Biblija (Tomislav Dretar)/Pobuna protiv Filistinaca. Grješka Saulova

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pobuna protiv Filistinaca. Grješka Saulova[uredi]

 • 13 1 Saul imaše ... godina kad postade kraljem i on vladaše dvije godine nad Izrailom[100].
 • 2 Saul si izabra tri tisuće ljudi u Izrailu: bijaše ih 2000 s njim u Mikmasu i na planini Betel, i tisuća s Jonatanom, u Giveai Benjaminovoj. on otpusti ostatak naroda, svakog k svojim šatorima[101].
 • 3 Jonatan obori upravitelja Filistinaca koji bijaše u GHavau[102] i Filistinci to saznadoše. Tada Saul dade zasvirati iz roga po svoj zemlji govoreći: ” Nek' Hebreji čuju! “
 • 4 Sav Izrail doznade novost: Saul bijaše oborio upravitelja Filistinaca, i Izrail bijaše postao nepodnosiv Filistincima. Narod se dakle prikupi iza Saula u Gilgalu[103].
 • 5 Filistinci se bijahu krenuli protiv Izraila. Oni imadoše 30 tisuća kola,
 • 6 tisuća konjanika i jednu vojsku brojnu poput zrna pijeska na obalama. Oni se uspeše taborovati u Mikmasu, istačno od Bet-Avena[104].
 • 6 Ljudi Izrailovi se nađoše pred porazom, jer narod bijaše pritješnjen. Narod se dakle skri u pećine, rupe, stijene, podzemlje i bunare.
 • 7 Hebreji čak prijeđoše Jordan da bi došli do zemlje Gad i Galad. Saul bijaše još u Gilgalu i iza njega sav narod strijepiše.
 • 8 Saul pričeka sedam dana sastanak sa Samuelom[105], ali Samuel ne dođe u Gilgal, i narod napusti Saula i rasprši se.
 • 9 Saul reče: ” Donesite mi holokaust i *žrtve mira. “ On ponudi holokaust[106].
 • 10 Tačno kad on završavaše nuditi holokaust, Samuel stiže. Saul mu iziđe u susret za pozdraviti ga.
 • 11 Samuel reče: ”Što si to učinio? Saul reče: ”Kad sam vidio da me narod napušta i raspršuje se, da ni ti ne dolaziš na sastanak i da Filistinci se bijahu skupili u Mikmasu ,
 • 12 ja sam si rekao: Sada, Filistinci će sići i uhvatiti me u Gilgalu, a da nisam umirio ALLAHA[107]. Tada, ja sam uzeo sa sobom i ponudio holokaust. “
 • 13 Samuel reče Saulu: ” Ti si postupio kao jedan luđak! Ti nisi čuvao zapovijed ALLAHOVU, Allaha svoga, onu koja ti je bila propisana. Sada, u stvari, ALLAH bi mogao uspostaviti tvoje kraljevstvo zauvijek nad Izrailom.
 • 14 Ali sad, tvoje kraljevstvo neće opstati. ALLAH si je tražio jednog čovjeka prema svojem srcu i ALLAH ga je postavio kao poglavara svojem narodu[108], pošto ti nisi čuvao ono što ti ALLAH bijaše propisao. “
 • 15 Samuel pođe na put i uspe se od Gilgala u Giveu Benjaminovu. Saul prebroji narod koji se nalaziše s njim: otprilike *600 ljudi.
 • 16 Saul, sin Jonatanov i narod koji se nalaziše s njima boraviše u GuHavau Benjaminovu, dok Filistinci taborovaše u Mikmasu.
 • 17 Jedan odred za uništavanje iziđe iz filistinskog tabora podijeljen u tri grupe. Prva se grupa usmjeri prema Ofri, u zemlju Šual[109],
 • 18 druga prema granici koja vlada Prodolom Hijenesa[110] prema pustinji.
 • 19 U svoj zemlji Izrailovoj ne nalaziše se više kovača, jer Filistinci si bijahu rekli: ” Hebreji si ne trebaju izrađivati mačeve ili koplja. “
 • 20 Svi Hebreji silaziše dakle kod Filistinaca za naoštriti svoj lemeš, svoju motiku, svoju sjekiru ili svoje dlijeto[111].
 • 21 Oštrenje stajaše dvije trećine sikla za lemeše, motike[112], sjekire, vraćanje u stanje oštrine.
 • 22 Dakle, u dan boja, vojska Saulova i Junuztanova se nađe lišena mačeva i kopalja. Nađe ih se ipak za Saula i njegovog sina Junuztana.
 • 23 Jedna postrojba Filistinaca iziđe prema klancu Mikmasa.