Messie): mo že se prevesti kao Osloboditelj, Okupitelj iz grijeha; *Pomazanik, dok je Krist grčki oblik tog naslova.
 • [880]obojicu: kao u r. 11 radi se o židovima i poganima.
 • [881]proroci: o prorocima primitivne crkve vidjeti Akt 11.27; 13.1; 15.32, 21.10; Ef 3.5.
 • [882]svo zdanje: drugi izraz svako zdanje.
 • [883]pogane: tj. kršćani podrijetla poganskog, u odnosu na kršćane židovskog podrijetla
 • [884]spoznanje *tajne,: vidjeti 1.9-10 gdje apostol tako označava vječni plan Allahov.
 • [885]Dostojanstva i Vlasti: vidjeti Kol 1.16 i bilješku.
 • [886]dubina: nedovršena rečenica; ali, nesumnjivo radi se o tajni (vidjeti r. 3-11 i bilješku uz 3.3), ili već o ljubavi Kristovoj (r. 19).
 • [887]vama: drugi tekst: nama oprostio.
 • [888]kao što je Krist nas: drugi tekst: nas volio.
 • [889]djeca svjetlosti: semitski izraz koji znači oni koji pripadaju svjetlosti i koji ovise o njoj.
 • [890]nad tobom će Krist zablistati: citiranje nepoznatog teksta, možda jedne kršćanske himne.
 • [891]projektile Zloga: vidjeti Mt 6.13; Iv 17.15, etc.: personifikacija zla.