Biblija (Tomislav Dretar)/Prva Musina besjeda

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Prva Musina besjeda[uredi]

  • 1 1 Evo riječi koje Musa uputi svem Izrailu, s one strane Jordana, u pustinji, u Arabi, sučelice Sufu, između Parana, Tofela, Lavana, Haserota i Di-Zahava[1].
  • 2 Ima jedanaest dana hoda od Horeba do Kadeš-Barnea na putu od planine Seir[2].
  • 3 No 40. godine[3], jedanaestog mjeseca, Musa govoriše sinovima Izrailovim, slijedeći sve ono što mu ALLAH bijaše zapovjedio za njih.
  • 4 Pošto je porazio Sihona, kralja *Amorita, koji boraviše u Hesbonu, pošto je porazio u Edri Ogu, kralja Bašana[4], koji boraviše u Astarotu,
  • 5 s one strane Jordana, u zemlji Moab, Musa im poče izlagati Zakon, kojeg evo: