Idi na sadržaj

Biblija (Tomislav Dretar)/Potomstvo Kainovo

Izvor: Wikizvor

Potomstvo Kainovo[uredi]

  • 17 Kain pozna ženu svoju, ona ostade trudna i rodi Henoha. Kain poče graditi jedan grad i nazva taj grad imenom sina svojega Henoha[35].
  • 18 Irad se rodi u Henoha, a Irad rodi Mehujaela; Mehujael[36] rodi Metušaela, a Metušael rodi Lameha.
  • 19 Lameh uze dvije žene: jedna se zvala Ada, a druga Sija.
  • 20 Ada rodi Jabala; taj bi ocem onima koji stanovahu u šatorima sa stadima.
  • 21 Njegov se brat zvaše Jubal; ovaj bi ocem svima onima koji su svirali citru i frulu.
  • 22 Sija, što se tiče nje, rodi Tubal-Kaina koji oštraše sav brončani raonik i nož; sestra Tubal-Kainova bijaše Nâma.
  • 23 Lameh reče svojim ženama: »Ado i Sijo, slušajte moj glas! Žene počujte moje riječi! Da, ja sam ubio jednog čovjeka zbog jedne rane i dijete zbog modrice.
  • 24 Da, Kain biće osvećen sedam puta, ali Lameh 77 puta.«
  • 25 Adem opet pozna svoju ženu, ona rodi jednog sina i nazva ga Set, jer Allah mi stvori drugog potomka umjesto Abela, budući da ga je Kain ubio. «
  • 26 Setu, njemu također, rodi se jedan sin kojeg on nazva imenom Enoš. On poče otad zazivati ime ALLAHOVO.