Biblija (Tomislav Dretar)/Saulove pobjede. Njegova obitelj

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Narod spašava Jonatana[uredi]

  • 47 Kad se Saul bi domogao kraljevstva nad Izrailom, on zarati sa svim svojim neprijateljima uokolo, protiv Moaba, protiv sinova Amonovih, protiv Edoma, protiv Kraljeva Sova i protiv Filistinaca i, posvuda gdje se okrenuše, on činiše zlo[128]!
  • 48 On pokaza svoju valjanost pobjeđujući Amalek[129], istrgavši tako Izrail iz ruku onoga koji ga pljačkaše.
  • 49 Sinovi Saulovi bijahu Jonatan, Jišvi i Malki-Šua. Imena njegovih dviju kćeri bijahu Merav za stariju, i Mikal za mlađu.
  • 50 Žena Saulova zvaše se Ahinoam, kćer Ahimasova. Zapovjednik njegove vojske zvaše se Abner, sin Nerov, stric Saulov.
  • 51 Kiš bijaše otac Saulov, a Ner otac Abnerov. On bijaše sin Avijelov
  • 52 Rat bijaše krvav protiv Filistinaca tokom svih dana Saulovih. Saul opažaše li koga smjelog, koga srčanog, on si ga prigrljivaše.