Biblija (Tomislav Dretar)/Siklag opljačkan. Davud progoni Amalecite

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Siklag opljačkan. Davud progoni Amalecite[uredi]

 • 30 1 No, trećeg dana, kad Davud i njegovi ljudi stigoše u Siklag, Amaleciti bijahu izveli jedan napad u Negevu[243] i u Siklagu. Oni bijahu opustošili Siklag, i bijahu ga popalili.
 • 2 Oni bijahu pozatvarali žene, malo i veliko ali ne bijahu nikog ubili. Oni ih bijahu poveli sa sobom i bijahu se vratili na svoj put.
 • 3 Kad Davud i njegovi ljudi stigoše u grad, oni vidješe da ovaj bijaše popaljen i da njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri bijahu odvedeni.
 • 4 Davud i njegovi pratitelji zajecaše i plakaše sve dok više nisu imali snage plakati.
 • 5 Dvije žene Davudove bijahu bile uhvaćene, Ahinoam Izreelova i Abigaila, žena Nabalova, iz Karmela.
 • 6 A Davud bijaše u jednoj velikoj strijepnji, jer ljudi govoriše da će ga kamenovati: svako bijaše pun gorčine misleći na svoje sinove i na svoje kćeri. Ali Davud povrati smjelost , milošću ALLAHA, svojeg Allaha.
 • 7 Davud reče svećeniku Abiataru, sinu Ahimelekovu: ” Donesi mi efod [244], molim te. “ Abiatar donese efod Davudu.
 • 8 Davud

zamoli ALLAHA: ” Ako ja budem progonio tu rulju, hoću li ju stići uhvatiti? “ALLAH njemu reče: ” Pođi ju progoniti. Ti ćeš ih dostići i izručiti svojima. “

 • 9 Davud pođe sa 600 svojih sudrugova, i oni stigoše u potok Bezor[245] Drugi bijahu ostali.
 • 10 Davud nastavi progon s 400 ljudi. Dvije stotine ljudi bijahu ostali na mjestu, suviše umorni za prijeći potok Bezor.
 • 11 Susretoše jednog Egipćanina u polju. Zaustaviše ga i dovedoše Davudu. Dadoše mu jesti kruha i piti vode.
 • 12 Dadoše mu jedan kolač od smokava i dva grozda suhog grožđa, čovjek povrati duh. Otprije tri dana ne bijaše ni jeo ni pio. Davud mu reče: ” Čiji si ti i otkud ideš ti? “
 • 13 On reče: ” Ja sam jedan mladi Egipćanin, rob jednog Amalecita. Moj me Gospodar napustio, jer ja bijah bolestan, ima tome danas tri dana.
 • 14 Mi smo načinili jedan napad u Negevu keretijenskom, protiv Jude i protiv Negeva Kalebovog[246] i mi smo zapalili Siklag. “ Davud njemu reče: ” Da li ćeš me ti odvesti do te družine? “
 • 15 Prisegni mi Allahom da me nećeš usmrtiti i da me nećeš vratiti u ruke mojem Gospodaru, i ja ću te odvesti prema toj družini. “