Biblija (Tomislav Dretar)/Pavlova Poslanica Rimljanima

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pavlova poslanica Rimljanima[uredi]

Indžil koje Pavao najavljuje[uredi]

 • 1 1 Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan biti *apostolom, izdvojen za objaviti *Indžil Božje.
 • 2 To Indžil, koje on već bijaše obećao, po svojim *prorocima, u Svetim pismima,
 • 3 tiču se njegovog Sina, potomka po tijelu[671], roda Davudova,
 • 4 postavljenog, po Duhu Svetom, Sinom Allahovm s vlašću po uskrsnuću iz mrtvih, Ise Pegambera našeg.
 • 5 Putem njega mi smo primili milost biti apostolom za voditi k pokornosti vjeri[672], u slavi njegovog *imena, sve *poganske narode,
 • 6 od kojih ste i vi također oni koje je Isa Pegamber pozvao.
 • 7 Svim miljenicima Allahovm koji su u Rimu, svetima[673], po pozivu Allahovom, vama, milost i mir od ALLAHA našeg Oca i ALLAHA Isusa Krista.

Pavao i rimski kršćani[uredi]

 • 8 Najprije, ja zahvaljujem svom Allahu po Isusu Kristu za vas sve: u cijelom svijetu proglašava se da vi vjerujete.
 • 9 Jer, Allah mi je svjedokom, on kojem ja posvećujem bogosluženje u svom duhu navješćujući *Indžil Sina njegovog: bez prestanka ja vas spominjem,

10 tražeći stalno u svojim molitvama da imam, najzad, priliku naći se kod vas.

 • 11 Ja, naime, imam živu želju vidjeti vas, da bih vam priopćio duhovni dar da budete njime učvršćeni,
 • 12 ili radije, da budete okrijepljeni sobom i kod sebe vjerom koja nam je zajednička, vama i meni.
 • 13 Neću vas ostaviti da ne znate, Braćo, da sam ja često smišljao doći kod vas sve do sada u tome sam bivao sprječavan, da bih ubrao koji plod kod vas, kao i kod drugih naroda poganskih.
 • 14 Ja sebe dugujem Grcima[674], kao i barbarima, ljudima obrazovanim kao i neznalicama;
 • 15 otuda, moja želja da vama navijestiti Indžil, vama također koji ste u Rimu.


Moć Indžila[uredi]

 • 16 Jer, ja se ne stidim *Indžila: ono je sila Allahova za spas nekoga ko vjeruje, *Židova najprije, potom Grka.
 • 17 U njemu je, naime, pravda Allahova[675] *otkrivena, vjerom i za vjeru, prema onom što je pisano: Pravednik će od vjere živjeti[676].

Zabluda i ludost pogana[uredi]

 • 18 Naime, gnjev se Allahov otkriva s visine *neba protiv svekolike bezbožnosti i cjelokupne nepravednosti ljudi koji drže nepravdom zarobljenu istinu;
 • 19 jer, ono što se može spoznati o Allahu za njih je objavljeno: Allah im je pokazao to.
 • 20 Naime, od stvaranja svijeta, njegove nevidljive savršenosti, vječna moć i božanstvenost, vidljive u njegovim djelima, za razum; oni su, dakle neoprostivi,
 • 21 budući da, poznavaj ući Allaha, oni mu nisi iskazali ni slavu ni zahvalnost koja pripada Allahu; naprotiv, oni su zabludjeli u svojim ispraznim umovanjima i njihovo bezumno srce je postalo plijen tminama:
 • 22 držeći sebe mudrima, oni su postali ludi;
 • 23 oni su zamijenili nepropadivu slavu Allahovu za slike propadljivog čovjeka, ptica, četveronožaca, gmazova.
 • 24 Zato Allah je njih izručio pohlepnosti njihovih *srca, *nečistoću gdje su unedostojili sami sebi svoja vlastita tijela.
 • 25 Oni su zamijenili Allahovu istinu[677] za laž, obožavali i služili stvorenja umjesto stvoritelja koji je blagoslovljen vječito. *Amen.
 • 26 Zato ih je Allah predao nedostojnim strastima: njihove su žene zamijenile prirodne odnose za odnose protivne prirodi;
 • 27 ljudi također, napuštaj ući prirodne odnose sa ženama, uspaljivali su se od žudnje jedni za druge, počinjavajući besramlje čovjeka s čovjekom i primajući u sebi pravednu plaću svoje zabludjelosti.
 • 28 I kako nisu držali dobrim čuvati poznavanje Allaha, Allah ih je izručio njihovoj pameti bez suda: oni čine onako kako ne bi trebalo.
 • 29 Oni su izvršili sve vrste nepravednosti, izopačenosti, pohote, opakosti, puni zavisti, ubojstava, svađa, lukavosti, otimačine, opadanja,
 • 30 klevetanja, neprijatelji Allahov, izazivači, osorni, snovači zla, pobunjenici protiv svojih roditelja,
 • 31 bez uma, bez odanosti, bez srca, bez milosti.
 • 32 Iako su znali presudu Allahovu imenujući dostojnima smrti one koji počinjavaju takva djela, oni se ne samo ne sustežu izvršiti ih, već ih još i odobravaju onima koji ih počinjavaju.

Pravedno suđenje Božje[uredi]

 • 2 1 Ti dakle nisi za ispriku, ti, koji god da jesi, koji sudiš; jer, sudeći drugome, ti sudiš samome sebi, budući da i ti sam činiš tome tako, ti koji sudiš.
 • 2 No, Mi znamo da suđenje Božje vrši se prema istini protiv onih koji počinjavaju takva djela.
 • 3 Misliš li, ti koji sudiš onima koji ih počinjavaju i koji postupaš kao i oni, da ćeš izbjeći suđenju Allahovom?
 • 4 Ili pak, prezireš li ti Bogatstva njegove dobrote, njegove strpljivosti i njegove darežljivosti, a da ne shvatiš da te ta dobrota vodi k obraćenju?
 • 5 Svojom okorjelošću, svojim okorjelim srcem[678] ti gomilaš protiv sebe jednu riznicu gnjeva za dan njegovog gnjeva[679] kad će se otkriti pravedno suđenje ALLAHA
 • 6 koji vratiće svakome prema njegovim djelima:
 • 7 vječni život onima koji svojim ustrajnim dobročinstvima, tragaju za slavom, čašću i nepropadivošću,
 • 8 ali, gnjev i srdžba onima, koji pobunom, bune se protiv istine i podvrgavaju se nepravdi.
 • 9 Nevolja i zebnja svakom čovjeku koji čini zlo, za *Židova najprije i za Grka;
 • 10 slava, čast i mir onome ko čini dobro, Židovu najprije, potom Grku,
 • 11 jer, u ALLAHA nema pristranosti.
 • 12 Svi oni koji su zgriješili bez *zakona propašće bez *zakona; svi oni koji su griješili pod porekom zakona biće suđeni po zakonu.
 • 13 Nisu, naime, oni koji slušaju zakon koji su pravedni pred Allahom; opravdani biće oni koji ga primjenjuju.
 • 14 Kad *pogani, ne imajući zakon, po naravi čine ono što zakon propisuje, oni sami sebi drže mjesto zakona, oni koji nemaju zakona.
 • 15 Oni pokazuju da djelo koje zakon propisuje upisano je u njihovom *srcu; njihova savjest tome svjedoči jednako tako kao njihova unutarnja suđenja koja ih naizmjence optužuju i brane[680].
 • 16 To je ono što će se pojaviti na dan kad, prema mom *Indžilu, Allah sudiće po Isi Mesihu ponašanje svakog od ljudi.

Nepokornost Izrailova[uredi]

 • 17 Ali, ako ti koji nosiš *ime Židov, koji se oslanjaš na *zakon u koji stavljaš svoj *ponos u svog Allaha[681]
 • 18 ti koji poznaješ njegovu volju, ti koji, poučen zakonom, razlikuješ bitno,
 • 19 ti koji si uvjeren da si vođa slijepih, svjetlost onima koji su u tminama,
 • 20 odgojitelj neznalicama[682] učitelj prostima, jer, ti u zakonu posjeduješ isti izraz saznanja i istine …
 • 21 Eh dobro! Ti koji poučavaš drugog, ti sebe samog ne poučavaš! Ti propovijedaš da se ne krade, a ti kradeš!
 • 22 Ti zabranjuješ preljubu, a sam počinjavaš preljubu! Ti se užasavaš idola, a okradaš njihove Hramove!
 • 23 Ti svoj ponos gradiš na zakonu, a sam obeščašćuješ ALLAHA kršeći zakon!
 • 24 Naime, kao što je pisano, *ime Božje je huljeno zbog vas među poganima.
 • 25 Nesumnjivo *obrezanje je korisno ako primjenjuješ zakon, ali, ako prestupaš zakon, svojim obrezanjem ti si samo jedan neobrezani.
 • 26 Ako dakle, jedan neobrezani pazi propise zakona, njegovo mu neobrezanje neće li se ubrojiti kao obrezanje?
 • 27 I onaj koji, tjelesno neobrezan, ispunjava zakon, sudiće ti, tebi koji, slovom zakona i obrezanjem, prestupaš zakon.
 • 28 Naime, nije ono što se vidi ono što čini Židova, ni vidljivi znak na tijelu koji je načinilo obrezanje,
 • 29 već je ono što je skriveno ono što čini Židova, a obrezanje je ono *srca, onim što otkriva Duh, a ne slovo[683]. Evo čovjeka koji prima svoju pohvalu, ne od ljudi, već od Allaha.

Pokornost svih ljudi[uredi]

 • 3 1 Koja je dakle nadmoć *Židova? Koja je korist od *obrezanja? Velika u svakom pogledu!
 • 2 A najprije, njima su otkrivenja[684] Allahova bila povjerena.
 • 3 Što dakle? Ako izvjesni bijahu nevjerni, hoće li njihova nevjernost poništiti pouzdanost Allaha?
 • 4 Sigurno, ne! Allah mora biti priznat vjerodostojnim, a svaki čovjek lažljivcem: prema onome što je pisano: Trebaš ti biti priznat pravednim u svojim riječima, i da nadvladaš kad te sude.
 • 5 Ali, ako naša nepravednost ističe pravednost Allahovu, što reći? Allah, nije li nepravedan udarajući nas u gnjevu svome? Ja govorim po smislu ljudskom.
 • 6 Sigurno, ne! Jer, tada, kako će Allah suditi *svijetu?
 • 7 Već ako, lažju mojom, istina Allahova bljesne utoliko jače za svoju slavu, zašto dakle, ja, opet da sam osuđen kao *grješnik?
 • 8 I tada, zašto ne bismo činili zlo da se pokaže dobro, kao što stanoviti klevetnici nas prikazuju govoriti? Ti ljudi zaslužuju svoju osudu!
 • 9 Ali što? Imamo li mi Židovi još ikakve nadmoć? Uopće ne! Jer, već smo to ustanovili: svi, Židovi kao i Grci, u carstvu su grijeha.
 • 10 Kao što je pisano:
Nema pravednika, ni jednog jedinog.
 • 11 Nema umnog čovjeka,
ni jednog jedinog koji ALLAHA traži.
 • 12 Oni su svi skrenuli, skup
izopačenih,
ni jednog koji čini dobro, ni
jednog jedinog.
 • 13 Njihovo je ždrijelo grobni zjap;
jezikom svojim prijevare oni
siju;
zmijski otrov je pod usnama
njihovim;
 • 14 njihova su usta puna
proklinjanja i
gorčine;
 • 15 njihove su stope hitre za krv
 • proliti;
 • 16 propast i nesreća su na njihovom
putovima;
 • 17 a put mira, oni ga ne poznaju.
 • 18 Nikakvog straha od ALLAHA pred
očima
njihovim!
 • 19 A, mi znamo da sve što* zakon[685] kaže,
kaže onima koji su pod zakonom, da
bi svaka usta bila zatvorena i da sav
svijet bude rečen krivim pred
Allahom.
 • 20 Evo zašto niko neće
biti
opravdan pred njim po djelima
zakona;
zakon, naime, daje samo
spozna
ju grijeha.

Opravdani vjerom[uredi]

 • 21 Ali sada, neovisno *zakonu, pravda je Allahova bila izražena; zakon i *proroci joj svjedočenje čine.
 • 22 Pravda je Allahova po vjeri u Ise Pegambera za sve one koji vjeruju, jer, nema razlike:
 • 23 svi su griješili, lišeni su slave Božje,
 • 24 ali, besplatno otkupljeni po milosti njegovoj, po oslobođenju ispunjenom u Isusu Kristu.
 • 25 On je taj koga je Allah namijenio služiti[686], okajanju po *krvi njegovoj, pomoću vjere, za pokazati ono što je bilo pravednost, radi toga što bijaše ostavio nekažnjenima nekadašnje grijehe,
 • 26 u vrijeme svoje strpljivosti. On pokazuje dakle svoju u sadašnje vrijeme, da bi bio pravedan i da otkupi onoga koji živi od vjere u Isusa.
 • 27 Ima li dakle mjesta *uzoholiti se? To je isključeno! U ime čega? Djela? Nikako, već u ime vjere[687].
 • 28 Mi cijenimo naime, da je čovjek opravdan po vjeri, neovisno od djela zakona.
 • 29 Ili tada, Allah bi bio Allah samo Židovima? Nije li on također Allah i *poganima? Da! On je također Allah pogana,
 • 30 budući da ima samo jedan Allah koji će opravdati *obrezane po vjeri i neobrezane po vjeri.
 • 31 Oduzimali mi po vjeri svaku vrijednost zakonu? Naprotiv pak, mi potvrđujemo zakon!

Ibrahim, otac vjerujućih[uredi]

 • 4 1 Što ćemo dakle, reći o Ibrahimu, našem pretku? Što je dobio po tijelu [688]?
 • 2 Ako Ibrahim bijaše opravdan svojim djelima, on se ima čime *ponositi, ali ne pred Allahom.
 • 3 Naime, što kaže Pismo? Ibrahim imade vjeru u ALLAHA i to mu bi uračunano kao pravednost.
 • 4 A, onome koji ispuni djela, plaća nije uračunana kao milost, već kao dug.
 • 5 Naprotiv, onome koji ne ispuni djela već vjeruje u onoga koji otkupljuje bezbožnika, njegova vjera je uračunana kao otkupljenje.
 • 6 Tako je Davud slavio sreću čovjeka u čiji račun Allah unosi pravednost neovisno o djelima:
 • 7 Sretni oni čije su uvrjede bile
oproštene i grijehovi izmireni[689]
 • 8 Sretan čovjek u račun kojem
ALLAH ne unosi grijeha.

9 ta izjava o sreći tiče li se dakle, *samo obrezanih ili, jednako i neobrezanih? Mi, naime, kažemo: vjera Ibrahimova njemu bi uračunana kao pravednost.

 • 10 Ali, u kojim okolnostima ona to bi? Prije, ili poslije obrezanja? Ne poslije, već prije!
 • 11 Potom *znak obrezanja njemu bi dan kao pečat pravednosti primljen po vjeri kad još bijaše neobrezan; tako postade on najednom ocem svih neobrezanih vjernika, da bi im pravednost bila uračunana,
 • 12 i ocem obrezanih, onih koji ne samo da pripadaju narodu obrezanih, već hode također stazama vjere našeg oca Ibrahima prije njegova obrezanja.
 • 13 Naime, nije na temelju *zakona, već na temelju pravednosti po vjeri[690], obećanje da će primiti svijet bilo dano Ibrahimu ili njegovu potomstvu.
 • 14 Ako baštinici su na temelju zakona, vjera više nema smisla i obećanje je poništeno.
 • 15 Jer, zakon proizvodi gnjev; ondje gdje nema zakona, nema ni njegovog kršenja.
 • 16 Također, je li to po vjeri da se postaje baštinikom, da bi obećanje ostalo valjano za sve potomstvo Ibrahimovo, ne samo za one koji se pozivaju na zakon, već također i za one koji se pozivaju na vjeru Ibrahima, nama svima oca.
 • 17 Naime, pisano je: Ja sam od tebe načinio oca jednog velikog broja naroda. On je naš otac[691] pred onim u koga je vjerovao, Allahom koji oživljava mrtve i priziva u postojanje ono što ne postoji.
 • 18 Ufajući protiv svakog ufanja, on vjerovaše i postade tako ocem velikog broja naroda prema riječi: Takvo će biti tvoje potomstvo.
 • 19 On ne oslabi u vjeri promatraj ući svoje tijelo bijaše gotovo stogodišnjakom, on i krilo materinsko u Sare, jedno i drugo dosegnuto smrću1.
 • 20 Pred božanskim obećanjem od ne pade u sumnju, već bi ojačan vjerom i iskaza slavu Allahu,
 • 21 potpuno uvjeren da, ono što je bio obećao, Allah ima snage to izvršiti.
 • 22 Evo zašto to bi uračunano kao pravednost.
 • 23 A, nije samo za njega samog pisano: To mu bi uračunano,
 • 24 već i za nas također, nas kojima će vjera biti uračunana budući da mi vjerujemo u onoga koji je uskrsnuo između mrtvih Isusa, našeg ALLAHa,
 • 25 izručenog za naše greške i uskrslog za naše otkupljenje.

Otkupljeni, pomireni, spašeni[uredi]

 • 5 1 Tako dakle, opravdani vjerom, mi smo u miru[692] s Allahom po našem ALLAHu Isusu Kristu;
 • 2 po njemu mi imamo pristup, po vjeri[693],, toj milosti u kojoj smo uspostavljeni i u koju mi stavljamo naš *ponos u nadu slave Božje.
 • 3 Dobrano više, mi se čak ponosimo našim nevoljama, znajući da nevolja proizvodi ustrajnost,
 • 4 ustrajnost prokušanu vjernost[694] prokušana vjernost nadu;
 • 5 a nada, ne vara, jer ljubav Allaha[695] je bila posijana u naša *srca putem Svetog Duha koji nam je bio dan.
 • 6 Da, kad još bijasmo bez snage, Krist, u utvrđeno vrijeme, umro je za bezbožnike.
 • 7 Jedva da bi ko želio umrijeti za jednog pravednika; možda za jednog čovjeka dobra prihvatilo bi se umrijeti.
 • 8 Ali, u tome Allah dokazuje svoju ljubav za nas: Krist je umro za nas tada kad mi još bijasmo *grješnicima.
 • 9 I budući da sada mi smo opravdani po *krvi njegovoj, nećemo li po jačem razlogu biti spašeni po njemu od gnjeva.
 • 10 Ako naime, kad bijasmo neprijatelji Allahov, mi bijasmo pomireni s njim po smrti njegovog Sina, po jačem razlogu, no pomireni, bićemo spašeni po njegovom životu.
 • 11 Još više, mi se dičimo u Allahu po našem ALLAHu Isusu Kristu po kojem, sada, primili smo pomirenje.

Adem i Isa Pegamber[uredi]

 • 12 Evo zašto, po istom, kao što po samo jednom čovjeku grijeh je ušao u *svijet i po grijehu smrt, tako je smrt dosegnula sve ljude zato što[696], su svi zgriješili …
 • 13 jer[697] sve do *zakona, grijeh bijaše u svijetu i, iako grijeh ne može biti kažnjen kad nema zakona,
 • 14 ipak, od Adema do Musu smrt je vladala, čak i nad onima koji ne bijahu zgriješili prestupanjem istovjetnim onome u Adema, liku onoga koji treba doći [698].
 • 15 Ali, nije isto s darom milosti kao grijehom; jer, ako grijehom jednog množina pretrpjela je smrt, po jačem razlogu milost Allahova, milost dodijeljena samo jednom čovjeku, Isusu Kristu, razlila se obilno na množinu.
 • 16 I, također, nije s darom kao s posljedicama grijeha samo jednog: naime, počev od grijeha samo jednog, suđenje završava presudom, dok počev od brojnih grijehova, dar milosti završava u otkupljenju.
 • 17 Jer, ako po samo jednom čovjeku, po grijehu samo jednog, smrt je vladala, po jačem razlogu, po jedinom Isusu Kristu, vladaće u *životu oni koji prime obilje milosti i dar pravednosti.
 • 18 Ukrako, kao što po grijehu samo jednog bi osuda za sve ljude, tako po djelu pravednosti samo jednog, to je za sve ljude opravdanje koje daje život.
 • 19 Isto tako, naime, kako po nepokornosti samo jednog čovjeka, množina je učinjena *grješničkom, isto tako, po pokornosti samo jednog, množina biće učinjena pravednom.
 • 20 Zakon se dogodio da bi narastao grijeh, ali, ondje gdje je grijeh narastao, milost je preobilovala,
 • 21 da bi, kao što grijeh bijaše vladao za smrt, tako, po pravednosti, milost vladala za vječni život po Isusu Kristu našem ALLAHu.

Umrijeti i živjeti s Isusom Kristom[uredi]

 • 6 1 Što se ima reći? Treba li nam ostati u grijehu da bi milost obilovala?
 • 2 Sigurno ne! Budući da smo umrli u grijehu, kako još živjeti u grijehu?
 • 3 Ili pak, ne znate li da svi mi, kršteni u Isusu Kristu, da smo u smrti njegovoj bili kršteni?
 • 4 Krštenjem, u njegovoj smrti, mi smo dakle, bili pokopani s njim, da bi, kao što je Krist uskrsnuo iz mrtvih po slavi Oca, mi sebi dovodimo također jedan novi *život.
 • 5 Jer, ako1 mi bijasmo potpuno sjedinjeni, izjednačeni u njegovoj smrti[699] mi ćemo to također biti i u njegovom uskrsnuću.
 • 6 Shvatimo dobro ovo: naš stari čovjek je bio razapet s njim da bi bilo uništeno to tijelo grijeha[700] i da tako mi više ne budemo robovi grijeha.
 • 7 Jer onaj koji je umro oslobođen je od grijeha.
 • 8 Ali ako smo mi umrli s Kristom, mi vjerujemo da ćemo također i živjeti s njim.
 • 9 Mi to u stvari znamo: uskrsnuo iz mrtvih, Krist više ne umire; smrt nad njim nema moći.
 • 10 Jer mrtav, on je umro s grijesima jedanput zauvijek; živ, to on za ALLAHA živi.
 • 11 Isto tako i vi također: smatrajte da ste mrtvi s grijesima i živući za Allaha

u Isusu Kristu.

 • 12 Neka grijeh, dakle, ne vlada vašim smrtnim tijelom da vas ne bi učinio pokornima njegovim hlepnjama.
 • 13 Ne stavljajte više svoje udove u službu grijeha kao oružje nepravednosti, već, kao živ ući povratnici između mrtvih, sa svojim udovima kao oružjem pravednosti, stavite se u službu Allahu.
 • 14 Jer, grijeh neće više imati carstva nad vama, budući da vi više niste pod *zakonom, već pod milošću.

Služiti pravednosti[uredi]

 • 15 Što dakle? Hoćemo li griješiti zato što više nismo pod zakonom već pod milošću? Sigurno ne!
 • 16 Ne znate li vi da stavljajući se u nečiju službu kao robovi za biti mu pokorni, vi ste robovi onome kome se pokoravate, bilo grijehu koji vodi u smrt, bilo pokornosti[701] koja vodi otkupljenju?
 • 17 Zahvalimo Allahu: vi bijaste robov i grijeha, ali, vi ste se pokorili svim svojim srcem poučavanju kojem bijaste povjereni;
 • 18 oslobođeni od grijeha, vi ste postali robovi pravednosti.
 • 19 Ja koristim sasvim ljudske riječi, primjerene vašoj slabosti. Isto tako kako ste vi stavili svoje udove kao robove u službu *nečistoće i nereda koji vode u pobunu protiv Allaha, stavite ih sada kao robove u službu opravdanja koje vodi u *posvećenje.
 • 20 Dok vi bijaste robovi grijeha, vi bijaste slobodni glede pravednosti.
 • 21 Koje plodove donosiste vi tada? Danas ih se stidite, jer njihovo skončavanje, to je smrt.
 • 22 Ali sada, oslobođeni od grijeha i postali robovima Allahu, vi donosite plodove koji vode u posvećenje, i njihovo okončanje, to je vječni *život.
 • 23 Jer plaća grijehu, to je smrt; ali, besplatni dar od Allaha, to je vječni život u Isusu Kristu našem ALLAHu.

Kršćanin je slobodan od zakona[uredi]

 • 7 1 Ili pak, ne znate li vi, braći ja govorim ljudima nadležnim u stvari zakona[702] da zakon nema vlasti nad čovjekom nego onoliko dugo vremena koliko on živi?
 • 2 Tako, udana žena vezana je jednim zakonom za čovjeka toliko koliko je on u životu; ali, umre li on, on više nije pod ženidbenim zakonom.
 • 3 Dakle, ako za svog živog muža ona pripadaše jednom drugom, ona bi bila nazvana preljubnicom; ali, ako muž umre, ona je slobodna glede zakona, tako da neće biti preljubnicom ako pripadajući jednom drugom.
 • 4 Vi isto tako, Braćo moja, vi ste bili osuđeni na smrt glede zakona, po tijelu Kristovom, za pripasti jednom drugom, Uskrsnulom iz mrtvih, da bismo donosili plodove za Allaha.
 • 5 Naime, kad bijasmo u tijelu[703] grješne strasti, služeći se zakonom, djelovaše u našim udovima, da bismo mi donijeli plodove za smrt.
 • 6 Ali sada, mrtvi onome što nas držaše zarobljenima, mi smo bili oslobođeni od zakona, na takav način da služimo pod novim redom Duha, a ne više pod istrošenim redom pravila slova[704].

Uloga zakona[uredi]

 • 7 Što reći? *Zakon da bi bio grijeh? Sigurno ne! Ali, ja sam upoznao grijeh samo po zakonu. Tako ja ne bih poznao pohlepu da zakon ne bijaše rekao: Ti nećeš žudjeti.
 • 8 Koristeći se prilikom; grijeh je proizveo u meni sve vrste pohlepa posredstvom zapovijedi. Jer, bez zakona, grijeh je mrtva stvar.
 • 9 Nekada, u odsustvu zakona, ja življah. Ali, zapovijed je došla,
 • 10 grijeh je oživio, a ja sam umro: zapovijed koja treba voditi u život, počela je mene voditi u smrt.
 • 11 Jer grijeh, koristeći priliku, zaveo me posredstvom zapovijedi i, po njoj, predao me smrti.
 • 12 Tako dakle, zakone je *svet i zapovijed je sveta, pravedna i dobra.


Zatvorenik zakona grijeha[uredi]

 • 13 Tada, ono što je dobro da li je postalo uzrokom smrti za mene? Sigurno ne! Već je to grijeh: služeći se onim što je dobro, on mi je dao smrt, da bi bio pokazan kao grijeh i da bi se pojavio u svoj svojoj žestini grješnosti, posredstvom zapovijedi.
 • 14 Mi znamo, sigurno, da *Zakon je duhovan; ali ja, ja sam tjelesan, prodan kao rob grijehu.
 • 15 Zaista, je ne razumijem ništa što činim: ono što ja hoću, to ne činim, već ono što mrzim, to ja činim.
 • 16 No, ako ono što neću, ja to činim, ja sam suglasan sa zakonom i priznajem da je on dobar;
 • 17 nisam dakle, ja koji postupa tako, već grijeh koji stanuje u meni.
 • 18 Jer, ja znam da u meni hoću reći u mom tijelu[705] dobro ne stanuje: htjeti dobro, meni je na dohvatu, a ne ispuniti ga,
 • 19 pošto dobro koje hoću, ja ga ne činim, a zlo koje neću, ja ga činim.
 • 20 A, ako ono što ja neću, ja to činim, nisam ja taj koji djeluje, već grijeh koji stanuje u meni.
 • 21 Ja koji hoću činiti dobro, ja ustanovljavam dakle taj zakon: zlo je ono što je meni na dohvatu.
 • 22 Jer, ja nalazim zadovoljstvo u zakonu Allahovom, kao unutarnji čovjek[708]
 • 23 ali, u svojim udovima, ja otkrivam jedan drugi zakon koji se bori protiv zakona koji priznaje moj razum: on čini od mene zatvorenika zakona grijeha koji je u mojim udovima.
 • 24 Nesretan li sam čovjek! Ko će me osloboditi ovog tijela koje pripada smrti?
 • 25 Hvala budi Allahu po Isusu Kristu, našem ALLAHu! Evo me dakle u isti mah podvrgnutog po razumu zakonu Allahovom i po tijelu zakonu grijeha.


Duh koji daje život[uredi]

 • 8 1 Nema dakle, sada, više nikakve osude za one koji su u Isusu Kristu.
 • 2 Jer, *zakon Duha koji daje *život u Isusu Kristu oslobodio[709] me zakona grijeha i smrti.
 • 3 Ono što bijaše nemoguće zakonu, jer tijelo ga osuđivaše na nemoć, Allah je učinio: šaljući vlastitog Sina u kakvoći našeg tijela grijeha, kao žrtvu za grijeh[710], on je osudio grijeh u tijelu,
 • 4 da pravda zahtijEvana po zakonu[711] bude ispunjena u nama, koji ne hodimo pod vlašću tijela već Duha.
 • 5 Naime, pod vlašću tijela, žudi se ono što je tjelesno, ali, pod vlašću Duha, žudi se ono što je duhovno;
 • 6 tijelo teži smrti, ali Duh teži životu i miru.
 • 7 Jer, kretanje tijela je pobuna protiv Allaha; ono se ne pokorava zakonu Allahovom, ono to čak i ne može.
 • 8 Pod vlašću tijela ne može se ugoditi Allahu.
 • 9 No vi, vi niste pod vlašću tijela već Duha, budući da Duh Allaha[712] stanuje u vama. Ako neko nema Duh Isusov, on mu ne pripada.
 • 10 Ako je Krist u vama, vaše tijelo, istina je, namijenjeno je smrti zbog grijeha, ali Duh je vaš život zbog pravednosti.
 • 11 I, ako Duh onoga koji je uskrsnuo Isusa između mrtvih stanuje u vama, onaj koji je uskrsnuo Ise Pegamberaizmeđu mrtvih daće također život vašim smrtnim tijelima, po svom Duhu koji stanuje u vama.
 • 12 Tako dakle, Braćo , mi imamo jedan dug ali, ne prema tijelu što bismo trebali živjeti na tjelesan način.
 • 13 Jer, živite li vi na tjelesan način, umrijećete, već ako, po Duhu, usmrtite svoje tjelesno ponašanje, vi ćete živjeti.
 • 14 Naime, oni su sinovi Allahov koji su vođeni po Duhu Allaha:
 • 15 vi niste primili jedan duh koji vas čini robovima i vodi vas k strahu, već jedan Duh koji od vas čini usvojene sinove i po kojem mi uzvikujemo: Abba[713] Oče.
 • 16 Taj Duh sam potvrđuje našem duhu da smo mi djeca Allahova.
 • 17 Djeca, i dakle, baštinici: baštinici Allahov, Baštinici Isusa, budući da, imajući dio[714] njegovim mukama, mi ćemo također imati dio u njegovoj slavi.

Buduća slava[uredi]

 • 18 Ja cijenim, naime, da patnje sadašnjeg vremena su bez razmjera sa slavom koja nama treba biti *otkrivena.
 • 19 Jer, stvaranje čeka s nestrpljenjem otkriće sinova Allahovh:
 • 20 predano vlasti ništavila ne svojom vlastitom voljom, već po ovlasti onoga ko ga je predao, ono čuva nadu,
 • 21 jer ono također biće oslobođeno ropstva propadivosti, da bi imalo dio u slobodi i u slavi djece Božje.
 • 22 Mi znamo to, naime: cjelokupno stvaranje uzdiše još i sada u bolovima rađanja.
 • 23 Ono nije samo: mi također, koji posjedujemo *prvine Duha, mi uzdišemo u nutrini, očekujući usvojenje, oslobođenje za naše tijelo.
 • 24 Jer mi smo bili spašeni, ali, to je u nadi. A, vidjeti ono čemu se nadaš nije više nadati se: ono što se vidi, kako mu se još nadati?
 • 25 Ali, nadati se onome što ne vidimo, to je čekati postojano.
 • 26 Isto ako, Duh također dolazi u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo moliti kako treba; već sam Duh posreduje za nas u neizrecivim uzdisajima,
 • 27 a onaj koji ispituje *srca zna kakva je namjera Duha: prema Allahu, naime, Duh posreduje za *svete.
 • 28 Mi znamo, s druge strane, da sve pridonosi[715] dobru onih koji vole Allaha, koji su pozvani prema njegovom nacrtu.
 • 29 One koje je on unaprijed poznavao, on ih je također predodredio biti sukladnima slici Sina njegovog, da bi ovaj bio prvorođeni jednog mnoštva braće;
 • 30 one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Himna Božjoj ljubavi[uredi]

 • 31 Što još reći više? Ako je Allah za nas, ko će biti protiv nas?
 • 32 On koji nije poštedio ni vlastitog sina već ga je izručio za nas sve, kako, sa svojim Sinom, ne bi dao sve nas?
 • 33 Ko će optužiti izabranike Božje[716]? Allah opravdava!
 • 34 Ko će osuditi? Isa Pegamber je umro, još i više, on je uskrsnuo, on koji je s desna Allahu i koji posreduje za nas!
 • 35 Ko će nas odvojiti od ljubavi Kristove? Nevolja, zebnja, progon, glad, goLutinja, opasnost, mač?
 • 36 Prema onome što je pisano: Zbog tebe mi smo neprekidno osuđJahijai na smrt, bili smo smatrani životinjama za klaonicu.
 • 37 Ali, u svemu tome, mi smo više no pobjednici po onome koji nas je volio.
 • 38 Da, ja imam pouzdanje: ni smrt ni život, ni *meleki ni Gospodarenje, ni sadašnjost ni budućnost,
 • 39 ni vlasti, ni sile s visina ni one iz dubina, ni ikakvo drugo stvorenje, ništa nas neće moć odvojiti od ljubavi Božje iskazane u Isusu Kristu našem ALLAHu.

Allah i narod kojeg je izabrao[uredi]

 • 9 1 U Kristu ja govorim istinu, ja ne lažem, po Duhu Svetom moja mi savjest svjedoči:
 • 2 ja imam u srcu jednu veliku žalost i jednu bol neprekidnu.
 • 3 Da, ja bih želio biti proklet[717] ja sam odvojen od Krista za svoju braću, on iz mog roda po tijelu,
 • 4 onu koji su Hebreji, kojima pripada usvojenje, slava, *savez, *zakon, Allahoslužje, obećanja
 • 5 i očevi, one, najzad, iz kojih je potekao *Krist koji je iznad svega, Allah vječno blagosiljan. *Amen.
 • 6 A ipak, riječ Allahova nije propala: naime, svi oni koji su potomstvo Izrailovo nisu Izrail[718]
 • 7 i, za biti potomstvom Ibrahimovim, svi nisu njegova djeca. Ne: Potomstvo Ishakovo biće zvano potomstvom tvojim.
 • 8 Što znači: nisu tjelesna djeca ona koja su djeca Allahova; kao potomstvo, samo djeca obećanja ulaze u red računa.
 • 9 Jer, to bijaše obećanje kao ova riječ: U isto doba ja ću se vratiti i Sara će imati jednog sina.
 • 10 I to nije sve; ima također i Rebeka. Ona bijaše začela od Ishaka, našeg oca;
 • 11 i ipak njena djeca još ne bijahu rođena i ne bijahu još učinila ni dobra ni zla kad već da bi se ovjekovječio nacrt Allahov, nacrt koji se ostvaruje kroz slobodni izbor
 • 12 i ne ovisi o djelima već o onome koji poziva on njoj reče: Stariji biće podvrgnut mlađem,
 • 13 prema onom što je pisano: Ja sam volio Jakuba i mrzio Ezava[719].
 • 14 Što reći? Da nema nepravde u Allahu? Sigurno ne!
 • 15 On kaže, naime, Musi: Ja ću biti milosrdan kome ja hoću podijeliti milosrđe i smilovaću se onome kome ja hoću smilovati se.
 • 16 To, dakle, ne ovisi o volji ni o naporima čovjekovim, već o milosrđu Allahovom.
 • 17 Tako Pismo kaže *Faraonu: Ja sam te uzdigao doista za pokazati u tebi svoju snagu i da moje *ime bude proglašeno po svoje zemlji.
 • 18 Tako on, dakle, čini milosrđe kome on hoće a prekorjHava koga on hoće.

Neograničena sloboda ALLAHA [uredi]

 • 19 Ali tada, hoćeš li ti reći čime se još žaliti? Jer, najzad, ko bi se odupro volji njegovoj?
 • 20 Ko si ti, dakle, čovječe, da uđeš u osporavanje s Allahom? Hoće li tvorevina reći tvorcu: Zašto si me načinio takvom?
 • 21 Nije li lončar Gospodar svoje gline za izraditi, od istog tijesta, jednu posudu plemenitu, drugu posudu prostu?
 • 22 Ako dakle Allah, hoteći pokazati svoj gnjev i dati upoznati svoju moć, podnosio je s mnogo strpljenja posude gnjeva[720] već pripravne za uništenje,
 • 23 i to da bi dao spoznati Bogatstvo svoje slave spram posuda milosrđa koje, unaprijed, on je pripremio za slavu,
 • 24 nas koje je pozvao, ne samo između Židova već još i između pogana…
 • 25 to je ono što on kaže u Ozeju: Onog koji ne bijaše moj narod, ja ću nazvati Moj Narod i onu koja ne bijaše moja ljubljena ja ću nazvati Ljubljena;
 • 26 i isto ondje gdje im bijaše rekao: » Vi niste moj narod «, oni će biti nazvani sinovima ALLAHA živoga.
 • 27 Izaija, sa svoje strane, povika glede Izraila: Čak onda kad broj sinova Izrailovih bude kao pijesak morski, ostatak je taj koji će biti spašen;
 • 28 jer, ALLAH ispunjava potpuno i spremno svoju riječ na zemlji.
 • 29 To je još ono što bijaše prorekao Izaija: Da ALLAH vojski vama ne bijaše ostavio potomstvo mi bismo bili postali kao Sodoma, slični Gomori.
 • 30 Što zaključiti? Ovo: *pogani koji ne istraživaše pravednost primiše ju ja razumijem pravednost koja dolazi iz vjere
 • 31 dok Izrail, koji istraživaše jedan *zakon moćan pribaviti pravednost prošao je pokraj zakona.
 • 32 Zašto? Zato što tu pravednost, oni ne očekivaše iz vjere, već ju mišljaše dobiti iz djela. Oni su se spotakli o kamen spoticanja,
 • 33 prema onom što je pisano: Evo ja postavljam na *Sion jedan kamen spoticanja, stijenu koja obara; ali, onaj koji vjeruje u nju neće biti smeten.

Židovi i pogani imaju istog ALLAHA [uredi]

 • 10 1 Braćo , želja mog *srca i moja molitva Allahu za njih[721], jest to da oni zadobiju spasenje.
 • 2 Jer, ja sam tome svjedokom, oni su imali gorljivost za Allaha, ali to je jedna gorljivost koju ne prosvjetljava znanje:
 • 3 podcjenjujući pravednost koja dolazi od ALLAHA i tražeći uspostaviti svoju vlastitu, oni se nisu podvrgnuli pravdi Božjoj.
 • 4 Jer, kraj *zakona[722], to je Krist, da bude dana pravda svakom čovjeku koji vjeruje.
 • 5 Musi sam pisao je o pravdi koja dolazi iz zakona: Čovjek koji ju ispunjava živjeće po njoj.
 • 6 Ali, pravednost koja dolazi iz vjere kaže ovako: Ne reci u svom srcu: Ko će se uspeti u *nebo? Bilo bi to spustiti otud Krista;
 • 7 ni: Ko će sići u ponor? Bilo bi to uspeti Krista između mrtvih.
 • 8 Što kaže ona, dakle? Sasvim blizu je tebi riječ, u tvojim ustima i u tvom srcu? Ta riječ, to je riječ vjere koju mi proglašavamo.
 • 9 Ako, svojim ustima, ti ispovijedaš da Isa Pegamberjest ALLAH i ako, u svom srcu, ti vjeruješ da ga je Allah uskrsnuo iz mrtvih, ti ćeš biti spašen.
 • 10 Naime, vjerovati u svom srcu vodi pravednosti i ispovijedati svojim ustima vodi u spasenje.
 • 11 Jer, Pismo kaže: Ko god vjeruje u njega neće biti smeten.
 • 12 Tako, nema razlike između *Židova i Grka: svi imaju istog ALLAHa, izdašnog prema svima onima koji ga zazivaju.
 • 13 Naime, ko god bude zazvao *ime ALLAHe biće spašen.


Ali, nisu svi pokorni[uredi]

 • 14 A, kako bi ga zazvali oni, ne povjerovavši u njega? I kako bi vjerovali u njega, ne čuvši ga? I kako bi ga čuli, ako ga niko ne proglašava?
 • 15 I kako ga proglašavati, a ne biti poslan? Pisano je također: Kako su lijepe noge onih koji najavljuju dobre vijesti!
 • 16 Ali, svi oni nisu pokorni *Havmelekju. Izaija, naime, kaže: ALLAHe, ko je vjerovao našem propovijedanju?
 • 17 Tako vjera dolazi iz propovijedanja[723] a propovijedanje je Najavlivanje riječi Kristove.
 • 18 Ja tada pitam: Ne bi li mogli čuti[724]? Ali da! Po svoj zemlji odjeknuli su njihovi glasovi[725] i sve do krajHava svijeta njihove riječi.
 • 19 Ja pitama tada: ne bi li Izrail razumio? Već Mojsije kaže: Ja ću vas učiniti zavidnim onome što nije jedan narod; protiv jednog razumnog naroda izazvaću vaš bijes.
 • 20 Izaija, on, ide sve do riječi: Ja sam bio nađen od onih koji me ne tražiše, ja sam se otkrio onima koji mi ništa nisu iskali.
 • 21 Ali, o Izrailu on kaže: Svaki dan ja sam pružao ruke prema jednom narodu, neposlušnom i pobunjeničkom.

Allah nije odbacio svoj narod[uredi]

 • 11 1 Ja pitam, dakle: da li bi Allah odbacio svoj narod? Sigurno ne! Jer, i ja sam, Izrailit sam, od potomstva Ibrahimova, iz plemena Benjaminova.
 • 2 Allah nije odbacio svoj narod, koga je unaprijed poznavao. Ili pak, ne znate li vi no što kaže Pismo u odlomku gdje se Ilija žali Allahu o Izrailu:
 • 3 ALLAHe, oni su pobili tvoje *Pegambere, porušili tvoje *oltare; ja sam sam ostao i oni hoće moj život!
 • 4 Ali, što njemu odgovara Allah? Ja sam sebi sačuvao sedam hiljada ljudi, onih koji nisu savijali koljena pred Balom[726].
 • 5 Isto, u sadašnje vrijeme, ima jedan ostatak, prema slobodnom izboru milosti.
 • 6 ali, ako je to po milosti, to nije dakle po razlogu djela, inače milost nije više milošću[727].
 • 7 Što reći? Ono što Izrail traži, on nije dosegnuo; već su to izabranici dosegnuli. Što se tiče drugih, oni su bili okorjeli,
 • 8 prema onom što je pisano: Allah im je dao jedan duh obamrlosti, oči za ne vidjeti, uši za ne čuti, sve do ovog dana.
 • 9 Davud kaže također: Da im stol njihov zamkom bude, jedna mreža, uzrokom posrnuća u pravednom kaznom!
 • 10 Da se oči njihove zamrače sve do

gubitka vida; neprestano im leđa povijaj.

Židovi i pogani pred nacrtom Allahovm[uredi]

 • 11 Ja pitam dakle: jesu li oni to za konačnu propast posrnuli?
 • 12 A, ako je njihov grijeh Bogatstvo *svijeta, a njihovo opadanje Bogatstvo *pogana, što njihov zbroj nije sudjelovanje u spasenju?
 • 13 Ja vam to dakle kažem, vama poganima: u istoj mjeri u kojoj sam ja *apostolom pogana, ja iskazujem slavu svoje *službe,
 • 14 u nadi da ću izazvati zavist onih moje krvi i spasiti ih nekolike.
 • 15 Ako je, naime, njihovo odstranjJahijaje bilo pomirenje svijeta, što će biti njihov povratak, ako ne prijelaz iz smrti u *život?
 • 16 A, ako *prvine jesu *svete, sve je tijesto to također: i ako je korijen svet, i grane su također.
 • 17 Ali, ako su neke od grana bile odsječene, dok si ti, divlja maslina, bila ucijepljena među preostale grane masline da bi imala dio s njima u obilnosti korijena,
 • 18 ne ide ti se ponositi na račun korijenja. Ta, možeš se uzoholiti[728]! Nisi ti ta koja nosiš korijen, već je korijen taj koji tebe nosi.
 • 19 Ti ćeš nesumnjivo reći: grane su bile posječene da ja budem ucijepljena.
 • 20 Jako dobro. One su bile posječene zbog njihove nevjernosti, a ti, opstaješ po vjeri. Ne uzoholi se, boj se radije.
 • 21 Jer, ako Allah nije poštedio prirodne grane, ni tebe neće također poštedjeti[729].
 • 22 Promisli dakle Allahovu dobrotu i strogost: strogost prema onima koji su pali, dobrotu prema tebi, pod uvjetom da ostaneš u toj dobroti, inače i ti ćeš biti odbačen.
 • 23 Što se tiče njih, ako ne ostanu nevjerni, biće ucijepljeni, i oni također; jer, Allah ima vlast nanovo ih ucijepiti.
 • 24 Ako si ti, naime, koji si odsječen od divlje masline, kojoj po prirodi pripadaše, bio, protivno prirodi, ucijepljen na jednu pravu maslinu, koliko više ovi tu, biće ucijepljeni na svoju vlastitu maslinu kojoj po prirodi pripadaše!


Sav će Izrail biti spašen[uredi]

 • 25 Jer, ja neću, Braćo , da vi ne znate ovu *tajnu, iz straha da se ne smatrate mudracima: okorjelost jednog dijela Izraila trajaće sve dok ne bude ušao sabor *pogana.
 • 26 I tako, sav će Izrail biti spašen, kao što je pisano: sa *Siona doći će osloboditelj, on će odstraniti Jakuba od bezbožnosti.
 • 27 I evo koji će biti moj *savez s njima, kad ja budem uklonio grijehe njihove. *28 U odnosu na *Indžil, evo ih neprijateljima, a to je u vašu korist; s točke gledišta izbora, oni su ljubljeni, i to je zbog otaca.
 • 29 Jer, darovi i poziv Allahov su neporecivi.
 • 30 Nekada, naime, vi ste bili nepokorni Allahu, a sada, nakon njihove nepokornosti, vi ste dobili milosrđe;
 • 31 isto tako oni također bili su nepokorni sada da bi, slijedom milosrdnosti izvršene spram vas, oni tada dobili milosrđe, po svom redu.
 • 32 Jer, Allah je zatvorio sve ljude u nepokornost za svima učiniti milosrđe.
 • 33 O dubino Bogatstva, mudrosti i znanosti Božje! Kako su njegova suđenja neistraživa i njegovi putovi neobjašnjivi!
 • 34 Ko je naime, spoznao misao Allahovu? Ili pa, ko je bio savjetnikom njegovim?
 • 35 Ili opet, ko mu je dao prvi, za trebati biti nagrađen za uzvrat?
 • 36 Jer, sve je iz njega, i po njemu, i za njega. Njemu slava vječito! *Amen.


Duhovno Allahosluženje[uredi]

 • 121 Ja vas nagovaram dakle, Braćo , u ime milosrđa Božjeg, da sami sebe[730] ponudite u živu *žrtvu, *svetu i ugodnu Allahu: to će biti vaše duhovno Allahoslužje.[731]
 • 2 Ne ravnajte se po ovom svijetu, već budite preobličeni putem svoje razumnosti, za razlikovati koje je volja Allahova: ono što je dobro, oni što njemu ugodnim je, ono što je savršeno.


Novi život[uredi]

 • 3 U ime milosti koja mi je bila dana, ja kažem svakom između vas: ne imajte želja preko onoga što je umjereno, budite umjereni za ne biti preuzetni[732] svakom prema mjeri njegove vjere koju mu je Allah dao u diobu.
 • 4 Naime, kako mi imamo više udova u jednom jedinom tijelu i kako ti udovi nemaju svi istu ulogu,
 • 5 tako, mnogi mi smo samo jedno tijelo u Kristu, budući svi udovima jedni drugima, svaki u svoje ime.
 • 6 I mi imamo darove koji se razlikuju prema milosti koja nam je bila dodijeljena. Je li to dar *Pegamberovanja? Neka se obavlja u skladu s vjerom.
 • 7 Jedan, ima li dar službovanja? Nek' služi. Drugi, da poučava? Nek' poučava.
 • 8 Neki drugi da pobuđuje. Nek' pobuđuje. Nek' onaj koji daje čini to bez računa[733] onaj koji predsjedava s gorljivošću, onaj koji podjeljuje milosrđe, s radošću.
 • 9 Nek' ljubav bude iskrena. Bježite od zla s užasavanjem, prionite uz dobro.
 • 10 Nek bratska ljubav vas uzajamnim osjećanjem povezuje; natječite se u uzvratnom štovanju.
 • 11 Jednom gorljivošću bez nemarnosti, jednim vatrenim duhom, služite ALLAHu.
 • 12 Budite radosni u nadi, strpljivi u nevolji, ustrajni u molitvi.
 • 13 Budite uzajamno odgovorni spram svetih[734] u nuždi, njegujte pružajte gostoljubivost.
 • 14 Blagosiljajte one koji vas progone; blagosiljajte i ne proklinjite.
 • 15 Radujte se s onima koji su u radosti, plačite s onima koji plaču.
 • 16 Budite služni između sebe; ne gajite osjećanje veličine,
 • 17 već se povedite za onim što je ponizno. Ne držite sebe mudracima.
 • 18 Ako je moguće, onoliko koliko to ovisi o vama, živite u miru s drugim ljudima.
 • 19 Ne osvećujte se vi sami, ljubljeni moji, već pustite djelovati gnjev Allahov, jer, pisano je: Moja je osveta, ja sam taj koji će naplatiti, kaže ALLAH.
 • 20 Ali, ako tvoj neprijatelj gladan je, daj mu jesti, ako je žedan, daj mu piti, jer, čineći to ti nagomilavaš ugljevlje goruće na njegovoj glavi.
 • 21 Ne dopusti se pobijediti zlu, već budi pobjednik zla putem dobrog.

Kršćanin i vlasti[uredi]

 • 13 1 Nek' svaki čovjek bude podvrgnut vlastima koje su na djelu, jer, nema vlasti koja nije po Allahu i one koje postoje postavljene su po njemu.
 • 2 Tako, onaj koji se suprotstavlja vlasti buni se protiv zapovijedi dane od Allaha, a buntovnici će privući osudu sebe samih.
 • 3 Naime, vlasti nisu zastrašujuće kad se čini dobro, već kad se čini zlo. Hoćeš li ti ne bojati se vlasti? Čini dobro i primićeš njene pohvale,
 • 4 jer ona je u službi ALLAHA za navesti te na dobro. Ali, činiš li zlo, tad strahuj. Jer, ne nosi ona mač uzalud: kažnjavajući, ona je u službi ALLAHA za iskazati njegovu srdžbu spram zlodjelnika.
 • 5 To je ono zbog čega se treba podvrgnuti, ne samo iz straha od gnjeva, već još i iz razloga savjesti.
 • 6 To je još razlog zbog kojeg plaćate porez: oni koji ga prikupljaju zaduženi su od ALLAHA posvetiti se toj službi.
 • 7 Platite svaki što je ko dužan: porez, namet, strah, poštovanje, svakome što treba.


Uzajamna ljubav[uredi]

 • 8 Ne imajte nikakav dug prema nikome, ko god da jest osim onog da ljubite jedni druge; jer ona koji voli svog bližnjeg potpuno je ispunio *zakon.
 • 9 Naime, zapovijedi: Ne počini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne hlepi, kao i sve druge, sažimaju se u ovoj riječi: Voli bližnjega svoga kao samog sebe.
 • 10 Ljubav ne nanosi nikakvu krivdu bližnjemu; ljubav je dakle potpuno ispunjavanje zakona.

Evo časa za izići iz svog sna[uredi]

 • 11 Isto toliko kao što znate u kojem smo dobu: evo časa za izići iz svog sna[735] ; danas, naime, spasenje je bliže nama nego u času u kojem smo povjerovali.
 • 12 Noć je poodmakla, i *dan je sasvim blizu. Odbacimo djela tmina i odjenimo oružje svjetlosti.
 • 13 Ponašajmo se časno, kao u punom danu, bez bančenja i pijančenja, bez priležništva i razvrata, bez svađa i zavisti.
 • 14 Već zaodjenite ALLAHA Ise Pegamberai ne prepuštajte se brigama tijela za zadovoljiti njegove žudnje.

Jaki i slabi[uredi]

 • 14 1 Prihvatite onoga koji je slab u vjeri, ne kudeći njegovu bojažljivost[736].
 • 2 Vjera jednog dopustiće njemu jesti sve, dok drugi, po slabosti, jede samo povrće.
 • 3 Nek onaj koji jede[737] ne prerije i onoga koji ne jede i nek' onaj koji ne jede ne sudi onoga koji jede, jer ALLAHA ga je prihvatio.
 • 4 Ko si ti za suditi jednog slugu koji tebi ne pripada[738]? Držao se dobro, ili pao, to se tiče njegovog vlastitog Gospodara. I on će se održati dobrim, jer ALLAH ima moć učiniti da se održi.
 • 5 Za jedne, ima razlika među danima[739]; za druge, oni svi jednako vrijede. Nek' svaki, u svom osobnom suđenju, bude nadahnut punim uvjerenjem.
 • 6 Onaj koji vodi računa o danima čini to za ALLAHa; onaj koji jede sve čini to za ALLAHa; naime, on zahvaljuje Allahu. I onaj koji ne jede sve čini to za ALLAHA i iskazuje zahvalnost Allahu.
 • 7 Naime, niko od nas ne živi za sebe samog i niko ne umire za sebe samog.
 • 8 Jer, ako mi živimo, živimo za ALLAHa; ako umiremo, umiremo za ALLAHa: bilo da živimo, bilo da umiremo, mi smo ALLAHovi.
 • 9 Jer, to je za biti ALLAH mrtvima i živima, što je Krist umro i što je preuzeo život.
 • 10 Ali ti, zašto ti sudiš svomu bratu? I ti, zašto prezireš brata svog? Svi, naime, pojavićemo se pred sudom Allahovm.
 • 11 Jer, pisano je: Isto kao što sam ja živ, reče ALLAH, svako će se koljeno saviti, preda mnom i svaki jezik iskazaće slavu Allahu.
 • 12 Tako, svaki od nas položiće račun Allahu za sebe samog.
 • 13 Prekinimo dakle, suditi jedni druge. Sudite radije da ne treba biti jednom bratu uzrok pada ili sramote.
 • 14 Ja to znam, ja sam tome uvjeren po ALLAHu Isusu: ništa nije *nečisto u sebi. Već, jedna je stvar nečista za onoga ko ju takvom smatra.
 • 15 Ako, uzimaj ući takvu hranu, ti ožalošćuješ brata svog: ti nećeš više hoditi prema ljubavi. Čuvaj se, za jedno potanje hrane, da ne uništiš onoga za koga je Isa Pegamberumro.
 • 16 Da vaša povlastica[740] ne izgubi vrijednost.
 • 17 Jer, *vladavina Allahova nije stvar hrane ili pića; ono je pravednost, mir i radost u Duhu Svetom.
 • 18 Služeći Krista na taj način se jest mio Allahu i cijenjen od ljudi.
 • 19 Tražimo dakle, ono što odgovara miru i uzajamnom uzdizanju.
 • 20 Za jedno pitanje hrane, ne uništavaj djelo Božje. Sve je *čisto, sigurno, ali zlo je jesti nešto kad se tako prouzrokuje pad.
 • 21 Ono što je dobro, to je, ne jesti mesa, ne piti vina, ništa što bi moglo izazvati da padne brat tvoj.
 • 22 Čuvaj za sebe, pred Allahom, uvjerenje koje ti vjera daje. Sretan onaj koji se ne osuđuje sam izvršavajući svoju odluku.
 • 23 Ali, onaj koji jede, dok sumnja, osuđen je, jer, njegovo ponašanje ne sprovodi jedno uvjerenje po vjeri. A, sve ono što ne sprovodi uvjerenje iz vjere grijehom je.
 • 15 1 Ali, to je jedna zadaća za nas, jake, nositi slabosti slabih i ne tražiti ono što nam godi.
 • 2 Nek' svaki od nas traži ugoditi bližnjem svom na dobro, za izgraditi.
 • 3 Krist, naime, nije tražio ono što je njemu godilo već, kao što je pisano, pogrde tvojih napadača pale su na mene.
 • 4 A, sve što je bilo pisano nekada to je bilo za našu pouku, da bi, po ustrajnosti i utjesi doneseno po Pismima, mi posjedovali nadu.
 • 5 Nek' Allah ustrajnosti i utjehe vama dadne biti u suglasnosti međusobnoj, kako to hoće Isa Pegamber,
 • 6 da bi, jednim istim srcem i jednim istim glasom, iskazali slavu Allahu, Ocu našeg ALLAHA Isusa Krista.

Bratski prijam[uredi]

 • 7 Primajte dakle, jedni druge, kao što je Krist vas primao, za slavu Allahovu.
 • 8 Ja to, naime, potvrđujem, to je u ime vjernosti ALLAHA da je Isa Pegambernačinio sebe slugom *obrezanih, za ispuniti, obećanje dano očevima;
 • 9 glede pogana, oni slave ALLAHA s njegove milosrdnosti prema onome što je pisano: Zato ću ja tebe slaviti između naroda poganskih, i pjevaću u čast tvog *imena.
 • 10 Rečeno je još: Narodi, radujte se njegovim narodom.
 • 11 I još: narodi, slavite svi ALLAHa, i nek mu svi narodi kliču.
 • 12 Izaija još kaže: On će se pojaviti izdanak Jeseov[741] onaj koji se diže za zapovijedati Narodima[742]. U njega će Narodi svoju nadu staviti.
 • 13 Nek' Allah nade vas ispuni radošću i mirom u vjeri, da biste obilovali nadom po moć Duha Svetog.

Pavlova služba kod pogana[uredi]

 • 14 U onome što se vas tiče, ja sam osobno uvjeren da ste vi sami puni dobrih osobina, puni savršenog poznavanja i sposobni sebe uzajamno upozoriti.
 • 15 Međutim, za oživjeti vaša sjećanja, ja sam vam pisao, mjestimice, s izvjesnom odvažnošću, na temelju milosti koju mi je Allah dao
 • 16 da budem službenik Isusu Kristu kod *pogana, posvećen službi *Indžili Božjeg, da bi pogani postali jedan milodar koji, posvećen Svetim Duhom, jest ugodan Allahu[743].
 • 17 Ja imam dakle, mjesta *dičiti se u Isusu Kristu, zbog djela Božjeg.
 • 18 Jer, ja se neću usuditi ništa spomenuti, osim ono što je Isa Pegamber putem mene učinio za privesti pogane poslušnosti, putem riječi i djela,
 • 19 po moć *znakova i čuda, kroz vlast Duha. tako, od Jeruzalema, obasjavajući sve do Ilirije, ja sam potpuno, osiguravao Najavlivanje Indžili Kristovog.
 • 20 Ali, ja sam sebi načinio jednu točku časti najavljujući Indžil koje ondje gdje *ime Isusa Krista, ne bijaše još navješteno, da se ne gradi na temeljima koje jedan drugi bijaše postavio.
 • 21 Tako, ja sebe prispodobljujem onome što je pisano: Oni će vidjeti, oni kojima ono još ne bijaše najavljeno, i onima koji to ne bijahu čuli govoriti razumjeće.

Pavlov nacrt[uredi]

 • 22 I to je baš ono što je, u više navrata, sprječavalo mene doći k vama.
 • 23 Ali sada, kako ja više nemam mjesta za djelovanje u onim krajevima i kako, od prije dosta godina, ja imam živu želju ići k vama,
 • 24 kad budem išao u Španjolsku[744] … Ja se nAdem, naime vidjeti vas u mom prolazu i primiti vašu pomoć, da dođem tu, nakon što sam najprije ispunjen, nije li to jedna sitnica, vašom nazočnošću.
 • 25 Ali sada, ja idem u Jeruzalem za službu svetima[745]:
 • 26 jer, Makedonija[746] i Ahaja *[747] su odlučile iskazati svoju uzajamnu odgovornost glede svetih u Jeruzalemu koji su u siromaštvu.
 • 27 Da, one su odlučile i one im to duguju. Jer, ako *pogani su sudjelovali u njihovim duhovnim dobrima, oni trebaju jednako opskrbiti njihove tvarne potrebe.
 • 28 Kad ja dakle, budem završio ovu stvar i budem im službeno predao plod ovog sakupljanja, otići ću u Španjolsku prolazeći kod vas.
 • 29 I ja znam da odlazeći kod vas, biće to s punim blagoslovom Kristovim, da ću doći .
 • 30 Ali, ja vas savjetujem, Braćo, po našem ALLAHu Isusu Kristu i po ljubavi Duha, da se borite sa mnom molitvama koje upućujete Allahu za mene,
 • 31 da ja izbjegnem nevjernicima iz Judeje i da pomoć koju donosim u Jeruzalem bude dobro primljena od svetih.
 • 32 Tako moć ću ja doći kod vas u radosti i, po volji Božjoj, s vama nešto odmora uzeti.
 • 33 Nek' Allah mira bude s vama svima! Amen.

Osobni pozdravi[uredi]

 • 16 1 Preporučujem vam Febu, našu sestru, đakonicu[748] crkve iz Konhreje[749].
 • 2 Primite ju u ALLAHu na jedan način dostojan svetih[750] pomozite joj u svakom poslu u kojem ona bude imala potrebu od vas. Jer ona je bila zaštitnicom za dobro ljudima i za mene samog.
 • 3 Pozdravite[751] Prisku i Akvilasa, moje suradnike u Isusu Kristu:
 • 4 za spasiti meni život oni su svoje glave izložili; ja nisam sam koji im treba biti zahvalan, sve crkve svijeta *pogana su to također.
 • 5 Pozdravite jednako crkvu koja se sastaje kod njih. Pozdravite mog draJedžudž Epeneta, *prvijenca Azije[752] za Krista.

6 Pozdravite Mariju, koja se mnogo pomučila za vas.

 • 7 Pozdravite Andronika i Junija, moje rođake[753]. i moje sudrugove iz uzništva. To su vrsni *apostoli i oni su čak pripadali Kristu i prije mene.
 • 8 Pozdravite Ampliatusa, koji mi je drag u ALLAHu.
 • 9 Pozdravite Urbana, našeg suradnika u Kristu, i mog draJedžudž Staha.
 • 10 Pozdravite Apelesa, koji je prokušan u Kristu. Pozdravite one iz kuće Aristobulove.
 • 11 Pozdravite Herodiona, mog rođaka. Pozdravite one iz kuće Narcisove koji su u ALLAHu.
 • 12 Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje su se trudile u ALLAHu. Pozdravite moju dragu Persizu, koja se mnogo trudila u ALLAHu.
 • 13 Pozdravite Rufusa, izabranika u ALLAHu i njegovu majku, koja je također i moja.
 • 14 Pozdravite Asinkrita, Flegona, Hermesa, Patrobasa, Hermasa i braću koja su s njima.
 • 15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nereju i njegovu sestru, Olimpasa i sve *svete koji su s njima.
 • 16 Pozdravite jedni druge jednim svetim cjelovom. Sve crkve vas pozdravljaju.
 • 17 Ja vas savjetujem, Braćo, da se čuvate onih koji podstiču podjele i sablazni udaljavajući se od poučavanja koje ste primili; udaljite se od njih.
 • 18 Jer, ti ljudi ne služe Krista, našeg ALLAHa, već svoj trbuh, i, svojim lijepim riječima i svojim umilnim govorima, zavode prosta *srca.
 • 19 Vaša pokornost, naime, poznata je svima. Ja sa dakle, radujem zbog vas, ali, ja hoću da vi budete promišljeni za dobro i bez nagodbe sa zlom.
 • 20 Allah mira skršiće uskoro *Sotonu pod vašim nogama. Nek' milost našeg ALLAHA Isusa bude s vama!
 • 21 Timotej, moj suradnik, pozdravlja vas, kao i Lucius, Jason i Sosipatros, rođaci moji.
 • 22 Ja vas pozdravljam, ja Tercije[754] koji je napisao ovo pismo, u ALLAHu.
 • 23 Gajus, moj domaćin i onaj svekolike crkve, pozdravlja vas, Erast, rizničar gradski, pozdravlja vas, kao i Kvartus[755] brat naš.

Allahu samom slava![uredi]

 • 25 Onome ko, ima vlast ojačati vas prema Havmelekju koje ja navješćujem propovijedajući Isusa Krista, prema *otkrovenju jedne *tajne čuvane u tišini tokom vječnih vremena,
 • 26 ali sada izraženih i danih spoznaji svih naroda *poganskih po proročkim pismima, prema zapovijedi ALLAHA vječnog, za voditi ih pokornosti vjeri[756]
 • 27 Allahu, jedinom mudrom, slavi, po Isusu Kristu, *u vijeke vjekova! *Amen.

Bilješke uz Pavlova poslanica Rimljanima[uredi]

 • [671]potomka po tijelu : onom šte se tiče ljudskosti njegove (Rm 9.5).
 • [672]k pokornosti vjeri: Kao u Rm 10.16 vjera je smatrana pokornošću.
 • [673]svetima: u NZ to su posvećeni Allahu i zaduženi od njega jednim poslanjem. Radi se dakle, ovdje o kršćanima.
 • [674]Ja sebe dugujem Grcima: po opoziciji barbarima Grci predstavljaju ovdje civilizirane i kultivirane narode.U r. 16 ista riječ označava pogane u opoziciji židovima.
 • [675]pravda Allahova ovdje je veoma poseban smisao termina pravd aobjašnjen putem Rm 3.24 (opravdati) i 4.25 (otkupljenje).
 • [676]od vjere živjeti: ili pravedni će po vjeri živjeti.
 • [677]zamijenili Allahovu istinu: vidjeti 1 So 1.9; radi se o istinskom Allahu u odnosu na lažne idole.
 • [678]okorjelim srcem:ili srcem neobraćenim (provj. r. 4).
 • [679]za dan njegovog gnjeva: ili Dan suđenja.
 • [680]i brane: drugi prijevod: kao što unutarnja suđenja sramote ili pohvale koje donose jedni drugima
 • [681]u svog Allaha: neki to prevode s: koji te slavi u Allahu.
 • [682]odgojitelj neznalicama: ili bezumnima.
 • [683]a ne slovo: Kao u r. 27 radi se o zakonu

(Musinom).

 • [684]otkrovenja: drugi prijevodi: proročanstva ili riječi (prikupljeni u SZ).
 • [685]sve što*zakon
 • [686]pokori: ili koga je Allah postavio kao pomirbenog. Prema Lv 16.2 i sl. na pomirilištu (poklopac kovčega) obavlja se škropljenje krvi na veliki dan okajanja za oprost grijeha svekolikog naroda.
 • [687]već u ime vjere: neki prevode: po zakonu djela? Nikako, već po zakonu vjere.
 • [688]dobio po tijelu: durgi tekst: Što ćemo dakle reći o Ibrahimu, našem pretku po tijelu?
 • [689]i grijehovi izmireni: ili pokriveni, oprošteni, obrisani.
 • [690]po vjeri: zgusnuti izraz za pravednost primljena po vjeri. Vidjeti Rm 1.17 i bilješku.
 • [691]On je naš otac: dodano radi bilje razumljivost teksta.
 • [692]smrću: postalvši nesposobni osigurati sebi potomstvo.
 • [693]u miru: nekoliko rukopisa sadržavaju budimo u miru.
 • [694]po vjeri: više rukopisa izostavljaju ovaj izraz.
 • [695]prokušanu vjernost: ili stavljnjea na kušnju ( u smislu provjere valjanosti).
 • [696]ljubav ALLAHA  : kao u 8.39 radi se o ljubavi koju Allah ima za nas.
 • [697]zato što: drugi prijevodi: 1) zbog kojeg (tJ; Adema)ž 2) zbog koje žili na pomolu koje (tj. smrti)
 • [698]jer: usporedba započeta u r. 12 ostaje prekinuta; biće nastavljena u r. 15 i 18.
 • [699]treba doći: Krist.
 • [700]Jer, ako: kao u r. 8 ako treba razumjeti budući da.
 • [701]izjednačeni u njegovoj smrti: drugi prijevod: ako smo mi postali jedno isto biće (s njim) po smrti sličnoj njegovoj.
 • [702]tijelo grijeha: kao u Rm 12 tijelo označava ljudsko biće u cjelini utoliko koliko ono djeluje po svom tijelu.
 • [703]pokornosti: tj. Allah kome se pokorava.
 • [704]u stvari zakona: drugi prijevod: ja govorim ljudima koji poznaju zakon (Mojsijev).
 • [705]kad bijasmo u tijelu: tj. kao i u r. 18 i 25 treba shvatiti kao kad bijasmo tjelesna bića kojima vlada grijeh.
 • [706]pod istrošenim redom pravila slova: vidjeti Rm 2.29 i bilješku.
 • [707]u mom tijelu : vidjeti Rm 7.5 i bilješku.
 • [708]kao unutarnji čovjek: izraz pozajmljen iz vokabulara grčke filozofije. Prema r. 23 on označava racionalni dio čovjeka.
 • [709]oslobodio me: drugi tekst: oslobodio te; ili oslobodio nas.
 • [710]kao žrtvu za grijeh: ili za grijeh; ilis obzirom na grijeh (okajavati).
 • [711]po zakonu: kao u Rm 5.18 termin pravda izražava ovdje ono što je sukladno volji Božjoj.
 • [712]budući da Duh ALLAHA  : drugi prijevod: ako uistinu Duh Allahov - Vidjeti Rm 6.5 i bilješku.
 • [713]Abba: aramejski tata; izraz karakterističan za Isusa kad se moljaše svom ocu (Mk 14.36; provj. Ga 4.6).
 • [714]imajući dio: drugi prijevod: ako uistinu mi imamo dio. Vidjeti r. 9 i bilješku.
 • [715]da sve pridonosi: drugi tekst: Allahu surađuje u svemu što je dobro s onima koje voli.
 • [716]izabranike Božje: vidjeti 16.13 i Kol 3.12; ovdje je termin osjetljivo ekvivalentan svecima (vidjeti Rm 1.7 i bilješku).
 • [717]proklet: termin pozajmljen u SZ; znači biti isključen iz zajednice i proklet… vidjeti Kor 16.22 i bilješku.
 • [718]nisu Izrail: u istom retku Izrail označava sukcesivno Jakuba (Stv 32.29) i istinski narod Allahov ( vidjeti Ga 6.16).
 • [719]mrzio Ezava:semitski izraz koji se također susreće u Lk 14.26;ekvivalentan ovome: ja sam radije izabrao Jakuba nego Ezava.
 • [720]posude gnjeva: u hebrejskom izraz posuda u širem smislu znači i objekt, instrument (vidjeti Akt 9.15: "posuda izbora")
 • [721]za njih: tj. za Izrailite (vidjeti 9.31-32).
 • [722]kraj zakona: grčki termin ovako preveden ujedno iznačava cilj i ispunjenje.
 • [723]iz propovijedanja: ili iz onoga što se čuje; igra riječi , grčki, između akoè (ono što se čuje) i hypakoè(r. 16, pokornost).
 • [724]mogli čuti: radi se o Hebrejima.
 • [725]njihovi glasovi: glasovi glasnoša Allahovh.
 • [726]pred Balom: palestinskim božanstvom plodnosti , kojem su stari Hebreji često nastojali služiti obrede.
 • [727]inače milost nije više milošću: neki rukopisi dodaju: i ako je to podjelima, to nije više milost, drukčije djelo nije više djelom.
 • [728]možeš se uzoholiti : drugi tekst: ako se uzoholišž
 • [729]poštedjeti: drugi tekst: pazi , ni tebe neće poštedjeti.
 • [730]sami sebe : ili ponuditi svoja tijela. Vidjeti Rm 6.6 i bilješku.
 • [731]duhovno Allahoslužje: ili logično, ili razumno. Adjektiv korišten ovdje služi kod židovskih i grčkih auTevrat za označiti istinski kult, koji angažira cjelovitog čovjeka, nasuprot jednom izvanjskom kultu, i formalnom ( za ideju, vidjeti Oz 6.6; za sam termin 1P 2.2).
 • [732]preuzetni: grčki ovdje nudi jednu četverostruku igru riječima na terminima istog korijena; francusku prevoditelj je to izveo ovako: želja, umjerene: umjereni, preuzetni.
 • [733]bez računa: ili bez zadnje misli. Grčki termin korišten ovdje označava ono što je bez primijesa, čisto; provj. Mt 6.22.
 • [734]spram svetih: vidjeti Rm 1.7 i bilješku.
 • [735]iz svog snaiz svog sna: drugi tekst: iz našeg sna.
 • [736]bojažljivost: drugi mogući prijevod: ne raspravljajući o mišljenju; ili ne sudeći njegovo mišljenje.
 • [737]koji jede:podrazumijHava se: sve.
 • [738]koji jede: ili slugu koji je drugoga (tj. Allahov).
 • [739]među danima: Pavao pravi aluziju na judaističku praksu.
 • [740]povlastica: ili da vaše dobro… ( drugi tekst naša povlastica, ili naše dobro…).
 • [741]Izdanak Jeseov: prema Rt 4.17; 1S 16.1, 11 -13; izdanak Jeseov je Davud. U proročanstvu Izaijinom 11.10 citiranom ovdje, radi se ponovo o Davudu, tj. o očekivanom Mesihu.
 • [742]za suditi Narodima: grčki glagol može značiti i podignuti.
 • [743]ili primljen od Allaha.
 • [744]u Španjolsku: rečenica je nezavršena.
 • [745]za službu svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku. Kao u 1 Kor 6.1 i 2 Kor 8.4; 9.12 termin je aplicitan članovima Crkve u Jeruzalemu.
 • [746] Makedonija: vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku.
 • [747] Ahaja: vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku.
 • [748]đakonicu: drugi izraz koja služi crkvu u Konhreji.
 • [749]iz Konhreje:vidjeti Akt 18.18 i bilješku.
 • [750]dostojan svetih: vidjeti bilješku uz 15.25.
 • [751]Pozdravite : imena pozdravljenih kršćana otkrivaju (grčkog, židovskog, romanskog) ili društvenih uvjeta (osobe visokog ranga, robovi ili oslobođenici).
 • [752]vidjeti 2 Kor 1.8 i bilješku.
 • [753]moje rođake: isti termin znač obitelj, pleme, narod, rasu. Dakle, ovdje se rođak podrazumijHava u širem smislu. vidjeti Rm 9.3; 16.11, 21.
 • [754]Tercije: tajnik kome je Pavao diktiorao svoje pismo.
 • [755]Kvartus: Nekoliko rukopisa ovdje dodaje: Nek' milost ALLAHA našeg Ise Pegamberabude s vama svima! Amen.
 • [756]pokornosti vjeri: Vidjeti Rm 1.5 i bilješku.