Biblija (Tomislav Dretar)/Primjena Božjeg zakona

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Primjena Božjeg zakona[uredi]

  • 4 1 A sada, Izraile, saslušaj zakone i običaje koje vas ja sam počavam primijenjivati: tako ćete vi živjeti i zaposjesti zemlju koju vam daje ALLAH, Allah vaših otaca.
  • 2 Vi nećete ništa dodati riječima zapovijedi koje vam ja dajem, i nećete im ništa ni oduzeti, da bi sačuvali zapovijedi ALLAHA vašeg Allaha, koje sam vam ja dao.
  • 3 Vlastitim ste vi očima vidjeli što je ALLAH učinio Bal-Peoru; sve one koji bijahu slijedili *Bala Peorova, ALLAH tvoj Allah istrijebio je iz tvoje sredine,
  • 4 dok vi, pristaše ALLAHA vašeg Allaha, vi ste danas svi na životu.
  • 5 Gledajte, ja vas poučavam zakonima i običajima, kako mi ih je ALLAH Allah moj meni zapovjedio, da biste ih vi primijenjivali kad budete u zemlji gdje ćete ući da ju zaposjednete;
  • 6 vi ćete ih čuvati, vi ćete ih primijenjivati: to je ono što će vas učiniti pametnim i mudrim u očima narodâ koji će svi čuti te zakone; oni će reći: » Ovaj veliki narod ne može biti, a da nije jedan velik' pametan i mudar narod! «
  • 7 U stvari, koji veliki narod ima Allahove da mu se približe kao što ALLAH naš Allah učini svaki put kad ga mi pozovemo?
  • 8 I koji veliki narod ima zakone i običaje tako pravedne kao sav taj Zakon koji ja stavljam pred vas danas?
  • 9 Ali pazi se, čuvaj se dobro da ne zaboraviš stvari koje si vidio vlastitim očima; tokom čitavog života svojeg, da ne iziđu iz tvog *srca. Ti ćeš svoje sinove i svoje unuke upoznati s njima.