Biblija (Tomislav Dretar)/Različite Sulejmanove djelatnosti (1 Kr)

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Različite Sulejmanove djelatnosti (1 Kr)[uredi]

(2Krn 8.118)

 • 10 Na izmaku dvadeset godina tokom kojih Sulejman gradiše obje kuće, Kuću ALLAHOVU i kraljevsku kuću,
 • 11 Hiram, kralj Tira, koji bijaše pribavio Sulejmanu cedrovinu i čempresovinu[95] i zlatom koliko ovaj htjede primi od kralja Sulejmana dvadeset gradova u Galileji.
 • 12 Hiram iziđe iz Tira za pogledati gradove koje Sulejman bijaše dao, ali oni mu se ne dopadoše.
 • 13 On reče: ” Koje si mi ti ono gradove dao, brate moj! “ I nazva se to Zemljom Kabul[96] ime koje ostade sve do danas.
 • 14 Hiram posla kralju 120 talenata[97] zlata.
 • 15 Evo što bi od kuluka koji kralj Sulejman nametnu za sagraditi Kuću ALLAHOVU, svoju vlastitu kuću, Millo[98] Jeruzalemski zid, Hasor, Megido i Gezer.
 • 16 *Faraon, kralj Egipta, bijaše se stavio u vojni pohod i dočepao se Gezera; on ga bijaše zapalio pošto je sasjekao Kanaance koji su tu živjeli, i bijaše ga dao kao poklon svojoj kćeri, ženi Sulejmanovoj,
 • 17 a Sulejman ponovno sagradi Gezer Bet-Horon donji,
 • 18 Balat i Tamar Pustinjski, u Zemlji[99]
 • 19 kao i sve gradove skladišta zaliha koji mu pripadaše, posadne gradove, za kola i one za konjanike. Sulejman također izgradi sve što zaželje u Jeruzalemu, Libanu i po svoj zemlji podvrgnutoj njegovoj vlasti.
 • 20 Ostalo je čitavo narod *Amorita, Hitita, Perizita, Hivita, Jebuzita, koji ne pripadahu sinovima Izrailovim.
 • 21 Njihovi sinovi koji bijahu ostali nakon njih u zemlji i koje sinovi Izrailovi ne bijahu mogli posvetiti istrjebljenju, Sulejman ih pokupi za robsku tlaku, sve do danas.
 • 22 Sulejman ne stavi u ropstvo ni jednog sina Izrailovog[100] jer ovi bijahu ratnici, njegove sluge, njegovi zapovjednici, njegovi konjušari, zapovjednici bojnih kola i njegovi konjanici.
 • 23 Evo broja poglavara upravitelja zaduženih za radove Sulejmanove: 550 koji zapovjedahu narodu koji obavljaše radove.
 • 24 To bi samo onda kad kćer Faraonova uziđe iz Grada Davudova u kuću koju joj je sagradio Sulejman, da on napravi Millo.
 • 25 Tri puta godišnje, Sulejman nuđaše holokauste[101] i žrtve mira na oltaru koji bijaše izgradio za ALLAHA i spaljivaše tamjan na oltaru koji bijaše pred ALLAHOM. Tako on dade Kući razlog njenog postojanja.
 • 26 Kralj Sulejman izgradi jednu fLutilu u EsionGeveru koji je pokraj Eliata[102] na rubu *mora Trstika u zemlji Edom.
 • 27 Hiram[103] posla na lađama svoje sluge, mornare dobro poznavajuće more; oni bijahu sa slugama Sulejmanovim.
 • 28 Oni stigoše u Ofir i donesoše zlata, 420 talenata[104] koje donesoše kralju Sulejmanu.