Biblija (Tomislav Dretar)/Samuelova besjeda narodu

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Samuelova besjeda narodu[uredi]

 • 12 1 Samuel reče svem Izrailu: ” Evo ja sam poslušao vaš glas u svemu što ste mi rekli: ja sam učinio vladati nad vama jednog kralja.
 • 2 A sada, evo kralja koji ide pred vama. Ja, ja sam star, ja sam pobijelio, a moji su sinovi ovdje s vama. Ja sam taj koji je išao pred vama od svoje mladosti sve do ovog dana.
 • 3 Evo me. Posvjedočite o meni pred ALLAHOM i pred njegovim Mesihom[91]: od koga sam ja uzeo jedno govedo i od koga sam uzeo jednog magarca? Koga sam ja izrabljivao i koga sam tlačio? Kome sam iznudio novas za zatvoriti oči pred vašim slučajem? Ja ću vam ga vratiti. “
 • 4 Oni rekoše: ” Ti nas nisi izrabljivao. Ti nas nisi tlačio. Ti nisi nikom ništa iznudio. “
 • 5 On im reče: ” ALLAH je svjedokom s vama i njegov Mesih, u ovaj dan, da vi niste ništa našli u mojoj ruci. “ Odgovoriše: ” Svjedokom je. “
 • 6 A Samuel reče narodu: ” ALLAH koji učini s Musom i Harunom i izvede vaše očeve[92] iz Egipta! “
 • 7 ” A sada, stanite ondje: ” pred ALLAHA, ja ću izreći protiv vas sve činove pravde ALLAHOVE izvršene prema vama i vašim očevima.
 • 8 Kad Jakub bi stigao iz Egipta, vaši očevi su vapili prema ALLAHU i ALLAH posla Musu i Haruna koji izvedoše očeve vaše iz Egipta i smjestiše ih u ovom mjestu.
 • 9 Ali, oni su zaboravili ALLAHA, svojeg Allaha, i on vas je prodao Siseri, zapovjedniku vojske Hasorove, Filistincima i kralju Moaba[93] , koji zarati s njima.
 • 10 Tada, oni su vapili prema ALLAHU: mi smo zgriješili, jer smo napustili ALLAHA i služili *Bale i Astarte[94] Sada, istrgni nas iz ruku naših neprijatelja i mi ćemo ti služiti.
 • 11 I ALLAH je poslao Jerubala, Bedana, Jeftea[95] i Samuela, i on vas je iščupao iz ruku vaših okolnih neprijatelja, a vi ste nastanjivali zemlju u sigurnosti.
 • 12 Ali, kad ste vi vidjeli da Nahaš[96], kralj sinova Amonovih, dolazi vas napasti, vi ste mi rekli: Ne, to je jedan kralj koji će nad nama vladati. A ipak ALLAH, vaš Allah, je vaš kralj.
 • 13 Sada dakle, evo kralja kojeg ste vi izabrali, kojeg ste iskali, i evo da vam je ALLAH dao jednog kralja.
 • 14 Ako se vi bojite ALLAHA, ako ga služite, ako slušate njegov glas, da se ne bunite protiv zapovijedi ALLAHOVIH, tada vi sami i kralj koji vlada nad vama, vi će te nastaviti slijediti ALLAHA, svojeg Allaha.
 • 15 Ali, ako vi ne slušate glas ALLAHOV, ako se vi bunite protiv zapovijedi ALLAHOVIH, ruka će vas ALLAHOVA dosegnuti kao što je i vaše očeve[97]
 • 16 Sada još, stojte ovdje i vidite ovu veliku stvar koju će ALLAH izvesti pred vašim očima.
 • 17 Nije li sada u toku žetva žita? Ja ću zazvati ALLAHA, a on će učiniti da zagrmi i padne kiša[98] Shvatite dakle i vidite veličinu zla koje ste počinili u očima ALLAHOVIM tražeći za sebe jednog kralja. “
 • 18 Samuel zazva ALLAHA i ALLAH dade grmiti i kišiti, u onaj dan, i sav narod pade u jedan veliki strah od ALLAHA i od Samuela.
 • 19 Sav narod reče Samuelu: ” Posreduj za svoje sluge kod ALLAHA, tvojeg Allaha, da mi ne bismo umrli, jer, svim našim grijesima mi smo dodali krivicu iskanja za sebe jednog kralja. “
 • 20 Samuel reče narodu: ” Ne bojte se. Vi ste ti koji su načinili sve ovo zlo. Ipak ne odstranjujte se od ALLAHA, veće služite ALLAHU svim svojim srcem.
 • 21 Ne odstranjujte se, jer to bi bilo radi slijeđenja ništavila[99] koji ne služe ničemu i koji ne mogu osloboditi, jer nisu drugo do ništa.
 • 22 U stvari, ALLAH neće ostaviti svoj narod, zbog svojeg velikog *Imena, pošto je ALLAH htio učiniti od vas svoj narod.
 • 23 Glede mene, bilo bi gnusno zgriješiti protiv ALLAHA prekidajući posredovati u vašu korist.
 • 24 Samo se bojte ALLAHA i služite ga s odanošću, svim svojim srcem.Vidite, u stvari, kako se pokazao prema vama!
 • 25 Ali ako vi činite zlo, biće te uništeni, vi i vaš kralj. “