Biblija (Tomislav Dretar)/Prijetnja nesreće

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Prijetnja nesreće[uredi]

 • 15 » Ali ako ti ne budeš slušao glas ALLAHA Allaha svojega ne primijenjujući sve njegove zapovijedi i sve zakone koje ti dajem danas, evo prokletstava koja će doći na tebe i koja će te dosegnuti:
 • 16 Proklet bićeš ti u gradu, proklet bićeš ti u poljima.
 • 17 Prokleta biće tvoja košara i tvoje naćve.
 • 18 Proklet biće plod utrobe tvoje i tvog tla, kao i tvojih krava steonih i sjanjenih ovaca.
 • 19 Proklet bićeš ti u svojim odlascima i svojim povratcima.
 • 20 ALLAH će ti poslati nesreću, paniku i prijetnju u svemu što ti budeš poduzimao činiti, sve dok ne budeš istrijebljen, i sve dok brzo ne budeš nestao, radi zla koje budeš počinio napuštajući me.
 • 21 ALLAH će učiniti da te pograbi kuga koja će završiti uklonivši te potpuno iz zemlje u koju ulaziš za uzeti ju u posjed.
 • 22 ALLAH će te udariti glađu, groznicom, zapaljenjima, paljevinama, sušama[190], hrđom i snijeti, koji će te progoniti sve dok ne nestaneš.
 • 23 Tvoje nebo, iznad tvoje glave, biće od bronce; a zemlja, pod nogama tvojim, biće od željeza.
 • 24 Umjesto kiše za tvoju zemlju, ALLAH će pustiti da padaju pepeo i prašina; s neba one će dolaziti sve dok ti ne budeš istrijebljen.
 • 25 ALLAH će od tebe načiniti jednog gubitnika pred neprijateljima tvojim: izišao samo jednim putem pred njih, bježaćeš pred njima sedmerim različitim putevima.Bićeš užas za sva kraljevstva zemlje[191].
 • 26 Tvoj će lješ služiti kao plijen svim pticama nebeskim i zvijerima tvoje zemlje, a da niko ne dođe otjerati ih.
 • 27 ALLAH će te udariti čirevima i gNuhm iz Egipta, šugom i svrabežom koje nećeš moći izliječiti.
 • 28 ALLAH će te udariti ludilom, sljepilom i zabludjelošću duha.
 • 29 O podnevu, ti ćeš ići pipajući kao slijepac u tminama, i nećeš uspijHavati pronaći puta; bićeš uvijek čovjek izrabljJahija i oglobljen, a da ti niko u pomoć ne pritekne.
 • 30 Vjerenica koju tio budeš izabrao, jedan drugi leći će s njom; kuća koju ti budeš izgradio, u njoj nećeš ti stanovati; vinograd koji ti budeš zasadio, nećeš ti u njemu prve plodove obrati.
 • 31 Tvoje govedo biće zaklano pred tvojim očima, a ti ga nećeš jesti; uzeće ti se tvoj magarac i neće se vratiti k tebi; tvoje ovce biće isporučene neprijateljima tvojim, a da ti niko u pomoć ne pritekne.
 • 32 Tvoji sinovi i tvoje kćeri biće izručeni jednom drugom narodu, a tvoje će se oči iscrpljivati svakog dana gledajući ih, ali ti tu nećeš moći ništa.
 • 33 Plod tla tvojega i svaki proizvod tvojeg rada biće pojedeni od naroda kojeg ti ne poznaješ, a ti nećeš biti drugo do jedan izrabljen i izmožden čovjek.
 • 34 Potonućeš u ludilo od silnog gledanja onog što ćeš imati pred očima.
 • 35 ALLAH će te udariti u koljena i u bedra smradnim čirevima koje ti nećeš moći izliječiti; ti ćeš ih imati od tabana do tjemena glave svoje.
 • 36 ALLAH će te poslati, tebe i kralja kojeg budeš stavio na čelo, prema jednom narodu kojeg ni ti ni tvoji očevi ne poznajete, i ondje ti ćeš služiti druge Allahove: od drveta i od kamena!
 • 37 Ti ćeš postati strava, postaćeš predmet poruge i podsmijeha kod onih kod kojih te ALLAH Allah tvoj bude odveo.
 • 38 Sijaćeš u poljima mnogo sjemena, ali nećeš mnogo i požnjeti, pošto ti skakavac bude sve uništio.
 • 39 Ti ćeš zasaditi i obrađivati vinograd, ali ti nećeš i vino njegovo piti, čak ni berbu mu nećeš obavljati, pošto ti crve bude sve pojeo.
 • 40 Imaćeš ti maslinike posvuda po zemlji svojoj, ali nećeš imati ulja za namazati tijelo svoje, jer će ti masline pootpadati.
 • 41 Donosićeš na svijet sinove i kćeri, ali ih nećeš podizati kod sebe, jer će oni otići u roblje.
 • 42 Sve tvoje drveće i plod tla tvojega, skakavci će ih zaposjesti.
 • 43 Izbjeglica koji je kod tebe uzdići će se više od tebe, ali ti, ti ćeš padati sve niže i niže.
 • 44 On je taj koji će ti uzajmljivati, a ti, ti nećeš imati što pozajmiti njemu. On će biti u prvom redu, a ti u posljednjem.
 • 45 Sve ove kletve pašće na tebe, proganjati te i dostizati sve dok ne budeš istrijebljen, pošto ne budeš slušao glas ALLAHA Allaha svojega čuvajući zapovijedi njegove i njegove zakone, koje ti je dao.
 • 46 To će ti se dogoditi kao *znak i kao čudo, tebi i tvojem potomstvu zauvijek.
 • 47 Pošto ti ne budeš služio ALLAHA Allaha svojega u radosti i veselju svojeg srca kad budeš imao svega u izobilju,
 • 48 služićeš neprijatelju kojeg će ti ALLAH poslati, u gladi, žeđi, goLutinji i oskudici od svega. On će ti staviti željezni *jaram na vrat, sve dok te ne istrijebi.
 • 49 ALLAH će baciti na tebe jedan narod pristigao iz daleka, s kraja svijeta, hitar kao orao, jedan narod kojem nećeš razumjeti govora,
 • 50 jedan narod okrutnog lica, koji ne poštuje starce i koji nema milosti za djecu.
 • 51 On će pojesti plod tvojih životinja i tvojeg tla sve dok ti ne budeš istrijebljen; on ti neće ostaviti ništa od tvojeg žita, od tvog novog vina i ulja tvoga, od tvojih steonih krava i sjanjenih ovaca[192], sve dok ne učini da ti nestaneš.
 • 52 On će te opsjedati u svim tvojim gradovima sve dok se ne poruše u svoj tvojoj zemlji visoke obrambene utvrde, u koje se ti pouzdaješ; on će te opsjedati u svim tvojim gradovima, u svoj tvojoj zemlji, onoj koju ti ALLAH Allah tvoj daje.
 • 53 A ti ćeš jesti plod utrobe svoje, meso svojih sinova i svojih kćeri, što ALLAH ti ih je dao - tokom opsade, u bijedi u koju će te staviti neprijatelji tvoji.
 • 54 Čovjek najtankoćutniji i najprofinjeniji kod tebe bacaće zao pogled na svoju braću i svoje sestre, na ženu koju k srcu svom privija, i na one svojih sinova koje bude sačuvao,
 • 55 da ne bi dao nekom od njih dio mesa svojih sinova koje će pojesti ne ostavivši ništa od svega - tokom opsade, u bijedi gdje te budu stavili neprijatelji tvoji, u svim tvojim gradovima.
 • 56 Najtankoćutnija i najprofinjenija žena kod tebe, ona koja ne želi položiti stopalo na zemlju koliko je tankoćutna i profinjena, bacaće zao pogled na čovjeka kojeg k srcu svojem privija, na svog sina i kćer svoju,
 • 57 na svoj izdanak koji je izišao između nogu njenih, na djecu koju je ona na svijet donijela; jer, u nestašici od svega, ona će njih u potaji pojesti - tokom opsade, u bijedi gdje te budu stavili neprijatelji tvoji, u gradovima tvojim.
 • 58 Ako li ti ne paziš primijeniti sve riječi ovog Zakona, one koje su zapisane u ovoj knjizi, strahujući od slavnog i strašnog *ime ALLAH Allaha tvojega,
 • 59 tad će te ALLAH udariti, tebe i potomstvo tvoje, čudesnim ranama, ozbiljnim i dugotrajnim pozljedama, upornim i zloćudnim bolestima.
 • 60 On će poslati na tebe sve zaraze od kojih si se grozio u Egiptu, i one će se prikačiti uz tebe.
 • 61 I čak sve one zaraze i bolesti koje nisu ni spomenute u knjizi Zakona, ALLAH će ih puštati protiv tebe sve dok te ne istrijebi.
 • 62 Ostaće od vas samo jedan mali broj ljudi, vas koji bijaste brojni poput zvijezda nebeskih, pošto ti ne budeš slušao glas ALLAHA Allaha svojega.
 • 63 I kao što je ALLAHU godilo baviti se vama da vas učini sretnima i brojnima, isto tako će ALLAHU goditi baviti se vama da učini kako biste nestali i da vas istrijebi, i bićete vi otrgnuti od zemlje gdje ti ulaziš da ju uzmeš u posjed.
 • 64 ALLAH će te raspršiti među sve narode, s jednog na drugi kraj zemlje, i ondje ti ćeš služiti druge Allahove koje ni ti ni očevi tvoji ne poznajete: od drveta i od kamena!
 • 65 A kod tih naroda, ti nećeš imati spokoja, nećeš ti imati čak ni mjesta za spustiti stopalo svoje noge; i ondje će ti ALLAH dati srce zabrinuto, i oko koje se gasi, jedno postojanje koje se iscrpljuje.
 • 66 Živoće tvoj biti neizvjestan pred tobom, drhtaćeš noć i dan, ti nećeš imati povjerenja u svoj život.
 • 67 S jutra, reći ćeš ti: Kad li će veče doći?, A s večei, ti ćeš reći: Kad će napokon doći jutro?, toliko će tvoje srce drhtati od gledanja onog što ti bude pred očima tvojim.
 • 68 A ALLAH će te vratiti u lađama u Egipat, prema toj zemlji o kojoj ti rekoh: Nikad je više ti nećeš vidjeti! A ondje, vi sami stavićete se na prodaju da postanete slugama i sluškinjama neprijateljima svojim, ali neće biti kupca! «
 • 69 Evo riječi *saveza što ga ALLAH zapovjedi Musi sklopiti sa sinovima Izrailovim u zemlji Moab, uz savez koji bijaše sklopio s njima u Horebu.