Biblija (Tomislav Dretar)/Prva Pavlova poslanica Solunjanima

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prva Pavlova poslanica Solunjanima[uredi]

Pozdrav (1) Solunjanima[uredi]

 • 1 1 Pavao, Silvan i Timotej crkvi Solunjana[941] koja je u Allahu Ocu i u ALLAHu Isusu Kristu. Vama milost i mir.

Vaša vjera, vaša ljubav, vaša nada[uredi]

 • 2 Mi stalno zahvaljujemo Allahu za vas sve kad vas spominjemo u svojim molitvama; neprekidno,
 • 3 čuvamo sjećanje na vašu djelatnu vjeru, vašu ljubav koja se muči, i vašu upornu nadu u našeg Gospodina Ise Pegambera, pred Allahom našim Ocem,
 • 4 znajući dobro, braćo ljubljena od Allaha, da vas je on izabrao.
 • 5 Naime, *Indžil koje vam mi navješćujemo nije bilo predstavljeno kao jednostavna besjeda, već je pokazalo preobilnu svoju moć po djelovanju Svetog Duha. To je, vi to znate, ono što smo mi učinili među vama za vaše dobro.
 • 6 A vi, vi ste nas oponašali, nas i ALLAHa, primajući Riječ u punoj nevolji, s radošću Svetog Duha:
 • 7 Tako, vi ste postali jedan primjer za sve vjerujuće u Makedoniji[942] i Ahaji[943].
 • 8 Od vas, naime, riječ ALLAHova zazvonila je ne samo u Makedoniji i u Ahaji, već se novost o vašoj vjeri u ALLAHA tako dobro raširila posvuda da mi nemamo potrebu o tome govoriti.
 • 9 Jer, svako priča, govoreći o nama, kakav ste nam doček pripravili, i kako ste se okrenuli k Allahu okrećući se od idola za služiti ALLAHA živog i istinitog
 • 10 i za čekati *nebesa njegovog Sina kojeg je uskrsnuo iz mrtvih, Isusa, koji nas je istrgnuo gnjevu koji dolazi.


Kako smo vam donijeli Indžil[uredi]

 • 2 1 Vi i sami dobro znate, braćo, nije uzaludno što ste nas prihvatili.
 • 2 Već, onda kad smo trpjeli i bili vrijeđani u Filipima[944], kao što znate, mi smo našli u našem Allahu pouzdanje koje nam je trebalo za vama propovijedati njegovo *Indžil kroz puno bojHava.
 • 3 Naše propovijedanje ne počiva na grješci, ono se ne nadahnjuje na *nečistim pobudama, ono nema uporišta u lukavštini.
 • 4 Već budući da nas je Allah prokušao za povjeriti nam Indžil, mi ga propovijedamo dosljedno; ne tražimo ugoditi ljudima, već Allahu koji ispituje naša

srca.

 • 5 Zato mi nikad nismo imali udvorničkih riječi, vi to znate, nikad koristoljubivih primisli, Allah je tome svjedok,
 • 6 i nikad nismo tražili štovanja u ljudi, ni kod vas, ni kod drugih,
 • 7 dok smo se mogli nametnuti kao *apostoli Kristovi. Naprotiv, bili smo u sred vas puni blagosti, kao jedna majka što grije na svojim grudima djecu koju hrani.
 • 8 Mi imamo za vas jednu takvu naklonost da bijasmo spremni dati vam ne samo Indžil Božje, već i sam naš vlastiti život, toliko bijaste postali dragi.
 • 9 Vi se sjećate, braćo, naše muke i naši zamori: radeći noć i dan, za ne biti na teretu nikome od vas, mi smo vam navješćivali Indžil Božje.
 • 10 Vi bijaste svjedoci Allahov također, kako smo se mi odnosili spram vas, vjernika, na način svet, pravedan, besprijekoran.
 • 11 I, vi to znate: postupajući sa svakim od vas kao otac sa svojom djecom,
 • 12 mi smo vas podsticali, ohrabrivali i zaklinjali da se ponašate na jedan način dostojan ALLAHA koji vas poziva u svoje *kraljevstvo i svoju slavu.


Vi ste oponašali Crkve iz Judeje[uredi]

 • 13 Evo zašto, s naše strane, mi neprestano zahvaljujemo Allahu: kad ste primili riječ Allahovu koju smo vam dali čuti, vi ste ju primili, ne kao ljudsku riječ, već kakva je ona stvarno, riječ Allahovu, koji je također na djelu u vama, vjernicima.
 • 14 Naime, braćo, vi ste oponašali crkve Božje koje su u Judeji, u Kristu Isusu, budući da ste i vi također trpjeli, od vaših vlastitih sunarodnjaka, ono što su one pretrpjele od *Židova;
 • 15 oni koji su ubili ALLAHA Isusa i *Pegambere, oni su i nas također proganjali, oni ne ugađaju Allahu i neprijatelji su svim ljudima,
 • 16 oni nas sprječavaju propovijedati *poganima za njihov spas, i dovršavajući tako, u svako vrijeme, svoj grijeh. Ali, gnjev[945] je pao na njih, na kraju.


Timotejevo poslanstvo u Solunu[uredi]

 • 17 Mi braćo, odvojeni od vas na neko vrijeme, daleko od očiju, ali ne i od srca, mi smo udvostručili napore za ići vas vidjeti, jer to imamo jednu živu želju.
 • 18 Zato smo htjeli doći k vama - ja osobno, Pavao, u više navrata - a *Ibliz nas je tome spriječio.
 • 19 Naime, Koja je naša nada, naša radost, *ponos koji će biti naša kruna[946]u prisutnosti našeg ALLAHA Isusa, za njegovog dolaska, ako ne vi?
 • 20 Da, vi ste naša slava i naša radost.
 • 3 1 Također, ne izdržavši ovdje više, mi smo pomislili da bolje bijaše ostati sam u Ateni[947],
 • 2 i mi smo mislili vama poslati Timoteja, našeg brata, suradnika Božjeg[948] u propovijedanju Kristovog *Indžili, da vas učvrsti i ohrabri u vašoj vjeri,
 • 3 da niko ne bude pokoleban usred nazočnih kušnji, jer, vi dobro znate da smo mi tome namijenjeni.

Mi ćemo oživjeti budući da vi ustrajavate dobro[uredi]

 • 6 Sada, Timotej upravo dolazi od vas[949] i donosi nam dobru vijest o vašoj vjeri i vašoj ljubavi; on kaže da vi još uvijek čuvate dobro sjećanje na nas, i da nas vi želite ponovo vidjeti koliko i mi želimo vas ponovo vidjeti.
 • 7 Tako, braćo, mi smo našli u vama jednu okrjepu, zahvaljujući vašoj vjeri, u sred svih naših strijepnji i naših kušnji,
 • 8 i sada mi oživljavamo, budući da vi ustrajavate u ALLAHu.
 • 9 Koju bismo mi zahvalnost mogli iskazati Allahu za vas, za svu radost koju ćutimo zbog vas pred našim Allahom.
 • 10 kad molimo, noć i dan, s upornošću, da nam bude dano ponovo vas vidjeti i dopuniti ono što nedostaje vašoj vjeri?
 • 11 Nek' Allah sam, naš Otac, i nek' naš ALLAH Isus, usmjere naš put prema vama.
 • 12 Nek' ALLAH dadne narasti i uzobilovati vašoj ljubavi koju imate jedni za druge i za sve, prema slici naše ljubavi za vas.
 • 13 Nek' tako učvrsti vaša srca u jednoj besprijekornoj *svetosti pred Allahom našim Ocem, od dolaska našeg ALLAHA Isusa sa svim njegovim *svetima.

Kako vam se ponašati za ugoditi Allahu[uredi]

 • 4 1 U ostalom, braćo, evo naših molbi i naših pobuđJahijaja u ALLAHu Isusu: vi ste doznali od nas kako se trebate ponašati za goditi Allahu, i to je onako kako se trebate ponašati; činite nova napredovanja.
 • 2 Vi znate, naime, koje smo vam upute dali sa strane ALLAHA Isusa.
 • 3 Volja Allahova, jest da živite u *svetosti, da se suzdržavate od razvrata,
 • 4 nek' svako od vas znade imati svoju vlastitu ženu[950] i živjeti s njom u svetosti i štovanju,
 • 5 ne prepuštajući se žudnji kako to čine *pogani koji ne poznaju Allaha.
 • 6 Nek' niko na postupa na štetu svog brata i ne nanese mu nepravdu u ovoj stvari, jer, ALLAH iz tog svega izvodi osvetu, kao što smo vam to već rekli i potvrdili.
 • 7 Naime, Allah nas nije pozvao da budemo *nečisti, već da živimo u svetosti.
 • 8 Tako dakle, onaj koji odbacuje sve ove upute, ne odbacuje on čovjeka, već Allaha, koji vam daje svoj Sveti Duh.
 • 9 O bratskoj ljubavi, vi nemate potrebe da vam se piše, jer vi ste i sami doznali od Allaha, voljeti vam je jedni druge,
 • 10 i vi to činite uostalom glede sve braće, u cijeloj Makedoniji[951]; mi vas podstičemo, braćo, da činite nova napredovanja:
 • 11 Imajte u srcu živjeti u miru, baviti se svojim vlastitim poslovima, i raditi svojim rukama, kao što smo vam to zapovjedili,
 • 12 da vaše ponašanje bude časno glede ljudi izvana, i da nemate potrebu za nikim.


O mrtvima[uredi]

 • 13 Mi nećemo, braćo, ostaviti vas u neznanju glede mrtvih[952], da ne budete u tuzi kao što su drugi, koji ne posjeduju nadu.
 • 14 Ako, naime, mi vjerujemo da je Isa Pegamberumro i da je uskrsnuo, isto je i za one koji su mrtvi, Allah će njih dovesti po Isusu i s njim.
 • 15 Evo što vam mi kažemo, prema nauku ALLAHovom: mi, živi, koji ćemo ostati sve do dolaska ALLAHovog, mi ni u čemu nećemo preteći one koji su umrli.
 • 16 Jer on sam, ALLAH, na dani znak, na glas *arhmelekov i u zvuk trublje Božje, sići će s neba*: tada će najprije uskrsnuti mrtvi;
 • 17 po tome mi, živi, koji budemo ostali, mi ćemo biti uzdignuti s njima na oblacima, u susret ALLAHu, u zrak, i tako ćemo mi zauvijek biti s ALLAHom.
 • 18 Okrepljujte jedni druge ovim naučavanjem.

Očekujući dan ALLAHov[uredi]

 • 5 1 Što se tiče vremenâ i časova, braćo, vi nemate potrebe da vam se piše o tome.
 • 2 Vi to i sami savršeno znate: *Dan ALLAHov dolazi kao lopov u noći.
 • 3 Kad ljudi budu rekli: » Kojeg li mira, koje sigurnosti! « tad će se iznenadno obrušiti propast na njih kao bolovi na trudnu ženu, i neće im moći izmaknuti.
 • 4 Ali vi, braćo, vi niste u tminama, da vas taj dan iznenadi kao kradljivac.
 • 5 Svi, naime, vi ste sinovi svjetlosti[953], sinovi dana: mi nismo ni od noći, ni od tmina.
 • 6 Dakle, ne spavajmo kao drugi, već budimo budni i suzdržljivi.
 • 7 Oni koji spavaju, noć je kad spavaju, a oni koji se opijaju, noć je kad se opijaju;
 • 8 ali, mi koji smo od dana, budimo suzdržljivi, ogrnuti oklopom vjere i ljubavi, s kacigom nade i spasa.
 • 9 Jer, Allah nam nije namijenio trpjeti gnjev, već posjedovati spas po našem ALLAHu Isusu Kristu,
 • 10 umrlom za nas da bi, budni ili usnuli[954] mi živjeli s njim sjedinjeni.
 • 11 Zato, okrjepljujte se uzajamno i izgrađujte jedni druge kao što to već i činite.

Preporuke i završni blagoslov[uredi]

 • 12 Mi vas molimo, braćo, imajte štovanja za one koji među vama koji si daju muke za usmjeriti vas prema ALLAHu i za vas popraviti;
 • 13 imajte za njih najviše štovanje, s ljubavlju, zbog njihovog posla. Živite u međusobnom miru.
 • 14 Mi vas podstičemo u tome, braćo: ispravljajte one koji žive na razuzdan način, ohrabrite one koji imaju malo; podržavajte slabe, budite strpljivi prema svima.
 • 15 Pazite da niko ne vraća za zlo zlim, već tragajte uvijek za dobrim, između vas i glede svih.
 • 16 Budite uvijek u radosti,
 • 17 neprestano molite,
 • 18 zahvaljujte u svakoj okolnosti, jer, to je volja Allahova glede vas u Kristu Isusu.
 • 19 Ne gasite Duh,
 • 20 ne prezirite darove *Pegamberovanja;
 • 21 razborito ispitujte sve: zadržite ono što je dobro;
 • 22 držite se po strani od svake vrste zla.
 • 23 Nek' sam Allah mira vas potpuno *posveti,
i nek' vaš duh, vaša duša i vaše tijelo[955]
budu savršeno uščuvani
da bi bili besprijekorni
o dolasku našeg Gospodina Ise Pegambera.
 • 24 Onaj koji vas poziva pouzdan je: on je taj koji će djelovati.
 • 25 Braćo, molite također za nas.
 • 26 Pozdravite svu braću jednim *svetim cjelovom.
 • 27 Zaklinjem vas ALLAHom: nek' ovo pismo bude pročitano svoj braći.
 • 28 Nek' milost našeg ALLAHA Ise Pegamberabude s vama.

Bilješke uz Prva Pavlova poslanica Solunjanima[uredi]

 • [941]crkvi Solunjana (vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku): grad, najprije se zvao Tesalonik, na sjeveru Grčke; o prvom boravku Pavlovom ondje vidjeti Akt 17.1-9 i 1 Sol 2.1-2.
 • [942]u Makedoniji: vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku.
 • [943]i Ahaji: vidjeti 2 Kor 1.1 i bilješku.
 • [944]u Filipima: vidjeti F 1.1 i bilješku; Akt 16.19-24.
 • [945]gnjev: tj. gnjev Allahov, kako to preciziraju neki rukopisi.
 • [946]naša kruna : vidjeti Ap 2.11 i bilješku.
 • [947]u Ateni: vidjeti Akt 17.15-16.
 • [948]suradnika Božjeg: drugi tekstovi: sluga Allahov ili naš suradnik.
 • [949]dolazi od vas: vidjeti Akt 18.5: Pavao piše iz Korinta.
 • [950]svoju vlastitu ženu: drugi prijevod: znade održavati svoje tijelo u svetosti i časti.
 • [951]u cijeloj Makedoniji: vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku.
 • [952]glede mrtvih: ili oni koji spavaju. Kako kod Židova, tako i kod Grka san bijaše slika smrti.
 • [953]sinovi svjetlosti: vidjeti Mt 8.12 (sinovi kraljevstva). U 2Sol 2.3 isti izraz (sinovi propasti) izražava predodređenost. Vidjeti Lk 20.36.
 • [954]usnuli: vidjeti bilješku uz 1Sol 4.13.
 • [955]vaše tijelo ili nek' sva vaša osoba, tijelo i duša…