Biblija (Tomislav Dretar)/Sabor u Sišemu

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sabor u Sišemu[uredi]

(2 Krn 10.115)

 • 12 1 Roboam se nađe u Sišemu[134] jer u Sišem sav Izrail bijaše dolazio za proglasiti kralja.
 • 2 Ali kad Jeroboam, sin Nebatov, to doznade, on bijaše još u Egiptu.
 • 3 Poslaše pozvati Jeroboama i on dođe sa svim saborom Izrailovim; oni govoriše Roboamu ovim riječima:
 • 4 ” Tvoj otac je učinio teškim *jaram naš; ti sada, olakšaj teški teret tvojeg oca i teški jaram koji nam je nametnut, i mi ćemo te služiti. “
 • 5 On im reče: ” Otiđite i vratite se k meni za tri dana. “ I narod otiđe.
 • 6 Kralj Roboam se posavjetova sa *starješinama koji bijahu u službi njegovog oca Sulejmana kad on bijaše živ: ” Vi, kako me savjetujete da odgovorim ovom narodu? “
 • 7 Oni mu rekoše: ” Ako, danas, ti sebe učiniš slugom naroda, ako mu služiš, i ako mu ti odgovoriš dobrim vijestima, oni će zauvijek biti sluge tvoje. “
 • 8 Ali, Roboam zanemari savjet koji mu bijahu dale starješine i on uze savjet mladih ljudi koji bijahu rasli s njim i koji bijahu u njegovoj službi.
 • 9 On im reče: ” A vi, što vi savjetujete? što trebamo odgovoriti ovom narodu koji mi kaže: Olakšaj jaram koji nam je nametnuo tvoj otac?“
 • 10 Mladi ljudi koji bijahu rasli s njim odgovoriše: ” Evo što ćeš ti ti reći narodu koji ti je govorio ovako: Tvoj je otac učino teškim naš jaram, ali ti, olakšaj nas; evo dakle što ćeš mu ti reći: Moj mali prst je veći no sva utroba mojeg oca[135].
 • 11 od sada, pošto vam je moj otac natovario jedan težak jaram, ja, ja ću uvećati teret vašeg jarma; pošto vas je moj otac kaznio s dva korbača, ja, ja ću vas kazniti remenjem načičkanim čavlima! “
 • 12 Jeroboam i sav narod dođoše pronaći Roboama treći dan kako im kralj bijaše rekao: ” Vratite se k meni trećeg dana. “
 • 13 Kralj odgovori okrutno narodu: zanemarujući savjet koji su mu dale starješine,
 • 14 on govoriše narodu prema savjetu mladih ljudi: ” Moj otac je učinio teškim vaš jaram, ja, ja ću uvećati teret vašeg jarma; moj vas je otac kažnjavao korbačima, ja ću vas kažnjavati remenjem načičkanim čavlima. “

15 Kralj ne posluša naroda: to bi sredstvo korišteno posredno od ALLAHA za ispuniti riječ koju bijaše rekao Jeroboamu, sinu Nebatovom, po posredništvu Ahija iz Sila[136].