Biblija (Tomislav Dretar)/Pjesma o Debori

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pjesma o Debori[uredi]

 • 5 1 Tog dana Debora[45] i Barak, sin Abinoamov, zapjevaše kazujuće :
 • 2 ” Kad se u Izrailu posvećuje potpuno[46],
 • kad se na dar daje narod slobodan ,
 • blagoslovite ALLAH .
 • 3 Čujte, kraljevi! Priklonite uho,
 • vladari silni!
 • Za ALLAHA, ja, hoću pjevati,
 • ALLAHA ja hoću slaviti,
 • Gospodara Izrailova.
 • 4 GOSPODE, kad izlaziš ti iz
 • Seira,
 • kad pođeš ti iz stepe
 • Edoma,
 • zemlja podrhtava, potresa[47] se
 • u nebesima,
 • oblaci vodu izlijevaju
 • 5 planine se ugibaju[48]
 • pred ALLAHOM (onim
 • na Sinaju),
 • pred ALLAHOM, Allahom
 • Izrailovim.
 • 6 U Šamgara, sina
 • Anatova,
 • u dane Jael, bijahu
 • zastale karavane
 • i oni koji putuju iđahu
 • na putove zaobilazne[49].
 • 7 Poglavari[50] nedostajahu, oni
 • u Izrailu nedostajahu
 • sve dok ti ne bi podignuta,
 • Debora,
 • sve dok ti ne bi podignuta,
 • majko Izraila.
 • 8 Izabraše se novi bogovi;
 • tada za pet gradova[51]
 • jedva da se mogaše vidjeti
 • jedan štit i jedno koplje
 • na 40.000 ljudi u Izrailu.
 • 9 Moje srce ide k zapovjedni-
 • cima Izrailovim,
 • onima koji, u narodu, darovima
 • daju se slobodnim.
 • Blagoslovite ALLAHA!
 • 10 Vi koji jašete bijele magarice[52],
 • vi koji sjedite na tepisima
 • i vi koji hodite cestom, razmotrite[53].
 • 11 Glasom onih koji čine razdiobu, među pojilištima, ondje, pričaju se pobjede
 • ALLAHOVE,
 • pobjede njegove snage u Izrailu.
 • Tad narod ALLAHOV je sišao prema vratima[54].
 • 12 Probudi se, probudi se, Debora!
 • Probudi se, probudi se, zapjevaj pjesmu.
 • Digni se, Barače, i povedi svoje roblje[55], sine Abinoamov.
 • 13 Preživjeli tad su išli među
 • plemenitima,
 • narod ALLAHOV je sišao za mene
 • među junacima.
 • 14 Iz Efraima su prinčevi Amalekovi;
 • iza tebe Benjamin je među tvojim
 • postrojbama.
 • Od Makira[56] potječi zapovjednici
 • i od Zabulona oni u kojih je palica
 • zapovijedna.
 • 15 Poglavari Isakara su s Deborom
 • i Barak u ravnici ide za njenim korakom.
 • Raskidi su veliki u Rubenovim[57] zadrugama!
 • 16 Zašto ostaješ ti među torovima
 • slušati zvizdanja za stadima?
 • U klanovim Rubenovim velika su
 • ispitivanja[58]!
 • 17 Galad stanuje Sone strane Jordana.
 • A Dan, zašto boravi na lađama?
 • Ašer[59] ostaje na morskim obalama
 • i živi kraj luka vlastitih.
 • 18 Zabulon je jedan narod koji izlaže život svoj prijeziru smrti,
 • kao i Neftali, na visovima poljskim.
 • 19 Iskrsnuše kraljevi, oni su bojHavali,
 • tad su kraljevi Palestine
 • bojevali
 • u Tanaku, pokraj voda Megidoa[60];
 • u plijen srebra nisu oni dobili.
 • 20 S nebesa zvijezde su ratovale,
 • iz svojih putanja one protiv
 • Zizera ratovale.
 • 21 Potok iz Kišona ih je zbrisao,
 • drevni potok, potok iz Kišona!
 • Stupaj, moja dušo, gorda!
 • 22 Tad kopita konjska
 • zatutnjaše zemljom,
 • od galopa, od galopa konjskih.
 • 23 Prokunite Meroz[61], reče *melek
 • ALLAHOV.
 • Prokunite prokletstvom njegove
 • žitelje,
 • jer nisu u ALLAHOVU pomoće
 • došli
 • u pomoće ALLAHOVU
 • S junacima.
 • 24 Blagoslovljena budu među ženama
 • Jael, ženo Huda Kenita,
 • među ženama što žive
 • pod šatorom, nek' ona je blagoslovljena!
 • 25 On iskaše vode,
 • ona dade mlijeka;
 • u peharu vlastelina on
 • ponudi vrhnja.
 • 26 Ona pruži ruku svoju
 • prema šiljku
 • i svoju desnicu prema batu
 • radničkome;
 • ona prikova Zizera i zdrobi mu
 • glavu;
 • ona mu razbi i probi
 • slijepoočnicu.
 • 27 Na svoje noge on se svali, on pade, on poleže;
 • na svoje noge, on se svali,
 • on pade.
 • Onamo kamo on se svalio, on je
 • pao, uništen.
 • 28 Kroz prozor ona se nagnu i
 • i zakuka,
 • majka Zizerova, kroz rešetke:
 • Zašto kola njegova tako kasno
 • ne dolaze?
 • Zašto hod je kola njegovih tako spor?
 • 29 Najmudrija od princeza njenih
 • njoj odgovori,
 • ona joj uzvrati govoreći:
 • 30 Zar nije zato što su našli
 • i dijele plijen:
 • jednu robinju, dvije robinje po glavi ratnika,
 • jedan pljen od tkanine obojene,
 • za Zizera, jedan plijen od tkanine,
 • jedno vezivo, dva veziva
 • za svoj vrat[62].
 • 31 Da tako propadnu svi nepri-
 • jatelji, GOSPODE,
 • a da tvoji prijatelji[63] budu kao
 • sunce kad se diže u snazi svojoj. “
 • A zemlja bi u miru tokom 40 godina.