Biblija (Tomislav Dretar)/Samsonovo rođenje

Izvor: Wikizvor

Samsonovo rođenje[uredi]

 • 13 1 Sinovi Izrailovi ponovo počeše činiti što je zlo u očima ALLAHOVIM i ALLAH ih izruči Filistincima tokom 40 godina.
 • 2 Bijaše jedan čovjek iz Sorea[142], iz klana Danita, koji se zvao Manoah. Njegova žena bijaše nerotkinja i ne imaše djece.
 • 3*Melek ALLAHOV se prikaza toj ženi i reče joj: ”Ja znam da si ti nerotkinja, ali ti ćeš začeti i roditi jednog sina.
 • 4 Od sada, uzdrži se od pijenja vina i alkoholiziranih pića, ne jedi šta *nečisto,
 • 5 jer evo ti ćeš začeti i roditi jednog sina. Britva neće proći preko njegove glave, jer dječak biće posvećen Allahu od sam utrobe majčine[143] i on je taj koji će početi spašavati Izrail izruku Filistinaca. “
 • 6 Potom se žena vrati domu svom i reče mužu: ”Jedan je Allahov čovjek došao k meni, njegov izgled bijaše sličan meleku Allahovom, tako je bio strašan. Ja ga nisam pitala otkud je, a on mi nije otkrio svoje ime.
 • 7 On mi je rekao: Evo, ti ćeš začeti i roditi jednog sina. Od sada, ne pij vina ni alkoholiziranog pića; ne jedi ništa nečisto, jer dječak će biti posvećen Allahu od same utrobe majčine sve do dana svoje smrti . “
 • 8 Tad Manoah umoli Allaha i reče mu: ” Milost, ALLAHU, nek' čovjek Allahov kojeg sti ti poslao dođe opet i nek' nas pouči što to činiti za dječaka koji će biti rođen.“
 • 9 Allah ču glas Manoahov i melek Allahov dođe opet k ženi; ona je sjedila u polju a njen muž, Manoah, ne bijaše s njom.
 • 10 Odmah žena otrča javiti to mužu i reče mu: ”Evo, čovjek koji je prije neki dan došao k meni prikazao mi se. “
 • 11 Manoah se dize, pođe za ženom, dođe k čovjeku i reče mu: ”Jesi li ti taj čovjek koji je govorio mojoj ženi? “ A ovaj mu odgovori: ”Ja sam taj.“
 • 12 Manoah mu reče: ”Sada, pošto će se tvoja riječ ostvariti, što će biti pravilo za tog dječaka? Kakvo će trebati imati držanje glede njega?“
 • 13 Melek ALLAHOV reče Manoahu: ” Sve ono što sam ja napomenuo ovoj ženi, da se uzdrži od toga:
 • 14 ona ne treba ništa jesti što potječe od ploda vinove loze; neće ona piti vina, ni alkoholiziranog pića; neće ona jesti ničeg nečistog i treba se pridržavati svega što sam joj propisao. “
 • 15 Manoah reče meleku ALLAHOVOM: ” Dopusti nam da te zadržimo i da ti pripravimo jedno jare.“
 • 16 Melek ALLAHOV reče Manoahu: ”Čak i da me zadržiš ja neću jesti tvojeg kruha, ali ako ti hoćeš načiniti jedan holokaust[144], ponudi ga ALLAHU.“ - U stvari Manoah nije znao da je to melek ALLAHOV -.
 • 17 Manoah reče meleku ALLAHOVOM: ” Koje je tvoje ime da bismo te mi mogli štovati pošto se tvoje riječi budu ostvarile?“
 • 18 Melek ALLAHOV odgovori: ”Zašto mi ti tražiš ime moje? Ono je otajstveno.“
 • 19 Manoah uze jedno jare kao i ponudu[145] i ponudi ju na stijeni ALLAHOVOJ, onome čije je djelo otajstveno. Manoah i njegova žena gledahu.
 • 20 A, dok se plamen uzdizao s *oltara prema nebu, melek ALLAHOV uspe se u plamenu s oltara. Videći to, Manoah i njegova žena padoše licem prema zemlji.
 • 21 Melek ALLAHOV ne prikaza se više Manoahu i njegovoj ženi. Tada Manoah znade da je to bio melek ALLAHOV.
 • 22 Manoah reče svojoj ženi: ”Mi ćemo sigurno umrijeti, jer mi smo vidjeli Allaha.“
 • 23 Ali njegova mu žena reče: ”Da nas je ALLAH želio usmrtiti, on ne bi prihvatio iz naše ruke ni holokausta ni ponude; on nam ne bi dao vidjeti sve ovo i ne bi nas, trenutno, pri-općio jednake upute. “
 • 24 Žena porodi jednog sina i nazva ga Samson. Dječak poraste i ALLAH ga blagoslovi.
 • 25 Bilo je to u Mahane-Danu između Sorea i Ešatola da se duh ALLAHOV počeo pokretati u Samsonu.