Biblija (Tomislav Dretar)/Pobjeda nad kraljevima Sihona i Oga

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pobjeda nad kraljevima Sihona i Oga[uredi]

 • 10 Sinovi Izrailovi pođoše i utaboriše se u Ovotu;
 • 11 potom odoše iz Ovota i utaboriše se kod Ijije-Avarima, u pustinji nasuprot Moabu s istačne strane.
 • 12 Pošavši odatle, oni se utaboriše na obali potoka kod Zereda.
 • 13 Pošavši odatle, on i taborovahu s druge strane Arnona koji prođe pustinjom silazeći iz teritorije*Amorita; Arnon, u stvari, označi granicu Moaba, između Moaba i Amorita.
 • 14 Zato se u knjizi ALLAHOVIH Ratova[131] kaže:
  » Waheb u Sufai i njegovi po-
  toci ;
  Arnon 15 i njegova grla
  Koji siđoše prema gradu
  Aru
  I prođoše uz granicu
  Moaba. «
 • 16 Odatle oni stigoše u Ber - Bunar. To je onaj Ber gdje ALLAH bijaše rekao Musi: » Prikupi narod i ja ću im dati vode[132]. « 
 • 17 Tad Izrail bijaše iznenađen ovom pjesmom[133]:
  » Uzdigni se, studenče! Kličite mu!
 • 18 Bunar iskopan od poglavara,
  izbušen od plemića naroda,
  njihovim skiptrima, njihovim štapovima «
  … iz Pustinje, oni odoše u Matanau;
 • 19 iz Matanae u Nahaliel, iz Nahaliela u Bamot,
 • 20 a iz Bamota u dolinu koja se otvara prema planini Moaba; vrh Pisge nadvisuje pustinju[134].
 • 21 Izrail posla glasonoše Sihonu, kralju Amorita:
 • 22 » Pusti me proći tvojom zemljom; mi se udaljavati ne ćemo ni u polja ni u vinograde i ne ćemo piti ni vode iz bunara; ići ćemo kraljevskim putem dok ne budemo prešli tvoju teritoriju. « 
 • 23 Ali, Sihon ne dozvoli Izrailu proći njegovom teritorijom; on prikupi sav svoj narod i iziđe u susret Izrailu u pustinju. On dođe u Jahas gdje zarati s Izrailom.
 • 24 Izrail ga udari oštricom mača i dočepa se njegove teritorije, od Arnona sve do Jaboka i sve do granice Amona čija granica bijaše utvrđena.
 • 25 Izrail uze sve gradove; on se smjesti u svim gradovima Amorita pokrajine, u Hešbon i svu njegovu okolicu.
 • 26 Jer Hešbon bijaše grad Sihonov, kralja Amorita koji zarati s prethodnim kraljem Moaba i uze mu svu zemlju sve do Arnona.
 • 27 Zato pjesnici kažu[135]:
  » Dođite u Hešbon! Kad bude
  preuređen
  i obnovljen, grad Sihonov!
 • 28 Iz Hešbona je izišla jedna vatra,
  iz grada Sihonova, jedan
  plamen koji je prožderao Ar u
  Moabu,
  Gospodare visina Arnona.
 • 29 Nesreća na tebe, Moabe!
  Ti si izgubio, narode Kemo-
  šev[136]!
  Od njegovih sinova načinjeni su
  bjegunce
  i od kćeri zarobljenice
  kralja Amorita Sihona!
 • 30 Mi smo ih probili stri-
  jelama;
  od Hešbona sve do Divona sve
  je izgubljeno;
  mi smo razorili, sve do No-
  faha,
  sve što se pruža čak do Ma-
  daba[137]. «
 • 31 Izrail se smjesti u zemlji Amorita.
 • 32 Musa posla upoznati Jazer; oni se dočepaše njegove okolice i Musa protjera Amorite koji se tu nalaziše.
 • 33 Potom, uzimajući jedan novi pravac, oni se uspeše cestom iz Bašana[138]; Og kralj Bašana, iziđe njima u susret, on i sav njegov narod, za zapodjenuti bitku s njima u Edreji.
 • 34 ALLAH reče Musi: » Ne boj se! Ja ću predati tebi u ruke njega, sav njegov narod i njegovu zemlju; postupićeš s njima kao što si postupio sa Sihonom, kraljem Amorita koji su vladali u Hešbonu[139]. « 
 • 35 Oni ga potukoše, njega i sinove njegove i sav narod njegov, tako da ne ostade ni jedan živ od njih; i oni se domogoše zemlje njegove.