Biblija (Tomislav Dretar)/Sarina smrt. Ibrahim kupuje grob

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sarina smrt. Ibrahim kupuje grob[uredi]

 • 23 1 Život Sarin potraja 127 godina.
 • 2 Sara umrije u zemlji Palestineca, u Kirijat-Arbau, tj. U Hebronu[155]. Ibrahim svečano obavi obred Sarinog pogreba i oplaka ju.
 • 3 Potom se podiže i udalji se od pokojnice da bi govorio sa sinovima Hetovim.
 • 4 » Ja živim s vama kao jedan iseljenik i gost. Ustupite mi jedno grobište među vama da ukopam pokojnicu koja me napustila.«
 • 5 Sinovi Hetovi odgovoriše Ibrahimu ovim riječima: » Slušaj nas, moj Gospodaru.
 • 6 Allah je od tebe načinio jednog poglavara u našoj sredini, ukopaj svoju pokojnicu u najboljem od naših grobova. Ni jedan od nas ne će ti zabraniti svoju gronicu za pogreb tvoje pokojnice.«
 • 7 Ibrahim se diže da bi se poklonio pred narodom, sinovima Hetovim.
 • 8 On im se obrati ovim riječima: » Ako stvarno pokojnica koja me napustila treba biti s vama u jednom grobištu, slušajte me i posredujte za mene kod Efrona, sina Soharevog da mi ustupi spilju Makpela koja mu pripada na kraju njegovog polja.
 • 9 Da mi ju ustupi po punoj njenoj vrijednosti kao vlasniku grobišta među vama. «
 • 10 Efron bijaše sjedio među sinovima Hetovim; Efron Hitit odgovori Ibrahimu na očigled sinova Hetovih, tj. pred svima koji su došli na vrata njegovog grada[156], i reče:
 • 11  » Ne, moj Gospodar, slušaj me: polje, ja ti ga dajem! Spilja koja se tu nalazi, ja ti ju dajem! Pred očima sveg mog naroda ja ti ju dajem, ukopaj svoju pokojnicu.«
 • 12 Ibrahim se pokloni pred narodom:
 • 13 i kaza Efronu pred svim narodom: » O ti, da si me samo htio slušati! Ja bih da ti dam cijenu polja ! Primi od mene to, i ja ću ondje ukopati pokojnicu. «
 • 14 Efron odgovori Ibrahimu i reče mu:
 • 15 Moj Gospodaru, poslušaj me. Jedna zemlja od 400 sikala[157] srebra, što je to između tebe i mene? Tvoja pokojnice, ukopaj ju! «
 • 16 Ibrahim se sporazumje s Efronom. On mu izmjeri cijenu koju su Hetovi sinovi bili čuli oglasiti, 400 sikala srebra, po tržišnoj cijeni
 • 17 Polje Efronovo Makpela, ispred :Mambre[158],
polje i spilju uključivši,
uračunavši sva drveta u polju,
u svom svojem opsegu,
garantirajući
 • 18 kupnju Ibrahimu, pred licem sinova Hetovih, svih onih koji dođoše k vratima gradskim.
 • 19 Poslije čega, Ibrahim pokopa svoju ženu Saru u spilju na polju Makpela ispred Mambre; tj. u Hebronu u zemlji Kanaan.
 • 20 Sinovi Hetovi garantiraju Ibrahimu vlasništvo grobišno nad poljem i spiljom koja se tu nalazi.