Biblija (Tomislav Dretar)/Pravila za rat

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Pravila za rat[uredi]

 • 20 1 Kad ti iziđeš za tući svoje neprijatelje, ako vidiš konje ili kola, jedan narod brojniji od sebe, ne smiješ ga se bojati, jer ALLAH Allah tvoj je s tobom, ona koji te doveo iz Egipta.
 • 2 Kad budete u prilici da potučete, svećenik će istupiti i govoriti narodu.
 • 3 On će mu reći: Slušaj, Izraile! Vi ste istupili danas za potući svoje neprijatelje: Nek' vaša smionost ne oslabi; ne bojte se, nemojte izludjeti, ne drhtite pred njima.
 • 4 Jer ALLAH Allah vaš to ide ispred vas, da potuče za vas vaše neprijatelje, za doćiovam u pomoć. «
 • 5 A zastupnici će govoriti ovako narodu:Ima li ovdje jedan čovjek koji je podigao novu kuću, a još ju nije uselio? nek' ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da ne bi jedan drugi čovjek naselio kuću njegovu.
 • 6 Ima li jedan čovjek koji je zasadio jedan vinograd, a još mu nije obrao prvih plodova? nek' ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da mu neki drugi čovjek ne pobere prve plodove.
 • 7 Ima li jedan čovjek koji je izabrao vjerenicu, a još je nije oženio? nek ide i nek' se vrati domu svom, da ne umre u bitci i da mu jedan drugi čovjek ne oženi vjerenicu. «
 • 8 Zastupnici će još govoriti narodu dodajući ovo:» Ima li jedan čovjek koji ima takav strah i kome smionost slabi? nek' ide i nek' se vrati domu svom, nek' ne okopni smionost njegove braće kao njegova. «
 • 9 I kad zastupnici budu završili govoriti narodu, postaviće vojne poglavare na čelo narodu. «
 • 10 Kad se budeš približio jednom gradu za potući ga, načinićeš mu prijedlog za mir.
 • 11 Ako ti on odgovori: » Načinimo mir « i otvori li ti vrata svoja, sav narod u njemu biće podvrgnut tlaci[139] za tebe i služiće ti.
 • 12 Ali, ako ne sklopi mira s tobom, i ako zametne bitku, ti ćeš ga opsjesti;
 • 13 ALLAH Allah tvoj izručiće ti ga u ruke tvoje, i ti ćeš mu udariti sve ljude njegove oštricom mača.
 • 14 Samo ćeš kao plijen sačuvati žene, djecu, stoku i sve ono što ima u gradu, sav njegov plijen; ti ćeš se hraniti plijenom svih svojih neprijatelja, od onog što ti je ALLAH Allah tvoj dao.
 • 15 To je onako kako ćeš ti postupiti glede svih gradova koji su vrlo udaljeni od tebe, onih koji nisu među gradovima ovih naroda ovdje.
 • 16 Ali gradovi ovih naroda ovdje, koje ALLAH Allah tvoj ti daje u baštinu, su jedini gdje ti nećeš ostaviti preživjeti nikog živog.
 • 17 U stvari, ti ćeš potpuno posvetiti prokletstvu[140] Hitita, *Amorita, Palestine, Perizita, Hivita i Jebuzita, kako ti je to ALLAH Allah tvoj zapovjedio,
 • 18 da vas oni ne bi naučili postupati slijedeći njihov gnusni način postupanja za svoje Allahove: vi biste počinili jedan grijeh protiv ALLAHA Allaha vašeg.
 • 19 Kad ti budeš podvrgnuo jedan grad dugoj opsadi tukući ga za domoći ga se, ti nećeš vitlati sjekirom za oboriti njihova drveta, jer njihovim ćeš se plodovima hraniti; nećeš ih ti obarati. Drvo u polju da li je biće ljudsko, da bi bilo opsjednuto od tebe?
 • 20 Samo drvo koje ti nećeš ustanoviti plodonosnim drvetom, ti ćeš ga uništiti i oboriti, i napravićeš od njega stvari za opsadu protiv grada koji ti se odupire, sve dok ne padne.