Biblija (Tomislav Dretar)/Samo jedno mjesto obreda

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Samo jedno mjesto obreda[uredi]

 • 2 Vi ćete potpuno uništiti sva mjesta gdje su narodi koje ste razvlastili služili svojim bogovima, na uzvišenim planinama, na bregovima i pod svim zelenim drvetima.
 • 3 Vi ćete porušiti njihove *oltare i razlupati njihove stele; njihovi sveti stubovi, vi ćete ih spaliti; idoli njihovih bogova, vi ćete ih polomiti; vi ćete istisnuti njihovo ime[95] s ovog mjesta.
 • 4 Za ALLAHA vašeg Allaha, vi nećete raditi na njihov način,
 • 5 jer vi ćete ga tražiti samo na mjestu što ga ALLAH vaš Allah bude izabrao između svih plemena vaših za tu staviti svoje *ime, za tu boraviti; to ćeš ti dolaziti.
 • 6 Vi ćete tu donositi svoje holokauste, svoje *žrtve, svoje dîmove[96], svoj dobrovoljni danak, svoje zavjetne darove, svoje svojevoljne darove, prvorođene od svoje krupne i svoje sitne stoke.
 • 7 Vi ćete tu jesti[97] pred ALLAHOM vašim Allahom, i radovati se, s vašim ukućanima, za sva poduzeća gdje te ALLAH Allah tvoj bude blagoslovio.
 • 8 Vi nećete raditi kao što ovdje mi to činimo danas, kad svaki čini ono što je pravo u njegovim vlastitim očima .
 • 9 Jer vi još niste ušli u mjesto odmora[98], u baštinu što ALLAH Allah tvoj ti daje,
 • 10 već ćete vi prijeći Jordan i stanovati u zemlji što ALLAH vaš Allah vam dodjeljuje u baštinu: on će vam dati odmor oslobađajući vas stiska svih vaših neprijatelja i vi ćete tu obitavati u sigurnosti.
 • 11 U mjesto izabrano od ALLAHA, vašeg Allaha za načiniti da tu boravi njegovo *ime donosićete vi ono što vam ja zapovijedam: svoje holokauste, svoje žrtve, svoje dobrovoljne prinose i sve ono što vi budete izabrali za činiti vaše zavjetne ponude ALLAHU.
 • 12 Bićete radosni pred ALLAHOM svojim Allahom, vi, vaši sinovi, vaše kćeri, vaše sluge i vaše sluškinje, kao i *levit koji je u vašim gradovima jer nema ni ni dijela ni baštine s vama[99].
 • 13 Čuvaj se dobro da ne ponudiš svoje holokauste na bilo kojem mjestu koje ćeš vidjeti;
 • 14 samo na od ALLAHA izabranom mjestu kod jednog od tvojih plemena ti ćeš nuditi svoje holokauste; ondje ćeš ti obavljati sve ono što ti zapovjedam.
 • 15 Međutim, ti ćeš moći, kako ti hoćeš, zaklati životinje i jesti meso u svim svojim gradovima, prema blagoslovu koji ti ALLAH, Allah tvoj bude dao. Onaj koji je nečist i onaj koji je čist ješće ga kao da je to bilo od jelena ili gazele[100].
 • 16 Međutim, vi nećete jesti *krvi: ti ćeš ju prosipati na zemlju kao vodu.
 • 17 Ti nećeš moći jesti u svojim gradovima dîma od svojeg žita, svojeg novog vina i svojeg ulja, ni prvijence od svoje krupne i svoje sitne stoke, niti svoje zavjetne darove koje ćeš činiti, svojevoljne darove i dobrovoljna davanja;
 • 18 samo pred ALLAHOM svojim Allahom ti ćeš to jesti, na mjestu koje ALLAH Allah tvoj bude izabrao; ti ćeš ga jesti, sa svojim sinom, svojom kćerkom, svojim slugom, svojom sluškinjom i *levitom koji je u tvojim gradovima; bićeš radostan pred ALLAHOM svojim Allahom u svim svojim poduhvatima.
 • 19 Čuvaj se dobro da ne zanemariš *levita, tokom svih svojih dana dok budeš boravio na zemlji.
 • 20 Kad ALLAH Allah tvoj bude povećao tvoju zemlju kako ti je to obećao, i ti budeš rekao: » Ja ću jesti mesa «, jer ga ti želiš, ti ćeš jesti toliko koliko ga budeš želio.
 • 21 Ako mjesto koje ti ALLAH tvoj Allah bude izabrao za tu staviti svoje*ime je daleko od tebe, ti ćeš zaklati od svoje krupne i svoje sitne stoke, onu koju ti GOSPOPD Allah tvoj bude dao, čineći kako sam ti ja to zapovjedio, i ješćeš ga u svojim gradovima onoliko koliko budeš želio.
 • 22 Da, ti ćeš ga moći jesti kao što se jede od jelena ili gazele; čovjek koji je nečist i onaj koji je čist ješće ga zajedno.
 • 23 Samo, budi odlučan i ne jedi *krvi, jer krv je život, a ti nećeš jesti života s mesom;
 • 24 ti ga nećeš jesti: ti ćeš proliti krv na tlo kao vodu.
 • 25 Ti ga nećeš jesti; tako ćeš biti sretan, ti i tvoj sin poslije tebe pošto ti budeš činio ono što je dobro u očima ALLAHOVIM.
 • 26 Jedine stvari koje ćeš ti donositi na na mjesto koje ALLAH bude izabrao, to su one koje ti budeš posvetio i tvoji zavjetni darovi.
 • 27 Načinićeš svoje holokauste, meso i krv, na *oltaru ALLAHA, svojeg Allaha; krv svojih žrtava[101] biće prosuta na oltar ALLAHA tvojeg Allaha, a meso, njega ćeš pojesti.
 • 28 Izvršavaj i slušaj sve riječi zapovijedi koje ti dajem; tako ćeš biti sretan, ti i tvoji sinovi poslije tebe zauvijek, jer ti ćeš činiti ono što je dobro u očima ALLAHA tvojeg Allaha.