Biblija (Tomislav Dretar)/Prvi popis Izrailovih plemena

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prvi popis Izrailovih plemena[uredi]

 • 1 1 U pustinji Sinaja, ALLAH oslovi Musu u *šatoru susretanja; bio je to prvi dan desetog mjeseca, druge godine poslije njihovog izlaska iz zemlje Egipta. On reče:
 • 2 » Ustanovite stanje sve zajednice sinova Izrailovih po zadrugama i porodicema, ustanovljujući broj svih ljudi, jednog po jednog[1].
 • 3 Ljude od dvadeset godina i više, sve one koji služe u vojsci Izrailovoj, popiši ih po armijama[2], ti i Harun.
 • 4 Da bude s vama po jedan čovjek iz svakog plemena, jedan čovjek koji je glava porodice.
 • 5 Evo imena ljudi koji će vam pomagati: za Ruben, Elizur, sin Šedeurov;
 • 6 za Simeon, Šelumie[3], sin Surišadajev;
 • 7 za Judu, Nahšon, sin Aminadavljev;
 • 8 za Isakar, Netanel sin Suarov;
 • 9 za Zabulon, Eliav, sin Helonov;
 • 10 glede sinova Jusufovih: za Efraim, Elišama, sin Amihudov - za Manase, Gameliel, sin Pedahsurov;
 • 11 Za Benjamin, Avidan, sin Gideonijev;
 • 12 za Dan, Ahiezer, sin Amišadajev; 13 za Ašer, Paguiel, sin Okranov;
 • 14 za Gad, Eliazaf, sin Deuelov;
 • 15 za Neftali, Ahira, sin Einanov. « 
 • 16 Bijahu to zastupnici zajednice, odgovorni iz svojih očinskih plemena; oni bijahu glavari sve sile Izrailove[3].
 • 17 Mojsije u Harun uzeše kao pomoćnike ove ljude koji bijahu naznačeni.
 • 18 Oni okupiše svu zajednicu, prvog dana drugog mjeseca, i sinovi Izrailovi ustanoviše svoja rodoslovlja[4] po zadrugama i porodicema ustanovljujući broj ljudi od dvadeset i više godina, jedan po jedan.
 • 19 Kako to ALLAH bijaše njemu zapovjedio, Mojsije ih prebroja u pustinji Sinaj.
 • 20 Ono što dade za sinove Rubena, prvorođenog Izrailovog: pobrajajući pojedinačno imena svih ljudi od dvadeset i više godina koji su služili u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema
 • 21 davahu za pleme Rubenovo jednu brojnost od 46.500.
 • 22 Za sinove Simeonove: ustanovljujući pojedinačno imena popisanih ljudi, svih ljudi od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema 23 davahu jednu brojnost od 59.300 .
 • 24 Za sinove Gadove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema 25 davahu za pleme Gad brojnost od 45.650.
 • 26 Za sinove Judine: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema 27 davaše za pleme Juda brojnost od 74. 600.
 • 28 Za sinove Ishakarove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema
 • 29 davaše za pleme Isakar brojnost od 54.400 .
 • 30 Za sinove Zabulonove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema
 • 31 davaše za pleme Zabulon brojnost od 57.400.
 • 32 Glede sinova Jusufovih: za sinove Efraimove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema
 • 33 davaše za pleme Efraim brojnost od 40.500.
 • 34 Za sinove Manasejeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema 35 davahu za pleme Manase brojnost od 32.200.
 • 36 Za sinove Benjaminove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema
 • 37 davaše za pleme Manasejevo brojnost od 45.650 .
 • 38 Za sinove Danov : ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema 39 davaše za pleme Dan brojnost od 62.700 .
 • 40 Za sinove Ašerove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema 41 davahu za pleme Ašer brojnost od 41.500.
 • 42 Za sinove Neftalijeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i porodicema 43 davahu za pleme Neftali brojnost od 53.400 .
 • 44 Evo dakle brojnosti koje su popisali Mojsije, Harun i dvanaest odgovornih Izrailovih - oni bijahu po jedan čovjek po plemenu.
 • 45 Svi sinovi Izrailovi popisani po porodicema, oni od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci Izrailovoj,
 • 46 davahu jedno stanje od 603.550.
 • 47 *Leviti, kao jedno patrijarhalno pleme, ne sudjelovaše u popisu[5].