Biblija (Tomislav Dretar)/Redoslijed plemena u preseljavanju

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Redoslijed plemena u preseljavanju[uredi]

 • 11 Druge godine, dvadesetog drugog mjeseca, oblak se diže iznad *boravišta *isprave.
 • 12 Sinovi Izrailovi pođoše iz pustinje Sinaja svaki po svojem redu, a oblak boraviše u pustinji Paran.
 • 13 Bilo je to prvi put da su pošli na zapovijed ALLAHOVU prenesenu putem Musu.
 • 14 Na prvom mjestu krenu grupa tabora jug sinova Judinih sa svojim armijama. Armija sinova Judinih bijaše pod zapovjedništvom Nahšonovim, sina Aminadabovog
 • 15 armija plemena sinova Isakarovih, pod zapovjedništvom Netanelovim, sina Suarovog,
 • 16 armija plemena sinova Zabulonovih, pod zapovjedništvom Eliaba, sina Helonovog.
 • 17 Boravište bi rastavljeno; sinovi Geršonovi i sinovi Merarijevi pođoše odnoseći boravište.
 • 18 Grupa tabora Rubenova pođe sa svojim armijama; armija Rubenova bijaše pod zapovjedništvom Elisura, sina Šedeurovog,
 • 19 armija plemena sinova Šimunovih, pod zapovjedništvom Surišadaja,
 • 20 armija plemena sinova Gadovih, pod zapovjedništvom Ilijazafa, sina Deouelovog.
 • 21 Potom pođoše Kehatiti noseći *svetište; ostali podigoše boravište prije nego oni stigoše.
 • 22 Potom pođe grupa tabora sinova Efraimovih sa svojim armijama. Armija sinova Efraimovih bijaše pod zapovjedništvom Elišama, sina Amihodovog,
 • 23 armija plemena sinova Manasejevih, pod zapovjedništvom Gameliela, sina Pedahsurovog,
 • 24 armija plemena sinova Benjaminovih, pod zapovjedništvom Avidana, sina Gideonova.
 • 25 Najzad, pođe u zaštitnici svih tabora, grupa tabora sinova Danovih, sa svojim armijama. Armija sinova Danovih bijaše pod zapovjedništvom Ahiezera, sina AmišadajHava,
 • 26 armija plemena sinova Ašerovih, pod zapovjedništvom Paguiela, sina Okranova,
 • 27 armija plemena sinova Neftalijevih, pod zapovjedništvom Ahira, Einanovog.
 • 28 To je poredak u kojem pođoše sinovi Izrailovi sa svojim armijama. oni pođoše…