Biblija (Tomislav Dretar)/Prva Jahijina poslanica

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prva Jahijina poslanica[uredi]

Poruka jednog svjedoka očevica[uredi]

 • 1 1 Ono što bijaše od početka,
ono
što smo čuli,
ono što smi vidjeli svojim očima,
ono što smo promotrili
i što su naše ruke dodirivale
o Riječi života[1107],
 • 2 - jer, *život se očitovao,
i mi smo vidjeli
i svjedočenje dajemo
i mi vama najavljujemo život
vječni,
koji bijaše okrenut prema Ocu a,
nama
očitovao se -,
 • 3 ono što smo vidjeli i čuli,
mi vama oglašavamo, vama
također,
da vi također, budete
s nama u zajednici.
A naše zajedništvo jest zajed-
ništvo s Ocem
i sa Sinom njegovim Isusom
Kristom.
 • 4 I mi vama to pišemo,
da naša radost[1108] bude
potpuna.

Hoditi u svjetlosti[uredi]

 • 5 A evo poruke koju smo
mi čuli od njega
i koju vama otkrivamo:
Allah je svjetlost, i od tmina, u
njemu
nema traga.
 • 6 Ako mi kažemo: » Mi smo u
zajednici s njim «,
sve hodeći u tminama,
mi lažemo
i ne činimo istine.
 • 7 Ali, hodimo li kao što je i on sam
u svjetlosti,
mi smo u zajedništvu jedni s
drugima,
i *krv Isusa, njegovog Sina,
nas *očišćava od svakog grijeha.
 • 8 Ako mi kažemo: » Mi nemamo
grijeha «,
mi sami sebe zavodimo
i istine nema u nama.
 • 9 Ako ispovjedimo svoje grijehove,
pouzdan i pravedan kao što jest,
on će nam oprostiti naše grijehove
i očistiti nas od svake nepravde.
 • 10 Ako kažemo: » Mi nismo
grješnici «,
mi činimo lažljivca od njega
i njegova riječ nije u nama.
 • 2 1 Dječice moja,
ja vam ovo pišem da nebiste
griješili.
Ali, ako neko zgriješi,
mi imamo jednog branitelja
pred Ocem,
Isusa Krista, koji je pravedan;
 • 2 Jer on je, žrtva okajanja za naše
grijehe;
i ne samo za naše,
već još i za one cijelog
*svijeta.

Stara i nova zapovijed[uredi]

 • 3 A po ovome mi znamo da ga
poznajemo:
ako njegove zapovijedi čuvamo.
 • 4 Onaj koji kaže: » Ja ga
poznajem «,
ali, ne čuva zapovijedi njegove,
jest jedan lažac
i istina nije u njemu.
 • 5 Već onaj koji čuva njegovu
riječ, u njemu, usitinu, ljubav je
Allahova ispunjena;
po tome mi prepoznajemo
da smo u njemu.
 • 6 Onaj koji namjerava ostati
u njemu,
treba i on sam hoditi
putem kojim je on, Isus,
hodio.
 • 7 Ljubljeni moji,
nije to zapovijed nova
što vam ja pišem,
već jedna stara zapovijed,
koju imate od početka;
ta stara zapovijed,
to je riječ koju ste vi
čuli.
 • 8 Ipak, to je jedna nova
zapovijed što vam ja pišem,
- to je istinski u njemu i u vama -,
budući da tmine prolaze
i da već sija istinska svjetlost.
 • 9 Onaj koji namjerava biti u
svjetlosti,
a, sve mrzeći svog brata,
uvijek je u tminama.
 • 10 Ko ljubi brata svog
ostaje u svjetlosti, i nema ničeg u
njemu da bi posrnuo[1109].
 • 11 Već, ko mrzi svog brata
nalazi se u tminama;
on hodi u tminama,
i ne zna on kamo ide,
jer tmine su zaslijepile
oči njegove.

Nasuprot svijetu i Antikristu[uredi]

 • 12 Ja vam ovo pišem, dječice moja:
» Vaši grijehovi[1110] su vam
oprošteni
zbog *imena njegovog, Isus. «
 • 13 Ja vam ovo pišem, oci:
» Vi poznajete onog koji je od
početka. «
Ja vam ovo pišem, mladi ljudi:
» Vi ste pobjednici Opakog. «
 • 14 Ja vam, dakl, pišem ovo, dječice
moja:
» Vi poznajete Oca «;
ja vam pišem ovo, oci:
» Vi poznajete onoga koji je od
početka. «
Ja vam pišem ovo, mladi ljudi:
» Vi ste snažni,
i riječ Allahova stoji u vama,
i vi ste pobjednici
Opakog. «
 • 15 Ne ljubite *svijeta ni onoga
što je u svijetu.
Ako neko voli svijet,
ljubav œčHava nije u njemu,
 • 16 Budući da sve što je u
svijetu,
- žudnja tijela,
hlepnja očiju,
oholos povjerenje
u dobra ,
ne potječu od Oca,
već potječu od svijeta.
 • 17 A svijet prolazi, on i njegova
žudnja;
ali, onaj koji čini volju Allahovu
ostaje zauvijek.
 • 18 Dječice moja,
ovo je posljednji čas.
Vi ste čuli oglašavati
da jedan antikrist dolazi;
a od sada mnogi su
antikristi ovdje;
po čemu mi prepoznajemo
da je ovo posljednji čas.
 • 19 Od nas su oni izišli,
ali, oni ne bijahu od naših.
Da bijahu bili od naših,
oni bi bili ostali s nama.
Ali trebalo je biti
očitovano,
da svi, koliko god da ih jest,
oni nisu od naših.
 • 20 Glede vac, vi posjedujete
jedno *pomazanje primljeno
od *Sveca, i svi,
vi, znate[1111].
 • 21 Ja vam nisam pisao da vi ne
znate istine,
već da ju poznajete,
i da ništa od onoga što je laž
ne dolazi iz istine.
 • 22 Ko je lažac,
ako nije onaj koji niječe
da Isa Pegamber jest *Mesih?
Eto antikrista,
onog koji niječe Oca i Sina.
 • 23 Ko niječe Sina
nema ni Oca;
ko ispovijeda Sina
ima i Oca, također.
 • 24 Za vas, da poruka
saslušana u početku
ostane u vama.
Ostane li u vama,
poruka saslušana
u početku, i vi također
ostaćete u Sinu i u Ocu;
 • 25 a, ovo je obećanje koje
on sam nam je dao,
vječni *život.
 • 26 Eto što sam ja držao napisati
vam glede onih koji nastoje
zavesti vas.
 • 27 Za vas, *pomazanje koje ste
primili od njega
ostaje u vama,
i vi nemate potrebe da vas se
poučava;
već vas takoreći o svemu poučava
njegovo pomazanje,
i ne laže ono -,
budući da vas je poučilo,
vi ostajete[1112] u njemu.
 • 28 Tako dakle, dječice moja,
ostanite u njemu,
da, kad se on pojavi
mi imamo punu sigurnost
i ne budemo ispunjeni
sramom,
daleko od njega, u njegovom
*pojavljivanju.

Djeca Allahova[uredi]

 • 29 Budući da vi znate da je on
pravedan,
uviđate da je ko primijenjuje
pravednost i on također rođen od
njega.
 • 3 1 Pogledajte kojom velikom
ljubavlju Otac,
da smo nazvani đjecom
Božjom;
i mi to jesmo!
Evo zašto *svijet
ne može nas poznavati;
on nije otkrio Allaha.
 • 2 Ljubljeni moji,
od sada mi smo djeca
Allahova,
ali, ono što ćemo biti
nije još očitovano.
Mi znamo da, kad se bude
pojavio[1113],
mi bićemo slični
njemu,
budući da ćemo ga mi, vidjeti
onakvim kakvim on jeste.
 • 3 I ko temelji na njemu jednu
takvu nadu
čini sebe *čistim kao što on, Isus,
jest čist.
 • 4 Ko počinjava grijeh
počinjava također nepravdu;
jer grijeh, to je nepravda.
 • 5 Ali, vi znate da on, Isus,
pojavio se za odnijeti grijehove;
i nema grijeha u njemu.
 • 6 Ko ostaje u njemu ne
griješi više.
Ko griješi, ne vidi ga
niti ga poznaje.
 • 7 Dječice moja,
nek' vas niko ne zavede.
Ko primijenjuje pravdu
pravedan je,
kao što on, Isa, jest pravedan.
 • 8 Ko počinjava grijeh od
*đavla jest,
jer od početka
šejtan je grješnik.
Eto zašto se pojavio Sin
Allahov:
za uništiti djela
đavolova.
 • 9 Ko je rođen od ALLAHA ne
počinjava grijeha,
jer, sjeme njegovo ostaje
u njemu;
i on ne može više griješiti,
jer, rođen je od Allaha.
 • 10 U ovom se otkrivaju djeca
Allahova i djeca đavolova:
ko ne primijenjuje pravde nije
od Allaha,
niti onaj koji ne voli
brata svog.

Bratska ljubav - Prva Jahijina Poslanica[uredi]

 • 11 Jer takva je poruka koju ste
čuli na početku:
da volimo jedni druge.
 • 12 Ne kao Kain:
budući od Opakoga[1114], on zakla
brata svog.
A zašto ga zakla?
Njegova djela bijahu opaka,
dok ona njegovog brata
bijahu pravedna.
 • 13 Ne iznenadite se, Braćo,
da vas *svijet mrzi.
 • 14 Mi znamo da smo prešli
iz smrti u *život,
budući da mi volimo
svoju braću.
Ko ne voli ostaje u smrti.
 • 15 Ko mrzi brata svog
ubojica je.
A, vi to znate, ni jedan ubojica
nema vječni život
koji ostaje u njemu.
 • 16 To mi po ovome od sada
poznajemo ljubav:
on, Isus, dao je svoj život
za nas;
mi također, mi trebamo dati svoj
život za našu braću.
 • 17 Ako neko posjeduje dobra
ovoga svijeta,
i vidi svog brata u nuždi,
i ako se zatvori svakoj
s ućiti,
kako bi ljubav Allahova
mogla biti u njemu?
 • 18 Dječice moja,
ne volimo jezikom i
riječima,
već djelom i u istini;
 • 19 po tome ćemio se prepoznati
da smo od istine,
i pred njim mi ćemo stišavati
svoje srce,
 • 20 jer, ako nas naše srce optužuje,
Allah je već no naše srce,
i on uočava sve.
 • 21 Ljubljeni moji,
ako nas naše srce ne optužuje,
mi se s pouzdanjem obraćamo
Allahu;
 • 22 i što god da tražimo,
mi to od njega dobijamo,
jer mi čuvamo zapovjedi
njegove
i činimo ono što on prihvaća.
 • 23 A evo zapovijedi njegove:
prionuti s vjerom njegovom Sinu
Isusu Kristu i voljeti jedni
druge,
kao što nam je on to dao u
zapovijed.
 • 24 Onaj ko čuva zapovijedi
njegove ostaje u Allahu i
Allah u njemu.
Kroz to mi prepoznajemo
da on jest u nama.
Milošću Duha od kojega nam on
daje
dar.

Kako prepoznati ono što dolazi od ALLAHA[uredi]

 • 4 1 Ljubljeni moji, ne pridajite
vjeru svakom duhu,
već iskušavajte duhove,
za vidjeti da li su od Allaha;
jer mnogi *proroci laži
raširili su se po svijetu.
 • 2 Po ovome prepoznajite Duh od
Allaha:
svaki duh koji ispovijeda Isusa
Krista došlog u tijelu
od ALLAHA je,
 • 3 a, svaki duh koji dijeli[1115] Isusa
nije od Allaha;
to je duh od antikrista,
o kojem ste čuli oglašavati
kako dolazi,
i od sada on je u svijetu.
 • 4 Vi, dječice moja, koja
jeste od Allaha,
vi ste pobjednici tih
Pegambera tamo,
jer onaj koji je u sred vas
već je nego onaj koji je
u svijetu.
 • 5 Oni, od *svijeta su;
također, oni govore jezicima
svijeta,
i svijet ih sluša.
 • 6 Mi smo od Allaha.
Onaj koji se otvara spoznaji
Allaha sluša nas.
Onaj koji nije od Allaha
ne sluša nas.
To je ono po čemu
prepoznajemo
Duh istine i duh grijeha.

Allah je ljubav[uredi]

 • 7 Ljubljeni moji,
volimo jedni druge,
jer, ljubav od ALLAHA dolazi,
i ko voli
rođen je od ALLAHA i dolazi
do spoznavanja Allaha.
 • 8 Ko ne voli nije otkrio
Allaha,
budući da je Allah ljubav.
 • 9 Evo kako se očitovala
ljubav Allahova
u sred nas:
Allah je poslao svog Sina jedinca
u *svijet,
da mi živimo po njemu.
 • 10 Evo što je ljubav:
nismo mi ti koji su voljeli
Allaha,
on je taj koji je volio nas,
i koji je poslao svog Sina kao
žrtvu za okajanje za naše
grijehove.
 • 11 Ljubljeni moji,
ako nas je Allah tako volio,
mi trebamo, također,
voljeti jedni druge.
 • 12 Allah, nikad ga niko nije
osmotrio.
Ako mi volimo jedni
druge,
Allah boravi u nama,
i njegova ljubav, unama,
ispunjana jest.
 • 13 Po ovome mi prepoznajemo
da boravimo u njemu i
on u nama:
on nam je dao svoj Duh.
 • 14 A mi, svjedočimo, za ono
što smo osmotrili,
da je Otac poslao svog Sina
kao Spasitelja svijeta.
 • 15 Ko ispovijeda da Isa Pegamber
jest Sin Allahov,
Allah boravi u njemu i on u Allahu.
 • 16 A mi, mi poznajemo,
zato smo povjerovali,
ljubav koju Allah očituje
u sred nas.
Allah je ljubav:
ko boravi u ljubavi
boravi u Allahu i Allah boravi
u njemu.
 • 17 U ovome, ljubav, među nama,
jest ispunjena,
što mi imamo puno pouzdanje
za *dan suđenja,
zato što, takav kakav jest, on, Isusa,
takvi smo mi, mi također,
u ovom svijetu.
 • 18 Straha, nema u ljubavi;
već savršena ljubav izbacuje
napolje strah,
jer, strah upliće jedno
kažnjavanje;
i onaj koji strahuje nije ispunjen
u ljubavi.
 • 19 Mi, mi volimo,
zato što on, prvi,
nas je volio.
 • 20 Ako neko kaže: » Ja
volim ALLAHA «,
a mrzi svog brata,
to je jedan lažac.
Naime, onaj koji
ne voli brata svog,
kojeg vidi,
ne može voljeti ni Allaha
kojeg ne vidi.
 • 21 I, evo zapovijedi koju
mi imamo od njega:
onaj koji voli Allaha,
nek' također i brata svog voli.

Vjerovati svjedočenju o Allahu[uredi]

 • 5 1 Ko vjeruje da Isa Pegamber jest *Krist
od ALLAHA je rođen;
i ko ljubi ALLAHA koji rađa voli
također onoga koji je od ALLAHA rođen.
 • 2 Po ovome mi prepoznajemo da
volimo djecu Allahovu,
ako volimo ALLAHA i vršimo
zapovijedi njegove.
 • 3 Jer, evo što je ljubav Allahova:
da čuvamo zapovijedi njegove.
a, zapovijedi njegove nisu
teret,
 • 4 budući da sve što je rođeno
od ALLAHA pobjednikom je *svijeta.
A, pobjeda koja je pobijedila
svijet,
to je naša vjera.
 • 5 Ko je pobjednik svijeta,
ako ne onaj koji vjeruje da Isus
jest sin Allahov?
 • 6 On ja taj koji je došao kroz
vodu i kroz krv,
Isa Pegamber,
ne samo s vodomi krvlju;
a Duh je taj koji daje svjedočenje,
jer, Duh je istina.
 • 7 Ono što čini svjedočenje
troje je,
 • 8 Duh, voda i krv,
i to troje sabiru se
u jedinstvenom svjedočenju:
 • 9 ako primamo svjedočenje
ljudi,
svjedočenje Allaha
je veće;
jer, ovakvo je svjedočenje
Božje:
on je dao svjedočenje u prilog
svojem Sinu.
 • 10 Ko vjeruje u Sina Božjeg
ima to svjedočenje u sebi samom.
Ko ne vjeruje Allahu
čini od njega lašca,
budući da nema vjere u
svjedočenje što ga je Allah učinio
u prilog Sinu svom.
 • 11 I evo tog svjedočenja:
Allah nam je dao vječni *život,
i taj život u njegovom je Sinu.
 • 12 Ko ima Sina ima život;
ko nema Sina Božjeg nema
život.

Uvjerenje kršćanina[uredi]

 • 13 Ja sam vam sve ovo napisao
da biste znali da imate
vječni život,
vi kojçi imate vjeru i *ime
Sina Božjeg.
 • 14 A evo uvjerenja koje mi imamo
pred njim:
amo mi njemu ištemo nešto
prema njegovoj volji,
on nas sluša.
 • 15 I znaj ući da nas sluša
što god mi njemu iskali,
mi znamo da posjedujemo
ono što smo mu zaiskali.
 • 16 Ako neko vidi svog brata
počinjavati jedan grijeh,
grijeh koji ne vodi u smrt,
nek' moli i Allah će njemu
dati *život,
ako uistinu počinjeni grijeh
ne vodi u smrt.
Postoji jedan grijeh koji
vodi u smrt:
to nije onaj o kojem ja kažem
da se moli;
 • 17 svaka nepravda je grijeh;
Ali, svaki grijeh ne vodi u smrt.
 • 18 Mi znamo da neko ne griješi
više rođen od Allaha,
već Rođeni od Allaha[1116]
njega čuva,
i Opaki ne može njemu
ništa.
 • 19 Mi znamo da smo
od Allaha,
a, cijeli svijet leži pod carstvom
Opakoga.
 • 20 Mi znamo da Sin Allahov došao
je i
nama dao pamet
za spoznavati Istinitog.
I mi smo u Istinitom
u njegovom Sinu Isusu Kristu.
On je Istiniti[1117] on je Allah
i vječni život.
 • 21 Dječice moja,
čuvajte se idola.


Bilješke uz Prva Jahijina Poslanica[uredi]

 • [1107]o Riječi života: ili povodu riječi života.
 • [1108] naša radost: neki rukopisi imaju vaša radost.
 • [1109]da bi posrnuo:ili nema ničeg u njemu što bi druge oborilo.
 • [1110]Vaši grijehovi: ili ja vam pišem, dječice moja, budući da su vam vaši grijehovi oprošteni. Isto u r. 13-14 neki prevode: ja vam pišem…budući da…
 • [1111]vi, znate: neki prevode: vi znate sve.
 • [1112]vi ostajete: ili ostanite u njemu!
 • [1113]kad se bude pojavio: ili kad se bude očitovao.
 • [1114]od Opakoga: tj. pod đavlovim utjecajem.
 • [1115]duh koji dijeli: brojni rukopisi ovdje imaju: svaki duh koji ne ispovijeda (svoju vjeru u) Isusaž vidjeti r. 2.
 • [1116]Rođeni od Allaha: radi se o Isusu, Sinu Allahovom (3.8). Neki rukopisi ovdje imaju: onaj koji je rođen od Allaha čuva sam sebe.
 • [1117]On je Istiniti: u ovom retku naslov je apliciran sukcesivno na ALLAHA samog i na njegovog Sina.