Biblija (Tomislav Dretar)/Pravilo za udaju žena koje baštine

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Pravilo za udaju žena koje baštine[uredi]

 • 36 1 Tad se predstaviše poglavari klana sinova iz Galada, sinovi Makirovi, sinovi Manasejevi, jedan od zadruga sinova Jusufovih.
 • 2 Oni uzeše riječ pred Musom i pred odgovornima, poglavarima plemena sinova Izrailovih » ALLAH, rekoše oni, je zapovjedio mojem Gospodaru da dade zemlju sinovima Izrailovim dijeleći ju ždrijebom. I moj Gospodar je primio od ALLAHA zapovijed da dadne baštinu našeg brata Selofehada njegovim kćerima[224].
 • 3 No, ako one uzmu čovjeka iz nekog drugog plemena sinova Izrailovih, njihova baština biće oduzeta iz baštine naših očeva i dodaće se onom plemenu u koje će one ući; ona će biti oduzeta od dijela baštine koja nam je pripala.
 • 4 Kad bude došla za sinove Izrailove godina jubileja[225], njihova baština biće pripojena onoj od plemena u koje će one ući i biće odvojena od baštine plemena naših otaca. «
 • 5 A Mojsije, po zapovijedi ALLAHOVOJ, dade sinovima Izrailovim slijedeće upute: » Sinovi plemena Jusufovog imaju pravo.
 • 6 Evo dakle zapovijedi koju daje ALLAH glede kćeri Selofehadovih: one će se udati za onoga koji im odgovara pod uvjetom da to bude jedan čovjek iz plemena njihovog oca.
 • 7 Tako među sinovima Izrailovim jedna baština neće prijeći iz jednog plemena u drugo; sinovi Izrailovi ostaće svaki spojen s baštinom plemena svojih otaca.
 • 8 Svaka kćer koja bude baštinila jedan dio u jednom od plemena sinova Izrailovih moći će se udati samo za čovjeka iz zadruge plemena njenog oca. Tako svaki od sinova Izrailovih posjedovaće baštinu svojih otaca.
 • 9 Jedna baština neće prijeći iz jednog u drugo pleme, već će plemena sinova Izrailovih ostati privržena svako svojoj baštini. «
 • 10 Kćeri Selofehadove učiniše kao što to ALLAH bijaše zapovjedio Musi.
 • 11 Mahla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, kćeri Selofehadove, udaće se za sinove svojih stričeva.
 • 12 One će se dakle udati za ljude koji pripadaju porodicema sinova Manaseja, sina Jusufova. A njihova baština ostaće u plemenu kojem pripadaše zadruga njihovog oca.
 • 13 Takve su zapovijedi i propisi koje ALLAH propisa sinovima Izrailovim po posredništvu Musinom, u ravnicama Moaba, na obali Jordana, u visini Jerihona.