Biblija (Tomislav Dretar)/Smrt Ibrahimova. Njegovi drugi potomci

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Smrt Ibrahimova. Njegovi drugi potomci[uredi]

 • 25 1 Ibrahim uze još jednu ženu; zvala se Ketura.
 • 2 Ona mu dade Zimrana, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbaha i Šuaha.
 • 3 Jokšan rodi Sabu i Dedana. Dedan imade za sinove Ašurite, Letušite i Leumite.
 • 4 Median imade za sinove Eifa, Efera, Hanoha, Avida i Elda. To su svi sinovi Keturini[168].
 • 5 Ibrahim sva svoja dobra dade Ishaku.
 • 6 Sinove svojih konkubina, Ibrahim darova. Ali, još za svog života, on ih udalji od svog sina Ishaka, u zemlju Kedem[169].
 • 7 Evo godina života Ibrahimovog: 175 godina.
 • 8 Potom Ibrahim izdahnu; on umrije u sretnoj starosti, ostario i presretan. On bi pridružen k svojima[170].
 • 9 Njegovi sinovi Ishak i Ismail ukopaše ga u spilju Makpela[171], u polje Efrona sina Soharovog, Hitita, nasuprot Mambre,
 • 10 u polje koje Ibrahim bijaše stekao od sinova Hetovih. To je gdje ukopaše Ibrahima i njegovu ženu Saru.
 • 11 Poslije smrti Ibrahimove, Allah blagoslovi njegovog sina Ishaka. On obitavaše pokraj bunara Lahai-Roi [172].
 • 12 Evo porodice Ismailove, sina Ibrahimovog, onog kojeg Ibrahimu dade Hagara, Egipćanka, sluškinja Sarina.
 • 13 Evo imena sinova Ismailovih, njihovih imena prema porodicema njihovim: Nebajot prvijenac Ismailov, Kedar, Adbel, Mivsam,
 • 14 Mišma, Duma, i Massa,
 • 15 Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.
 • 16 To su oni sinovi Ismailovi, i takva su njihova imena; nastanjeni u duarima[173] i taborima, oni imadoše dvanaest poglavara za isto toliko grupa.
 • 17 Evo godina života Ismailovih: 137 godina; potom on izdahnu. On umrije i bi sjedinjen k svojima.
 • 18 Ismailiti borave od Havilae do Šura, od međa Egipta, sve do Ašura[174], svaki nasuprot svojoj braći spreman mu zaskočiti.