Biblija (Tomislav Dretar)/Prva Pavlova poslanica Timoteju

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prva Pavlova Poslanica Timoteju[uredi]

Pavao se obraća Timoteju[uredi]

 • 1 1 Pavao, *apostol Krista Isusa, prema zapovijedi ALLAHA našeg spasitelja i Krista Isusa našeg uzdanja,
 • 2 Timoteju, mom istinskom djetetu u vjeri: milost, milosrđe, mir sa strane ALLAHA Oca i Krista Isusa, našeg ALLAHa.
 • 3 Prema onome što sam ti ja preporučio pri mom odlasku za Makedoniju, ostani u Efezu[963] da bi naložiti stanovitima da ne poučavaju neki drugi nauk,
 • 4 i da ne prianjaju uz legende i uz rodoslovlja bez kraja[964]; to podstiče rasprave prije nego Allahov nacrt, koji se ostvaruje u vjeri.
 • 5 Cilj ovoga naloga, to je ljubav koja dolazi iz jednog *čistog srca, iz jedne dobre savjesti i iskrene vjere.
 • 6 Da bi se odstranili s te crte, neki su zalutali u praznim brbljarijama;
 • 7 oni sebe vide *učiteljima zakona, dok u stvari, ne znaju ni što govore, ni što tako postojano tvrde.

Uloga zakona - Prva Timoteju[uredi]

 • 8 Zakon[965], mi to znamo, naime, dobar je, u mjeri u kojoj ga uzimamo kao zakon.
 • 9 Naime, shvatimo dobro ovo: zakon nije ondje za pravedne, već za ljude nepokorne i pobunjene, bezbožnike i *grješnike, svetogrdnike i oskvrnitelje, oceubojice i materoubojice, ubojice,
 • 10 razvratnike, pedere, trgovce robovima, lažljivce, krivokletnike, i za svakog ko se odupire zdravoj nauci.
 • 11 Evo što je sukladno *Havmelekju o slavi ALLAHA svetoga, koje mi je bilo povjereno.

Zahvalnost spram Krista[uredi]

 • 12 Ja sam pun zahvalnosti prema onome koji mi je dao snage, Kristu Isusu, našem ALLAHu: on je taj koji me je osudio dostojnim povjerenja uzimajući me u svoju službu,
 • 13 mene koji ranije bijah *oskvrnitelj, progonitelj i nasilnik. Ali, on mi je učinio milosrđe[966], jer ja sam postupao iz neznanja, ne imajući vjere.
 • 14 Da, ona je preobilna za mene, milost našeg ALLAHa, kao i vjera i ljubav koji su u Kristu Isusu.
 • 15 Ona je dostojna povjerenja, ta riječ, i zaslužuje biti potpuno biti primljena po svima: Krist Isa Pegamberje došao u svijet za spasiti *grješnike od kojih sam ja prvi.
 • 16 Ali, ako mi je učinio milosrđe, to bi najzad u meni, prvom, da Isa Pegamber pokaza svoju velikodušnost, kao primjer sve oni koji povjerovaše u njega, s obzirom na vječni *život.
 • 17 Kralju *vijeka,
besmrtnom Allahu, nevidljivom
i jedinom,
čast i slava
u vijeke vjekova.
 • Amen.

Ohrabrenje za voditi pravi boj[uredi]

 • 18 Evo upute koji sam povjerio, Timoteju, mom djetetu, sukladno nekadašnjim*proročanstvima o tebi, da bi, ojačan njima, poveo dobar boj,
 • 19 s vjerom i dobrom savješću. Neki su ju odbacili i njihova je vjera imala brodolom.
 • 20 Među njima se nalaze Himenej i Zulkarnein; ja sam ih predao *Sotoni[967], da nauče da više ne *hule.


Molitva za sve ljude[uredi]

 • 2 1 Ja dakle preporučam, prije svega, da se vrše moljenja, molitve, preklinjanja, iskazi zahvalnosti, za sve ljude,
 • 2 za kraljeve i sve one koji drže vlast, da bi :mi vodili jedan spokojan i miran život u svoj pobožnosti i dostojanstvu.
 • 3 Evo to je lijepo i ugodno Allahu našem Spasitelju,
 • 4 koji hoće da svi ljudi budu spašeni i da pristupe spoznavanju :
Istine.
 • 5 Jer,
ima samo jedan Allah, također,
samo
jedan posrednik
između ALLAHA i ljudi,
jedan čovjek: Krist Isus,
 • 6 koji je sebe dao u otkup za sve.
Takvo je svjedočenje koje bi učinjeno u određeno vrijeme
 • 7 i za koje sam ja bio postavljen poklisarem i *apostolom, - istinu govorim, ne lažem ja, učitelj neznabožaca u vjeri i istini.


Ljudi i žene u zajednici[uredi]

 • 8 Ja hoću da ljudi mole na svakom mjestu,dižući spram neba svoje svete ruke[968], bez gnjeva i svađe.
 • 9 Što se tiče žena, da imaju jedno pristojno ponašanje, da se urešavaju sramežljivo i skromno: ni pletenica ni zlatnog nakita, ili biserja ili raskošnih haljina,
 • 10 već da se urešavaju naprotiv, dobrim djelima, kako to pristoji ženama koje javno ispovijedaju pobožnost.
 • 11 Za vrijeme poučavanja žena treba šutjeti, u punoj pokornosti.
 • 12 Ja ne dopuštam ženi ni da poučava ni da ALLAHuje čovjeku. Nek' se dakle drži u šutnji.
 • 13 Adem je, naime, bio stvoren prvi. Hava, po tom.
 • 14 I nije Adem taj koji bi zaveden, već je žena ta koja, zavedena, pade u prijestup.
 • 15 Međutim, ona će biti spašena svojim materinstvom, pod uvjetom da ustrajava u vjeri, ljubavi i *svetosti, s umjerenošću.

Odgovorni iz zajednice[uredi]

 • 3 1 Dostojna je povjerenja ova riječ: ako neko teži nadgledništvu[969], to je jedna lijepa zadaća koju on želi.
 • 2 Također treba nadglednik biti besprijekoran, muž samo jednoj ženi, trezven, suzdržljiv, staložen dobrog držanja, gostoljubiv, sposoban poučavati,
 • 3 ni pijanac, ni ratoboran, već blag; da ne bude ni svadljivac, ni pohlepan.
 • 4 Da zna dobro upravljati svojom vlastitom kućom i držati svoju djecu u pokornosti, u punom dostojanstvu:
 • 5 neko, naime, ko ne bi znao upravljati svojom vlastitom kućom, kako bi preuzo skrb o jednoj crkvi Božjoj?
 • 6 Da to ne bude jedan novoobraćenik, iz straha da ne bi pao, zalijepljen ohološću, pod osudom donesenom protiv *đavla.
 • 7 Osim toga, treba što više da i oni vani daju lijepu svjedodžbu, da ne padne u ljagu u isto vrijeme kad i u mrežu đavlovu.


Đakoni[uredi]

 • 8 Đakoni[970], jednako, trebaju biti dostojni, imati samo jednu riječ, ne odavati se vinu ni tragati za nečasnim dobicima.
 • 9 Nek' čuvaju *tajnu vjere u jednoj *čistoj savjesti.
 • 10 Nek' najprije budu stavljeni na kušnju; potom, ako nema ništa za prigovoriti im, oni će obavljati službu đakona.
 • 11 Žene, jednako, trebaju biti dostojne, nikako ocrnjivačice, trezvene, odane u svim stvarima.
 • 12 Nek' đakoni budu muževi samo jednoj ženi, da upravljaju svojom djecom i svojom vlastitom kućom.
 • 13 Jer, oni koji dobro obavljaju službu đakona pribavljaju sebi jedan dobar položaj kao i veliko pouzdanje utemeljeno na vjeri koja je u Kristu Isusu.


Tajna uz koju prianja pobožnost[uredi]

 • 14 Ja ti ovo pišem, sve u nadi da ću ti se uskoro pridružiti.
 • 15 Ipak, ako ja budem zakasnio, ti ćeš znati kako se držati u kući Božjoj, koji je Allah živi, stub i oslonac istini.
 • 16 Sigurno, ona je velika, *tajna
pobožnosti
Ona je bila iskazana u tijelu[971]
opravdana Duhom,
Uočen od *meleka,
proglašen od *pogana,
vjerovan u svijetu,
uznesen u slavu.


Nauke za odbaciti[uredi]

4 1 Duh to kaže izrijekom: u posljednjim vremenima, stanoviti će zanijekati vjeru, prionuće uz zavodničke duhove i nauke nadahnute *Zlodusiima,

 • 2 koji će zabludjeti po licemjerju lažljivaca označenih usijanim željezom[972] u svojoj savjesti:
 • 3 oni će zabranjivati ženidbu; oni će zabranjivati upotrebu stanovitih namirnica, dok Allah je njih stvorio da ih vjernici, oni koji poznaju potpuno istinu, jedu uz iskazJahijaje zahvalnosti.
 • 4 Jer, sve što je Allah stvorio dobro je, i ništa nije za odbaciti ako se uzima uz zahvaljJahijaje.
 • 5 Naime, riječ Allahova i molitva to posvećuju.
 • 6 Izloži sve ovo braći: tako ćeš biti dobar đakon[973] Krista Isusa, hranjen riječima vjere i lijepom naukom koju si gorljivo slijedio.
 • 7 Glede bezbožnih basni, babljih spletki, njih odbaci.


Allah, spasitelj svih ljudi[uredi]

Vježbaj se radije u pobožnosti.

 • 8 Tjelesno vježbanje, naime, korisno je za malo stvari, dok pobožnost, korisna je svemu, ne posjeduje li ona obećanje *života, sadašnjeg kao i budućeg?
 • 9 Dostojna je povjerenja, ova riječ, i zaslužuje biti potpuno primljena po svima.
 • 10 Jer, ako se mi trudimo i ako se borimo, to je zato što imamo uzdanje u ALLAHA živog, koji je Spasitelj svih ljudi, naročito vjernika.
 • 11 Evo što ti trebaš propisivati i poučavati.


Jedan uzor za vjernike[uredi]

 • 12 Nek' niko ne prezrije tvoje mlade dobi. Sasvim suprotno, budi za vjernike jedan uzor u riječi, u ponašanju, u ljubavi, u vjeri, u *čistoći.
 • 13 Očekujući moj dolazak, posveti se čitanju Pisma[974], bodrenju, poučavanju.
 • 14 Ne zanemari dar milosti koji je u tebi, koji ti bi povjeren po jednom *proročkoj zahvatu, praćenom *polaganjem ruku zbora *starješina.
 • 15 Evo što trebaš uzeti k srcu. Evo u čemu trebaš ustrajavati. Tako će tvoje napredovanje biti izraženo na očigled svima.
 • 16 Bdij nad sobom samim i nad svojim poučavanjem. Budi ustrajan. Postupajući tako spasićeš i sebe samog i one koji te slušaju.


Kao u jednoj velikoj porodice[uredi]

 • 5 1 Ne kori oštro starca, već ga savjetuj kao oca. Postupaj s mladim ljudima kao s Braćom,
 • 2 starije žene kao majke, djevojke kao sestre, u punoj *čistoći.


Preporuke glede udovica[uredi]

 • 3 Poštuj udovice, one koje to zaista jesu[975].
 • 4 Ako, naime, jedna udovica ima djece ili unuka, njima je prvima naučiti biti pobožan prema svojoj vlastitoj porodice i uzvratiti svojim roditeljima. Evo, doista, onog što je ugodno u očima Allahovm.
 • 5 Što se tiče one koja je stvarno udovica, koja je potpuno ostala sama, on je svoju nadu u ALLAHA stavila i ustrajava noć i dan u preklinjanjima i molitvama.
 • 6 Naprotiv, ona koja misli samo na užitke mrtva je, iako živa.
 • 7 Evo također onog što ti trebaš propisivati, da bi one bile besprijekorne.
 • 8 Ako neko ne vodi brigu o svojima, naročito o onima koji žive u njegovoj kući, on je zanijekao vjeru, on je gori no nevjernik.
 • 9 Jedna žena će biti upisana u grupu udovica[976] tek nakon što bude imala 60. godina i da je imala samo jednog muža.
 • 10 Treba biti ona poznata po svojim dobrim djelima: da je podigla djecu, bila gostoljubiva, prala noge *svetima[977], pomagala ojađene, da je prianjala svim vrstama dobrih djela.
 • 11 Glede mladih udovica, njih ćeš odstraniti. Jer, kad ih žudnje okrenu od Krista, one hoće nanovo se udati,
 • 12 izlažući se tako osudi što su pogazile svoju prvu obvezu.
 • 13 Što više, kako su besposlene, one nauče hodati po kućama; ne samo da su besposlene, nego još i brbljave i neuviđavne, govore nerazborito.
 • 14 Ja dakle, hoću da se mlade udovice nanovo udaju, da imaju djecu, upravljaju svojom kućom i ne daju nikakva povoda za ocrnjJahijaja od protivnika.
 • 15 Jer, ima ih već nekolicina koje su zabludjele slijedeći *Sotonu.
 • 16 Ako jedna vjernica ima udovica udovica u svojoj rodbini, da ih zbrine; ne treba ih crkva uzimati na svoj teret, da bi mogla pomagati onima koje su stvarno udovice.


Preporuke glede starješina[uredi]

 • 17 *Starješine koje dobro obavljaju predsjedavanje zaslužuju dvostruku čast[978], nadasve oni koji se trude oko služenja riječi i poučavanju.
 • 18 Pismo naime kaže:
Nemoj stavljati brnjicu govedu
koje vrši žito,
i još:
Radnik zaslužuje svoju plaću.
 • 19 Ne prihvaćaj optužbe protiv sarješine osim na iskaz dvaju ili troje svjedoka.
 • 20 Oni koji zgriješe, njih ukori da bi drugi oćutjeli strah.
 • 21 Ja te zaklinjem u prisutnosti ALLAHA i Krista Isusa, kao i izabranim *melekima[979], pazi pravila nepristrano, da ništa ne učiniš iz pristranosti.
 • 22 Nikome ne *polaži ruke prebrzo, ne sudjeluj u tuđim grijesima. Ti osobno sebe čuvaj *čistim.
 • 23 Prestani piti samo vodu. Uzimaj malo vina zbog stomaka i svojih učestalih slabosti.
 • 24 Ima ljudi čiji su grijesi očiti prije no što ih se i osudi; kod drugih je protivno, oni to postanu tek poslije.
 • 25 Lijepa djela, jednako, očita su; čak i ona koja nisu to, ne mogu ostati skrivena.


Preporuke glede robova[uredi]

 • 6 1 Svi oni koji su pod jarmom[980] ropstva trebaju smatrati svoje Gospodare dostojnima potpunog štovanja, da ne bi *ime ALLAHA i naukl bili *huljeni.
 • 2 Oni koji imaju Gospodare vjernike, nek' ne uzmanjkaju štovanjem pod izgovorom da su braća. Naprotiv, nek' ih služe još bolje, pošto su vjernici i ljubljena braća koja uživaju njihove dobre usluge.


Zamka lažnih nauka[uredi]

Evo što ti trebaš poučavati i preporučavati.

 • 3 Ako neko poučava jednu drugu nauku, ako ne prianja uz svete riječi našeg ALLAHA Ise Pegamberai nauk sukladan pobožnosti,
 • 4 to stoga što je zaslijepljen ohološću. To je jedna neznalica, bolesnik u potrazi za raspravama i svađama riječima. Otud dolaze zavist, prepirke, *huljenja, zlonamjerna sumnjičenja,
 • 5 beskonačne kavge među ljudima iskvarenog duha, lišene istine, koji misle da je pobožnost izvor koristi.
 • 6 Da, ona je od jedne velike koristi, pobožnost, za onog koji se zadovoljava s onim što ima.
 • 7 Naime, mi nismo ništa donijeli u svijet; isto, nemamo što ni odnijeti iz njega.
 • 8 Ako dakle, imamo hranu i odjeću, time ćemo se i zadovoljiti.
 • 9 Glede onih koji se hoće obogatiti, oni padaju u zamku *napasti, mnogostrukih bezumnih i zloćudnih žudnji, koje uranjaju ljude u propast i gubitak.
 • 10 Korijen svih zala, naime, to je ljubav za novcem. Za predati se tome, neki su zalutali daleko od vjere i proboli su svoju dušu mnogostrukim mukama.


Apostolov naputak Timoteju[uredi]

 • 11 Ti, čovječe Allahov, bježi od tih stvari. Tragaj za pravdom, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, ustrajnošću, blagošću.
 • 12 Vojuj bitku vjere, stekni vječni *život kojem si prizvan, kao što si to potvrdio u lijepom svjedočanstvu vjere u prisutnosti brojnih svjedoka.
 • 13 Nalažem ti u prisutnosti ALLAHA koji je dao život svim stvarima, i u prisutnosti Krista Isusa koji je svjedočio pred Poncijem Pilatom u jednom lijepom svjedočanstvu vjere:
 • 14 pazi zapovjedi ostajući bez mrlje i bez prigovora, sve do pojave našeg Gospodina Ise Pegambera,
 • 15 kojeg će
pokazati u određeno vrijeme.
blaženi i jedini Vladar,
Kralj Kraljeva i Gospodar
Gospodara,
 • 16 jedini koji posjeduje besmrtnost,
koji nastanjuje nedostupnu
svjetlost,
kojeg ni jedan čovjek nije vidio
niti
može vidjeti.
Njemu slava i moć vječita.
 • Amen.


Savjet za Bogate[uredi]

 • 17 Bogatima ovog svijeta, zapovjedi da se ne uzohole i da ne stave svoju nadu u jedno nesigurno Bogatstvo, već u Allaha, njega koji nam podijeljuje sva dobra u izobilju, da ih uživamo.
 • 18 Nek' čine dobro, obogaćuju se dobrim djelima, daju s darežljivošću, dijele s drugima.
 • 19 Tako će oni nakupiti za sebe jedno lijepo i pouzdano blago za budućnost, da bi dobili istinski *život.


Posljednje preporuke[uredi]

 • 20 O Timoteju, čuvaj baštinu, izbjegavaj bezbožna naklapanja i zamjerke lažne znanosti.
 • 21 Da bi ih propovijedali stanoviti su se udaljili od vjere. Milost nek' bude s vama.


Bilješke uz Prva Pavlova Poslanica Timoteju[uredi]

 • [963]za Makedoniju: vidjeti 2Kor 1.16 i bilješku - u Efezu: vidjeti 2Kor 1.8 i bilješku. Putovanje na koje Pavao aludira bilo nekoliko godina poslije onoga o kojem je riječ u Akt 20.1.
 • [964]rodoslovlja bez kraja: nesumnjivo radi se o potomcima patrijarha i heroja SZ, teorijama utemeljenim na odlomcima kao Stv 4-5; 9-11, etc.
 • [965]Zakon, radi se o Musinom Zakonu.
 • [966]milosrđe: vidjeti Mt 7.1 i bilješku.
 • [967]predao *Sotoni: vidjeti 1Kor 5.5 i bilješku. Himenej: vidjeti 2Tm 2.17; Zulkarnein: vidjeti 2Tm 4.14.
 • [968]svoje svete ruke: vidjeti Izl 9.29; 1Krlj 8.22; Lm 2.19: gesta molitve u starom Izrailu.
 • [969]episkopat (biskupska čast): tehnički termin u staroj Crkvi za označiti zadaću biskupa (nadglednik), tj. oni koji su odgovorni zajednica. Drugdje isti odgovorni nazJahijai su starješinama (Tt 1.5-7; Akt 20.17, 28).
 • [970]đakoni: drugi tehnički termin stare Crkve, označava one koji su zaduženi doći u pomoć siromašnima i bolesnima. Îakoni bi moglo biti prevedeno s asistenti ili poslužitelji.
 • [971]u tijelu: drugi prijevod: pojavila se kao ljudsko biće.
 • [972]usijanim željezom su žigosani kriminalci i odbjegli robovi.
 • [973]dobar đakon: ovdje je to sluga općenito.
 • [974]čitanju Pisma: kao u Sinagogama, radi se o javnom čitanju (Lk 4.16-21; Akt 13.14-16).
 • [975]koje to zaista jesu: Tj; koje su lišene svake obiteljske potpore.
 • [976]u grupu udovica: radi se o udovicama koje crkva treba pomagati (vidjeti r. 16).
 • [977]prala noge *svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku.
 • [978]zaslužuju dvostruku čast: ili dvostruke negrade.
 • [979]kao i izabranim *melekima: ti meleki su ovdje označeni kao izabrani, možda po opoziciji palim melekima ( vidjeti 2Pet 2.4; Juda r. 6).
 • [980]pod jarmom: vidjeti Mt 11.29-30 i biljšku. Riječ jaram korištena je u slikovitom smislu.