Biblija (Tomislav Dretar)/Prvi popis plemena Levi

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prvi popis plemena Levi[uredi]

 • 14 ALLAH reče Musi u pustinji Sinaj:
 • 15 » Napravi popis sinova Levijevih po porodicema i po zadrugama: ti ćeš popisati sve *levite muškog spola počevši od starosti od jedne mjeseca. « 
 • 16 Mojsije ih popisa poslije zapovijedi ALLAHOVE, kao što je bio primio zapovijed.
 • 17 Evo koji bijahu sinovi Levijevi: oni su se zvali Geršon, Ketah i Merari.
 • 18 Evo, po zadrugama, sinova Geršonovih: Livni i Šimej.
 • 19 Sinovi Ketahovi, po zadrugama: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel.
 • 20 Sinovi Merarijevi, po zadrugama: Mahli i Muši. To bijahu zadruge levitske popisane po porodicema.
 • 21 Potomci Geršonovi: zadruga Livnita i zadruga Šimeita; to bijahu zadruge Geršonita.
 • 22 Njihova brojnost - računajući sve Geršonite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca - njihova brojka se penje na 7.500.
 • 23 Zadruge Geršonita taborovahu iz *boravišta, na zapadu.
 • 24 Glava porodice Geršonita bijaše Eliazaf, sin Laelov.
 • 25 Služba sinova Geršonovih u *šatoru susretanja imaše za predmet boravište i šator, njegov pokrov, zastor sa ulaza u šator susretanja,
 • 26 zastore i zavjesu s ulaza u *trijem koji okružuje boravište i *oltar, kao i konope potrebne za sve radove sklapanja.
 • 27 Potomci Ketahovi: zadruga Amramita, zadruga Jiceharita, zadruga Hebronita i zadruga Uzielita; to bijahu zadruge Kehatita.
 • 28 Računajući sve Kehatite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca, njih bijaše 8.600[17] dodijeljenih u službu *svetišta.
 • 29 Zadruge sinova Ketahovih taborovale su sa strane boravišta, na jugu.
 • 30 Glava porodice zadruga Kehatita bijaše Elisafan, sin Uzielov.
 • 31 Njihova služba imaše za predmet: *kovčeg, stol, svijećnjak, oltare i pribore svetišta kojima se služi za vrijeme službe, kao i zavjesu i sve radove sklapanja.
 • 32 Vrhovni poglavar levita bijaše Eleazar, sin svećenika Haruna; on imaše na dužnosti sve ljude dodijeljene na službu u svetište.
 • 33 Potomci Merarijevi: zadruga Mahlita i zadruga Mušita; to bijahu zadruge Merarijeve.
 • 34 Njihov broj, računajući sve Merarite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca, dizao se na 6.200.
 • 35 Glava porodice zadruga Merarijevih bijaše Suriel, sin Abihailov; oni taborovaše sa strane boravištu, na sjeveru.
 • 36 Služba doznačena sinovima Merarijevim imaše za predmet okvire boravišta, njegove poprečne grede, njihove stubove i njihove soklove, kao i sve pribore i sve radove sklapanja;
 • 37 uz to, stubove koji okružuju trijem s njihovim soklovima, njihove šiljke i njihove konope.
 • 38 Oni koji taborovaše pred boravištem, istačno - tj. pred šatorom susretanja, na istoku - bijahu Mojsije, Harun i njegovi sinovi: oni obavljahu službu u svetištu u korist sinova Izrailovih. Profani[18] koji bi se primakao bio bi usmrćen.
 • 39 Brojnost svih levita koje su Mojsije i Harun prebrojali po zadrugama po zapovijedi ALLAHOVOJ - svi leviti muškog spola počevši od jednog mjeseca starosti - bijaše 22..000.