Biblija (Tomislav Dretar)/Prva Pavlova Poslanica Korinćanima

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prva Pavlova poslanica Korinćanima[uredi]

Crkvi Božjoj koja je u Korintu[uredi]

1*1 Pavao, pozvan biti *apostolom Krista Isa Pegamberpo volji Božjoj, i Sosten, brat,

 • 2 crkvi Božjoj koja je u Korintu[757], onima koji su bili posvećeni u Kristu Isusu, pozvani biti *svetima sa svim onima koji zazivaju na svakom mjestu *ime Gospodina Ise Pegambera, njihovog ALLAHA i našeg;
 • 3 vama milost i mir od ALLAHA našeg Oca i Gospodina Ise Pegambera.


Razlozi zahvaljivanja Allahu[uredi]

 • 4 Zahvaljujem Allahu[758] neprekidno za vas, zbog milosti Božje koja vam je bila dana u Isusu Kristu.
 • 5 Jer, vi ste bili, u njemu, ispunjeni svim Bogatstvima, svim onima od riječi i svim onima od poznavanja.
 • 6 To je ono što svjedočenje o Kristu učvrstilo se u vama,
 • 7 tako dobro da vam ne manjka nikakav dar, vama koji očekujete *otkrivenje našeg Gospodina Ise Pegambera.
 • 8 On je također taj koji će vas učvrstiti sve do kraja, da budete besprijekorni u *Dan našeg Gospodina Ise Pegambera.
 • 9 On je vjeran, Allah koji vas je pozvao u zajednicu sa svojim sinom Isusom Kristom, našim ALLAHom.


Podjele u korintskoj crkvi[uredi]

 • 10 Ali, ja vas savjetujem, Braćo, u ime našeg Gospodina Ise Pegambera: budite svi složni i nek' nema podjela među vama; budite ujedinjeni u istom duhu i u istoj misli.
 • 11 Naime, Braćo moja, ljudi Klojini su mi priopćili da ima nesloge među vama.
 • 12 Ja sebi objašnjavam; svaki od vas govori ovako: » Ja pripadam Pavlu. Ja Apolosu. Ja Kefi[759] Ja Kristu. «
 • 13 Krist, da li je razdijeljen? Da li je Pavao bio razapet na križu za vas? Jeste li vi bili kršteni u Pavlovo *ime?
 • 14 Allahu hvala, ja nisam krstio nikog između vas, izuzev Krispa i Gaja;
 • 15 tako niko ne može reći da ste bili kršteni u moje ime.
 • 16 Ah da! Ja sam još krstio obitelj Stefaninu. Za ostalo, ja nisam nikog krstio, koliko ja znam.
 • 17 Jer, Krist me nije poslao krstiti, već navješćivati *Indžil, i to bez utjecanja mudrosti govorenja, da se ne uništi križ Kristom.

Mudrost i ludost, snaga i slabost[uredi]

 • 18 Govorenje o križu[760], naime, ludost je za one koji propadaju, ali za one koji su u spašavanju, za nas, ono je sila Allahova.
 • 19 Jer, pisano je: Ja ću uništiti mudrost mudrih i uništiti razum razumnih.
 • 20 Gdje je mudri? Gdje je *učitelj Zakona. Gdje je rasuđivač ovog vijeka? Nije li Allah učinio ludom mudrost *svijeta?
 • 21 Naime, budući da svijet, posredstvom mudrosti, nije prepoznao ALLAHA u mudrosti Božjoj, po ludosti propovijedanja je Allah ocijenio dobrim spasiti one koji vjeruju.
 • 22 *Židovi traže čuda[761] a Grci traže mudrost;
 • 23 ali mi, mi propovijedamo *Spasitelja razapetog, sablazan za Židove, ludost za *pogane,
 • 24 ali za one koji su pozvani, toliko Židove koliko Grke, Krist je sila Allahova i mudrost Allahova.
 • 25 Jer, ono što je ludost Allahova mudrije je od ljudi i ono što je slabost Allahova jače je no ljudi.


Ono što je Allah izabrao[uredi]

 • 26 Promotrite Braćo, vi koji ste primili poziv Allahov: nema među vama mnogo mudrih u očima ljudi, ni mnogo moćnih, ni mnogo ljudi iz dobre porodice.
 • 27 Ali, ono što je ludost u svijetu, Allah je izabrao za zbuniti mudrace; ono što je slabost u svijetu, Allah je izabrao za zbuniti ono što je jako;
 • 28 ono što je u svijetu nisko[762] i prezreno, ono što nije, Allah je to izabrao za svesti na ništa ono što jest,
 • 29 da ni jedno stvorenje ne može se *uzoholiti pred Allahom.
 • 30 Po Njemu ste vi u Isusu Kristu, koji je za nas postao mudrost dolazeća od Allaha, pravednost, *posvećenje i oslobođenje
 • 31 da bi, kako to kaže Pismo, da onaj koji se uzoholi, uzoholi se u ALLAHu.

Pavlovo propovijedanje u Korintu[uredi]

2 1 Ja i sam, kad sam došao kod vas, Braćo, nije to bilo sa prestižem riječi ili mudrosti da sam došao navješćivati *tajnu Allahovu.

 • 2 Jer, ja sam odlučio ništa ne znati među vama, osim Ise Pegamberai Ise Pegamberarazapetog.
 • 3 Tako ja bih pred vama slab, strašljiv i sav uzdrhtao;
 • 4 moja riječ i moje propovijedanje ne imaše ništa od uvjerljivih besjeda mudrosti, već one bijahu iskazJahijaje učinjeno po sili Duha,
 • 5 da vaša vjera ne bude utemeljena u mudrosti ljudskoj, već u sili Božjoj.

Mudrost Allahova[uredi]

 • 6 Ipak, to je zaista jedna mudrost koju mu mi poučavamo odraslim kršćanima, mudrost koja nije od ovog svijeta ni prinčHava ovog svijeta, namijenjenih uništenju.
 • 7 Mi poučavamo mudrost Allahovu, tajnovitu i trajno skrivenu, koju Allah, bijaše unaprijed namijenio našoj slavi.
 • 8 Niko od prinčHava ovog svijeta ni je ju upoznao jer, da ju bijahu upoznali, oni ne bi razapeli ALLAHA slave.
 • 9 Ali, kao što je pisano, to je što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, i što se nije uspelo k srcu čovjekovom, sve ono što je Allah pripravio za one koji njega vole.
 • 10 Naime, Allah je nama to *otkrio po Duhu. Jer, Duh istražuje sve, čak i dubine Božje
 • 11 Ko dakle, među ljudima, poznaje ono što je u čovjeku, ako ne duh čovjekov koji je u njemu. Isto, ono što je u Allahu, niko to ne poznaje, osim Duh Allahov.
 • 12 Za nas, mi nismo primili duh *svijeta, već Duh koji dolazi od Allaha, da bismo upoznali dar milosti Božje.
 • 13 I mi to ne govorimo jezikom koji poučava mudrost ljudsku, već onim koji poučava Duh, izražavajući ono što je duhovno riječima duhovnim[763].
 • 14 Čovjek ostavljen sam svojoj naravi ne prihvaća ono što dolazi od Duha Božjeg. To je jedna ludost za njega, on ju ne može razumjeti, jer ono se sudi duhovnim.
 • 15 Duhovni čovjek, naprotiv, sudi o svemu a sam nije suđen od nikog.
 • 16 Jer, ko je poznao misao ALLAHovu za poučavati nju?
 • 17 A mi, mi imamo misao Kristovu.

Kršćani još djeca[uredi]

 • 3 1 Za mene, Braćo, ja vam nisam mogao govoriti kao ljudima duhovnim, već kao ljudima tjelesnim[764],kao maloj djeci Kristovoj.
 • 2 Ono što vam ja dajem piti mlijeko je, ne kruta hrana: vi ju ne biste podnijeli. Ali, vi ju ne biste podnijeli više ni danas,
 • 3 jer, vi ste još tjelesni. Budući da među vama ima zavisti i prepirki, niste li vi tjelesni i ne ponašate li se na jedan način posve ljudski?
 • 4 Kad jedan izjavljuje: » Ja, ja pripadam Pavlu «, drugi: » Ja Apolu «, ne postupate li vi na način posve ljudski?

Radnici i Hram Allahov[uredi]

 • 5 Što je dakle Apolo? Što je Pavao? Sluge putem kojih vi bili ste dovedeni vjeri; svaki od njih postupao je prema darovima koje mu je ALLAH dodijeli.
 • 6 Ja, ja sam posadio, Apolo zalijevao, ali Allah daje narastati.
 • 7 Tako onaj koji sadi nije ništa, onaj koji zalijeva nije ništa: Allah jedini vrijedi, on koji daje rasti.
 • 8 Onaj koji sadi i onaj koji zalijeva, to je jedno, i svaki će primiti svoju plaću po mjeri svog vlastitog rada.
 • 9 Jer, mi radimo zajedno na djelu Allahovom, a vi ste polje koje Allah njeguje, kuća koju on gradi.
 • 10 Po milosti koju mi je Allah dao, kao dobar graditelj, ja sam postavio temelj, jedan drugi nadograđuje. Ali, neka svaki pazi na način kojim treba graditi.
 • 11 Glede temelja, niko ne može postaviti jedan drugi nego onaj koji je namješten: Isa Pegamber.
 • 12 Nek' se gradi na tom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvetom, sijenom ili slamom,
 • 13 djelo svakog biće biti obznanjeno. *Dan suđenja ga će obznaniti, jer, ono se pokazuje po vatri, a vatra će iskušati što vrijedi svačije djelo.
 • 14 Onaj čija građevina opstane primiće plaću.
 • 15 Onaj čije djelo bude izgorjelo biće je lišen; on sam biće spašen, ali kao što to jest, kroz vatru.
 • 16 Ne znate li vi da ste vi *Hram Allahov i da Duh Allahov stanuje u vama?
 • 17 Ako neko uništi Hram Allahov, Allah će njega uništiti. Jer, Hram Allahov je *svet a taj Hram, to ste vi.

Sve je vaše, ali vi ste Allahov[uredi]

 • 18 Nek se niko ne vara: ako se neko između vas drži mudrim na način ovog svijeta, nek postane lud za biti mudar;
 • 19 jer, mudrost ovog *svijeta je ludost pred Allahom. Pisano je, naime: On hvata mudrace u njihovoj vlastitoj lukavštini,
 • 20 i još: ALLAH poznaje misli mudraca. On zna da su one lažne.
 • 21 Tako, nek' niko ne temelji svoju gordost na ljudima, jer, sve je vaše:
 • 22 Pavao, Apolo, ili Kefa, svijet, život ili smrt, sadašnjost ili budućnost, sve je vaše,
 • 23 ali, vi ste Kristovi i Krist je Allahov.


ALLAH, jedini sudija[uredi]

 • 4 1 Nek' nas se dakle drži slugama Kristovim, i upraviteljima *tajni Allahov.
 • 2 No, ono što se traži na kraju računa upraviteljima, to je pokazati se vjernima.
 • 3 Za mene, malo mi znači biti suđen po vama ili jednom ljudskom sudu. Ni ja sam sebe ne sudim.
 • 4 Moja mi savjest, sigurno, ništa ne predbacuje, ali nije to ono što me opravdava; onaj koji me sudi, to je ALLAH.
 • 5 Prema tome, ne sudite prije vremena, prije no ALLAH ne dođe. On je taj koji će osvijetliti ono što je skriveno u tminama i staviti na vidjelo nakane srca. Tada, svaki će primiti od ALLAHA hvalu koja mu pripada.

Ono što apostoli trebaju podnijeti[uredi]

 • 6 Zbog vas, Braćo, ja sam ovo predstavio u jednom drugom obliku, primjenjujući na Apola i na mene, da bi naš primjer vi naučili[765] i ne bi se napuhali od gordosti suprotstavljajući se jedni drugima.
 • 7 Što te označava? Što imaš a da nisi primio? A ako si primio, zašto se *uzoholjuješ kao da to nisi primio?
 • 8 Već ste se nasitili! Već ste Bogati! Bez nas vi ste kraljevima! Ah! Nek' ste vi to da bismo i mi također mogli vladati s vama!
 • 9 Jer, ja mislim da nas je Allah izložio, nas *apostole, na posljednjem mjestu, kao osuđenike na smrt: mi smo bili dani za priredbu *svijetu, *melekima i ljudima.
 • 10 Mi smo ludi zbog Krista, ali vi, vi ste mudri u Kristu; mi smo slabi, vi ste jaki; vi ste na časti, mi prezreni smo.
 • 11 U ovaj čas opet, mi smo gladni, mi smo žedni, mi smo goli, izmučeni, potucala,
 • 12 i mučimo se radeći rukama svojim. Vrijeđa nas se, mi blagosiljamo; nas proganjaju, mi podnosimo;
 • 13 kleveće nas se, mi tješimo. Mi smo, sve do sada, za tako reći, otpad svijeta, smeće zemaljsko.


Očinska zabrinutost Pavlova[uredi]

 • 14 Ja vam ne pišem ovo da bih vas postidio, već za upozoriti vas, kao djecu svoju ljubljenu.
 • 15 Naime, i kad biste imali deset hiljada odgajatelja [766] u Kristu, ne biste imali više otaca. Ja sam taj, po *Havmelekju, koji vas je rodio u Isusu Kristu.
 • 16 Ja vas podstičem dakle: budite moji oponašatelji.
 • 17 Zbog toga ja sam vama poslao Timoteja, svoje dijete drago i vjerno u ALLAHu; on će vas podsjetiti na moja načela života u Kristu, kakva ja poučavam posvuda, u svim crkvama.
 • 18 A, zamišljajući sebi da se ja neću vratiti kod vas, neki su se naduli od oholosti.
 • 19 Ali, ja ću uskoro doći kod vas, htjedne li to Allah, i upoznaću, ne samo riječi tih oholih, već i djelo njihovo[767].
 • 20 Jer, *Kraljevanje Božje ne sastoji se u riječima, već u djelu.
 • 21 Što vi više volite? Da ja dođem k vama s motkama ili ljubavlju i u duhu i blagosti?


Jedan slučaj nedoličnog ponašanja u crkvi[uredi]

 • 5 1 Čuje se govoriti posvuda da kod vas ima jedan slučaj nedoličnog ponašanja i to takvog kakvo se ne nalazi čak ni kod *pogana: jedan od vas živi sa ženom svog oca[768].
 • 2 I vi ste napuhani od oholosti! A ne biste li vi radije pali u žalost ne bi li tvorac takvog čina bio odstranjen iz vaše sredine?
 • 3 Što se tiče mene, odsutan tijelom ali, nazočan duhom, ja sam već sudio onome koji je počinio jedan takav čin:
 • 4 u *ime ALLAHA Isusa, s njegovom ovlašću, za vrijeme jednog sabora kad ja budem duhovno s vama,
 • 5 da se takav čovjek preda *Sotoni[769]. za uništenje njegovog tijela, da bi duh bio spašen u *dan ALLAHov.
 • 6 On nije lijep, taj vaš predmet oholosti! Ne znate li vi da tek malo *kvasca podigne cijelo tijesto?
 • 7 Očistite se starog kvasca da budete novo tijesto, budući da ste bez kvasca. Jer Krist, naša *Pasha, bio je žrtvovan.
 • 8 Proslavimo dakle, ne sa starim kvascem, niti kvascem opakosti i izopačenosti, već s *kruhovima bez kvasca: u čistoći u istini.
 • 9 Ja sam vam pisao u svom pismu da nemate odnosa u razvratu[770].
 • 10 Ja nisam govorio ciljajući na općenit način razvratnike ovoga *svijeta, ili grabežljivce i lupeže ili idolopoklonike, jer vama bi tada trebalo napustiti svijet
 • 11 Ne, ja sam vam pisao da nemate odnose s čovjekom koji nosi ime brata, a da je razvratnik, ili grabežljivac ili idolopoklonik ili klevetnik ili pijanac ili lupež i da čak ne jedete s jednim takvim čovjekom.
 • 12 Da li je, naime, moje suditi one napolju? Nije li to onima koji su unutra koje vi imate suditi?
 • 13 Onima izvana, Allah će suditi. Uklonite opakog iz svoje sredine.

Sporovi između braće[uredi]

 • 6 1 Kad imate jednu razmiricu između sebe, kako se usuđujete suditi ju po poganima, a ne po *svetima[771]?
 • 2 Ne znate li vi dakle, da će sveti suditi svijetu? A ako baci to po vama bude svijet bio suđen, da li biste bili nedostojni izvršiti suđenje najmanjim važnostima?
 • 3 Ne znate li vida ćemo mi suditi *melekima? Po jačem razlogu stvarima ovog života!
 • 4 Kad vi dakle, imate spor toga reda, vi postavljate sucima ljude koje je Crkva prezrela?
 • 5 Na vašu sramotu govorim. Ne nalazi li se među vama baš ni jedan čovjek dovoljno mudar za suditi među Braćom?
 • 6 Ali, jedan je brat u sporu s drugim bratom, i to pred nevjernicima!
 • 7 Na svaki način, za vas je već to jedan poraz imati spor među sobom. Zašto ne izaberete podnijeti nepravdu? Zašto se radije ne pustite biti orobljeni?
 • 8 Već ste vi ti koji nanosite nepravdu i koji robite druge; i to svoju braću!
 • 9 Ne znate li vi da nepravednici neće baštiniti *kraljevstva Božjeg? Ne prHavarite se u tome! ni razvratnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni pederasti svih vrsta,
 • 10 ni kradljivci, ni zelenaši, ni pijanci, ni klevetnici, ni lupeži neće baštiniti kraljevstvo Božje.
 • 11 Evo što vi bijaste, barem nekolicina. Ali, vi bijaste oprani, ali vi bijaste *posvećeni, ali, vi bijaste opravdani u *ime ALLAHA Ise Pegamberai po duhu našeg Allaha.

Glede slogana "sve mi je dopušteno"[uredi]

 • 12 » Sve mi je dopušteno[772] «, ali sve mi ne odgovara. » Sve mi je dopušteno « ali, ja se neću dopustiti porobiti od ničega.
 • 13 Živeži su za trbuh i trbuh za živeži, a Allah će uništiti i one i ovoga. Ali, tijelo nije za razvrat, ono je za ALLAHA i ALLAH je za tijelo.
 • 14 No, Allah, koji je uskrsnuo ALLAHa, uskrsnuće nas također po svojoj moć.
 • 15 Ne znate li vi da su vaša tijela udovi Kristovi? Uzimate li Kristove udove da ih učinite udovima bludnici? Sigurno ne!
 • 16 Ne znate li vi da onaj koji se spoji s bludnicom čini s njom jedno tijelo? Jer, rečeno je: Dvoje će biti samo jedno tijelo.
 • 17 Već, onaj koji se ujedini u ALLAHu s njim je samo jedan duh.
 • 18 Izbjegavajte razvrat. Svaki drugi grijeh počinjen po čovjeku izvanjski je tijelu njegovom. Ali, razvratnik griješi protiv svog vlastitog tijela.
 • 19 Ili pak, ne znate li vi da je vaše tijelo *Hram Svetog Duha koji je došao u vas i koji vam dolazi od Allaha, i koji vam ne pripada?
 • 20 Neko je platio cijenu vašeg iskupljenja. Slavite dakle, ALLAHA svojim tijelom.


Odgovor na pitanja o ženidbi[uredi]

 • 7 1 Pređimo na ono što ste mi pisali. Dobro je za čovjeka uzdržavati se od žene.
 • 2 Ipak, za izbjeći svaku razuzdanost, nek' svaki čovjek ima svoju ženu i svaka žena svog muža.
 • 3 Nek' muž ispunjava svoje obveze prema ženi, i nek' žena čini isto prema mužu svom.
 • 4 Nije žena ona koja raspolaže svojim tijelom, to je njen muž. Isto tako nije muž taj koji raspolaže svojim tijelom, već je to žena njegova.
 • 5 Ne odbijajte sebe jedno drugom, izuzev uz jedan zajednički sporazum i povremeno, da biste se posvećivali molitvi; potom okrenite se zajedno iz straha da vas vaša nesposobnost samosvladavanja ne izruči *Sotoni priliku da vas *iskušava.
 • 6 Govoreći tako, ja vam dajem jedan ustupak, ja vam ne dajem zapovijed.
 • 7 Ja bih želio da svi ljudi budu kao ja; ali, svaki prima od ALLAHA svoj osobni dar, jedan ovo, drugi ono.
 • 8 Ja dakle, govorim neženjama i udovicama da ostanu takvima, kao ja.
 • 9 Ali, ne mogu li oni živjeti u čistoći, nek' se žene; jer, bolje je ženiti se nego li izgarati.
 • 10 Onima koji su oženjeni, ja zapovijedam, ne ja već ALLAH: nek' se žena ne rastavlja od muža svog,
 • 11 ako je ona rastavljena , nek' se ne udaje ponovo ili nek' se ne miri s mužem svojim -, i nek' muž ne otpušta svoje žene.
 • 12 Drugima, ja kažem, ja sam taj koji to kažem, a ne ALLAH: ako jedan brat ima jednu ženu nevjernicu i ako ona pristane živjeti s njim, nek' ju ne otpušta.
 • 13 I ako jedna žena ima muža nevjernika i ako on pristaje živjeti s njom, neka ga ona ne otpušta.
 • 14 Jer, Muž nevjernik je *posvećen po svojoj ženi, i žena nevjernica je posvećena po svom mužu. Ako bi bilo drukčije, vaša bi djeca bila *nečista, dok su ona zapravo sveta.
 • 15 Ako nevjernik hoće rastati se, nek' učini to! Brat ili sestra[773] u tom slučaju nisu vezani: Allah vas je pozvao živjeti u miru.
 • 16 Naime, znaš li ti, ženo, da ćeš ti spasiti svog muža? Znaš li ti, mužu, da li ćeš spasiti svoju ženu?

Ne tražiti izmjenu uvjeta[uredi]

 • 17 S drugog mjesta, nek' svako živi prema položaju koji mu je ALLAH dao u diobu, i u kojem se nalazio kad ga je Allah pozvao. To je ono što ja propisujem svim crkvama.
 • 18 Bijaše li jedan *obrezan ka je bio pozvan? nek' ne skriva svoje obrezanje.
 • 19 Obrezanje nije ništa, a i neobrezanje nije ništa: sve je paziti zapovijedi Božje.
 • 20 Nek' svako ostane u položaju u kojem se nalazio kad je bio pozvan.
 • 21 Bijaše li ti robom kad si bio pozvan? Ne brini; naprotiv, čak i onda kad bi se mogao osloboditi, stavi u dobit svoj robovski položaj[774].
 • 22 Jer, rob koji je bio pozvan u ALLAHu oslobođenikom je ALLAHovim. Isto tako, onaj koji je bio pozvan slobodan robom je Kristovim.
 • 23 Neko je platio cijenu vašeg iskupljenja: ne postanite robovima ljudskim.
 • 24 Nek' svako Braćo, ostane pred Allahom u položaju u kojem se nalazio kad je bio pozvan.

Slučaj vjerenika i udovica[uredi]

 • 25 O djevicama[775], ja nemam zapovjedi ALLAHove; ovo je jedno mišljenje što vam ja dajem, ono o čovjeku koji, po milosrđu ALLAHovom, dostojan je povjerenja.
 • 26 Ja mislim da je to dobro stanje, zbog jedne nazočne strijepnje, da ja mislim da je dobro za čovjeka ostati takvim.
 • 27 Jesi li ti vezan s jednom ženom? Ne traži raskinuti. Nisi li ti vezan s jednom ženom? Ne traži žene.
 • 28 Ako se ti međutim oženiš, ne griješi; a ako se jedna djevica uda, ona ne griješi. Ali, oženjeni ljudi imaće teška iskušenja podnositi i ja ih želim poštedjeti toga.
 • 29 Evo što ja kažem, Braćo : vrijeme je skraćeno. Od sada, nek' oni koji imaju ženu budu kao da ju ne imaše,
 • 30 oni koji plaču kao da ne plakaše, oni koji se raduju kao da se ne radovaše, oni koji kupovaše kao da ne posjedovaše,
 • 31 oni koji se okoristiše ovim *svijetom kao da ga istinski ne koristiše. Jer, prolazi izgled ovog svijeta.
 • 32 Ja bih želio da vi budete izuzeti od briga. Onaj koji nije oženjen brine o poslovima ALLAHovim: on traži kako ugoditi ALLAHu.
 • 33 Ali, onaj koji je oženjen brine brige svijeta: on traži kako ugoditi svojoj ženi,
 • 34 i on je razdijeljen. Isto kao i žena bez muža i mlada djevojka brine o poslovima ALLAHovim, da budu *svete tijelom i duhom. Ali, udana žena brine brige svijeta: ona traži kako ugoditi mužu svom.
 • 35 Ja vam ovo kažem u vašu vlastitu korist, na da bih vam podapeo jednu zamku već da biste vi činili ono što bolje odgovara da biste vi bili privrženi ALLAHu, u potpunosti.
 • 36 Ako neko, preobilujući gorljivošću, misli da neće moć poštivati zaručnicu svoju[776] i da svari trebaju ići svojim tokom, nek' radi po namisli svojoj. On ne griješi: nek' se žene.
 • 37 Ali, onaj koji je u svom srcu donio čvrstu odluku, izvan svake prinude i koji, u punom raspolaganju svojom voljom i u svojoj savjesti je donio odluku poštovati svoju zaručnicu, taj će dobro učiniti.
 • 38 Također onaj koji oženi svoju zaručnicu čini dobro, i onaj koji ju ne oženi čini još bolje.
 • 39 Žena je vezana mužu svom toliko dugo koliko ovaj živi. Ako muž umre, ona je slobodna udati se za koga hoće, ali samo kršćanina.
 • 40 Međutim, biće ona sretnija, po mom mišljenju, ako ostane onakvom kakva jest; i ja vjerujem, također, imam i ja Duh Allahov.


Meso žrtvovano idolima[uredi]

 • 8 1 Za ono što se odnosi na meso žrtvovano idolima[777], svi, to je razumljivo, mi posjedujemo saznanje. Znanje nadima, ali ljubav izgrađuje.
 • 2 Ako neko umišlja poznavati štogod, on to ne poznaje još onako kako bi trebalo poznavati.
 • 3 Ali, ako neko voli Allaha, on mu je poznat.
 • 4 Dakle, može li se jesti meso žrtvovano idolima? Mi znamo da nema nikakvog idola na svijetu i da nema drugog ALLAHA do ALLAHA jedinog.
 • 5 Jer, iako ima tobožnjih Allahova na nebu i na zemlji, i više Allahova i Gospodara[778] -,
 • 6 za nas ima samo jedan Allah, Otac, od koga sve potječe i prema kome mi idemo, i samo jedan ALLAH, Isa Pegamber, po kome sve postoji i po kome mi jesmo.
 • 7 Ali, to ne znaju svi. Nekoliki, označeni svojim još donedavnim pohađanjima idola[779], jedu meso kao da ono jest uistinu bilo ponuđeno idolima, i njihova savjest, koja je slaba, time je zaprljana.
 • 8 Nije jedna namirnica ono što nas približava Allahu: ako ju ne jedemo, nećemo zakasniti; ako ju jedemo, nećemo ništa više uznapredovati.
 • 9 Ali pazite da ta sloboda, koja je vaša, ne postane jedna prilika pada za nejake.
 • 10 Jer, ako te vide, tebe koji znaš, za stolom u jednom Hramu idola, taj podstičući prizor neće li navesti onoga čija je savjest slaba jesti žrtvovano meso?
 • 11 I, zahvaljujući tvojoj savjesti, slabi propada, taj brat za kojeg je Krist umro.
 • 12 Griješeći tako protiv svoje braće i ranjavajući njihovu savjest koja je slaba, protiv Krista vi to griješite.
 • 13 Evo zašto, ako jedna namirnica treba navesti na pad vašeg brata, ja ću tada zauvijek zanijekati meso, radije nego navesti na pad brata svog.

Pavao se odrekao svoji apostolskih prava[uredi]

 • 9 1 Nisam li ja slobodan? nisam li ja *apostol? nisam li ja vidio Isusa, našeg ALLAHa? Niste li vi moje djelo u ALLAHu?
 • 2 Ako za druge, ja nisam apostol, barem za vas to jesam; jer pečat[780] mog apostolata, to ste vi , koji ste to, u ALLAHu.
 • 3 Moja obrana protiv mojih tužitelja, evo je:
 • 4 Nemamo li mi imali pravo jesti i piti[781]?
 • 5 Nemamo li mi pravo povesti sa sobom jednu kršćansku ženu[782] kao drugi apostoli, braća ALLAHu i Kefi.
 • 6 Ja samo i Barnabas nemamo li pravo biti oslobođeni rada?
 • 7 Ko je ikad služio u vojsci o svom vlastitom trošku. Ko obrađuje vinograd, a da mu ne jede plodova? Ili ko napasa stado, a da se ne hrani mlijekom od tog stada?
 • 8 Nije li to jedan ljudski običaj, ili *zakon ne kaže li istu stvar?
 • 9 Naime, pisano je u zakonu Musinom: Ti nećeš staviti nagubac govečetu koje gazi zrnjevlje. Brine li se Allah za goveda?
 • 10 Nije li to on za nas same rekao? Da, za nas je to bilo pisano; jer, treba nade kod onoga koji ore, i onaj koji gazi zrnevlje treba se ufati da će za to primiti svoj dio.
 • 11 Ako smo mi sijali za vas duhovna dobra, da li bi bilo pretjerano žnjeti vaša materijalna dobra?
 • 12 Ako drugi vrše ta prava nad vama, zašto mi to ne bismo s jačeg razloga? Međutim, mi nismo koristili to pravo. Mi podnosimo sve, naprotiv, da ne bismo stvorili bilo kakvu smetnju *Havmelekju Kristovom.
 • 13 Ne znate li vi da oni koji obavljaju službu Allahosluženja hranjeni su od *Hrama, da oni koji služe *oltar imaju dio u onome što je žrtvovano na oltaru?
 • 14 Isto tako, ALLAH je zapovjedio svima koji navješćuju Indžil da od Indžili žive.
 • 15 Ali, ja nisam koristio ni jedno od tih prava i ne pišem ove redove za potraživati ih. Radije umrijeti… Niko mi neće oduzeti taj razlog *gordosti!
 • 16 Jer, navješćivati Indžil nije jedan razlog gordosti za mene, to je jedna nužda koja mi se nameće: nesretan ja ako ne navješćujem Indžil!
 • 17 Da to činim sam od sebe, imao bih pravo na jednu plaću, ali, ako sam primoran, to je jedna obveza koja mi je povjerena. Što je dakle moja plaća?
 • 18 To je nuditi besplatno Indžil koje navješćujem, ne koristeći prava koje mi to Indžil povjerava.

Pavao potpuno raspoloživ za sve[uredi]

 • 19 Da, slobodan glede svih, ja sam se učinio robom svih, za steći ih što već broj.
 • 20 Ja sam bio sa *Židovima kao Židov, za steći Židove, s onima koji su podvrgnuti *zakonu, kao da to ja sam bijah dok ja to sam nisam -, za steći one koji su podvrgnuti zakonu;
 • 21 s onima koji su bez zakona kao da ja sam bijah bez zakona, dok ja nisam bez zakona Božjeg, budući da je Krist moj zakon -; za steći one koji su bez zakona.
 • 22 Ja sam dijelio slabost slabih, za steći slabe. Ja sam činio sve svima za spasiti neke, sigurno.
 • 23 I sve to ja činjah zbog *Indžili da bih u njemu imao dio.


Atletska stega[uredi]

 • 24 Ne znate li vi da trkači, na trkalištu, svi trče dok samo jedan dobiva nagradu? Trčite dakle tako da ju odnesete.
 • 25 Svi atletičari sebi nameći jedno strogo odricanje; oni, za jednu propadivu krunu[783], mi, za jednu nepropadivu krunu.
 • 26 Ja dakle, ja trčim ovako: ja ne idem sljepački; ja ovako boksam: ne udaram u prazno.
 • 27 Ali, ja nepošteno krotim tijelo svoje i držim ga pokorenim, iz straha da nakon što sam proglasio vijest drugima, ja sam ne budem uklonjen.


Primjer Izraila u pustinji[uredi]

 • 10 1 Ja vas neću, Braćo , ostaviti u neznanju: naša braća sva bijahu u oblaku, svi oni pređoše more
 • 2 i svi bijahu kršteni u Musi u oblaku i moru.
 • 3 Svi su jeli istu duhovnu hranu,
 • 4 i svi popiše isti duhovni napitak; jer, oni pijahu iz jedne duhovne stijene koja ih slijeđaše[784]: ta stijena, to bijaše Krist.
 • 5 Međutim većina među njima ne bi draga Allahu, budući da njihovi lješevi pokrivaše pustinju.
 • 6 Ti su se događaji zbili da nama posluže kao primjeri, da i mi ne pohlepimo za zlom kao što oni hlepiše.
 • 7 Ne postanite idolopoklonici kao neki među njima, kao što je bilo pisano: Narod sjede jesti i piti, potom se oni digoše veseliti se.
 • 8 Ne izručujmo sebe razvratu, kao što to činjaše neki između njih: u samo jedan dan pade ih dvadeset i tri hiljade.
 • 9 Ne *iskušavajmo više ALLAHa, kao što činjaše stanoviti među sobom: zmije ih upropastiše.
 • 10 Najzad, ne mrmljajte kao što mrmljaše stanoviti između njih: istrjebitelj ih uništi.
 • 11 Ti im se događaji dogodiše za poslužiti primjerom i biše zapisani za nas poučiti, nas koji smo na kraju vremena.
 • 12 Tako dakle, nek' onaj koji misli stajati pazi da ne padne.
 • 13 *iskušavanja kojima ste vi bili izloženi bila su u mjeri čovjekovoj. Allah je pouzdan; on neće dopustiti da vi budete iskušavani preko vaših snaga. S iskušavanjem, on će vam dati sredstvo da se otud izvadite i snage da to podnesete.

Nema zajedništva sa Zlodusima[uredi]

 • 14 Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva.
 • 15 Ja vam govorim kao razumnim osobama; sudite i sami o onome što vam ja kažem.
 • 16 Pehar blagoslova kojim mi blagosiljamo nije li jedno zajedništvo u *krvi Kristovoj? Kruh koji prelamamo nije li jedno zajedništvo u tijelu Kristovom?
 • 17 Budući da ima samo jedan kruh, mi smo svi jedno tijelo; jer svi mi sudjelujemo u jedinom kruhu.
 • 18 Vidite sinovi Izrailovi: oni koji jedu žrtve *žrtvovane nisu li

u *zajedništvu s oltarom[785]?

 • 19 Što ja hoću reći? Da meso žrtvovano idolima ili da idoli imaju sami u sebi neku vrijednost?
 • 20 Ne! Već, kako su njihove *žrtve ponuđene *Zlodusima a ne Allahu, ja neću da vi uđete u zajedništvo sa zlodusima.
 • 21 Vi ne možete u jedan put piti kupu ALLAHovu i kupu zloduhovu; vi ne možete istovremeno dijeliti stol ALLAHov i onaj zloduhov.
 • 22 Ili pak, želimo li mi potaknuti ljubomoru ALLAHovu? Jesmo li mi jači od njega?

Sve za slavu Allahovu[uredi]

 • 23 » Sve je dopušteno[786] «, ali, sve nam ne odgovara; » sve je dopušteno, zali, sve ne izgrađuje.
 • 24 Nek' niko ne traži svoj vlastiti dobitak, već onaj tuđi.
 • 25 Sve što se prodaje na tržnici, jedite ne postavljajući pitanje s razloga svoje savjesti;
 • 26 jer zemlja i sve ono što ona sadržava ALLAHovi su.
 • 27 Ako nas jedan ne vjerujući pozove i da vi prihvate onamo otići, jedite sve što vam je ponuđeno, ne postavljajući pitanja s razloga svoje savjesti.
 • 28 Ali, kaže li vam neko: » Ovo je žrtvovano meso «, ne jedite ga, zbog onoga ko vas je upozorio i s razloga savjesti;
 • 29 ja govorim ovdje, ne o vašoj savjesti, već o njegovoj. Jer, zašto bi moja sloboda bila suđena po jednoj drugoj savjesti?
 • 30 Ako ja uzmem hranu zahvaljujući zašto bih ja bio ukoren zato što iskazujem zahvalnost?
 • 31 Bilo dakle, da vi jedete, bilo da pijete, što god činili, činite sve za slavu Allahovu.
 • 32 Ne budite nikome jedna prilika za pad ni za *Židove, ni za Grke, ni za Crkvu Allahovu.
 • 33 Tako se i ja sam trudim ugoditi svima u svim stvarima, ne tražeći svoju osobnu korist već onog od većine, da bi bili oni spašeni.
 • 11 1 Budite moji oponašatelji, kao što sam i ja sam oponašatelj Kristov.


Čovjek i žena pred ALLAHom[uredi]

 • 2 Ja vam čestitam za vaša sjećanja na mene u svakoj zgodi, što čuvate običaje takve, kakve sam vam ja predao.
 • 3 Ja ipak, hoću da vi znadete ovo: glava svakom čovjeku jest Krist; glava svakoj ženi je čovjek; glava Kristu je Allah.
 • 4 Svaki čovjek koji moli ili *Pegamberuje pokrivene glave sramoti svoju glavu[787].
 • 5 Ali, svaka žena koja mili ili Pegamberuje gole glave sramoti glavu svoju; jer to bi bilo tačno kao da je obrijana.
 • 6 Ako žena ne nosi koprenu, nek se dadne ošišati! Ali, ako je sramota za ženu biti ošišana ili obrijana, nek nosi koprenu!
 • 7 Čovjek, on, ne mora zastirani glavu: on je slika i slava Allahova; ali, žena je slava čovjekova.
 • 8 Jer, nije čovjek taj koji je izveden iz žene već žena iz čovjeka.
 • 9 I nije čovjek bio stvoren za ženu, već žena za čovjeka.
 • 10 Evo zašto žena treba nositi na glavi oznaku svoje ovisnosti, zbog *meleka.
 • 11 Ipak, žena je neodvojiva od čovjeka i čovjek od žene, pred ALLAHom.
 • 12 Jer, ako žena bijaše izvedena iz čovjeka, čovjek je rođen od žene, a sve dolazi od Allaha.
 • 13 Sudite po sebi samima: da li je prilično da jedna žena moli, a da ne bude zastrta?
 • 14 Priroda sama ne poučava li vas da je nečasno za čovjeka nositi duge kose?
 • 15 dok je to slava za ženu, jer kose su joj bile dane kao veo.
 • 16 A ako neko uživa sporiti se, mi nemamo taj običaj, a ni Crkve Božje.


Objed ALLAHov[uredi]

 • 17 Kad je ovo sređene, ja vam nemam što čestitati: vaši sastanci daleko od toga da vas unapređuju, nanose vam zlo.
 • 18 Najprije, kad se sastajete na saboru, ima među vama podjela, kažu mi, i ja vjerujem da je to djelomice istina:
 • 19 treba čak biti rascjepa među vama da bi se vidjelo one koji između vas koji odolijEvaju toj kušnji.
 • 20 Ali, kad se vi sastanete zajedno, nije to objed ALLAHov što vi uzimate.
 • 21 Jer, svaki hiti uzeti svoj vlastiti objed, i to tako da je jedan gladan, dok je drugi pijan.
 • 22 Nemate li vi kuća za jesti i piti? Ili pak, prezirete li Crkvu Allahovu i hoćete nanijeti sramotu onima koji nemaju ništa? Što vam reći? Treba li vas hvaliti? Ne, zbog toga ja vas ne hvalim.
 • 23 Ja, evo što sam primio od ALLAHa, i što vam imam predati: ALLAH Isus, u noć kad je bio predan, uze kruh,
 • 24 i nakon što je izrazio zahvalnost, on ga razlomi i reče: » Ovo je moje tijelo, koje je za vas, činite ovo u sjećanje na mene. «
 • 25 On učini isto za kupu, nakon objeda, govoreći: » Ova je kupa novi *savez u mojoj krvi; činite ovo, svaki put kad ćete piti ga, u sjećanje na mene.«
 • 26 Jer, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovu kupu, bi oglašavate smrt ALLAHovu, sve dok on ne dođe.
 • 27 Zato onaj koji bude nedostojno jeo kruh ili pio kupu ALLAHovu, čini sebe krivim prema tijelu i krvi ALLAHovoj.
 • 28 Nek' sebe samog svako iskuša prije no što će jesti taj kruh i piti tu kupu;
 • 29 jer, onaj koji jede i pije bez razlikovanja tijela ALLAHovog jede i pije svoju vlastitu presudu.
 • 30 Evo zašto ima među vama toliko bolesnih i nemoćnih i umrlih.
 • 31 Da mi sami sebe ispitujemo, ne bismo bili suđeni;
 • 32 ali, ALLAH nam sudi da bi nas ispravio, da ne budemo osuđeni sa *svijetom.
 • 33 Tako dakle, Braćo, kad se sastanete za jesti, čekajte jedni druge.
 • 34 Ako se gladno, da se jede kod kuće, da se ne bi sastajali za osudu svoju. Za ostalo, ja ću urediti kad dođem.

Darovi Duha[uredi]

 • 12 1 Glede darova Duha, ja neću, Braćo , da vi budete u neznanju.
 • 2 Vi znate da, kad vi bijaste *pogani, bijaste vi povučeni, kao po slučaju, prema nijemim idolima.
 • 3 Zato vam ja izjavljujem: niko, govoreći pod utjecajem Svetog Duha, ne kaže: » Proklet da jest Isa Pegamber« i niko ne može reći: » Isa Pegamberje ALLAH « ako to nije po Svetom Duhu.
 • 4 Ima različitosti u darovima, ali to je isti Duh; različitost *službi, ali, to je isti ALLAH;
 • 6 različiti oblici djelovanja ali, to je isti Allah koji proizvodi sve u svima.
 • 7 Svaki prima dar izraziti Duh u pogledu dobra za sve.
 • 8 Duh daje jednu poruku mudrosti jednom i znanosti drugom;
 • 9 jednom drugom, isti Duh daje vjeru, a jednom drugom opet, isti taj i jedini Duh dodjeljuje darove iscjeljJahijaja;
 • 10 jednom drugom moć činiti čuda, a jednom *Pegamberovanja, a jednom drugom razlikovanja duhova, jednom drugom dar da govori jezike, a jednom opet, da ih tumači.
 • 11 Ali sve to jest jedan jedini i isti Duh koji to čini, dodjeljujući svakome njegove darove, prema svojoj volji.

Različitosti udova i jedinstvo tijela[uredi]

 • 12 Naime, tijelo je jedno, a ipak ima više udova; ali, svi udovi tijela, usprkos svojem broju, tvore sam jedno tijelo: isto je i s Kristom.
 • 13 Jer, mi bijasmo kršteni u jednom te istom za biti samo jedno tijelo, *Židovi ili Grci, robovi ili slobodni ljudi,
 • 14 i svi smo bili napojeni jednim istim duhom. Tijelo se ne sastoji od samo jednog uda, već od više.
 • 15 Da noga kaže: » Kako ja nisam ruka, ja nisam dio tijela «,
 • 16 da li bi ona prestala pripadati tijelu?
 • 17 Da cijelo tijelo bude oko, gdje bi bilo uho ?
 • 18 Ali Allah je rasporedio u tijelu svaki od udova prema svojoj volji.
 • 19 Da skup bijaše samo jedan ud, gdje bi bilo tijelo?
 • 20 Ima dakle, više udova, ali samo jedno tijelo.
 • 21 Oko ne može reći ruci: » Ja nemam potrebe za tobom «, niti glava reći nogama: a ja vas ne trebam. «
 • 22 Mnogo više, čak i udovi koji se čine najslabijima potrebni su,
 • 23 i oni koje mi držimo manje časnima, njima iskazujemo više poštovanja. A s manje pristojnima se pristojnije postupa:
 • 24 oni koji su pristojni, nemaju potrebe za takvom pažnjom. Ali, Allah je sastavio tijelo dajući najviše časti onome koji je manjkaviji,
 • 25 da ne bi bilo razdora u tijelu već da bi udovi imali zajedničku skrb jedni o drugima.
 • 26 Ako jedan ud pati, svi udovi dijele tu patnju: ako je jedan ud počastvovan, svi udovi dijele njegovu radost.
 • 27 A vi ste tijelo Kristovo i vi ste njegovi udovi, svaki sa svoje strane. -
 • 28 A oni koje je Allah postavio u Crkvu su, prvi *apostoli, drugi, drugi *proroci, treći ljudi zaduženi poučavanjem[788] potom dolazi dar čuda, potom ozdravljJahijaja, zbrinjavanja, ravnanja, i dar govorenja jezika.
 • 29 Jesu li svi apostoli? Svi proroci? Svi poučavaju li? Čine li svi čuda?
 • 30 Imaju li svi dar ozdravljJahijaja? Govore li svi jezike? Tumače li svi?
 • 31 Težite k boljim darovima. Osim toga, ja ću vam naznačiti jedan put beskrajno bolji.

Bratska ljubav[uredi]

 • 13 1 Kad bih ja govorio jezicima,
onim ljudskim i onim *melekskim,
uzmanjka li mi ljubavi,
ja sam kovina koja odjekuje,
jedan zvečeći cimbal.
 • 2 Kad bih imao dar *Pegamberovanja,
poznavanje svih *tajni i svake
znanosti,
kad bih imao vjeru najpuniju,
onu koja premješta planine,
ako mi manjka ljubavi,
ja sam ništa.
 • 3 Kad bih podijelio sva moja dobra
izgladnjelima,
kad bih izručio svoje tijelo
plamenovima[789]
ako mi manjka ljubavi,
ja ne dobijam ništa.
 • 4 Ljubav je strpljiva, ljubav
čini uslugu,
ona ne zavidi, ona se ne prsi,
ona se ne nadimlje od gordosti,
 • 5 ona ne čini ništa ružno, ne
traži svoju korist,
ona se ne ljuti, ne gaji kivnost,
 • 6 ona se ne raduje nepravdi,
već nalazi svoju radost u istini.
 • 7 Ona sve prašta, sve vjeruje, svemu se
nada, ona sve podnese.
 • 8 Ljubav nikad ne nestaje.
Proročanstva? Ona će biti
ukinuta.
Jezici? Završiće.
Znanost? Biće dokinuta.
 • 9 Jer, naše saznanje je ograničeno
i ograničeno je naše
Pegamberovanje.
 • 10 Ali, kad bude došlo savršenstvo,
ono što je ograničeno biće
dokinuto.
 • 11 Kad bijah dijete, govorah kao
dijete, razmišljah kao dijete,
razmišljah
kao dijete.
Kad sam postao čovjekom,
završio
sam s onim što pripadaše djetetu.
 • 12 Sada, mi sve vidimo u jednom zrcalu[790]i
na jedan nejasan način, ali tada, to
će biti licem u lice.
Sada, moje je znanje ograničeno,
tada, ja ću spoznavati kao što sam
spoznat.
 • 13 Sada dakle, ovo troje ostaje,
vjera, nada i ljubav,
ali, ljubav je najveća.

Kršćansko Allahoslužje i oni izvana[uredi]

 • 14 1 Tražite ljubav; težite k darovima Duha, naročito u Pegamberovanju[791].
 • 2 Jer, onaj koji govori jezike ne govori ljudima već Allahu. Niko ga ne razumije: njegov duh navješćuje tajnovite stvari.
 • 3 Ali, onaj koji *Pegamberuje govori ljudima: on izgrađuje, pobuđuje, ohrabruje.
 • 4 Onaj koji govori jezicima izgrađuje sam sebe, ali onaj koji Pegamberuje izgrađuje sabor.
 • 5 Ja želim da vi govorite svi na jezicima, ali tome pretpostavljam Pegamberovanje vaše. Onaj koji Pegamberuje nadmoćniji je onome koji govori jezicima, osim ako taj posljednji ne daje tumačenje da bi zajednica bila izgrađena.
 • 6 Pretpostavite sada, Braćo, da vas ja dolazim vidjeti i govoriti vam jezicima: u čemu bih ja bio koristan, ako moja riječ vama ne donese ni *otkrivenje, ni saznanje, ni Pegamberovanje, ni poučavanje?
 • 7 Tako je to i s glazbalima, kao što ja frula ili kitara: ako na daje jasne tonove, kako prepoznati ono što sviraju frula ili kitara?
 • 8 I ako trublja ne daje jasan zvuk, ko će se spremiti za boj?
 • 9 Isto tako i vi: ako vaš jezik ne izražava razumljive riječi, kako će se razumjeti ono što vam se kaže? Vi ćete govoriti u zrak.
 • 10 Ima, ne znam koliko vrsta riječi u svijetu, a ni jedna nije bez značenja.
 • 11 A, ako ja ne znam značenje riječi, biću jedan barbar[792] za onoga koji govori i onaj kojem govorim biće barbar za mene.
 • 12 Vi isto: tražite biti nadahnuti, i to što je više moguće, zato što vas to privlači; ali, nek' to bude za izgradnju zajednice.
 • 13 Zato onaj koji govori jezike mora moliti da ima dar tumačenja.
 • 14 Ako ja molim na jezicima, moj duh je u molitvi, ali moj um je neplodan.
 • 15 Što, dakle, činiti? Ja ću duhom moliti ali, ja ću također, moliti razumijEvanjem. Ja ću pjevati mojim duhom, ali, ja ću također pjevati mojim razborom.
 • 16 Jer, ako je tvoj duh sam na djelu kad ti izgovaraš jedan blagoslov, kako onaj koji je jednostavan slušatelj može reći *"amen" tvojem činu zahvalnosti, budući da ne zna što ti govoriš?
 • 17 Nesumnjivo, tvoj čin je značajan, ali drugi nije izgrađen.
 • 18 Milošću Božjom, ja govorim jezicima više no vi svi,
 • 19 ali u jednom saboru, ja volim reći pet razumljivih riječ za poučiti druge, radije no deset hiljada na jezicima.
 • 20 Braćo, za suđenje, ne budite djeca; za zlo, da, budite mala djeca, ali, za suđenje, budite odrasli.
 • 21 Pisano je u *zakonu: Ja ću govoriti ovom narodu jednim drugim jezikom i stranim u nama, i čak i tako oni me neće slušati, reče ALLAH.
 • 22 Stoga, jezici su jedan *znak ne za vjernike, već za nevjernike; proročanstvo, ono, jedan je znak, ne za nevjernike, već za vjernike.
 • 23 Ako, na primjer, crkva je u cijelosti sakupljena i da svi govore jezicima, jednostavni slušatelji ili nevjernici koji uđu neće li vas držati ludima?
 • 24 Ako, naprotiv, svi Pegamberuju, nevjernik ili jednostavni slušatelj koji uđe vidi sebe prekorijEvanog od svih, suđenog od svih;
 • 25 tajna njegovog srca je otkrivena; on će se baciti licem prema zemlji, on će se klanjati Allahu i proglašavaće da je Allah stvarno među vama.

Red u Allahoslužju i u Crkvi[uredi]

 • 26 Što dakle, činiti, Braćo ? Kad se sastanete, svaki od vas može otpjevati hvalospjev, prinijeti jedno poučavanje ili jedno *otkrivenje, govoriti jezicima ili tumačiti: nek' se sve čini za zajedničko izgrađJahijaje.
 • 27 Govori li se jezike? Nek' dvojica to čine, trojica najviše, i to jedan poslije drugog; i nek' neko tumači.
 • 28 Nema li tumača, nek' brat šuti u saboru, nek' sebi govori samom i Allahu.
 • 29 Što se tiče proricanja, nek' dvojica ili trojica uzmu riječ a nek' ostali sude.
 • 30 Ako jedan sudionik prima jedno otkrivenje, onaj koji govori treba ušutjeti.
 • 31 Vi možete svi Pegamberovati, ali po svom redu, da bi svi bili poučeni i ohrabreni.
 • 32 Pegamber je Gospodar proročkog duha koji ga nadahnjuje.
 • 33 Jer, Allah nije Allah nereda već Allah mira.
 • 34 Kako se to događa u svim crkvama svetaca[793],nek' žene šute u saboru: one nemaju dozvolu govoriti; one trebaju ostati pokorne, kako to također i *zakon kaže.
 • 35 Ako one žele poučiti se o nekim pojedinostima, nek' pitaju muža svog kod kuće. Nije prikladno da jedna žena govori u saborima.
 • 36 Riječ Allahova ima li kod vas svoju polaznu točku? Jeste li ju vi sami primili?
 • 37 Ako sebe neko drži Pegamberom ili nadahnutim, nek' u ovome što vam ja pišem prepozna jednu zapovijed ALLAHovu.
 • 38 Ako to neko ne priznaje, to je zato što Allah njega ne priznaje[794].
 • 39 Tako, Braćo moja, težite daru proricanja i ne sprječavajte da se govori jezicima,
 • 40 ali, nek' se sve čini primjereno i s redom.

Indžil propovijedano po apostolima[uredi]

 • 15 1 Ja vas podsjećam, Braćo, *Indžil koje sam vam ja navijestio, koje ste primili, kojem ste privrženi,
 • 2 i po kojem bićete spašeni ako ga zapamtite takvog kakvim sam vam ga ja navijestio; inače, vi biste vjerovali uzalud.
 • 3 Ja sam vam prenio na prvom mjestu ono što sam ja sam primio: Krist je umro za naše grijehe, prema Pismima.
 • 4 On je bio pokopan, uskrsnuo je
trećeg dana, prema Pismima.
 • 5 On se prikazao Kefi, potom
Dvanaestorici.
 • 6 Potom, on se prikazao više no pet stotina braće odjednom; većina su još živa a nekolicina su umrla.
 • 7 Potom, on se prikazao Jakubu, potom svim *apostolima.
 • 8 Na zadnjem mjestu, on se prikazao meni, meni nedonoščetu.
 • 9 Jer, ja sam najmanji od apostola, ja koji nisam dostojan biti nazvan apostolom jer, ja sam proganjao Crkvu Allahovu.
 • 10 Ali, ono što ja jesam, ja to zahvaljujem milosti Božjoj i njegova milost spram mene nije bila uzaludna. Naprotiv, ja sam radio više no oni svi; ne ja, već milost Allahova koja je sa mnom.
 • 11 Ukrako, bilo da sam to ja, bilo da su to oni, evo što mi navješćujemo i evo što ste vi povjerovali. Ima jedno uskrsnuće od mrtvih
 • 12 Ako se proglašava da je Krist uskrsnuo od mrtvih, kako neki između vas govore da nema uskrsnuća i mrtvih?
 • 13 Ako nema uskrsnuća iz mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo.
 • 14 i ako Krist nije uskrsnuo, naše je propovijedanje prazno i vaša je vjera također prazna.
 • 15 Smatra se, također, da smo mi lažni svjedoci o Allahu, jer, nosili smo jedno protusvjedočenje potvrđujući da je Allah uskrsnuo Krista dok on nije uskrsnuo, jer istina jest da mrtvi ne uskrsavaju.
 • 16 Ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
 • 17 A ako Krist nije uskrsnuo, vaša je vjera neostvariva, vi ste još u svojim grijesima.
 • 18 Otada, oni koji su umrli u Kristu, izgubljeni su.
 • 19 Ako smo se mi pouzdali u Krista za taj život samo, mi samo najjadniji od svih ljudi.
 • 20 Ali ne; Krist je uskrsnuo iz mrtvih, *prvijenac od svih koji su umrli.
 • 21 Naime, budući da je smrt došla po jednom čovjeku, po jednom čovjeku, također, dolazi i uskrsnuće iz mrtvih:
 • 22 kako svi umiru u Ademu, u Kristu, svi će primiti *život;
 • 23 ali, svaki u svom redu: najprije prvine, Krist, potom oni koji pripadaju Kristu, od njegova dolaska;
 • 24 potom, doći će svršetak, kad on vrati svoje kraljevstvo Allahu Ocu, nakon što bude uništio svaku vlast, svaku silu.
 • 25 Jer, treba on zavladati, sve dok on ne bude njemu pod njegove noge stavio neprijatelje njegove.
 • 26 Posljednji neprijatelj koji će biti uništen jest smrt,
 • 27 jer, on je sve stavio pod noge njegove. Ali, kad on bude rekao[795]: » Sve je podloženo «, to je očito isključivši onog koji njemu sve podložio.
 • 28 A kad sve stvari njemu budu podložene, tad će i sam Sin biti podložen Onome koji mu je sve podložio, da Allah bude sve u svima.
 • 29 Kad bi bilo drukčije, što bi tražili oni koji se dadoše krstiti za mrtve[796]? Da, u svakom slučaju, mrtvi ne uskrsavaju, zašto bi se ovi dali krstiti za njih?
 • 30 I mi sami, zašto, u svakom času, da li smo u opasnosti?
 • 31 Svakog dana, ja sam izložen smrti, istina, Braćo, vi ste moja *gordost u Isusu Kristu.
 • 32 Čemu bi mi služilo boriti se protiv zvijeri u Efezu da se ja držah ljudskih stajališta? Ako mrtvi ne uskrsavaju, jedimo i pijmo, jer sutra umrijećemo.
 • 33 Ne prHavarite se u tome: loše družbe pokvare dobre običaje[797].
 • 34 Otrijeznite se za dobro i ne griješite! Jer, stanoviti gaje neznanje o Allahu, kažem ja na vašu sramotu.

Tijela uskrsnulih[uredi]

 • 35 Ali, reći će se, kako mrtvi uskrsavaju? U kojem tijelu vratiće se oni?
 • 36 Bezumniče! Ti, ono što ti siješ ne oživljava osim pod uvjetom da umre.
 • 37 I ono što ti siješ nije biljka koja se treba roditi, već jedno golo zrno, žita ili nečeg drugog.
 • 38 Potom njemu Allah daje tijelo, kakvo on hoće i svakom sjemenu na poseban način.
 • 39 Ni jedno tijelo nije istovjetno drugom; ima jedna razlika između onog u ljudi, životinja, ptica riba.
 • 40 Ima nebeskih tijela i zemaljskih tijela i ona nemaju sva jednak sjaj;
 • 41 drugi je sjaj sunca, drugi onaj mjesečev, drugi onaj zvijezda; i jedna sama zvijezda daje drukčiji sjaj no druga zvijezda.
 • 42 Tako je i za uskrsnuće mrtvih: posijano raspadljivo, tijelo uskrsava neraspadivo;
 • 43 posijano prezreno, ono uskrsava blistajući slavom; posijano u slabosti, ono uskrsava puno snage;
 • 44 posijano tijelom životinjskim, ono uskrsava tijelom duhovnim.
 • 45 To je onako kako je pisano: prvi čovjek Adem bi jedno životinjsko biće nadareno životom, posljednji Adem je jedno životvorno duhovno biće.
 • 46 Ali, ono što je prvo, to je životinjsko biće, to nije duhovno biće; ono dolazi poslije.
 • 47 Prvi čovjek izveden iz zemlje jest zemaljski. Drugi čovjek, on, dolazi s neba.
 • 48 Takav kakav je bio zemaljski čovjek, takvi su također zemljani i kakav je nebeski čovjek, takvi će biti nebesnici.
 • 49 I isto kako smo mi bili slika zemaljskog čovjeka, bićemo također slika nebeskog čovjeka.
 • 50 Evo što ja tvrdim, Braćo: tijelo i krv[798] ne mogu baštiniti *kraljevstvo Božje, ni raspadivost baštiniti neraspadivost
 • 51 Ja ću vam obznaniti jednu *tajnu. Mi nećemo svi umrijeti, već ćemo svi biti preobličeni,
 • 52 u jedan mah, za tren oka, u zvuku posljednje trublje. Jer, trublja zaječaće, mrtvi uskrsnuće neraspadivi, a mi, bićemo preobličeni.
 • 53 Treba, naime, to raspadivo biće ogrnuti neraspadivost, i to smrtno biće zaogrnuti, besmrtnost.
 • 54 Kad dakle, to propadivo biće bude ogrnulo nepropadivost i to smrtno biće bude ogrnulo besmrtnost, tada će se ostvariti riječ iz Pisma: smrt je bila progutana u pobjedi.
 • 55 Smrti, gdje je pobjeda? Smrti, gdje je tvoja bodlja?
 • 56 Bodlja smrti, to je grijeh, a vlast grijeha, to je *zakon.
 • 57 Zahvalimo Allahu, koji nam daje pobjedu po našem ALLAHu Isusu Kristu.
 • 58 Tako, Braćo moja ljubljena, budite čvrsti, nepokolebljivi, bez prestanka napredujte u djelu ALLAHovom; znajući da vaša muka nije uzaludna u ALLAHu.

Sakupljanje za Jeruzalemsku crkvu[uredi]

 • 16 1 Za sakupljanje u korist *svetih[799],vi ćete slijediti, vi također, pravila koja sam dao crkvama u Galaciji.
 • 2 Prvog dana svakog tjedna[800] svaki će staviti na stranu kod sebe ono što bude uspio uštedjeti, da se ne bi čekao moj dolazak za sakupljanje darova.
 • 3 Kad ja budem tu, poslaću, opskrbljene pismima, one koje vi budete izabrali, odnijeti vaše darove u Jeruzalem;
 • 4 ako li odgovara da ja i sam idem onamo, oni će putovati sa mnom.

== Namjere ponovnog dolaska== [[

 • 5 Ja ću doći kod vas prolazeći kroz Makedoniju; ja ću ju proći, naime
 • 6 a, moguće je da boravim ili čak da provedem zimu kod vas, da mi vi dadete sredstva da bih produžio svoje putovanje.
 • 7 Ja neću, ovog puta, vidjeti vas samo u prolazu, i nAdem se ostati neko vrijeme s vama, ako ALLAH to dopusti.
 • 8 Ali, ja ću ostati u Efezu sve do *Pedesetnice,
 • 9 jer, jedna su vrata širom otvorena mojoj djelatnosti, a protivnici su brojni.
 • 10 Ako Timotej dođe, pazite da bude bez straha u sred vas, jer, on radi na djelu Allahovom, poput mene.
 • 11 Nek' niko dakle, ne prezrije njega.
 • 11a Opskrbite ga sredstvima da se u miru vrati k meni, jer ja ga s drugom Braćom očekujem.
 • 12 Što se tiče našeg brata Apola, ja ga živo obvezujem otići k vama s Braćo m; ali on nikako neće sad doći; on će ići kad bude imao vremena.

Posljednje preporuke i pozdravi (1 Kor)[uredi]

 • 13 Bdijte, budite čvrsti u vjeri, budite ljudi, budite snažni,
 • 14 činite sve s ljubavlju.
 • 15 Još jedna preporuka, Braćo : vi znate da Stefanas i njegova obitelj su *prvijenci Ahaje[801]; oni su se posvetili službi svetih.
 • 16 Pokorite se dakle, osobama takve vrijednosti i koga dijeliti njihove radove i njihov trud.
 • 17 Ja sam sretan zbog prisutnosti Stafanasove, Fortunatove i Ahaikove; oni su nadomjestili odsutnost vašu;
 • 18 jer, oni su umirili duh moj i vas; Znajte dakle, cijeniti ljude takve vrijednosti.
 • 19 Crkve Azije[802] vas pozdravljaju. Akvila i Priska vam šalju pozdrave u ALLAHu, kao i crkva koja se okuplja u njihovoj kući.
 • 20 Sva braća vas pozdravljaju. Pozdravite jedni druge *svetim cjelovom.
 • 21 Pozdrav je od moje ruke, od mene, Pavla.
 • 22 Ako neko ne voli ALLAHa, nek' bude anatema[803]. Marana tha[804].
 • 23 Milost ALLAHA Isusa s vama.
 • 24 Sve vas volim u Isusu Kristu.

Bilješke uz Prva Pavlova poslanica Korinćanima[uredi]

 • [757]u Korintu: Vidjeti Akt 18.1 i bilješku.
 • [758]Zahvaljujem Allahu: drugi tekst: svom Allahu.
 • [759]Ja Kefi: aramejsko ime Petar; vidjeti Iv 1.42.
 • [760]o križu: tj. » govorenje onih koji propovijedaju smrt Kristovu na Križu. «
 • [761]traže čuda: Vidjeti Mk 8.11.Treba podrazumijHavati: za dokazati da je Isa Pegamberzaista Spasitelj.
 • [762]u svijetu nisko: tj. što nije plemenitaško.
 • [763]riječima duhovnim: ili mi objašnjavamo stvari Duha onima koji su nadahnuti Duhom.
 • [764]ljudima tjelesnim, tj. kao ljudima koji ostaju podložni grijehu. Vidjeti također bilješku o Rm 1.3 i 7.5.
 • [765]naučili: prijevod ovdje ostavlja po strani više riječi koje bi teško imale svoje mjesto u odnosnoj rečenici. Može se njih smatrati napomenom koja cilja na jednu grafičku posebnost rukopisa ( "ne pas" pisano je iznad "à") Ta napomena najprije je bila, vjerojatno, pisana na margini, da bi se preprisJahijajem preselila u tekst. - Neki misle da apostol citira jednu vrstu poslovice poznate njegovim čitalacima.
 • [766]odgajatelja: vidjeti Ga 3.24 i bilješku; isti termin je ondje preveden s nadglednik.
 • [767]i djelo njihovo: neki prevode: njihovu moć;isto na kraju 20. retka.
 • [768]sa ženom svog oca: nesumnjivo druga žena njegovog oca.Jedna takva unija bijaše zabra-njena židovskim zakonom (Lv 18.8) kao i po rimskom zakonu.
 • [769]Sotoni: isti izraz u 1 Tm 1.20. Taj veoma snažan iskaz nesumnjivo znači potpuno isključenje krivca iz zajednice kršćana.
 • [770]u razvratu: odgovarajući grčki termin označava sve vrste seksulnih nepodopština.
 • [771]po *svetima: vidjeti bilješku uz Rm 1.7.
 • [772]Sve mi je dopušteno: nesumnjivo Pavlova fraza kojoj su Korinćani iskrivili smisao.
 • [773]Brat ili sestra: tj. supružnik kršćanin.
 • [774]robovski položaj: neki prevode: profitiraj radije (prilikom za osloboditi se).
 • [775]O djevicama: grčka riječ obuhvaća oba spola.
 • [776]poštivati zaručnicu svoju: neki misle da reci 36-38 tiču se jednog oca i njegove kćeri; otud i ovaj prijevod: Ako neko, međutim cijeni da će manjkati u prikladnostima prema djevojci, ako je ona prešla dob i da je njeova obveza postupiti tako, nek' radi što hoće, on ne griješi: nek' se ženi. Ali, onaj koji u svom srcu donio je čvrstu odluku sačuvati svoju djevojku čini dobro, i onaj koji ju ne dadne na udaju učiniće još bolje.
 • [777]meso žrtvovano idolima: podrazumijHava se od strane pogana. Vidjeti bilješke uz Akt 15.20 i 29.
 • [778]više Allahova i Gospodara: Pavao aludira na božanstva kod grka. Prema 1 Kor 10.20-21 on ih drži Ifritima.
 • [779]idol: drugi tekst: Neki, koji vjeruju da još i sad sudjeluju u idolopoklonstvuž
 • [780]jer pečat vidjeti Ap 7.2 i bilješku.
 • [781]pravo jesti i piti: podrazumijHava se o vašem trošku.
 • [782]jednu kršćansku ženu: podrazumijHava se : i vas moliti da nam osigurate troškove našeg boravka?
 • [783]za jednu propadivu krunu: vidjeti Fl 4.1. i bilješku.
 • [784]koja ih slijediše: čini se da Pavao ovdje preuzima jedno rabinsko učenje, prema kojem stijena o kojoj je riječ u Br 20.8 pratiše Izrail u njegovim seobama kroz pustinju.
 • [785]s oltarom: tj. » u zajedništvu s Allahom kome je oltar posvećen.«
 • [786]Sve je dopušteno: Vidjeti 1 Kor 6.12 i bilješku.
 • [787]sramoti svoju glavu: na grčkom ista riječ označava i glavu i poglavara.
 • [788]ljudi zaduženi poučavanjem: Vidjeti Akt 13.1 i bilješku.-O prorocima, vidjeti Ef 2.20 i bilješku.
 • [789]plamenovima: drugi tekst: kad bih ja predao svoje tijelo za iz njega ukloniti oholost.
 • [790]u jednom zrcalu : tada su zrcala bila od metala i slika koju su pružala bijaše manje jasna.
 • [791]u Pegamberovanju: vidjeti Ef 2.20 i bilješku.
 • [792]jedan barbar : riječ kojom se označavao neko ko ne razumije grčki. Vidjeti Rm 1.14 i bilješku.
 • [793]crkvama svetaca: vidjeti Rm 15.25 i bilješku.
 • [794]ne priznaje: drugi tekst: ako neko to ne prizna, nek' to ne zna!( ili da ga se ne zna!)
 • [795]Ali, kad on bude rekao: ili Kad Pismo kaže da je sve njemu bilo podloženo…
 • [796]dadoše krstiti za mrtve: ne zna se tačna priroda i cilj ovog čina…
 • [797]dobre običaje: citat jednog stiha grčkog pjesnika Menandra.
 • [798]tijelo i krv: vidjeti Mt 16.17 i bilješku.
 • [799]korist *svetih: vidjetiRm 15.25i bilješku.
 • [800]svakog tjedna,: tj. u nedjelju.
 • [801]*prvijenci Ahaje : vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku b - posvetili službi svetih: vidjeti bilješke uz Rm1.7 i 12.25.
 • [802]Crkve Azije: vidjeti Akt 16.6 i bilješku.
 • [803]anatema: u S(tarom) Z(avjetu) (Dt 7.2, etc) anatema bijaše jedno istrebljenje osoba i dobara. Taj je termin korišten ovdje u figurativnom smislu, i znači : smatran gnusnim i gadnim.