Biblija (Tomislav Dretar)/Posvećivanje svećenika

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Posvećivanje svećenika[uredi]

 • 29 1 » Evo kako ćeš ti učiniti za posvetiti ih mojem svećenstvu: uzmi jedno june i dva ovna bez greške,
 • 2 potom kruh bez *kvasa, kolače bez kvasa izmiješene u ulju i palačinke bez kvasa premazane uljem; napravićeš ih od pšeničnog brašna.
 • 3 Stavićeš ih u jednu košaru, u isto vrijeme kad i june i dva ovna.
 • 4 Predstavićeš Haruna i njegova dva sina na ulazu u *šator susretanja i opraćeš ih vodom.
 • 5 Uzećeš odjeću, ogrnućeš Haruna tunikom, haljinom efoda, efodom i prsnikom, prekrićeš ih tkanicom efoda,
 • 6 stavićeš im svakom po turban na glavu, stavićeš znak posvećenja na turban;
 • 7 potom ćeš uzeti ulje *pomazanja, prosuti mu na glavu i pomazaćeš ga.
 • 8 Kad budeš predstavio sinove njegove, ogrnućeš ih tunikama,
 • 9 opasaćeš ih pojasom - Haruna i njegove sinove - pokrićeš im glave tijarama i svećenstvo će im pripasti po nepromjenjivom zakonu. Podijelićeš investituru[223] Harunu i njegovim sinovima.
 • 10 Stavićeš june pred šator susretanja; Harun i njegovi sinovi položiće ruku na glavu junetu.
 • 11 Zaklaćeš june pred ALLAHOM, na ulazu u šator susretanja.
 • 12 Uzećeš krv junetovu i stavićeš ju svojim prstom na rogove[224] *oltara. Potom, prosućeš ostatak krvi na temelj oltara.
 • 13 Uzećeš svu masnoću koja ovija utrobu, obli režanj jetre, dva bubrega sa pripadajućim im salom, i stavićeš ih dimiti na oltaru.
 • 14 Ali meso juneta, njegovu kožu, njegovu izmetinu, njih ćeš spaliti izvan tabora. To je jedno *žrtvovanje za grijeh.
 • 15 Potom ćeš uzeti prvog ovna; Harun i njegovi sinovi položiće ruku na glavu ovnu.
 • 16 Zaklaćeš ovna, uzećeš njegovu krv i poprskaćeš ju uokolo oltara,
 • 17 raskomadaćeš ovna na četvrtine, opraćeš njegovu utrobu i njegove papke i stavićeš ih na četvrtine i na glavu.
 • 18 Stavićeš dimiti cijelog ovna na oltaru. To je jedan holokaust za ALLAHA, to je utažujući miris jela[225] spaljenog za ALLAHA.
 • 19 Potom uzećeš drugog ovna: Harun i njegovi sinovi položiće ruku na glavu ovnu.
 • 20 Ti ćeš zaklati ovna, uzeti njegovu krv i staviti ju na resicu desne ušne školjke Harunove, na resicu ušne školjke njegovih sinova, na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge, i poprskaćeš krvlju obod oltara.
 • 21 Uzećeš krv koja je na oltaru i ulje pomazanja, i poprskaćeš Haruna i njegovu odjeću i, s njim, njegove sinove i njihovu odjeću; tako biće oni *sveti, kako Harun i njegova odjeća tako i njegovi sinovi i njihova odjeća.
 • 22 Uzećeš masne dijelove ovna - rep[226], masno koje obvija utrobu, obli režanj jetre, oba bubrega i pripadajuću im masnoću - i takođe desni but, jer to je ovan investitutre;
 • 23 i potom jedan kruh hljeba, jedan kolač s uljem i jednu palačinku, u košaru kruhova bez kvasa koja je pred ALLAHOM.
 • 24 Sve ćeš postaviti na ruke Harunu i ruke njegovim sinovima, učinićeš da ju ponude gestom pred - stavljanja pred ALLAHOM ,
 • 25 preuzećeš iz njihovih ruku i staviti da dimi na oltaru, s holokaustom, u utažujućem mirisu pred ALLAHOM :
 • 26 to će ti pripasti u dio.
 • 27 Posvetićeš ponuđene grudi i već ponuđeni but - što je bilo ponuđeno i ranije uzeto kod ovna za investituru, onu za Haruna i za njegove sinove.
 • 28 To će biti, za Haruna i njegove sinove, jedno nepromjenjivo pravo na sinovima Izraelovim, jer to je jedan prinos i to će ostati jedan prinos od sinova Izraelovih, uzeta na njihove žrtve mira; to će biti prinos za ALLAHA.
 • 29 Sveta odjeća Harunova preći će poslije njega njegovim sinovima, koji će ju nositi pri svojem pomazanju i svojoj investituri.
 • 30 tokom sedam dana, ona će biti nošena od svećenika koji će ga naslijediti jedan od njegovih sinova, onaj koji bude ulazio u šator susretanja za služiti u svetištu.
 • 31 Uzećeš ovna od investiture i stavićeš njegovo meso peći na svetom mjestu.
 • 32 Harun i njegovi sinovi ješće, na ulazu u šator susretanja, meso ovna i kruh koji je u košari.
 • 33 Oni će jesti ono što je služeno obredu odrješenja grijeha, za svoju investituru i svoje posvećenje. Ništa profano neće se jesti, jer to je svetost.
 • 34 Ako ujutro ostane nešto od mesa i kruha investiture, ti ćeš spaliti ostatak. Neće se jesti, jer to je sveto.
 • 35 Tako ćeš učiniti za Haruna i njegove sinove, prema on ome svemu što sam ti ja zapovjedio. tokom sedam dana, ti ćeš im posvećivati investituru.
 • 36 Svakog dana, pripremićeš za obred absolucije jedno june kao žrtvu za grijeh; ponudićeš na oltaru žrtvu za grijeh izvodeći obred odrješenja grijeha i pomazaćeš ga za posvećenje.
 • 37 tokom sedam dana, činiće s obred odrješenja grijeha na oltaru i ti ćeš ga posvetiti; tako oltar će biti presvet, sve što dodirne oltar biće sveto.