Biblija (Tomislav Dretar)/Pavlova Poslanica Galaćanima

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pavlova poslanica Galaćanima[uredi]

Pavlov Indžil[uredi]

 • 1 1 Pavao, *apostol, ne od strane ljudi, ni po čovjeku, već po Isusu Kristu i Allahu Ocu koji ga je uskrsnuo iz mrtvih,
 • 2 i sva braća koja su sa mnom crkvama Galacije[843]:
 • 3 vama milost i mir sa strane ALLAHA našeg Oca i Gospodina Ise Pegambera,
 • 4 koji se predao za naše grijehe, da bi nas istrgao ovom svijetu zla, sukladno volji Božjoj, koji je Otac naš.
 • 5 Njemu budi slava u *vijeke vjekova. *Amen.


Galaćani se okreću od jedinog Indžili[uredi]

 • 6 Čudim se kojom ste se brzinom okrenuli od onoga koji vas je pozvao po milosti Kristovoj, za prijeći k jednom drugom *Havmelekju[844].
 • 7 Ne zato što ima jedno drugo; ima samo ljudi koji bacaju nemir među vas i koji hoće oboriti Kristovo Indžil.
 • 8 Čak ako bi neko, mi sami ili *melek *nebeski, vama navješćivao jedno različito Indžil od onoga koje smo vam mi navijestili, nek bude anatema[845]!
 • 9 Mi smo vam to već rekli, i ja sada ponovo govorim: ako vam neko najavljuje jedno različito Indžil od onoga koje ste primili, nek' bude anatema!
 • 10 Jer, sada, tražim li ja naklonost ljudi ili onu u Allaha? Tražim li ja ugoditi ljudima? Kad bih ja bio na ugodnost ljudima, ja ne bih više bio sluga Kristov.

Kako je Pavao primio i predao Indžil[uredi]

 • 11 Jer, ja vam izjavljujem, Braćo: ovo *Indžil koje vam ja najavljujem nije od čovjeka;
 • 12 uostalom, nije ono po jednom čovjeku bilo meni preneseno niti poučavano, već po jednom *otkrivenju Isusa Krista.
 • 13 Jer, vi ste čuli govoriti o mom ponašanju u judaizmu: kojom sam ja mahnitošću progonio Crkvu Allahovu i tražio kako ju uništiti;
 • 14 ja sam uznapredovao u judaizmu, nadilazeći većinu onih moje dobi i mojeg roda, po svojoj preobilnoj gorljivosti za predaje mojih otaca[846].
 • 15 Ali, kad je onaj, koji mi je stavio u stranu od krila moje majke i pozvao me svojom milošću, ocijenio dobrim
 • 16 otkriti u meni Sina svog da ga ja najavljujem među *poganima, odmah, bez utjecanja ikakvom savjetu ljudskom,
 • 17 ni uspinjanju u Jeruzalem k onima koji bijahu *apostolima prije mene, ja sam otišao u Arabiju, potom sam stigao u Damask.
 • 18 Zatim, tri godine poslije, ja sam se uspeo u Jeruzalem za upoznati Kefu[847] i ostao sam petnaest dana kod njega,
 • 19 a da nisam vidio ni jednog drugog apostola, već samo Jakuba[848], brata ALLAHovog.
 • 20 Ovo što vam ja pišem, ja to govorim pred Allahom, to nije jedna laž.
 • 21 Zatim, našao sam se u oblastima Sirije i Cilicije.
 • 22 Ali, moje lice bijaše nepoznato crkvama Kristovim u Judeji;
 • 23 jednostavno, one bijahu čule govoriti: » Onaj koji nas donedavna proganjaše navješćuje sada vjeru koji tada uništavaše «
 • 24 i one slaviše ALLAHA zbog mene.


Pavlov dogovor s drugim apostolima[uredi]

 • 2 1 Zatim, na izmaku četrnaest godina, ja sam se uspeo u Jeruzalem[849] s Barnabasom; doveo sam također i Tita sa sobom.
 • 2 A, ja sam se onamo uspeo slijedom jednog *otkrivenja i izložio im *Indžil koje ja propovijedam među *poganima; ja ga također izložih na jednom posebnom sastanku najuglednijim osobama, iz straha da ne izlažem se ili da se nisam izlagao uzalud.
 • 3 Ali, nije primoran čak ni Tit, moj pratitelj Grk[850], na *obrezanje;
 • 4 to bi bilo[851] zbog lažne braće, uljeza koji, budući se ušuljali, vrebaše našu slobodu, onu koja dolazi od Isusa Krista, da bi nas porobili.
 • 5 Tim ljudima mi nismo podlegli, čak ni za jedan trenutni ustupak, da bi istina Indžili bila sačuvana za vas.
 • 6 Ali, u onome što se tiče osoba - što tada one bijahu, malo mi je važno: Allah ne gleda poput ljudi - te osobe nisu mi ništa više nametnule.
 • 7 Naprotiv, one vidješe da Evangelizacija neobrezanih bijaše meni povjerena, kao što je Petru bila ona u obrezanih,
 • 8 - jer, onaj koji bijaše djelovao u Petru za apostolat obrezanih bijaše također djelovao i u meni u korist pogana –
 • 9 i, priznavajući milost koja mi je bila dana, Jakub, Kefa i Jahija[852], štovani kao stubovi, dadoše meni ruku, meni i Barnabasu, u znak zajedništva, da bismo mi išli, mi k poganima, oni k obrezanima.
 • 10 Jednostavno, trebasmo se podsjećati siromaha[853], o čemu ja imah pravu brigu za činiti.


Pavlovo se suprotstavlja Petru u Antiohiji[uredi]

 • 11 Ali, kad Kefa dođe u Antiohiju[854], ja sam mu se otvoreno suprotstavio, jer bijaše u krivu.
 • 12 Naime, prije no što bijahu došli ljudi iz okoliša Jakubova, oni objedovaše zajedno s *poganima; ali, nakon njihovog dolaska, on se stade iskradati i držaše se po strani, iz straha od *neobrezanih;
 • 13 i drugi *Židovi uđoše u njegovu igru, tako da Barnabas sam bi uvučen u tu dvoličnu igru.
 • 14 Ali, kad ja vidjeh da oni ne idu ravno po istini *Indžili, ja rekoh Kefi pred svima: » Ako ti koji si Židov, živiš na način pogana a ne Židova, kako ti možeš uvjeriti Židove da se ponašaju kao Židovi? «
 • 15 Mi smo, mi, Židovi od rođenja , a ne pogani, ti *grješnici.
 • 16 Mi znamo, međutim da čovjek nije opravdan djelima *zakona, već samo vjerom Isusa Krista[855]; mi smo povjerovali, mi također, u Ise Pegamberada bi bili opravdani Kristovom, a ne po djelima zakona, jer po djelima zakona niko neće biti opravdan.
 • 17 Ali da, tražeći biti opravdanima, mi smo postali grješnicima, mi također, da li bi Krist bio služnik grijeha? Sigurno ne.
 • 18 Naime, ako ja ponovo izgradim ono što sam srušio, ja sam taj koji je mene napravio prekršiteljem.
 • 19 Jer ja, po zakonu sam mrtav zakonu da bih živio za Allaha. S Kristom, ja sam razapet;
 • 20 ja živim, ali to nisam više ja, to je Krist koji živi u meni. Jer, moj sadašnji život u tijelu, njega živim u vjeri u Sina Božjeg[856] koji me volio i koji se predao za mene.
 • 21 Ja ne obezvrjeđujem milost Allahovu; jer ako, po zakonu, dostigne se pravednost, onda je Krist umri ni za što.

Ludost Galaćana[uredi]

 • 3 1 O glupi Galaćani, ko li vas je opčinio, dok je, pred vašim očima, bio izložen razapeti Isa Pegamber?
 • 2 Objasnite mi jednostavno ovo: Jeste li vi to zbog *Zakona primili Duh ili zato što ste saslušali poruku vjere?
 • 3 Jeste li do te mjere glupi? Vi koji ste najprije počeli po Duhu, je li to sada tijelo, ono što vas vodi u savršenstvo?
 • 4 Imati toliko iskustva uzalud! I opet, da to bijaše uzalud!
 • 5 Onaj koji vam oslobađa Duh i među vama izvodi čuda, čini li to s razloga primjene zakona ili zato što ste vi čuli poruku vjere?


Oni koji vjeruju blagoslovljeni su s Ibrahimom[uredi]

 • 6 Budući da je Ibrahim imao vjere u ALLAHA i da mu to bi uračunano kao pravednost,
 • 7 shvatite, dakle, ovo; sinovi su Ibrahimovi oni koji su vjernici.
 • 8 Nadalje, Pismo, predviđajući da Allah opravdaće *pogane po vjeri, navijestio je unaprijed Ibrahimu ovu dobru vijest: Svi narodi biće blagoslovljeni u tebi.
 • 9 Tako dakle, oni koji su vjernici blagoslovljeni su s Ibrahimom, vjernikom.
 • 10 Jer, pridržavatelji zakona su svi pod udarom prokletstva, budući da je pisano: Proklet bio ko ne ustraje u ispunjavanju svega što je pisano u knjizi zakona.
 • 11 Očito je nadalje da, po zakonu, niko nije opravdan pred Allahom, pošto onaj koji je pravedan po vjeri *živjeće.
 • 12 A vladavina zakona ne proistječe iz vjere; za nju, onaj koji bude ispunio propise tog zakona živjeće ga.
 • 13 Krist je platio da nas oslobodi prokletstva zakona, postajući time on sam prokletstvo za nas, budući da je pisano: Proklet onaj koji je o drvo obješen.
 • 14 To zbog toga da blagoslov Ibrahimu prispije poganima u Isusu Kristu i da tako, mi primimo, po vjeri Duh, predmet obećanja.


Obećanje: uloga Zakona[uredi]

 • 15 Braćo, pođimo od ljudskih običaja: jednu jednostavnu ljudsku oporuku, ako je u redu, niko ne poništava ni ti dopunjava.
 • 16 Eh dobro, Ibrahimu je bilo dano obećanje, i njegovom potomstvu. Nije rečeno: » i potomstvima «, kao da se radilo o množini, već o jednom jedinom se radi: i tvom potomstvu, tj. Kristu.
 • 17 Evo dakle, moje misli: jedna uredna oporuka je najprije bila ustanovljena po Allahu. *Zakon, pristigao 430 godina kasnije[857], ne ukida ga, što bi obećanje učinilo bUzeirzložnim.
 • 18 Jer, ako se baštinstvo dobija po zakonu, ne ma ga po obećanju. No, uz pomoć jednog obećanja Allah je podijelio milost Ibrahimu.
 • 19 Otada, što je učinila vjera? Ona sebe pridodaje[858] da se istaknu prekršaji u očekivanju potomstva kojem bijaše namijenjeno obećanje; ono je bilo obznanjeno po *melekima[859] putem ruke jednog posrednika.
 • 20 A, taj posrednik nije posrednik samo jednom. A Allah je jedinstven.
 • 21 Ide li dakle, zakon u susret obećanju Allahovom? Sigurno ne. Da je naime, bio dan jedan zakon koji ima vlast *oživljavati, tada bi iz zakona dolazila pravednost.
 • 22 Ali, Pismo je sve podložilo grijehu, u jedno zajedničko ropstvo, da bi, po vjeri u Isusa Krista[860], obećanje bili ispunjeno za vjernike.
 • 23 Prije dolaska vjere, mi bijasmo čuvani u zarobljeništvu pod zakonom, s obzirom na vjeru koja trebaše biti *objavljena.
 • 24 Tako dakle, zakon je bio naš nadziratelj[861], očekujući Krista, da bismo bili opravdani po vjeri.
 • 25 Ali, nakon dolaska vjere, mi nismo više podloženi tom nadziratelju.
 • 26 Jer, vi ste, po vjeri, sinovi Allahov, u Isusu Kristu.
 • 27 Da, vi svi koji ste bili kršteni u Kristu, vi ste ogrnuli sebe Kristom.
 • 28 Nema tu više ni *Židova, ni Grka; nema tu više ni roba, ni slobodnog čovjeka, nema tu više ni čovjeka ni žene; jer, svi, vi ste samo jedan u Isusu Kristu.
 • 29 A ako vi pripadate Kristu, to je zato što ste bili potomstvo Ibrahimovo; prema obećanju, vi ste baštinici.

Ti nisi više rob, već sin[uredi]

 • 4 1 Ovakva je dakle moja misao: Tako dugo vremena kako je baštinik dijete, on se u ničemu ne razlikuje od roba, on koji je Gospodar svega;
 • 2 već je podvrgnut skrbnicima i nadstojnicima sve do dana određenog po njegovom ocu[862].
 • 3 A mi, isto tako, kad bijasmo djecom podložnom počelima svijeta[863], mi bijasmo robovima.
 • 4 Ali, kad je došao čas navršavanja vremena, Allah je poslao svog Sina, rođenog od jedne žene i podvrgnutog *zakonu,
 • 5 za platiti oslobođenje onih koji su podloženi zakonu, zato da nam bude dano biti usvojenim sinovima.
 • 6 Sinovi, vi to zaista jeste: Allah je poslao u naša srca Duh svog Sina, koji viče: Abba - Oče!
 • 7 Ti dakle, nisi više rob, već sin; i, kao sin, ti si također baštinikom: to je djelo Božje.

Pavlova skrb za vjeru Galaćana[uredi]

 • 8 Nekada, dok ne poznavasmo Allaha, vi bijaste podloženi Allahovima koji, svojim naravi, to nisu,
 • 9 ali sada, kad vi poznajete Allaha, ili radije kad ste vi spoznati od njega, kako se možete opet okrenuti slabim i siromašnim počelima, voljni ponovo se podložiti onome?
 • 10 Vi pazite pobožno dane, mjesece, doba, godine[864].
 • 11! Vi mi dajete povjerovati da sam radio za vas s čistim gubikom!
 • 12 Ponašajte se kao, budući da sam ja postao kao vi, Braćo, ja vas molim. Niste mi ništa krivo učinili.
 • 13 Vi to znate dobro, bilo je to za vrijeme jedne bolesti da sam vam ja, po prvi put, navijestio dobru vijest;
 • 14 i, ako izazovno za vas, kakvo već bi moje tijelo, vi niste pokazali ni prijezir, ni gađenje. Naprotiv, vi ste me prihvatili kao jednog *meleka Božjeg, kao Isusa Krista.
 • 15 Gdje je dakle, vaša tadašnja radost? Jer, ja vam ovo svjedočim: da bijaste mogli, vi biste oči svoje iskopali da biste meni dali.
 • 16 A sada, jesam li ja to postao vašim neprijateljem zato što vam govorim istinu?
 • 17 Uslužnost koju vam oni iskazuju nije nepatvorena; oni samo hoće vas odvojiti od mene da bi oni sami postali predmetom vaše uslužnosti.
 • 18 Ono što je dobro, to je da budu viđeni u dobronamjernoj uslužnosti, u svako vrijeme, a ne i samo kad sam ja nazočan među vama,
 • 19 dječice moja koju, u boli, ja rađam nanovo, sve dok Krist ne bude oblikovan u vama.
 • 20 Oh! želio bih biti uz vas u ovom času za naći način govorenja koji priliči, jer ne znam kako postupiti s vama.

Hagara i Sara[uredi]

 • 21 Recite mi, vi koji hoćete biti podloženi *zakonu, ne razumijete li vi što kaže taj zakon?
 • 22 Pisano je, naime, da Ibrahim imaše dva sina, jednog od služavke i jednog od slobodne žene;
 • 23 ali, sin sluškinje bi rođen po tijelu, dok sin slobodne žene bijaše po učinku obećanja.
 • 24 Ima tu jedna prispodoba: te žene su, naime, dva *saveza. Jedan, koji dolazi s brda Sinaj, rođen za ropstvo: to je Hahara
 • 25 - jer, brdo Sinaj je u Arabiji. I Hagara odgovara sadašnjem Jeruzalemu[865], jer je on sada zajedno sa svojom djecom rob.
 • 26 Ali, Jeruzalem odozgo je slobodan, i on je naša majka:
 • 27 jer, pisano je:
Raduje se, ti koja ne rađaš;
kliči od radosti, ti koja
nisi upoznala boli;
jer brojnija su djeca napuštene
nego djeca one koja ima
supružnika.
 • 28 A vi, Braćo , poput Ishaka, vi ste djeca obećanja.
 • 29 Ali, isto kao što onaj koji bijaše rođen iz tijela proganjaše tada onoga koji bijaše rođen prema Duhu, tako je tome još i sada.
 • 30 Eh dobro! što kaže Pismo? Otjera sluškinju i njenog sina jer, ne treba sin sluškinjin baštiniti sa sinom slobodne žene.
 • 31 Tako dakle, Braćo, mi nismo djeca sluškinje, već slobodne žene.

Grješnik milosti[uredi]

 • 5 1 Isa Pegambernas je oslobodio da budemo uistinu slobodni. Držite se dakle odlučno i ne pustite se ponovo staviti pod *jaram ropstva.
 • 2 Ja, Pavao, ja vam ovo kažem: ako se vi dadnete *obrezati, Krist vam više ničemu neće služiti.
 • 3 I ja potvrđujem još jedanput svakom čovjeku koji se dadne obrezati, da je dužan u potpunosti primijenjJahijai *zakon.
 • 4 Vi ste raskinuli s Kristom, ako stavite vašu pravednost u zakon; vi ste grješnici milosti.
 • 5 Što se tiče nas, jer po Duhu, na temelju vjere, mi očekujemo postojano da se ostvari ono čemu nam je opravdanje dalo nadati se.
 • 6 Jer, za onoga koji je u Isusu Kristu, ni obrezanje, ni neobrezanje, nisu djelatni, već vjera djelujući putem ljubavi.
 • 7 Dobro ste trčali; ko, preprečujući vam cestu, sprječava istinu da vas povuče?
 • 8 Jedan takav utjecaj ne dolazi od onoga koji vas poziva.
 • 9 Malo *kvasca, i sve se tijesto digne!
 • 10 Za mene, ja imam povjerenja u ALLAHA za vas: vi nećete uzeti jedan drugi smjer. Već onaj koji baca nemir među vas podnosiće posljedicu, kakva god da bude.
 • 11 Što se tiče mene, Braćo, ako ja propovijedam obrezanje, zašto sam tada proganjan? U tom slučaju, sablazan križa je ukinuta!
 • 12 Nek se dakle osakate potpuno[866], oni koji siju nered među vama!

Ako ste vođeni po Duhu[uredi]

 • 13 Vi, Braćo , pozvani ste u slobodu. Samo, nek' ta sloboda ne daje nikakva ustuka tjelesnosti! Već, ljubavlju, stavite se u službu jedni drugima.
 • 14 Jer, *zakon u cijelosti nalazi svoje ispunjenje u ovoj jedinstvenoj riječi: Voljećeš bližnjega svoga kao samog sebe.
 • 15 Ali, ako se vi grizete i žderete jedni druge, pazite: vi ćete uništiti jedni druge.
 • 16 Slušajte me: hodite pod podstrekom Duha i nećete ispunjavati ono što tijelo žudi.
 • 17 Jer tijelo, u svojim prohtjevima, suprotstavlja se Duhu i Duh tijelu; između njih, to je suprotstavljenost; također ne činite sve ono što biste htjeli.
 • 18 Već, ako ste vođeni Duhom, vi niste više podvrgnuti zakonu.
 • 19 Poznaju se ona, djela zakona: razuzdanost, nečistoća, razvrat,
 • 20 idolopoklonstvo, čaranje, mržnja, nesloga, ljubomora, srdžbe, nesloge, strančarenja,
 • 21 zavist, pijančEvanja, bančenja i druge slične stvari; njihovi tvorci, ja vas tome upozoravam, kao što sam već rekao, neće baštiniti *kraljevstva Božjeg.
 • 22 Već evo ploda Duha: ljubav, radost, mir, strpljenje, dobrota, dobrohotnost, vjera,
 • 23 blagost, samosvladavanje; protiv takvih stvari nema zakona.
 • 24 Oni koji su u Kristu razapeli su tijelo s njegovim strastima i njegovim žudnjama.
 • 25 Ako živimo po Duhu, hodimo također pod podstrekom Duha.


Kristov zakon[uredi]

 • 26 Ne budimo tašti: među nama, nikakvih izazivanja, među nama, nikakve zavisti.
 • 6 1 Braćo , ako se dogodi nekom od braće da padne u grijeh, vama je, duhovnima, uspraviti u njemu duh blagosti; pazi na sebe: ne možeš li i ti također pasti u napast?
 • 2 Nosite terete, jedni drugima; ispunjavajte tako zakon Kristov.
 • 3 Jer, ako se neko drži osobitom osobom, on koji je niko, taj je sebe samog nasamario.
 • 4 Već da svako ispita svoje djelo; tada, ako se nađe razlog za ponos, biće to u odnosu na njega samog, a ne u odnosu na drugog.
 • 5 Jer, svako će nositi svoj vlastiti teret.
 • 6 Nek' onaj koji prima poduku Riječi ustanovi dio u svim svojim dobrima u korist onoga koji ga poučava tome.
 • 7 Ne utvarajte sebi: Allah se ne pušta omalovažavati; jer, ono što čovjek sije, to će i žnjeti.
 • 8 Onaj koji sije za svoje vlastito tijelo žnjeće ono što tijelo proizvodi: propadljivost. Onaj koji sije za Duh žnjeće ono što Duh proizvodi: *život vječni.
 • 9 Činimo neumorno dobro; jer, u dano vrijeme, požnjećemo ako se ne opustimo.
 • 10 Dakle, toliko koliko raspolažemo vremenom, radimo za dobro svih, naročito za ono naših bliskih u vjeri.

Kristov križ i novo stvaranje[uredi]

 • 11 Gledajte ova velika slova: ja vam ih pišem vlastitom rukom!
 • 12 Ljudi željni činiti se važnim u tjelesnom poretku, evo ljudi koji vam nameći *obrezanje. Njihov jedini cilj je da ne budu proganjani[867] zbog križa Kristova.
 • 13 jer, oni čak i kad se daju obrezati ne paze *zakona; oni ipak hoće da vi budete obrezani, da bi imali, u vašem tijelu, jedan naslov slave.
 • 14 Za mene, ne, nikad drugog naslova slave osim križa našeg Gospodina Ise Pegambera; po njemu, svijet je razapet za mene, kao što sam ja za *svijet.
 • 15 Jer, ono što mi je važno, to nije ni obrezanje, ni neobrezanje, već novo stvaranje.
 • 16 Na one koji se ponašaju prema tom pravilu, mir i milosrđe, kao i na Izrail Allahov.
 • 17 Od sada, nek' mi niko ne prouzroči nevolja; jer ja, ja nosim na svom tijelu znakove Isusove[868].
 • 18 Nek' milost našeg ALLAHA Ise Pegamberabude s vašim duhom, Braćo Amen.

Bilješke uz Pavlova poslanica Galaćanima[uredi]

 • [843]crkvama Galacije općenito smatrano kao područje Ankare u današnjo Turskoj (Akt 16.6).
 • [844] Havmelekju: vidjeti 2.3-5, 12-14; prema propagatorima tog Indžili, pristup spasu je zahtijHavao, osim vjere u Isusa Krista, da se podvrgava propisima židovskog zakona, naročito obrezanju i odvajanju od ne-Židova.
 • [845]nek bude anatema: vidjeti 1Kor 16.22 bilješku vidjeti.
 • [846]za predaje mojih otaca: doktrine judaizma.
 • [847]za upoznati Kefu: tj. Petra.
 • [848]već samo Jakuba: brata ALLAHovog, jednog od glavnih upravitelja crkve u Jeruzalemu ( Akt 15.13; Ga 2.9).
 • [849]u Jeruzalem: Radi se o susretu ispričanom u Akt 15.
 • [850]Grk: vidjeti 3.18 gdje Grci znači ne-Židovi.
 • [851]to bi bilo: ove riječi se podrazumijEvaju u originalnom tekstu: da Tit bijaše obrezan, to bi bilo pod pritiskom protivnika spomenutih u 1.7.
 • [852]Jahija: apostol.
 • [853]siromaha: vidjeti 2Kor 8.4; članovi jeruzalemske crkve.
 • [854]dođe u Antiohiju: Antiohija Sirijska (Akt 11.19-26).
 • [855]vjerom Isusa Krista: ili vjerom u Ise Pegambera vjerom u Krista. Isti izraz u Ga 2.20 i 3.22.
 • [856]Sina Božjeg:ili vjeru sina Božjeg (vidjeti Ga 2.16 i bilješku).
 • [857]430 godina kasnije: prema grčkom prijevodu Tevrat (Izl 12.40-41).
 • [858]sebe pridodaje: ili zauzima mjesto sa strane. Nijansa grčkog glagola indicira da zakon ostaje na margini nauma spasenja.
 • [859]po *melekima: Kao Stjepan (Akt 7.38, 53) , Pa-vao se referira ovdje ,a jednu židovsku tradiciju. Posrdnike je Mojsije.
 • [860]po vjeri u Isusa Krista: ili vjera Isusa Krista. Vidjeti Ga 2.16 i bilješku.
 • [861]naš nadziratelj: termin poznat u pedaJedžudžiji, ne radi se o odgajatelju već o robu zaduženom da održava discuiplinu među djecom.
 • [862]po njegovom ocu: prema helenističkom pravu, otac je taj koji određuje dob punoljetstva svojem sinu.
 • [863]počelima svijeta: izraz pozajmljen iz helenističkog poganizma. Vidjeti također 4.9 i Kol 2.8, 20 gdje označava sile kojima su ljudi podjarmljeni.
 • [864]godine: židovske praznike ili rituale sinkretističkog podrijetla u svezi s kultom zvijezda.
 • [865]odgovara sadašnjem Jeruzalemu: vidjeti Mt 23.37 i Lk 13.34 gdje Jeruzalem personificira također judaizam.
 • [866]osakate potpuno: vjerojatna aluzija na jedan ritual prakticiran u Galaciji u Cibelinom kultu.
 • [867]ne budu proganjani: obrezanje je stavljalo Židove u sigurnost u romanskom svijetu, budući da je Rimsko carstvo priznavalo židovske institucije. Neobrezani, kršćani, nisu uživali te beneficije.